Piratsympatisörer gillar övervakning och gratis fildelning

Svenskt Näringsliv har låtit Novus Opinion göra en undersökning där man ställt ett antal frågor om Piratpartiets politik till 2566 personer, 22% av dessa uppgav att de skulle kunna tänka sig att rösta på Piratpartiet, alltså att det inte skulle vara helt otänkbart för dem. Exakt vad detta innebär är ju svårt att veta, i ett pressat läge kan man kanske rösta på nästan vilket parti som helst, om alla andra alternativ av någon outgrundlig anledning har fallit bort. Den otolkade rapporten finns här men jag kommenterar en del av det nedan.

 • Jag brukar hävda att Piratpartiet är vänstervridet och det får jag stöd för i denna undersökning. Av de som kan tänka sig att rösta på PP så har 22% rödgröna sympatier mot endast 12% för alliansen.
 • Det brukar påstås att SD och PP har delvis samma rekryteringsbas. Även om det kanske inte passar riktigt in i blockresonemanget så verkar denna undersökning också bekräfta detta, hela 19% av de som sympatiserar med SD kan tänka sig att rösta på PP.
 • När det gäller övervakning så är det ingen stor skillnad för de som kan tänka sig att rösta på PP jämfört med andra. 48% tycker att det behövs mer kameraövervakning, nästan hälften vill alltså ha mer kameraövervakning än idag, mot 66% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. Siffran 66% stämmer f.ö. bra med vad tidigare JK Göran Lambertz hävdat, att c:a 75% av svenskarna vill ha mer kameraövervakning än idag.
 • När det gäller frågan om att brottslingar ska DNA-registreras så är det väldigt lika, 84% är för mot 86% för de som inte kan tänka sig rösta på PP.
 • Inte heller när det gäller frågan om alla medborgare ska DNA-registreras så skiljer det så mycket, 35% anser detta mot 38% för de som inte kan tänka sig att rösta på PP.
 • Där det verkligen skiljer sig är om integritet på internet, fildelning och upphovsrätt. 71% anser att rätten till integritet och privatliv på internet är hotad mot 23% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. Och när det gäller att öka möjligheten för privatföretag att komma tillrätta med illegala fildelningen så är det bara 4% som anser att detta behövs, mot hela 27% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. 57% anser att icke-kommersiell fildelning borde vara fri och laglig mot bara 22% för de som inte kan tänka sig att rösta på PP.

Jag tycker att den här undersökningen är väldigt intressant. Dels bekräftar den många teorier om piratsympatisörer kontra övriga, dels ger den faktiskt än helt annan bild av piratsympatisörerna än vad man får av Rick Falkvinge och övriga pirater som syns och hörs mest. Nu kan man kanske inte dra jättestora växlar på det här för det är trots allt en mycket stor skillnad på att kunna tänka sig rösta och vad man sedan verkligen väljer, när man ser till helheten. Opinionsstödet för PP är trots allt långt under 1% och oerhört långt ifrån de där 22 procenten som kan tänka sig rösta.

Synd att man inte frågade om inställningen till barnporr, det hade varit intressant att se om de som kan tänka sig att rösta på PP har en mer liberal inställning till barnporr än de som inte kan tänka sig att rösta på PP. Det är högst troligt att det är så men vi får väl hoppas på att vi får veta mer om detta längre fram.

Annonser

146 svar

 1. Det är ett ganska gediget urval, över 2000 personer. Ingen överaskning dock att sympatisörerna resonerar som de gör, inte ens de egna medlemmarna är i fas med piratpartiets kärntrupp som har sin egen -ofta-obegripliga agenda.

  Som du säger skulle det nog låtit allt annat än sexualliberalt om de ställt frågan om barnporr. Den stöds ju bara av pedofiler och de som har ekonomiska intressen av den.

  Sen det där med integritet och mer övervakning verkar de som svarat vara som folk är mest: man accepterar ett visst mått av ”integritetskränkande” åtgärder för att få känna sig trygg och för att få fast förövare och få minskad brottslighet.

  Föresten, är det inte så att piratpartiet behöver minst 2,5% för att Rick Falkvinge ska fortsätta få lön? Får de färre än 2,5% uteblir partistöd och då kanske RF får fortsätta tigga pengar via sina blogg.

 2. Kort kommentar. 1) Du verkar läsa denna ”undersökning” som en viss potentat läser bibeln. Dina kommentarer visar dessutom i hög grad du har fördomar om pp-sympatisörers åsikter.
  1b) Det visar t ex att du är helt fel ute betr barnporren. Det är ingen pp-fråga.
  2) Åtskilliga frågor är mycket luddiga och opreciserade, vilket gör att ”undersökningen” knappast fyller vetenskapliga krav.
  3) Det glädjande är dock att ngn gjort sig mödan att försöka kolla upp detta område. Om än det blev mindre lyckat, och därför öppnar för felaktinga tolkningar och slutsatser.

  • Angående 1) – vad menar du egentligen? Ingen är väl fördomsfri, jag har bildat min uppfattning på det jag ser via diverse utspel från Falkvinge & Co plus vad piraterna skriver i diverse bloggar och forum. Det är i ljuset av detta jag tolkar undersökningen.

   1b) Barnporren verkar vara en barnporrfråga trots allt eftersom Falkvinge vill att innehav ska vara legalt och den uppfattningen delas av flera andra inklusive riksdagskandidater.

   2) Vilka vetenskapliga krav? Det är väl alltid så att svaren ges givet hur precis frågan är, undersökningen blir väl inte mer vetenskaplig för att man ställer frågan på annat sätt. Dock är det så att det kan vara svårare att dra slutsatser av undersökningen beroende på hur frågan ställs.

   3) Så vad är det då som är felaktiga tolkningar och slutsatser? Vilka tolkningar och slutsatser gör Du av undersökningen?

 3. Jag erkänner. Jag är en pragmatisk kritiker.
  Enbart 57% stöd bland PP sympatisörer i frågan om icke-kommersiell fildelning tycker jag låter underligt. Att 48% vill ha mer kameraövervakning låter också främmande. Jag har inte hört någon aktiv pirat uttrycka denna önskan.

  Angående barnporr så vet ju du också att man inte kan ställa frågan på det där sättet som du gör eftersom det är just definitionen på barnporr som är frågan. Det är ju svårt att svara ja eller nej när man från början inte är överens om själva definitionen på att tecknat ska inkluderas i det brottsliga.

  Sen är det så att ju fler frågor ett parti har, desto mindre vet man varför väljarna ger partiet sin röst. Jag tycker fokuspartier är väldigt bra på det viset, då det finns mindre risk för missförstånd. Det borde finnas fler fokuspartier!

  • Det finns i princip 2 vägar att gå:

   1. Man tror på att det finns en koppling mellan att 22% kan tänka sig rösta och att detta skulle tyda på att det kan gå bra i valet som många pirater hävdar. Men då får man ju ta åsikterna om övervaknnig m.m. på köpet.

   2. Man underkänner kopplingen mellan 22% och ev. framgångar i valet eftersom man inte tror att åsikterna enligt undersökningen är representativa för de som verkligen röstar pirat.

   Jag tror inte alls på fler fokuspartier. Erfarenheten visar att sådana partier får svårt att hävda sig och mest ställer till obalans om de får ingå i en regering. Jag föredrar mer kompletta partier som har åsikter och en tydlig riktning i de viktigaste frågorna och sen kan de få profilera sig lite olika. Jag delar Reinfeldts uppfattning om att man inte ska rösta på SD eftersom de bara kommer att ställa till med oreda om de kommer in i riksdagen.

   Samma resonemang gäller antagligen för PP även om jag tror att PP knappast skulle få stöd för sina åsikter utan att bägge blocken kommer att rösta in datalagring, hårdare tag mot fildelare m.m. Det enda PP kan åstadkomma i riksdagen är att ”jävlas” och det är inte något som gynnar vårt land.

   • Klart du inte tror på fler fokuspartier. Enklaste vore ju att ha bara ett parti som kunde hålla folket på mattan och se till att de lydde lagarna, eller hur? 😉

    Säkert skulle du avfärdat miljöpartiet som ett ”litet larvigt fokusparti” för 30 år sen. Sen kom de in och ”jävlades” i riksdagen ett tag. Men har de fått minskat förtroende för det? Snarare tvärt om va?

    För att inte tala om sossarna när de kom. Arbetarrätt – vad är det för larv? Vilket enfrågeparti!

    • Jag har i alla fall minskat förtroende för dem pga att de inte längre är ett fokusparti. Det är numera mer osäkert varför de som röstar på dem faktiskt röstar på dem.

     MP borde strunta fullständigt i att driva frågor om kvotering, trygghetssystem, föräldraförsäkring, alkoholpolitik och allt annat som inte har med miljö att göra. De borde söka mandat för miljöfrågor enbart.

     • De har fått minskat förtroende i mina ögon också, men det är faktiskt ganska många väljare som ej resonerar så utan vill ha något brett abstrakt ideologiskt att rösta på. Fortfarande är det väl ändå så i praktiken (?) att när det kommer till kritan så är MP ett miljöparti ; de är beredda att offra mer i förhandlingar för att kunna få igenom sina ”miljöfrågor” än sina övriga frågor.

   • ”(…)Det enda PP kan åstadkomma i riksdagen är att ”jävlas” och det är inte något som gynnar vårt land.”

    Det vore intressant med ett förtydligande av denna mening. Vad menar du med att jävlas? Att rösta enligt eget partiprogram? På vilket sätt skulle Piratpartiet jävlas enligt dig? Och varför skulle det vara av så allvarlig karaktär så att det inte skulle gynna vårt land?

  • Och hur skulle en aktiv pirat bli behandlad av andra pirater om denne sade sig vara för mer kameraövervakning?

   Det är ju bara att titta på vad som hänt inom andra politiska grupper där folk haft avvikande åsikter.

