Fällande dom i Hovrätten mot personerna bakom Pirate Bay

Föga förvånade blev det fällande dom i Hovrätten. Fängelsestraffen sänktes något men skadeståndskravet höjdes till 46 miljoner, plus ränta från 31 maj 2006 tills dess betalning sker. Domen ska överklagas, men Roswall tror inte att Högsta domstolen kommer att ta upp fallet:

Man har ingen ovillkorlig rätt att få upp mål i Högsta domstolen och jag har svårt att se att HD prövar det här. Tekniken kommer HD aldrig ta upp och vad gäller de andra frågorna om exempelvis uppsåt finns det många avgörande redan.

Det kan mycket väl vara så men vi får väl se vad som händer. Jag har bara skummat domen ännu så länge men enligt vad jag sett hittills så är hovrättsdomen mycket tydlig och trovärdig. Ingen person med ”lyset tänt” kunde väl tveka över rimligheten i tingsrättsdomen och hovrättsdomen känns faktiskt ännu tydligare och trovärdigare.

Och nu kommer ju som förväntat jävsdebatten – jäv för pirater = ”domen går inte piraternas väg”. Peter Sunde och Fredrik Neij anser inte att det gått rätt till

Det är ju felaktigt även det här — det är ju jättefelaktigt. Nu är det ju dags att man faktiskt tar och skärper till sig lite i det svenska rättssystemet med hur man tycker och tänker om världen. Det här är ju bara förkastligt, helt och hållet förkastligt, säger Peter Sunde till TT.

Det kanske är dags för Peter Sunde själv att ta och skärpa till sig?

Svd Dn Aftonbladet

Rick Falkvinge har just nu inte skrivit något på sin blogg än men det har Christian Engström, ”Pirate MEP” gjort. Enligt den bloggen har Falkvinge sagt följande:

Man kan jämföra detta med att skadeståndet för en våldtäkt är 75000 kronor, säger Falkvinge. Upphovsrätten har glidit så långt ifrån det allmänna rättsmedvetandet att den inte kan överleva utan drastiska reformer. I en sådan reform finns det ingen plats för dagens upphovsrättsindustri.

Ganska fånig jämförelse. För snatteri kan man få kännbara dagsböter. Säg att man kommit lindrigt undan och får 10 000 kr i dagsböter för att ha snattat en chokladkaka. Detta är väl då skyhögt jämfört med skadestånd för våldtäkt på 75 000? Men tänk dig att någon begår medhjälp till tusentals eller miljontals snatterier, vad skulle straffet då bli? Ser man till den totala verksamheten hos Pirate Bay så är det ju en enorm skada för upphovsmännen och de som företräder dem! Även det höjda skadeståndskravet är ju då löjligt lågt!

Ja jag vet att snatteri och brott mot upphovsrättslagen inte är samma brott men det finns ändå tillräckligt stora likheter för att jag ska ta upp snatteri som ett exempel som kan jämföras – men inte likställas – med piratkopiering av filer via internet.

Nu kan vi förvänta oss fler fällande domar och sannolikt även åtgärder mot Rick Falkvinge och Piratpartiet eftersom de levererar bandbredd till Pirate Bay. Enligt hovrättsdomen kan man läsa:

Av förarbetena till genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmoniseringen av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet) framgår att en internetleverantör under vissa förhållanden anses kunna ådra sig medverkansansvar, åtminstone i objektiv mening, i en situation där denne fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång (prop. 2004/05:110 s. 340).

Det kan knappast finnas någon tveksamhet angående att Rick Falkvinge och Piratpartiet har fått sådana konkreta indikationer på att tjänsten används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, inte minst efter både domen i Tingsrätten och i Hovrätten.

Rick Falkvinge uppmanar till lagbrott, vill ha in läckt information om dagens TPB-dom

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge upphör aldrig att förvåna. Nu uppmanar han anställda vid domstolen att läcka information om domen i förtid, alltså en uppmaning till lagbrott. Själv påstår han att det är OK för att han säger sig erbjuda källskydd:

Glöm inte att jag erbjuder källskydd numera. Arbetar du på domstolen och vet hur domen ser ut? Maila till tips at falkvinge punkt net. Jag får inte avslöja vem det kommer ifrån och dina kollegor får inte efterforska vem som skickade det.

Läckage av information om ännu ej publicerad dom i TPB-målet har förekommit tidigare och har polisanmälts.

Falkvinge kommenterar själv i forumtråden:

Rick Falkvinge says:

Carl: Men nu får du väl ge dig. Jag skriver samma sak som precis varenda tidning gör under “tipsa oss”.

