Peter Sunde till attack mot Assange

Peter Sunde brukar bete sig oerhört omoget när det gäller uttalanden och agerande kring Pirate Bay. Han är ju dessutom dömd skyldig både i tingsrätten och hovrätten för sin medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

Nu går han till attack mot Assange.

– Sluta upp med att dra Wikileaks i smutsen tillsammans med dig själv, säger svensken Peter Sunde, en av grundarna till Pirate Bay. Som också uppmanar Assange att överlämna sig till de svenska myndigheterna.

Wikileaks har tidigare haft en viktig roll när det gäller yttrandefriheten, tyvärr har man dock blivit oseriösa och börjat masspublicera dokument för att som det verkar göra en sensation vad gäller antalet dokument snarare än att dokumenten i sig skulle vara någon sensation. Man har även bidragit till massiva integritetskränkningar genom att röja identiteterna på kollaboratörer, något som kan kosta dem eller deras anhöriga livet eller utsätta dem för andra typer av repressalier.

Hur som helst håller jag för en gångs skull med Peter Sunde i sak, Assange skadar verkligen wikileaks. Om det är på gott eller ont är dock inte självklart, det kan ju faktiskt leda till att wikileaks byter arbetsmetoder och blir mer seriösa och ansvarstagande. Kanske är det så att Assange har gjort sitt. Han bör definitivt överlämna sig till svenska myndigheter så att man går till botten med våldtäktsanklagelserna.

Lite lustigt är det dock att Assange själv är oerhört upprörd över att The Guardian publicerade utdrag ur förundersökningsmaterialet. Han borde väl välkomna motsvarande publiceringar som wikileaks gjort kring makthavare, han har ju fram till nu varit i en oerhört stor maktposition genom sin möjlighet att välja efter eget gottfinnande vad, när och hur man ska publicera det material man fått tillgång till. Makt över att färga allmänhetens bild genom att publicera just de delar som passar hans agenda som till stora delar verkar vara att ställa USA i så dålig dager som möjligt. Man kan tycka att en del av materialet borde innehålla sådant som tyder på att USA gör rätt och tar ansvar, men sådant är man ju knappast intresserad av att publicera.

Operation Payback – värsta sortens internetbus

Via Operation Payback kör man med organiserade DDoS-attacker där personer frivilligt installerar programvara på sina datorer för att delta i ett botnet för att sänka sajter som man ogillar, exempelvis Åklaragarmyndighetens hemsida med koppling till hanteringen av våldtäktsmisstankarna mot Julian Assange och mastercard.com med koppling till stoppad hantering av donationer till wikileaks, något som drabbar alla som behöver komma åt dessa sidor.

Här har vi återigen omogna personers dubbelmoral i ett nötskal. Man säger sig försvara yttrandefriheten och föregår med fruktansvärt dåligt exempel genom att begränsa den för andra! Det är ofrånkomligt att mer reglering av internet kommer att föras in, man kan inte låta internetbuset förstöra för alla andra baserat på mer eller mindre ogenomtänkta åsikter.

Nu ska jag för rättvisans skull påpeka att Rick Falkvinge förvånansvärt nog tar avstånd från den här typen av attacker:

Därför blir det också helt fel när t.ex. grupper associerade med Anonymous angriper oetiska företag (PayPal, MasterCard) och försöker tysta dem. Att slåss för yttrandefrihet är inte att neka yttrandefrihetsmotståndare rätten att prata. Då har man blivit sin egen fiende. Att slåss för yttrandefrihet måste, med nödvändighet, vara att slåss för yttrandefrihet för alla — och alldeles särskilt för dem vars åsikter man finner direkt motbjudande.

Även en blind höna finner stundom ett korn!

Kan yttrandefriheten missbrukas?

Jag har funderat ganska mycket på det här. Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati men har den någon gräns? Kan den missbrukas?

Syftet med yttrandefriheten är att alla människor ska kunna göra sig hörda utan risk för förföljelse i olika former. Syftet har aldrig varit att utnyttja den för att kunna begå brott oupptäckt eller upptäckt men utan att kunna bestraffas.

Pirater och Piratpartiet brukar ofta återkomma just till yttrandefriheten. De anser att det ska vara fullt lagligt att ”yttra sig” exempelvis genom att publicera torrentfiler på Pirate Bay och liknande sidor och att människor sedan ska kunna kopiera kopior av upphovsrättsskyddade filer helt fritt under skydd av yttrandefriheten. Rick Falkvinge och flera andra Piratpartister har t.o.m. gått så långt att man anser att man ska ha rätt att inneha barnporr, genom att kalla barnporr för ”information” så anses den vara fullt laglig att inneha. Nu tror jag inte att de flesta Piratpartister är pedofiler men deras försvar av informationsfriheten skulle förstås få konsekvenser om de fick sin vilja igenom. Och Rick Falkvinge har ju publicerat en lista över personuppgifter för personer som övervakats av FRA, han anser alltså att det är OK att hänga ut människor när det passar hans syften.

Sen har vi wikileaks. De allra flesta har fram till nu tyckt att de gjort ett bra jobb. Men egentligen har de ju bara agerat som vilken tidningsredaktion som helst, som skyddar sin källa. På senare tid har de dessutom visat att tidningsredaktioner fortfarande behövs, dessa har fått förhandsinformation inför masspubliceringarna. Det som hänt på senare tid är att wikileaks tappat all form av sans. Från att likna en tidningsredaktion med ett scoop, så har man övergått till att publicera mer och mer på ett sätt som ingen tidningsredaktion skulle komma undan med. Det är som värsta sortens Aftonbladet / Hänt i veckan i kubik och utan att någon kan stämmas eller på annat sätt ställas till svars.

När man masspublicerat meddelanden mellan diplomater så har man gått ännu längre, det kommer att få mycket stora konsekvenser på sikt och det är inte otroligt att det kommer att skapa konflikter mellan stater eller riskera att inte kunna avvärja nya konflikter och därmed tillhörande lidande. Julian Assange fick frågan om han hade något ansvar för detta efter de senaste publiceringarna av diplomatkonversation. Han valde att inte svara på frågan.

Det finns något paradoxalt över det här. Pirater vill ha ”oändlig” integritet så att man kan göra vad som helst på internet, inklusive att syssla med massiv piratkopiering. Samtigt respekterar man inte att stater, diplomater, politiker osv. måste kunna hantera sekretess, arbetsinformation osv.

Min slutsats är att det absolut finns en gräns för yttrandefriheten och att både pirater och wikileaks har överträtt eller försöker överträda den gränsen. Detta kommer förstås att få konsekvenser genom att internet blir mer och mer övervakat och slutet. Piraterna kommer alltid att skylla på ”någon annan”, de kommer inte att vilja förstå sin egen del i förloppet. Tyvärr är det alltid så att de som inte sköter sig kommer att förstöra för alla andra, det är något av en naturlag.