 4. En annan intressant fråga, som kanske kommer att splittra PP är balansen mellan personlig integritet och kravet på informationsfrihet.
  Wikileaks är ju ett supertydligt exempel. De gjorde ett lysande journalistiskt arbete när de publicerade all e-mailkommunikation inom IPCC, FN’s klimatpanel.
  Samtidigt kränkte de den personliga integriteten och brevhemligheten för de som blev drabbade. Och allt de gjort var att ha en alltför ambitiös inställning till sitt jobb.

  Och här måste man ju välja, man kan inte sitta på bägge stolarna!

  • Människor kan själva skicka in bevis på lagbrott till wikileaks. Det är en väsentlig skillnad mot detta och systematisk övervakning av alla medborgare. Att jag kränker min grannes personliga integritet om jag fotar när han bryter mot en lag är det säkert inte många som tvekar om, men i det fallet är det OK, för det sker inte automatiskt, med tvång, i stor skala utan det sker manuellt, frivilligt och på liten skala.

   I denna mening kan man faktiskt sitta på bägge stolarna.

   Dessutom kan man ställas inför rätta för att publicera känsliga saker som ej bryter mot lagen. En sån lagstiftning finns väl redan och kallas ”förtal”? Mycket rimligare att man får ställas inför rätta för att sprida ”kränkande information” i efterhand och inte på förhand.

   • Faktum kvarstår, å ena sidan hävdar PP att de inte kompromissar med integriteten, att den personliga integriteten och bevarandet av brevhemligheten är en grundläggande demokratisk rättighet.
    Och å andra sidan samarbetar man med Wikileaks som just kränker den personliga integriteten och brevhemligheten.

    Det samarbetet innebär att sitta på två stolar och sånt brukar sluta med att man faller mellan bägge.

    • @ Thomas

     Då Piratpartiet inte försöker hävda att det skulle finnas någon total och okränkbar integritet till allt och allt, så existerar heller inte den konflikten på det sätt som du försöker påvisa. Istället för att hantera integriteten som ett svart/vitt begrepp så måste man i diskussioner utgå från en tydlig definition. Definierar man vad för slags integritet som finns på stol A så kan man sitta på just den stolen och stödja både grundläggande demokratiska rättigheter och samarbeten med whistleblowers.

    • Min åsikt är: Makt ska övervakas av folket.
     Folket ska ha rätt till integritet.

    • Att skydda all integritet i alla lägen med alla möjliga metoder är varken praktiskt rimligt eller önskvärt. Blir man utsatt för ett brott ska man ha all rätt att dokumentera det (i bevissyfte om inte annat). Även att dokumentera om andra blir utsatta för brott. Men de förslag som gått igenom och ligger på bordet ( FRA, datalagring m.m.) är så extrema att någon slags gräns får man fan dra. Det är en sak att övervaka sig själv i liten skala för eget bruk eller om staten ska övervaka alla helt godtyckligt för något populistiskt ”samhällets bästa”.

 5. Allra tydligast är dock klyftan vad gäller patenträtten. Piratpartiet vill som bekant att patentsystemet avskaffas, något endast fem (!) procent av deras sympatisörer instämmer i.

  Den här undersökningen bekräftar ju vad jag och många andra länge hävdat – de som kan tänka sig att rösta på PP kan tänka sig det eftersom gratis är gott. Man vill kunna ladda hem film och musik utan att betala för sig.

  Piratpartiet och de få aktiva piraterna som finns kvar kan kämpa allt dom vill mot kameraövervakning och läkemedelspatent, men det är fildelningen som tidigare lockat medlemmar och röster. Det märktes inte minst vid TPB-rättegången, och det märks nu i opinionsundersökningarna när partiledningen mer eller mindre övergett fildelningsfrågan och övergått till foliehattsmentaliteten. Då överger väljarna PP eftersom ingen utom några få fundamentalister håller med om den nya politiken. Barnporrfrågan var bara den sista spiken i kistan, och det är enbart tragiskt att en del pirater helt enkelt inte har förstånd nog att hålla tyst om sina åsikter.

  Synd att det inte ställdes någon fråga om inställningen till Wikileaks…

  • Gratis är gott.

   Tyckte de jävla svinen till kapitalister på 1800-talet som gjorde det billigare än någonsin att köpa kläder genom att effektivisera textilindustrier. Före revolutionen så gick folk klädda i trasor, sen blev kläder i princip ”gratis”. Alla kunde köpa sig kläder. Vilken omoralisk generation gratis va? Och sen på 1900-talet när tung industri kom och alla kunde köpa sig alla tänkbara prylar. Maskinerna tog arbetarnas jobb. Vilket svineri!! Bara för att den bortskämda generationen vill kunna köpa billigare bilar, elgitarrer och tandkräm!

   Avskaffande av immaterialrätter är bara ytterligare ett steg i raden av effektiviseringar av olika brancher som tekniken gjort möjlig genom historien. Det är inte bara praktiskt omöjligt att försöka bromsa – det är direkt omoraliskt mot våra kommande generationer.

   • Problemet med det resonemanget är att pirater gör inget som ens liknar uppfinningen av Spinning Jenny (1764) eller resten av industrialiseringen.

    Man producerar inget själv (med ytterst få undantag), man effektiviserar inte, man utvecklar inget – man vill bara inte betala för andra människors jobb och ser inte att om den utvecklingen fortsätter kommer vi att gå klädda i trasor (se hemvideo) eftersom ingen vill sy kläder (producera film).

    Din jämförelse är alltså totalt irrelevant. En vacker dröm kan jag hålla med om, men i dagsläget totalt irrelevant. Man kan inte den historia du hänvisar till och börjar i fel ände.

    • ”Problemet med det resonemanget är att pirater gör inget som ens liknar uppfinningen av Spinning Jenny (1764) eller resten av industrialiseringen.”

     Nu skjot du dig val lite val mycket i foten?

     Var tror du torrent teknologien kom fran? Det borjade med Napster. Folk som ville ha ett latt och smidigt verktyg for att dela filer satte sig ner och programmerade nya protokoll och tekniker for att underlatta detta. Om inte det ar ett bra exempel pa innovation som kan liknas med Spinning Jenny sa vet jag inte vad som kan.

     Men du kanske ar en person som inte ser nya teknologier online som innovationer.

     P.S. Vet du vem som kallade sig och sina arbetare for pirater? Steve Jobs. De brukade till och med har piratflaggor pa sina skrivbord. Steve snodde ju iden till bade musen och det grafiska granssnittet ifran Xerox. Ironiskt nu med tanke pa hur han nu springer runt och stammer alla till hoger och vanster.

     • Spinning Jenny användes för att (mass)producera en produkt, torrenttekniken används för att sprida sådant som andra skapar.

      Vad var det du sa om skott i foten?

     • ”Spinning Jenny användes för att (mass)producera en produkt, torrenttekniken används för att sprida sådant som andra skapar.

      Vad var det du sa om skott i foten?”

      Jo. Precis. Skott i foten. Du fattar alltsa inte den enkla SANNINGEN att kopiera en fil ar att producera nagot. Du skapar en NY kopia, precis som Spinning Jenny.

      Tror du nyss bytte ut pistolen mot ett hagelgevar. Aj, aj, aj. Akta foten.

      Nu min kare van, har du forlorat ALL trovardighet i min bok. (den lilla du hade kvar.)

     • ”Du fattar alltsa inte den enkla SANNINGEN att kopiera en fil ar att producera nagot. ”

      hmmm, var det inte så att PP värnade den ideella upphovsrätten?

     • Off topic.

     • Det material som användes för att producera produkter med Spinning Jenny var helt lagligt införskaffat mot betalning och detta då resulterande i fullständiga rättigheter och nyttjanderätt för Spinning Jennys ägare. Vilket inte är fallet vid ett vanligt inköp av en dvd- film eller musikstycke.

     • ”Det material som användes för att producera produkter med Spinning Jenny var helt lagligt införskaffat mot betalning ”

      Det ar likadant med en fil. Du har betalt for din dator och Internetuppkoppling. Dessa ar helt lagliga.

      ”då resulterande i fullständiga rättigheter och nyttjanderätt för Spinning Jennys ägare”

      Vilka agde designerna? Spinning Jenny innehavet i sig ger dom inte rattigheter att skapa vad som helst pa dessa enligt alla er anti-pirater.

     • Yestop
      Det handlar om råmaterialet för framställandet av slutprodukten – alltså musiken som råvara – motsvarande ullen som användes som råvara för framställandet av Spinning Jennys produktresultat.

     • ”råmaterialet för framställandet av slutprodukten – alltså musiken som råvara”

      Musiken ar val knappast ravara. Det ar en fardig produkt.

      Ravaran ar snarare kompositoren eller noter.

      Men mitt exempel galler fortfarande. ”ravaran” ar den fil man anvander som orginal vid kopieringen, och produkten av kopieringen ar en 1:1 kopia av filen. En helt ny kopia av orginalet. Samma sak som man gor dagligen nar man producerar innom industri. Man har en ”ritning” man foljer och skapar en kopia fran denna mall. Exakt samma sak som hander vid kopiering. Enda skillnaden ar att ”ramaterialet” ar ”virtuellt” ettor och nollor istallet for materia sa som vanliga personer ser det.

     • Så råvaran skulle vara den mänskilga individen bakom verket?
      Då är alla människor som producerar något att anse varandes råvaror, härlig inställning!

      Och vad är då orginal filen du kopierar?
      Utan den kan du inte framställa din 1:1 kopia.

      Filen är definitivt en råvara som du behöver för att skapa din kopia.
      Utan filen – ingen kopia precis som utan ullen inga kläder.
      Och det är just den filen du inte införskaffat dig varken rättigheten till att massdistribuera eller maskkopiera.

     • @Sten

      ”Då är alla människor som producerar något att anse varandes råvaror, härlig inställning!”

      Ja, det kallas KREATIVITET. Hort talas om det?