Tidningar brukar inte uppmana till lagbrott. Det framgår inte hur det kan komma sig att han kan erbjuda källskydd, detta förefaller väldigt märkligt. Det är  knappast sådant källskydd ska användas till så Rick Falkvinge borde polisanmälas och dessutom bli av med ev. möjlighet att erbjuda källskydd.

Personen ”TP” skriver i Falkvinges forum:

Rick, du har ett ansvar nu så var vänlig och redigera ditt inlägg. Att läcka en dom skyddas INTE av meddelarfriheten och man FÅR efterforska källan.

Detta är fan riktigt illa, ok att du inte har full koll på juridiken när det gäller allt möjligt men i detta fallet så kan du få folk (inklusive dig själv) att råka riktigt illa ut.

YGL 5:3

Om någon lämnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att svara enligt 6 kap., medverkar till en framställning som är avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därigenom gör sig skyldig till
1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott;
2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller
3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag,
gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för sådant brott.
Om någon anskaffar en uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses i 1 kap. 2 § och därigenom gör sig skyldig till brott som anges i första stycket 1, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

OSL 43:6

Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om
1. innehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat ännu inte meddelat beslut, och
2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut.

OSL 43:11

Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

 

Wikileaks har lämnat Sverige, Pirate Bay nästa

Enligt artiklar i Svd, Aftonbladet och Dn så har wikileaks nu lämnat Sverige. Trafiken leds inte längre via en källarlokal i Solna utan leds nu bl.a. via Frankrike istället.

Nu vet man ju inte hur mycket som beror på våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange, wikileaks grundare och frontfigur som nekades uppehållstillstånd i Sverige och nu är häktad i sin frånvaro och efterlyst internationellt, det är lätt att blanda ihop saker när man inte har full insyn.

Sverige har fortfarande samma internationellt erkända lagar om yttrandefrihet och pressfrihet, de har inte blivit sämre pga wikileaks beslut. Däremot har det kanske blivit uppenbart för fler människor att det finns en gräns för hur man får uttnyttja yttrandefrihet och pressfrihet. Börjar man utnyttja det till att kränka tusentals människor så har man gått över den gränsen.

Piratpartiet hatar övervakning i alla former, både kameraövervakning, telefonavlyssning och inte minst avlyssning eller loggning av det som sker på internet. Samtidigt hyllar man att wikileaks masspublicerar dokument med personuppgifter  som innebär en massiv integritetskränkning av dessa personer. Man är emot utlämning av identiteter bakom IP-adresser som figurerar i fildelningsmål, men Rick Falkvinge har publicerat identiteterna på 103 personer som avlyssnats av FRA. När The Pirate Bays internetleverantör blev avstängd erbjöd man sig att leverera bandbredd och därmed bidrar man till fortsatt massiv kränkning av upphovsmännens rättigheter.

Det här är dubbelmoral och en fullständigt obegriplig logik. När det gäller att försvara fortsatt illegal fildelning av upphovsrättskyddad musik och film så tycks det inte finnas några gränser för vilka kränkningar man vill bidra till medan man så fort det talas om FRA, Ipred och datalagring har nolltolerans för sådana kränkningar. En solklar politik för i första hand kriminella, fuskare och snyltare.

Wikileaks har lämnat Sverige. Samarbetet mellan wikileaks och Piratpartiet blev inte av, troligen pga våldtäktsmålet. Det blev heller inget av med det där att Piratpartiet skulle driva Pirate Bay inifrån riksdagen – man kom ju inte ens in i riksdagen.

Nästa vecka kommer hovrättsdomen i Pirate Bay-rättegången. Pendeln har börjat svänga över, allmänheten inser att yttrandefrihet och pressfrihet är oerhört viktiga rättigheter men att de inte ska missbrukas, då övergår de i kränkningar. Att inte kunna ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film för att slippa betala ärligt för sig anses av de flesta inte vara en kränkning, det är inte en mänsklig rättighet att slippa betala för en vara eller tjänst – då får man avstå från den. Wikileaks lämnar Sverige. Piratpartiet kommer att tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Förr eller senare kommer det att råda balans igen så att vi får en fungerande rättstat.

Ledande piratpartister fortsätter med sin censur, denna gång Henrik Alexandersson

En av anledningarna till att jag en gång startade den här bloggen var att jag och flera andra debattörer blev utsatta för censur av Rick Falkvinge i hans blogg. Vi skrev sakligt men han gillade tydligen inte åsikter som gick emot hans egna. Piraterna kunde skriva hur som helst, grova personangrepp lämnades utan åtgärd. Just Falkvinges blogg är ett överspelat kapitel för min del, jag slutade skriva där i och med att han började spärra IP och radera inlägg som ”liknade” mina och några andra debattörers.

Nu är det Henrik Alexanderssons tur, han som jobbar åt Piratpartiet i Bryssel. Han skrev i sin blogg om Google:

Om knappt två veckor kommer hovrättens dom i The Pirate Bay-målet.