      ”Filen är definitivt en råvara som du behöver för att skapa din kopia.”

      Ja. Precis vad jag sa.

      ”Utan filen – ingen kopia precis som utan ullen inga kläder.
      Och det är just den filen du inte införskaffat dig varken rättigheten till att massdistribuera eller maskkopiera.”

      Vem ar det som sager att jag MASS kopierar och MASS distribuerar? Jag gor helt enkelt EN 1:1 kopia. Mer behover jag ju inte.

      ”Och det är just den filen du inte införskaffat dig varken rättigheten till att massdistribuera eller maskkopiera.”

      Aven om jag koper filen, sa har jag inga rattigheter att kopiera den ens for eget bruk enligt mediamaffian. Sa vad far jag som konsument for EXTRA ”benefits” for att jag koper den? Inga alls.

      Men nu avviker vi fran vad det handlade om: MrArboc’s skott i foten ”producera en produkt, torrenttekniken används för att sprida sådant som andra skapar.”

      Du har ju oxa visat hans kommentar felaktig genom dina kommentare som ”Filen är definitivt en råvara som du behöver för att skapa din kopia.
      Utan filen – ingen kopia precis som utan ullen inga kläder.”

      Case and point. Tack Sten. 😉

     • Yestopp

      Du har idag all rätt att skapa din egen kopia och du har faktiskt i dag all rätt att sprida i ringa mängd – det du inte har rätten att göra är att massprida eller massdistribuera.

      Men eftersom du tydigen är nöjd med en st kopia så måste du vara nöjd med upphovslagarna – då lagara tillåter dig att göra detta.

      Case and point
      Tack Youtopp

     • Råvaror kostar pengar per enhet. Olja kostar pengar per fat, guld per kilo osv. Du har inga ”råvaror” i imateriellt skapande om du väljer att se skapelsen som en ”produkt”. Därför är det meningslöst att jämföra med industriellt skapande och distribuerande som Spinning Jenny och ångloken.

     • @Gastlind

      Om orginal musiken inte ses som en råvara så kan den ju inte heller behövas för att skapa den digitala kopian.
      Men mig veterligen görs de flesta piratkopior av något, annars skulle ju piratkopian innhålla intet.

      Och vad är det som säger att en råvara eller produkt måste stå i fysiskt förhållande till världen motsvarande en viss vikt eller storlek? Produkten regleras via avatal inget annat.

    • Oh jag vet inte… det finns flertalet kreatörer både inom grafisk form, publicering, musik, film och konst som stödjer piratpartiet.

     Ungefär som att motsvarande hittas hos alla andra partier också.

     Själv tycker jag att copyrightlagstiftningen med livstid+70 år är helt åt helskotta, och måste ändras internationellt. USAs variant med livstid + 150år är ännu värre. Det är en orimlig ståndpunkt faktiskt och gynnar inte kreatörer.

     Det som fuldelare har effektiviserat och utvecklat är helt nya distributionsmodeller, som det tog 10 år för medieindustrin att anamma och sluta försöka hålla sig ifrån.

     Samtidigt är det inte förvånande att vinsterna per produkt minskar med tanke på hur MYCKET som produceras och finns tillgängligt.

     Och integritetsfrågorna är mycket viktigare än allt det ovanstående. Staten skall inte ha någon allmän rätt att gå in och snoka godtyckligt i folks privatliv, och tråla efter information i folks kommunikationer utan tanke på brevhemligheten eller folks privatliv utan föregående misstanke om brott. Därför röstar jag pirat, för inga andra partier tycker det.

     • Får jag fråga vad det är som är så orimligt med att ge upphovsmän skydd mot att skivbolagen och andra bolag utnyttjar dom? Det är ju det det handlar om. Utan upphovsrätten på verk (livstid+70år) så är det fritt fram för skivbolagen och alla mellanhänder att behålla 100% av det dom tjänar. Utan upphovsrätten skulle Björn och Bennys miljoner stannat hos olika företags aktieägare runt om i världen. Är det det du vill? Det skulle vara fritt fram att starta en radiostation och tjäna miljoner på att distribuera andras musik, utan att dela med sig till dom som gjort musiken (som är hela anledningen till att folk lyssnar på din radiostation). Hur kan du vara emot det skyddet? Varför tycker du att distribution ska gynnas och inte musikskapande? Upphovsrätten som jag har på mina verk är det enda som tvingar skivbolagen och radiostationerna att dela med sig till mig som upphovsman. Är det så illa?

      Nu tänker du kanske: utan upphovsrätt skulle inte musik säljas! Men anledningen till att skivbolag säljer musik och tjänar pengar är ju inte att någon annan har upphovsrätt på verken! Tänk efter: om verken vore oskyddade skulle det vara ÄNNU lättare för skivbolagen att sälja musik. Då skulle skivbolagen bara slippa betala 10% av alla intäkter till upphovsmännen. Varför vill du att skivbolagen ska tjäna MER pengar??

      Eller du kanske inte menar upphovsmännens upphovsrätt?? Menar du kanske skivbolagens upphovsrätt på sina inspelningar? Den som är på 50 år från releasedatum? Men det var inte det du skrev…. Vi måste skilja på ett verk och en inspelning av ett verk.

      Nu är det iofs inte så konstigt om du blandar ihop begreppen eftersom Piratpartiet i sitt partiprogram blandar ihop allt på samma sätt. Dom skriver att upphovsrätten på livstid+70år är absurd för att ”inga investerare gör så långa kalkyler”. Va??? Alla som kan musikbranschen garvar ju åt dom! Det är som att kräva att vi förbjuder fackförbund för man tycker att vissa bankchefer har för hög lön! Eller att förbjuda sjukvård för att doktorer tjänar pengar på skadade människor. Jag vet inte… jag kan inte beskriva hur korkat piratpartiets argumentet är! Dom beskriver ett problem som inte existerar.

      Nå…upphovsrätten på livstid+70 år har alltså INGENTING med investerare att göra. OM det vore så … då skulle PP absolut ha en poäng. Det vore orimligt med en upphovsrätt som existerar på grund av att man vill gynna investerare till en inspelning av ett verk i 70 år efter det att verkets skapare är död. Som tur är så är det inte så. Skönt va?? Piratpartiet har gjort en höna av… ingenting! Dom har fattat fel.

      Att skriva en låt kväver inga investerare. Skyddet på livstid+70år finns inte till för att skydda någon annan än upphovsmannen själv MOT investerare som vill sko sig på hans/hennes bekostnad. Förstår du nu hur avigt piratpartiets argument låter? Min tolkning är att Piratpartiet försöker opponera sig mot skivbolagens skydd av inspelningar. Dessa är ju beroende av investerare eftersom inspelningar och distribution kostar mycket pengar. Den upphovsrätten är dock 50 år från releasedatum ….eller den kommer kanske ändras till 70 år från releasedatum på grund av ett EU beslut 2009: http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/ja-till-forlangd-upphovsratt_2786021.svd .

      Jag vill uppmana alla som diskuterar upphovsrätt att specificera vems upphovsrätt man menar. Det är väl inte så konstigt att vi inte förstår varandra när den ena pratar om äpplen och den andra om järnvägar. 😉

      Läs mer om hur långa skyddstiderna (för upphovsmännen) är i olika länder här:
      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length

     • @ Emanuel

      ” Får jag fråga vad det är som är så orimligt med att ge upphovsmän skydd mot att skivbolagen och andra bolag utnyttjar dom? Det är ju det det handlar om. Utan upphovsrätten på verk (livstid+70år) så är det fritt fram för skivbolagen och alla mellanhänder att behålla 100% av det dom tjänar.(…)”

      Du menar att man vill tjäna pengar långt efter att man avlidit?

      ” Det skulle vara fritt fram att starta en radiostation och tjäna miljoner på att distribuera andras musik, utan att dela med sig till dom som gjort musiken (som är hela anledningen till att folk lyssnar på din radiostation).”

      Lyssnar folk verkligen på radio för att skänka pengar till andra människor? Med den logiken så bör folk även välja radiostation efter hur bra betalt upphovsmännen får? Radiostationerna konkurrerar alltså inte med innehåll utan snarare med skrytsamma kampanjer om hur mycket pengar de betalar ut till upphovsmän?

      ” Hur kan du vara emot det skyddet?”

      Opolitiskt korrekt gav faktiskt ett svar på den frågan. Låt mig citera: ”Det är en orimlig ståndpunkt faktiskt och gynnar inte kreatörer.” Det angående en upphovsrätt på livstid + 70 år, vilket du även hade som utgångspunkt i din diskussion

      ” Varför tycker du att distribution ska gynnas och inte musikskapande?”

      Såvitt jag kan se så skrev inte Opolitiskt korrekt något i den stilen.

      ” Upphovsrätten som jag har på mina verk är det enda som tvingar skivbolagen och radiostationerna att dela med sig till mig som upphovsman. Är det så illa?”

      Fast nu pratar du om en upphovsrätt på livstid + 70 år. Upphovsrätten behöver inte se ut som idag för att kommersiella intressen ska dela med sig av intäkterna till upphovsmännen.

      ” Tänk efter: om verken vore oskyddade skulle det vara ÄNNU lättare för skivbolagen att sälja musik. Då skulle skivbolagen bara slippa betala 10% av alla intäkter till upphovsmännen. Varför vill du att skivbolagen ska tjäna MER pengar??”

      Varför utgår du från tvivelaktiga premisser i ditt resonemang? Inte någonstans i den kommentaren som du besvarar kan jag se att opolitiskt korrekt förespråkar ett borttagande av upphovsrätten.

      ” jag kan inte beskriva hur korkat piratpartiets argumentet är! Dom beskriver ett problem som inte existerar.”

      Du kan inte se ett problem med ett statligt sanktionerat monopol som låser in kultur i 50+ år?

      ” Att skriva en låt kväver inga investerare. Skyddet på livstid+70år finns inte till för att skydda någon annan än upphovsmannen själv MOT investerare som vill sko sig på hans/hennes bekostnad.”

      Behöver man verkligen skyddas i 70 år efter att man lämnat jordelivet?

      ” Förstår du nu hur avigt piratpartiets argument låter?”

      Inte lika avigt som att förespråka ett monopolistiskt skydd för någon som redan är död.

      ” Den upphovsrätten är dock 50 år från releasedatum ….eller den kommer kanske ändras till 70 år från releasedatum på grund av ett EU beslut 2009”

      Så Piratpartiet är inte helt ute och cyklar enligt dig? Kan det vara så att det är just den händelsen som de har i åtanke i sitt resonemang?

 6. Det är tydligt att bloggaren själv och några av dennes på-hejare är fanatiska anhängare av upphovsrättsmaffian och/eller sv-dem. De kan inte se de allvarliga demokratiska problem som pp vill uppmärksamma och åtgärda. Jag ser ingen anledning att lägga mycket tid på dem.
  Dock, en del kommentarer är intressanta. YesTopp är en, som drar fram intressanta fakta. gastlind och kras är andra med för Nej-sägarna besvärliga åsikter och insikter.
  MrArboc är dock rent patetisk med sina konsekventa och medvetna misstolkningar av vad piratpartiet står för.
  Före egen del nöjer jag mig att hänvisa till vad jag skriver på min blogg om begreppet ”integritet”. Det är en genomgång som jag gjort av problematiken.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/p/integritet.html

  Det finns givetvis mer att säga om det, men det kan vara en början.
  Var så god!

  • Det är intressant att du väljer att inte kommentera själva inlägget, utan att du precis som vår favorit Donsan väljer att ägna dig åt personangrepp. Är det så jobbigt att tvingas inse att inte ens PP-sympatisörerna håller med om fundamentalisternas slutsatser att du väljer att blunda?

   • ”Det är intressant att du väljer att inte kommentera själva inlägget, utan att du precis som vår favorit Donsan väljer att ägna dig åt personangrepp.”

    Som du nyss gjorde i detta inlagg jag citerade? lol Du ar ju sa rolig. Akta fotterna som jag sa tidigare. Du har tva mynningar pa ett hagelgevar. 😉

 7. ‘Du har idag all rätt att skapa din egen kopia och du har faktiskt i dag all rätt att sprida i ringa mängd”

  Har du nagonsin last ToU for en film, musik eller mjukvara? Om du nagonsin last igenom Microsoft’s ToU till exempel sa inser du just hur hart hallen du ar. Visste du exempelvis att du inte far lov att ta in en lagligt inkopt kopia av Windows till vissa lander? t..ex. Kuba eller Lybien.

  Man kan ju fraga sig varfor Sony valde att lagga ett root-kit pa LAGLIGT inkopta CD. Om man nu far kopiera, vad ar deras motiv da? Lagen kanske sager att kopiering for privat bruk ar ok? Kolla langre ner for insikt i detta fall. Mediebolagen stoppar in DRMs var de an kan. Har kopieringsskydd och far igenom lagar som gor det forbjudet att knacka dessa kopieringsforbud. En av de stora anledningar varfor fler och fler valjer att ladda ner musik och filmer fran Internet, ar just att de INTE vill ha dessa restriktioner pa sin media. De vill kunna spela sin musik pa vilken MP3 spelare som helst. De vill kunna kopiera sin DVD till XviD format sa de kan ha ett digitals bibliotek pa sitt hemmanatverk dar de kan na sina filmer fran vilken dator, tv eller iPad som helst.

  Sa lange medialobbyn inte inser detta, kommer da ALDRIG att ens ha skuggan av en chans att stoppa piratkopiering.

  ”det du inte har rätten att göra är att massprida eller massdistribuera”

  Sa, varfor ger sig mediebolagen sig pa NERLADDARNA da? De har ju bara forsett sig med en kopia, och har INTE mass-spridit eller distribuerat. Vilka ar det som far DMCA take down orders? Jo de valnliga personerna som laddar ner en kopia av en film. (Eller natverksprintrar som jag visade innan i en annan trad. lol) Men som jag visar nedan, sa ar det valdigt tveksamt om du ens far lov att kopiera for privat bruk fran egna inkopta kopior.

  Om du verkligen vill veta just hur javliga filmbolag ar, kolla detta:

  http://yro.slashdot.org/story/10/09/03/1330220/Hurt-Locker-File-Sharing-Subpoenas-Begin

  Se aven:

  http://www.film.com/features/story/did-pirates-hurt-lockers-box/38681778

  Betank att den mest nerladdade filmen det senaste aret ar den som haft storst inkomst ocksa: Avatar

  http://news.softpedia.com/news/Massive-Online-Piracy-Doesn-t-Stop-Avatar-from-Racking-In-1-3-Billion-131763.shtml

  Intressant lasning:

  http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/what-piracy-box-office-innovators-rake-in-billions-20100813-121zr.html

  ”måste du vara nöjd med upphovslagarna – då lagara tillåter dig att göra detta”

  Gor dom verkligen det? Kolla 2 Kap 12 $

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM

  ”Framställning av exemplar för privat bruk

  12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.
  Första stycket ger inte rätt att
  1. uppföra byggnadsverk,
  2. framställa exemplar av datorprogram, eller
  3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

  Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
  1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
  2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
  3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

  Ser du vad jag ser? ”framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form” ergo sa kan man inte lagligt gora en kopia pa sin inkopta CD eller DVD da detta medium innehaller sammanstallningar i DIGITAL form.

  Andra saken ar: ”framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk”

  Sa, lagen later mig INTE gora kopior for privat bruk, eller lata bekanta fa en kopia sjalv for privat bruk. Enda anledningen att detta sags vara lagligt, ar att staten VET att de inte kan polisiera denna lag. I varje fall inte forran de far bevakning pa varje medborjare.

  Sa… Hur var det nu med Case and point?

 8. Youtopp

  Har aldrig läst ett Microsoft avtal då jag aldrig nyttjat en Micrsosft produkt.

  Lagen du hänvisar till säger ju klart och tydligt ”12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.”

  Jag har aldrig hört talas om någon som blivit åtald för just dylik framstälning för eget bruk med ringa spridning.
  Så din text blir ingent annat än en modern variant av pojken som skrek varg, så tillvida du inte kan påvisa något exemepl på någon någonstans någonsin som blivit fälld för enstaka kopiering eller ringa spridning.

  • @Sten

   ”Lagen du hänvisar till säger ju klart och tydligt ”12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk.”

   Missade du undantagen nedanfor?

   ”Första stycket ger inte rätt att
   1. uppföra byggnadsverk,
   2. framställa exemplar av datorprogram, eller
   3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

   Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
   1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
   2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
   3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.””

   De intressanta punkterna har ar:

   ”2. framställa exemplar av datorprogram, eller”

   ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”

   ”1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,”

   Den sista hanvisar till ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående” e.g. en van eller liknande.

   Den mest takande ar just ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.” som sager att digitala sammanstallningar ar undantaget denna regel.

   Alltsa, du far kopiera allt for eget privat bruk, som INTE ar i bokform eller sparat som en digital sammanstallning (vilket inkluderar ALLA DVDer och CD.). Detta lamnar verkligen inte mycket kvar som du FAR kopiera for eget bruk.

   ”Jag har aldrig hört talas om någon som blivit åtald för just dylik framstälning för eget bruk med ringa spridning.”

   Jag forklarade varfor i posten ovanfor. Laste du inte hela? Ok. Har ar det igen:

   ”Enda anledningen att detta sags vara lagligt, ar att staten VET att de inte kan polisiera denna lag”

   Polisen har helt enkelt inte resurser for att se till att denna lag foljs. Da detta ar ett litet brott, ser de hellre mellan fingrarna an att atala personer.

   • Yestopp

    Dina ovanstående texter är din och endast din tolkning av lagen. När lagen senast uppdaterades 2005 skickades det ut en broshyr från regeringskanslit. Denna broshyr har i uppgift att informera hur lagen fungerar. Det står i denna text.

    ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
    får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
    vänner. ”

    Lägg märke till att regeringskanslit skriver ”som huvudregel” och denna huvudregel kullkastar dina tolkningar till just inget annat än dina högst egna tolkningar som varken Polisen, Regeringskanslit eller någon åklagare skulle hålla med om.

    http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/07/28/e6b1433f.pdf

    @Kras
    Det handlar om prejudikat.
    Om ingen har blivt fälld på det viset Youtopp tolkar lagen finns det överhuvudtaget inget belägg för att Youtopps tolkning av lagtexten skulle vara korrekt.

    Texten jag hänvisar till visar dessutom på att Regeringskanslit absolut inte tolkar lagtexten på det sätt Yestopp gör.

    • @Sten

     ”Dina ovanstående texter är din och endast din tolkning av lagen”

     Du ar alltid lika kul. Hur kan man tolka dessa rader pa ANNAT satt? Beratta garna.

     ”denna huvudregel kullkastar dina tolkningar”

     Nope. Denna ”flyer” namner helt enkelt bara vad man kan gora. Mark stycket med kopieringsskydd. Detta stycket gor att de inte behover saga att man inte kan ”framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form” da de flesta av CD och DVDer idag har nagon form av kopieringsskydd. DVD filmer har sedan ar tillbaka haft macrovision inlagt. Detta betyder att du inte lagligen kan kopiera en DVD film, da du maste ga runt skyddet. De har skyddat kopiering av digitala sammanstallningar med kopieringsskydd, och sedan helt enkelt gjort det olagligt att kringga dessa skydd.

     Vad ar det du sager att vi kan kopiera for privat bruk? Verkar fortfarande inte vara sa mycket mer an VHS och kassettband. Man kan inte heller kopiera datorprogram (hit ingar aven datorspel), Sa,,, Vad i helsefyr finns kvar? Bocker far vi ju inte kopiera heller. Atminstonde inte mer an nagra kapitel.