Här är en artikel som är relevant i sammanhanget. Det lutar åt att Google gör mer för att sprida länkar till torrents (som ger tillgång till piratkopierade filmer) än TPB någonsin har gjort.

Blir det en fällande dom mot TPB-gänget – då kan det få konsekvenser för hela internet. Då kan man nämligen bli stämd för saker som finns på sidor som man länkar till.

Jag svarade anonymt (orkade inte skriva vem jag var och en länk till denna blogg, vet inte om det hade spelat någon roll). Två gånger raderade han mitt svar så jag postar det här istället:

TPB är en dedicerad söktjänst för bittorrent som går mot en egen torrentdatabas som användarna bidrar till. Man är öppet för piratkopiering, säger sig endast ta bort torrentfiler om innehållet inte stämmer med beskrivningen. Man publicerar öppet konversation med mediaföretag som ber dem ta bort torrentfiler, vilket man vägrar och dessutom rekommenderar att de ska ”sodomisera sig” med en batong. Enligt tingsrättsdomen finns det email och andra bevis som tydligt visar att TPB hade ett syfte att tjäna pengar på annonsintäkter och också gjorde detta. Man visste om att det var olagligt.

Google är en allmän söktjänst utan speciellt koppling till bittorrent och utan uppsåt att sprida upphovsrättsskyddat material. Man har ingen dedicerad torrentdatabas. På begäran kan man ta bort länkar medan TPB vägrar.

Sen kan man ju alltid diskutera kopplingen till tidigare tracker som TPB drev och om de fortfarande driver den eller medverkar till openbittorents tracker. Det spelar dock knappast någon roll eftersom uppsåtet är lika tydligt utan egen tracker och enligt tingsrättsdomen finns inget som säger att trackern är avgörande utan är bara en del av den tekniska beskrivningen.

Han kallar sin blogg för ”frihetlig”. Kanske borde den kallas för ”frihetlig för de med piratåsikter”?

Härliga människor som skriker om frihet och integritet. När det kommer till kritan handlar det om att de vill ha alla rättigheter för att kunna göra precis som de vill. Censur är ett skällsord när de pratar om risken att stänga ner TPB. Men när de själva censurerar så är det förstås OK. Dubbelmoral. Falskhet. Förvånad? Inte jag i alla fall.

Uppdatering: Enligt Henrik Alexandersson försvann inläggen via en automatisk funktion men har nu lagts tillbaka. Jag misstänkte att detta kunde vara orsaken men höll det för otroligt eftersom inläggen var synliga efter omladdning direkt efter publicering men försvann strax därefter. Men jag får väl tro på Henrik och erkänna att jag hade fel.

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge anklagas för valfusk

Piratpartiets ordförande Rick Falkvinge skickade ut ett nyhetsbrev med sina rekommendationer om hur medlemmarna skulle rösta i en votering – samma dag som mötet ägde rum.

”Det är kvalificerat valfusk”, säger Klara Tovhult, ledamot i Piratpartiet.

Se artikel i SvD.

Det finns en hel del intressant att läsa i Piratpartiets forum.

Piratpartiet är ett parti under upplösning och Falkvinge lär inte få vara kvar länge till efter diverse fuskförsök, pedofilkramande mediafiaskon m.m.

Vi behöver nya fildelningslagar

Trots lagliga tjänster, en fällande dom mot The Pirate Bay i tingsrätten och Ipred så ökar fildelningen. Henrik Pontén på Antipiratbyrån anser att det behövs nya lagar.

Ja det inser ju vem som helst att man måste ha lagar som fungerar i praktiken, piratkopieringen via internet kan inte fortgå i år efter år utan att ansvariga ställs till svars. Det är som att man skulle låta alla snattare gå fria och att man skulle ha en lagstiftning som omöjliggör att man tar fast snattare och ställer dem till svars för sina handlingar.

Man får faktiskt skämmas för att man bor i Sverige – landet där nätbuset får härja fritt. Man har helt tappat kontrollen, något måste definitivt göras! Mer krav måste ställas på internetoperatörerna. Bara en så enkel sak som att det avtal man godkänner när man tecknar ett internetabonnemang faktiskt ska följas, av alla sådana avtal framgår det mycket tydligt att man kan bli av med tjänsten om man sysslar med piratkopiering eller annat som är olagligt. Om alla internetoperatörer måste följa samma lagar/regler så kan man inte komma undan genom att byta till en annan operatör och det finns heller ingen konkurrensfördel i att vara slapphänt om detta inte tolereras enligt lagen.

Att en gång för alla stoppa The Pirate Bay (och samarbetet med Piratpartiet) och ställa personerna till svars är en bra början, men det räcker förstås inte.