     Sa Sten. Vad ar det du sa starkt bedyrar att vi LAGLIGT kan kopiera for privat bruk? Let me know mate, cos I’d love to know.

     ”Om ingen har blivt fälld på det viset Youtopp tolkar lagen finns det överhuvudtaget inget belägg för att Youtopps tolkning av lagtexten skulle vara korrekt. ”

     Hur ska man da veta om man ska atala? Om man inte kan tolka en lag innan nagon ar falld, ja da har vi ett problem. Can you see it mate? Which came first? The chicken or the egg? Nu letar du halmstra.

     Som sagt. Jag har erfarenhet av lagtexter. Vantar fortfarande pa svar fran riksbanken. Ska bli intressant att se hur dom forklarar skillnaderna med vad dom pastar, och vad som star i lagen.

     • ”Du ar alltid lika kul. Hur kan man tolka dessa rader pa ANNAT satt? Beratta garna.”

      Man tolkar det så här som Regeringskansli skriver;

      ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
      får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
      vänner. ”

      Om du vill tolka detta som att polis och åklagare kommer att åtala privatkopierande så få du gärna påvisa var du finner stöd för dettal – men din tolkning går stick i stäv med Regeringskanslit och det är ganska roligt när du hävdar dig vara bättre på att tolkar lagar än Regeringskanslit.

     • @Sten

      ”Man tolkar det så här som Regeringskansli skriver;

      ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
      får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
      vänner. ”

      Om du vill tolka detta som att polis och åklagare kommer att åtala privatkopierande så få du gärna påvisa var du finner stöd för dettal ”

      Ser du vad du sjalv skriver??? ”man som huvudregel”, detta visar ju att undantag finns. Som jag sa snallt citerade for dig.

      Kolla garna svaret fran kras har nedan. Det sager allt. Samma sak som jag forsokt pavisa dig.

      kras skriver ”I det här fallet är lagtexten mer specifik än det generella påståendet som du citerade” vilket han/hon har helt ratt i.

      Jag markte aven att du inte valde att svara mig pa vad det ar som ar lagligt att gora en privat kopia av.

      ”polis och åklagare kommer att åtala privatkopierande så få du gärna påvisa var du finner stöd för detta”

      De KAN med stod av lagen gora just detta, men da det ses som ett valdigt ringa brott som polisen inte vill behova lagga resurser pa, sa lar det inte handa. Savida de inte far in en anmalan fran tredje part det vill saga. Da maste du ju ev. starta en forundersokning.

      ”din tolkning går stick i stäv med Regeringskanslit och det är ganska roligt när du hävdar dig vara bättre på att tolkar lagar än Regeringskanslit”

      Faktiskt inte. Den pavisar ypperligt val de undantag som finns. Jag utmanar dig ytterligare en gang att pavisa for mig vad jag LAGLIGEN kan gora en privat kopia av som INTE innefattas av undantagen.

      Om du faktiskt hade last broschyren, sa hade du insett att den kommer ifran justitiedepartementet. En sidofraga har kan ju vara hur mycket man kan lita pa det departementet da det drivs av en minister helt UTAN juridikutbildning. (ironi)

      Man kan undra varfor jurister finns, da man tydligen endast behover vara anstalld av riksbanken, polisen eller regeringskansliet for att vara lagexpert. Tyckte du sa tidigare att du kommer ifran en familj bestaende av lang rad jurister dar du var det svarta faret som inte valt juridik. Da borde du ju veta att lagar maste synas av lagrad som innefattar jurister fran hogsta domstolen och/eller regeringsratten.

      En liten step-by-step for dig.
      http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sa-stiftas-en-svensk-lag-1.1070468

      Som sagt var, det ar inte polisen, riksbanken eller regeringskansliets jobb att TOLKA lagar. Det jobbet faller pa juristerna.

     • Har du t.ex köpt DVD-film har du rätt att kringgå vilka kopieringsskydd som helst för att kunna titta på den.

    • @ Sten

     ” Yestopp

     (…) ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
     får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
     vänner. ”(…)

     Samma sak som står i lagtexten med andra ord. Som huvudregel får man kopiera verk för privat bruk, och sedan kommer undantagen och ställer till det. Eller trodde du att en huvudregel inte kan ha undantag? I det här fallet är lagtexten mer specifik än det generella påståendet som du citerade. Detta väcker givetvis frågan om inte detta ”kullkastar dina tolkningar till just inget annat än dina högst egna tolkningar” gällande huruvida ”Polisen, Regeringskanslit eller någon åklagare skulle hålla med”

     ” @Kras
     Det handlar om prejudikat.
     Om ingen har blivt fälld på det viset Youtopp tolkar lagen finns det överhuvudtaget inget belägg för att Youtopps tolkning av lagtexten skulle vara korrekt.”

     Förutom att lagen glasklart säger vad som gäller i det hänseendet? Om det inte finns något prejudikat som säger att en lag ska tolkas på annat sätt än vad som uppenbarligen står skrivet så måste man faktiskt utgå från att det är just den skrivna lagen som gäller, eller hur? Lägg därtill att du inte har lyckats komma med något konkret som skulle motsäga denna tydliga tolkning.

     ” Texten jag hänvisar till visar dessutom på att Regeringskanslit absolut inte tolkar lagtexten på det sätt Yestopp gör.”

     Fast nu gör den inte det. Texten som du citerade beskriver endast ett generellt förhållandesätt som också återspeglas i första stycket i lagtexten. Därefter kommer undantagen. Sedan kan man även fråga sig varför du så ohederligt valde att inte inkludera hela stycket när du citerade. Kan det vara av den enkla anledningen att resten av stycket motsäger vad du försöker bevisa?

     ” Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina vänner. Detta gäller dock inte alltid. Till exempel får man inte kopiera datorprogram (särskilda regler om säkerhetskopior finns dock). Man får inte heller kopiera hela böcker annat än i undantagsfall.”

     Då var det bekräftat från din egen källa. Det finns alltså undantag…

     • Yestopps tolkning är inte densamma som Regeringskanslit – så hur du får det till att Yestopps tolkning skulle vara glask klart rätt är enbart underligt. Regeringskanslit skriver ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
      får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
      vänner. ”
      Och om ni inte kan på visa motsatsen baserat på ngt annat än era egenhändigt ihopknåpade tolkningar av lagen så kan vi lämna detta åt övriga läsare att själva utvärdera .
      Så kommer läsarna att tro att lagen tolkas rätt av Regeringskanslit eller av Kras & Yestopp?

     • @Sten

      ”så hur du får det till att Yestopps tolkning skulle vara glask klart rätt är enbart underligt. Regeringskanslit skriver ”Bestämmelsen om kopiering för privat bruk innebär att man som huvudregel
      får framställa ett eller några få exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina
      vänner. ””

      Men las vidare i brochyren da manniska. DET FINNS UNDANTAG!!!!

     • Läs §5 också, angående sammanställningar. Då blir det genast ännu krångligare. Hur ska man agera om man ”äger” en samlings-CD?

      Hur som helst… Jag tror att du har fel i just denna tolkning av begreppet sammanställning. Jag tror, säker är jag verkligen inte 😉

      (får dessutom ont i huvudet av att läsa lagtexter så jag måste sluta nu)

     • ”Hur som helst… Jag tror att du har fel i just denna tolkning av begreppet sammanställning. ”

      Vilket begrepp menar du? Begreppet for sammanstallning i 5 $ eller 3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

      Om det ar den senare, sa ar det ganska uppenbart vad en sammanstallning i digital form ar.

     • Rent generellt skulle man såklart kunna tolka en CD som en sammanställning. Men efter att ha läst på lite om det hela är jag av åsikten att lagen inte är tänkt att tolkas på det sättet, att t.ex en musik-CD inte är att betrakta som en sammanställning och därför går alldeles utmärkt att kopiera för privat bruk. Likaså en DVD med en t.ex en film.

      Du har all rätt i världen att göra din egen tolkning, jag vill bara med detta säga att jag inte är av samma uppfattning.

     • Kära Kras och Yestopp

      Skall vi låta övriga läsare själva bedöma om de tror att lagen (så som Yestopp och Kras vill framställa det) är utformad för att hindra privatkopiering i hemmet av filmer och musik.
      Eller om det helt enkelt är så att huvudregeln är att ingen kommer att väcka åtal gällande kopiering av filmer och cd skivor gjorda privat i hemmet med ringa spridning till släkt och vänner.

      Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtalad och ni tvärtom.
      Ni gör er tolkning, jag gör min.

      Det finns alltid undantag för alla lagar och regler, det finns prejudikat från rättegångar som ändrar på tolkningar av lagar.
      Men jag tror fortfarande inte att en enda individ någonsin kommer att bli åtald för varekn privat kopiering eller ringa spridning till vänner och bekanta.

     • ”Men jag tror fortfarande inte att en enda individ någonsin kommer att bli åtald för varekn privat kopiering eller ringa spridning till vänner och bekanta.”

      Inte jag heller, som jag forklarade innan. Aven om lagen ar skriven sa att de kan atala for detta.

      Dock missade du annu en gang att svara mig pa vad som man kan kopiera for att komma forbi dessa undantag.

     • Yestopp

      Jag anser att du tolkar lagen fullkomligt felaktigt vad det gäller undantagen.

      Vad det gäller detta stycke;

      ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”

      Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem. Det finns dock andra situationer där samlingsverk ger upphovsrätt.

      Vad det gäller följande;

      ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
      1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
      2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
      3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

      Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.

      Detta är mina tolkningar av undantagen – och då ändrar som sagt inte huvudregeln att det är tillåtet att privatkopiera och sprida till släkt och vänner.

      Vad det gäller vems uppgift det är att tolka lagarna så misstänker jag att Regeringskanslit, Riksbanken och Polisen har en och annan jurist anställd för att tolka betydelsen av lagar som påverka deras arbete. Detta föranleder mig att tro mer på deras tolkningar än dina.

     • @ Sten

      ” Vad det gäller detta stycke;

      ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”

      Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem.”

      Stämmer inte. Innebörden är att du inte har rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala). Den punkten ger alltså ett skydd gällande sammanställningar av verk och syftet är att ge ett visst skydd åt sammanställningens upphovsman. Exempel på sammanställningar är diktsamlingar, multimediaprodukter i digital form, och samlingsskivor.

      ” Vad det gäller följande;

      ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
      1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
      2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
      3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

      Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.”

      Stämmer inte heller. Det här förbjuder dig att ta hjälp av en utomstående för att framställa exemplar av vissa verk för enskilt bruk.

      ” Detta är mina tolkningar av undantagen – och då ändrar som sagt inte huvudregeln att det är tillåtet att privatkopiera och sprida till släkt och vänner.”

      Det ändrar inte huvudregeln att privatkopiering är tillåtet, men det begränsar i vilket fall vad som får kopieras. Du får inte kopiera böcker, datorprogram, eller sammanställningar i digital form. Där försvann möjligheten att kopiera och sprida alla dina böcker, datorprogram, datorspel och musikskivor (sammanställning av verk) till dina vänner.

      ” Detta föranleder mig att tro mer på deras tolkningar än dina.”

      Du har fortfarande inte visat upp någon jurist som tolkar lagen till din favör.

     • @Kras

      Har mycket jobb och ont om tid, men lite mer material hittade jag snabbt;

      Nedan beskriver lagutskottet en del saker bland annat just sammanställningar och dessa sammanställningarna behandlas i samma ärende som gäller katalogskydd och databaser.

      ”I betänkandet behandlar utskottet proposition 1996/97:111 Rättsligt skydd för
      databaser, m.m., vari regeringen föreslår ändringar i lagen (1960:729) om
      upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Syftet med lagförslaget är
      att i svensk rätt införliva ett EG-direktiv om rättsligt skydd för databaser
      (96/9/EG). De föreslagna ändringarna gäller bl.a. sammanställningar i digital
      form och det s.k. katalogskyddet.”

      De skriver även ”Exempel på sammanställningar med annat material än rena
      uppgifter är kalendrar, läseböcker, diktsamlingar, multimediaprodukter i
      digital form, samlingsskivor, tidningar, uppslagsverk och vetenskapliga
      publikationer med bidrag från flera författare.
      Sammanställningar som utgörs av en samling verk och som i sig uppfyller
      kravet på verkshöjd brukar kallas för samlingsverk.”

      http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1997/98&bet=LU2

      Jag anser detta stödja min tolkning att de undantag ni hänvisar till gäller rätten till spridning och upphovsrätten till samlingsverk och annat sk katalogiserande, samlande av uppgifter och verk. Det är alltså inte ett undantag för rätten att privat kopiera i hemmet. Jag antar att det finns en och annan jurist på Lagutskottet.

     • @Sten

      Funkar battre om man tar med hela stycket.

      ”Sammanställningar av verk, uppgifter eller annat material representerar
      många gånger ett betydande värde med hänsyn till det arbete och de kostnader
      som framställaren måste lägga ned på att samla in och ordna materialet.
      Sammanställningen kan finnas i olika teknisk form, t.ex. i en bok eller i en
      katalog, på en videoupptagning i en film eller i digital form på en
      datadiskett eller på en elektronisk anslagstavla. Som exempel på
      sammanställningar med uppgifter kan nämnas telefonkataloger, tidtabeller,
      tidningsbilagor med veckans TV-program och turistbroschyrer med stadens
      restauranger. Exempel på sammanställningar med annat material än rena
      uppgifter är kalendrar, läseböcker, diktsamlingar, multimediaprodukter i
      digital form, samlingsskivor, tidningar, uppslagsverk och vetenskapliga
      publikationer med bidrag från flera författare.
      Sammanställningar som utgörs av en samling verk och som i sig uppfyller
      kravet på verkshöjd brukar kallas för samlingsverk.”

      Mark i citatet ovan att det star ”multimediaprodukter i
      digital form”

      Vad ar det denna proposition berattar for oss? Jo.

      ”De föreslagna ändringarna gäller bl.a. sammanställningar i digital
      form och det s.k. katalogskyddet.

      Nu kan vi kolla narmare pa detta:

      ”Sammanställningar som utgörs av en samling verk och som i sig uppfyller
      kravet på verkshöjd brukar kallas för samlingsverk”

      berattar bara enbart for oss att verk som bestar av flera separata verk och ar tillrackligt orginella, kallas for samlingsverk. Detta betyder INTE att sammanstallningar ar samma sak som samlingsverk.

     • Men det betyder å andra sidan att sammanställningar är något som görs baserat på andras verk, sen behöver detta därmed inte resultera i samlingsverk – i synnerhet inte om sättet det är gjort på inte uppfyller definitionen för verkshöjd.

     • @ Sten

      Du startade denna diskussion med ett påstående om att lagarna tillåter denna privatkopiering. YesToPP citerade då den relevanta lagparagrafen i sin helhet och visade i sitt resonemang att lagtexten motsäger detta. Detta besvarade du genom att endast hänvisa till och citera första stycket i den relevanta lagparagrafen och samtidigt utelämna undantagen. YesToPP svarade då med att återigen belysa undantagen till huvudregeln.

      Vid den här tidpunkten så drog du fram ett citat med liknande innebörd som det första stycket i lagparagrafen om privatkopiering, men det visade sig att du valde att inte ta med undantagen till denna huvudregel i ditt citat, vilket jag snabbt påpekade. Återigen hade du ignorerat de undantag som var knutna till huvudregeln. Som om det här inte var nog så ignorerade du i ditt nästa svar totalt det faktum att jag nyss avslöjat att du gömt bort de bevis, från din egen källa ska tilläggas, som motsäger vad du försöker göra gällande. Du svarar helt enkelt med att återigen citera den allmänna huvudregeln från din källa och även den här gången utan att inkludera undantagen som inte stödjer ditt resonemang.

      Som om detta inte vore nog så kallade du vårt resonemang för ”egenhändigt ihopknåpade tolkningar av lagen” när du i själva verket själv inte verkar klara av att hantera en text i sin helhet utan att rycka delar av den ur sitt sammanhang och ändra betydelsen så att den passar dina åsikter. Sedan avslutade du kommentaren genom att uppmana läsarna till att själva välja mellan din källas tolkning och vår tolkning, när din källa i själva verket stödde vårt resonemang.

      YesToPP svarar här genom att återigen belysa undantagen, som även existerar i din egen källa. Ditt svar till detta, adresserat till både jag och YesToPP, är lika häpnadsväckande som många andra av dina svar. Här ger du sken av en vilja att dra dig ur diskussionen genom att fråga om vi inte borde låta läsarna själva bedöma vad de tror vara läget, som om de inte kunde det tidigare? Fast som om det inte vore nog så försöker du här fabricera två motsatsförhållanden som i själva verket inte alls står i kontrast till varandra. I det första av dom försöker du applicera lagens syfte på vår argumentation om dess innebörd, vilket blir tämligen vimsigt med tanke på att du här försöker att tillskriva oss saker som vi inte påstått. I ditt andra så kallade motsatsförhållande drar du upp en ny huvudregel som går ut på att ingen kommer att väcka åtal för den beskrivna privatkopieringen, vilket är helt irrelevant för en diskussion kring en lags innebörd och tämligen så även för syftet med lagen.

      ” Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtalad och ni tvärtom.
      Ni gör er tolkning, jag gör min.”

      Du kan gärna peka på var du anser att jag uttalar mig om huruvida någon kommer att bli åtalad för denna privatkopiering. Innan du klarar av att lägga fram det underlaget så vore det önskvärt om du kunde sluta att tillskriva mig saker som jag inte yttrat.

      ” Det finns alltid undantag för alla lagar och regler, det finns prejudikat från rättegångar som ändrar på tolkningar av lagar.”

      Vad är din poäng? Och varför vägrar du kommentera de undantag som finns för den så kallade huvudregeln i vår diskussion längre upp?

     • @Kras

      Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtald baserat på de tolkningar du och Yestopp gör av lagarna.

      Jag tvivlar på att era tolkningar är korrekta.

      Jag har kommenterat de undantag ni hänvisar till och jag anser att ni har tolkat dem felaktigt.

      Jag anser alltså att ni har fel och jag anser att det är upp till läsarna att bedömma era felaktiga påståenden.

     • @ Sten

      ” Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtald baserat på de tolkningar du och Yestopp gör av lagarna.”

      Du får spekulera hur mycket du vill för hur frekvent lagen kommer att beivras. Det enda jag har diskuterat är lagens innebörd, efter att ditt allmänna påstående att lagen tillåter privatkopiering. Det visade sig dock att det fanns ett par undantag som kraftigt reducerade vilket material som omfattas.

      ” Jag tvivlar på att era tolkningar är korrekta.”

      Det får du väl göra. Du bestämmer också huruvida du väljer att bemöta dom. Om du väljer att fortsätta bemöta dom så görs det med fördel längre ner på sidan där läsbarheten är större.

      ” Jag har kommenterat de undantag ni hänvisar till och jag anser att ni har tolkat dem felaktigt.”

      Du har fortfarande inte bemött min tolkning av undantagen längre ner på sidan.

      ” Jag anser alltså att ni har fel och jag anser att det är upp till läsarna att bedömma era felaktiga påståenden.”

      Läsarna har alltid haft möjligen att bedöma vad andra skriver, så jag förstår inte riktigt varför du fortsätter att upprepa detta?

     • @ Sten

      Hur vore det med ett bemötande av det faktum att din egen källa motsäger ditt resonemang? Jag visade detta tydligt i min tidigare kommentar. Sedan kan man även fråga sig varför du så ohederligt valde att inte inkludera hela stycket när du citerade. Kan det vara av den enkla anledningen att resten av stycket motsäger vad du försöker bevisa? Att du återigen citerar samma text och utesluter den relevanta biten som motsäger ditt resonemang är rätt anmärkningsvärt.

      ” Och om ni inte kan på visa motsatsen baserat på ngt annat än era egenhändigt ihopknåpade tolkningar av lagen så kan vi lämna detta åt övriga läsare att själva utvärdera .
      Så kommer läsarna att tro att lagen tolkas rätt av Regeringskanslit eller av Kras & Yestopp?”

      Både lagtexten och din egen källa visar tydligt att huvudregeln har undantag. Båda texterna stödjer även mitt och YesToPPs resonemang. Detta har illustrerats väldigt tydligt i de senaste kommentarerna. Vi har postat texterna i sin helhet, pekat på undantagen som återfinns i båda texterna, och förklarat innebörden av detta.

     • @kras

      ”Vi har postat texterna i sin helhet, pekat på undantagen som återfinns i båda texterna, och förklarat innebörden av detta.”

      Hear, hear.

      Du har aven kommit med valdigt tydliga och bra formulerade

     • svar (glomde det sista ordet. hehe)

     • Tack.

     • Kära Kras och Yestopp
      Skall vi låta övriga läsare själva bedöma om de tror att lagen (så som Yestopp och Kras vill framställa det) är utformad för att hindra privatkopiering i hemmet av filmer och musik.
      Eller om det helt enkelt är så att huvudregeln är att ingen kommer att väcka åtal gällande kopiering av filmer och cd skivor gjorda privat i hemmet med ringa spridning till släkt och vänner.
      Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtalad och ni tvärtom.
      Ni gör er tolkning, jag gör min.
      Det finns alltid undantag för alla lagar och regler, det finns prejudikat från rättegångar som ändrar på tolkningar av lagar.
      Men jag tror fortfarande inte att en enda individ någonsin kommer att bli åtald för varekn privat kopiering eller ringa spridning till vänner och bekanta.

     • Läsarna har alltid haft möjligheten att göra egna bedömningar. Denna dubblettpost från din sida har jag redan besvarat på annat ställe.

  • ” Jag har aldrig hört talas om någon som blivit åtald för just dylik framstälning för eget bruk med ringa spridning.
   Så din text blir ingent annat än en modern variant av pojken som skrek varg, så tillvida du inte kan påvisa något exemepl på någon någonstans någonsin som blivit fälld för enstaka kopiering eller ringa spridning.”

   Diskussionen handlade faktiskt om vad som var lagligt och inte om hur bra lagen beivras. Det blir i det fallet helt irrelevant huruvida du har hört talas om någon som blivit åtalad för denna privatkopiering. Eftersom det rör sig om en diskussion om utformningen av lagen så blir även ditt ”pojken som skrek”-varg inlägg tämligen irrelevant. Betänk även att det i dagsläget inte finns något exempel på åtal mot en torrent-användare. Med samma logik och avsaknad av lagligt stöd så kan ditt resonemang användas för att göra all fildelning över torrent-protokollet acceptabelt.

   • @Kras,

    Bifogar följande svar till dig också då du ställer dig bakom Yestopps högst personliga tolkningar av lagen.

    – Jag anser att du tolkar lagen fullkomligt felaktigt vad det gäller undantagen.

    Vad det gäller detta stycke;
    ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”
    Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem. Det finns dock andra situationer där samlingsverk ger upphovsrätt.
    Vad det gäller följande;
    ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
    1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
    2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
    3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”
    Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.
    Detta är mina tolkningar av undantagen – och då ändrar som sagt inte huvudregeln att det är tillåtet att privatkopiera och sprida till släkt och vänner.
    Vad det gäller vems uppgift det är att tolka lagarna så misstänker jag att Regeringskanslit, Riksbanken och Polisen har en och annan jurist anställd för att tolka betydelsen av lagar som påverka deras arbete. Detta föranleder mig att tro mer på deras tolkningar än dina.

    • @ Sten

     ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.
     Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem.”

     Fel! Vad du tanker pa har en egen paragraf:

     ”5 § Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken.”

     Varfor annars skriva ”i digital form av sammanställningar i digital form”? Detta pavisar en ”manga till en relation”

     ”Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.”

     Sa du menar att om du kopierar till kompisen sa ar det tillatet, men om han lanar och kopierar (med din tillatelse) sa ar det olagligt?

     Det dar resonemanget har ju ingen ratsida. Hur funkar det om den utomstaende tillhandahaller media for kopieringen? Hur ska man overhuvudtaget kunna bevisa vem som gjort sjalva kopieringen i sa fall?

     Nej, resonemanget gar inte ihop.

     • Och än en gång, du gör dina tolkningar – jag gör mina.

      Den paragraf 5 du hänvisar till reglerar endast upphovsrätten till det skapade samlingsverket, paragrafen reglerar inte lagen om själva spridandet eller skapandet av samlingsverk.

      Definitivt får du inte tillgängliggöra för tredje person att godtyckligt duplicera dina musik filer bäst denne vill. Resonemanget går ihop.

      Och jag tippar fortfarande att Polisen har en och annan jurist anställd och likaså bör Riksbanken och Regeringskanslit.

     • ”Den paragraf 5 du hänvisar till reglerar endast upphovsrätten till det skapade samlingsverket, paragrafen reglerar inte lagen om själva spridandet eller skapandet av samlingsverk.”

      Detta skapade samlingsverk hanmar under 3 $ om den lagras i digital form. Pa samma satt som ICKE samlingsverk i digital form hamnar under denna paragraf.

      ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”

      Men det du havdade var:

      ”Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem. ”, vilket tas upp i just 5 $ om du laser vad det star.

      ”hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken”

     • Ja jag anser att de undantaget du först hänvisade till relaterar till spridningen av ngt du inte har upphovsrätten till och den paragraf du sedan hänvisade till reglerar upphovsrätten i sig gällande samlingsverk.
      Och det var det jag skrev ”åberopa någon form av rätt att SPRIDA detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem ”

      Om igen anser jag att du har tolkat lagen fel samt att du har tolkat undantagen fel.
      Och jag anser att ingen någonsin kommer att bli åtald för privat kopiering och ringa spridning p g a att det står i lagen att du har rätten att privat kopiera och sprida till släkt och vänner.

     • ”jag anser att de undantaget du först hänvisade till relaterar till spridningen av ngt du inte har upphovsrätten till”

      Ja. Precis vad jag sagt hela tiden. Om du menar 3 $ Nagot du inte skapat sjalv (detta inkluderar ihopsatta samlingar av annat upphovskyddat materiel) hamnar under denna paragraf on sammanstallningen ar i digital form.

      ”den paragraf du sedan hänvisade till reglerar upphovsrätten i sig gällande samlingsverk.”

      Den indikerar aven restriktioner pa spridning i och med ”men hans rätt inskränker icke rätten till de särskilda verken” da varje verk individuellt faller in under 3 $

      3 $ ar inte enbart for samlingsverk som du forsoker fa det att se ut som.

     • Detta är dina åsikter som du har rätt till, jag anser att du har fel i samtliga av dina tolkningar.

     • Sa som jag anser att du har fel med dina.

      P.S. Mitt e-post meddelande till riksbanken har fatt dom att klia sig i huvudet. Inga snabba svar dar de hanvisar till vad som star pa deras hemsida har inte, utan de sager att jurister maste kontaktas for att fa klargorande. Ska bli intressant att hora vad de sager. 😉

     • Låter intressant, låter även som om de har jurister som arbetar med dem 😉

     • ”låter även som om de har jurister som arbetar med dem”

      Det har dom garaterat. Bankjurister kallas de. De ar dock inte brottsmalsjurister utan specialiserade pa ekonomi och kotraktslag.

      Kan forsta hur du fick svaret att innehav var olagligt. Du skrev antagligen endast en rad typ ”Ar det olagligt att inneha falska pengar” utan att hanvisa till motsagelser som enkelt kan hittas pa riksbankens egna sidoe och genom att lasa brottsbalken. 😉

      Har en kansla av att du kommer att fortsatta havda att innehav ar olagligt aven om svaret stoder mig.

     • Jag skrev följande till Rksbanken

      ”Vad säger lagen specifikt om innehav av falska pengar? Det verkar finnas flera olika tolkningar?
      Vad säger lagen om skyldighet att anmäla om man upptäcker att man har en falsk sedel i sin ägo?”

     • @ Sten

      ” Och jag anser att ingen någonsin kommer att bli åtald för privat kopiering och ringa spridning p g a att det står i lagen att du har rätten att privat kopiera och sprida till släkt och vänner.”

      Det står också i lagen om de undantag som finns för detta.

    • MItt svar finns längst ner på sidan (för tillfället).

 9. […] This post was mentioned on Twitter by Pirater om…, Pirater om…. Pirater om… said: "Piratsympatisörer gillar övervakning och gratis fildelning" http://tinyurl.com/37vs9dr #val2010 #piratpartiet #fildelning #integritet […]

 10. Synd att man inte frågade om inställningen till barnporr, det hade varit intressant att se om de som kan tänka sig att rösta på PP har en mer liberal inställning till barnporr än de som inte kan tänka sig att rösta på PP.

  nejtillpirater tolkar friskt efter hans egen trångsynta världsbild – Pirater har överhuvudtaget ingen ”liberalare inställning till barnporr” – Vad pirater är emot är censur vilket är en helt annan sak – och barnporrlagen är de facto en fråga om censur – Pirater är emot barnporr och vill bekämpa den som alla andra – Det är dom hittills använda metoder som pirater ifrågasätter – Dags för nejtillpirater att äntligen fatta detta

 11. Piratpartiet och integritet

  På den här bloggen används ordet integritet lite hur som helst utan att de som använder det – t ex nejtillpirater – verkar begripa vad som menas med det

  När Piratpartiet vill värna Internetanvändarnas integritet så handlar det om att minimera Statens/Myndigheternas allmänna övervakning avi Internetanvändarnas aktiviteter – Precis som i den reella världen där Staten (dvs polisen) t ex inte bara kan klampa in i någons hem eller sätta upp kameror och avlyssningsapparatur hur som helst – När det gäller Statens/myndigheternas kameraövervakning – så ifrågasätter jag starkt undersökningen och/eller nejtillpiraters tolkning därav – Varje person som vänder sig mot Statens/myndigheternas övervakning av enskilda är antagligen också mot kameraövervakning – dvs typ videoinspelningar – inte att blandas ihop med t ex hastighetsövervakning där bild bara tas av dem som bryter mot hastighetsbestämmelserna

  Att Wikileaks publicerar material där man avslöjar folks namn eller annan information har inget med integritetskränkning så som Piratpartiet bekämpar att göra

  Desto fortare man begriper skillnaden – desto bättre – då slipper vi se fler idiotiska ”integritets” kommentarer

 12. Återpost för bättre läsbarhet.

  @ Sten

  Du startade denna diskussion med ett påstående om att lagarna tillåter denna privatkopiering. YesToPP citerade då den relevanta lagparagrafen i sin helhet och visade i sitt resonemang att lagtexten motsäger detta. Detta besvarade du genom att endast hänvisa till och citera första stycket i den relevanta lagparagrafen och samtidigt utelämna undantagen. YesToPP svarade då med att återigen belysa undantagen till huvudregeln.

  Vid den här tidpunkten så drog du fram ett citat med liknande innebörd som det första stycket i lagparagrafen om privatkopiering, men det visade sig att du valde att inte ta med undantagen till denna huvudregel i ditt citat, vilket jag snabbt påpekade. Återigen hade du ignorerat de undantag som var knutna till huvudregeln. Som om det här inte var nog så ignorerade du i ditt nästa svar totalt det faktum att jag nyss avslöjat att du gömt bort de bevis, från din egen källa ska tilläggas, som motsäger vad du försöker göra gällande. Du svarar helt enkelt med att återigen citera den allmänna huvudregeln från din källa och även den här gången utan att inkludera undantagen som inte stödjer ditt resonemang.

  Som om detta inte vore nog så kallade du vårt resonemang för ”egenhändigt ihopknåpade tolkningar av lagen” när du i själva verket själv inte verkar klara av att hantera en text i sin helhet utan att rycka delar av den ur sitt sammanhang och ändra betydelsen så att den passar dina åsikter. Sedan avslutade du kommentaren genom att uppmana läsarna till att själva välja mellan din källas tolkning och vår tolkning, när din källa i själva verket stödde vårt resonemang.

  YesToPP svarar här genom att återigen belysa undantagen, som även existerar i din egen källa. Ditt svar till detta, adresserat till både jag och YesToPP, är lika häpnadsväckande som många andra av dina svar. Här ger du sken av en vilja att dra dig ur diskussionen genom att fråga om vi inte borde låta läsarna själva bedöma vad de tror vara läget, som om de inte kunde det tidigare? Fast som om det inte vore nog så försöker du här fabricera två motsatsförhållanden som i själva verket inte alls står i kontrast till varandra. I det första av dom försöker du applicera lagens syfte på vår argumentation om dess innebörd, vilket blir tämligen vimsigt med tanke på att du här försöker att tillskriva oss saker som vi inte påstått. I ditt andra så kallade motsatsförhållande drar du upp en ny huvudregel som går ut på att ingen kommer att väcka åtal för den beskrivna privatkopieringen, vilket är helt irrelevant för en diskussion kring en lags innebörd och tämligen så även för syftet med lagen.

  ” Jag tvivlar på att någon någonsin kommer att bli åtalad och ni tvärtom.
  Ni gör er tolkning, jag gör min.”

  Du kan gärna peka på var du anser att jag uttalar mig om huruvida någon kommer att bli åtalad för denna privatkopiering. Innan du klarar av att lägga fram det underlaget så vore det önskvärt om du kunde sluta att tillskriva mig saker som jag inte yttrat.

  ” Det finns alltid undantag för alla lagar och regler, det finns prejudikat från rättegångar som ändrar på tolkningar av lagar.”

  Vad är din poäng? Och varför vägrar du kommentera de undantag som finns för den så kallade huvudregeln i vår diskussion längre upp?

  • ”Du kan gärna peka på var du anser att jag uttalar mig om huruvida någon kommer att bli åtalad för denna privatkopiering. ”

   Precis. Jag sa till Sten att som lagen ar skriven, KAN de atala, men de kommer med storsta sannolikhet aldrig att gora detta da det ar ett ringa brott som de inte vill lagga resurser pa.

   Det har tydligen blivit tytt som att jag sagt att folk kommer bli atalade.

   Valdigt bra inlagg som vanligt kras.

 13. En till återpost pga läsbarhet.

  @ Sten

  ” Vad det gäller detta stycke;

  ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”

  Anser jag handlar om reglering av att du inte kan sammanställa en hög av andras verk i en sammanställning och därefter åberopa någon form av rätt att sprida detta verk som om du skulle ha upphovsrätten till dem.”

  Stämmer inte. Innebörden är att du inte har rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala). Den punkten ger alltså ett skydd gällande sammanställningar av verk och syftet är att ge ett visst skydd åt sammanställningens upphovsman. Exempel på sammanställningar är diktsamlingar, multimediaprodukter i digital form, och samlingsskivor.

  ” Vad det gäller följande;

  ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
  1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
  2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
  3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

  Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.”

  Stämmer inte heller. Det här förbjuder dig att ta hjälp av en utomstående för att framställa exemplar av vissa verk för enskilt bruk.

  ” Detta är mina tolkningar av undantagen – och då ändrar som sagt inte huvudregeln att det är tillåtet att privatkopiera och sprida till släkt och vänner.”

  Det ändrar inte huvudregeln att privatkopiering är tillåtet, men det begränsar i vilket fall vad som får kopieras. Du får inte kopiera böcker, datorprogram, eller sammanställningar i digital form. Där försvann möjligheten att kopiera och sprida alla dina böcker, datorprogram, datorspel och musikskivor (sammanställning av verk) till dina vänner.

  ” Detta föranleder mig att tro mer på deras tolkningar än dina.”

  Du har fortfarande inte visat upp någon jurist som tolkar lagen till din favör.

  • Har du visat upp någon jurist som tolkar lagen till din favör?

   • @ Sten

    ” Har du visat upp någon jurist som tolkar lagen till din favör?”

    Behöver jag verkligen göra det? Till skillnad från dig har jag aldrig antytt att jag tror mer på några abstrakta juristers tolkningar än dina. Kommer du ihåg att du skrev följande?

    ”Detta föranleder mig att tro mer på deras tolkningar än dina.”

    Det intressanta är att du fortfarande inte har lyckats uppvisa någon jurists tolkning som väger i din favör, men likväl tror du mer på deras påstådda tolkningar. Hur går det här ihop? Den enda källa som du använt dig av i diskussionen säger i princip samma sak som lagtexten och innehåller samma sorts undantag. Båda dessa texter stödjer vad jag och YesToPP argumenterar för.

    Vad som är intressant är att du även valde att helt ignorera mina förklaringar gällande undantagen och istället hängde upp dig på en bagatell.

    • @Kras

     Den tolkningen jag hänvisade till råkade ju vara Regeringskansliets tolkning, vilken jag fortfarande tror mer på än dina och Yestopps egenhändigt författade dylika.

     Jag har sedan hänvisat till Lagrådets texter gällande sammanställningar!

     Dessa texter föranleder mig att anse att du och Yestopp har feltolkat flertalet saker och då i synnerhet undantagen.
     Samt feltolkning av benämningar som ”sammanställning” samt att ni båda feltolkar paragrafen om utomstående, jag anser texten om utomstående handla om tredje person i förhållande till verket, men ni anser den handlar om andraperson i förhållande till verket.

     I övrigt så tolkar du och Yestopp texterna om utomstående olika.

     Jag hänger inte upp mig på en bagatell.
     Jag hävdar att ni tolkar texterna fel och därför går jag inte in i detalj gällande de undantag du hänvisar till – jag anser din tolkningar fullkomligt felaktiga – inte i detalj utan helt och hållet.

     Jag hävdar att det inte finns ett domslut eller prejudicerande fall som skulle bekräfta era tolkningar som inte är något annat än era tolkningar och PP tolkningar brukar ju vara ganska varienerande för att inte säga fallerande, så som Trobergs och Falkvinges tolkning gällande PPs ståndpunkt avseende innehav av barnporr.

     • ”Jag hävdar att ni tolkar texterna fel och därför går jag inte in i detalj gällande de undantag du hänvisar till”

      Ett annat satt att saga att du inte kan stotta dina argument. Om du anklagar nagon for att tolka fel sa bor du pavisa VAD det ar du tycker tolkas fel. Gor du inte det, sa lar du inte ha mycket fortroende kvar med dina argument.

     • Jag stöttar mina argument genom att påvisa att din tolkning av ordet sammanställning är felaktigt och detta genom att hänvisa till annan text från tex lagrådet, vilket jag länkade till tidigare.

      Jag har inte sett dig hänvisa till ngn annan text än din egen tolkning av lagen och möjligen till Kras tolkning.

      Så då kan vi väl säga att du inte har något som stöttar dina argument förutom Kras argument – som baserar sig på dina tolkningar av lagen och då har ingen av er mer än den andre som i så fall stöttar era argument. Och då har ni inte så mycket trovärdighet i era argumenteranden.

      Vill du ha fler länkar till texter om sammanställningar så finns det nedan fler texter som handlar om databaser och sammanställningar.

      ”Justitiedepartementet
      103 33 Stockholm
      Promemorian ”Rättsligt skydd för databaser” (Ds 1996:71)
      Sammanfattning
      KB avstyrker användningen av uttrycket ”sammanställningar i digital form” i 12 §,
      andra stycket, punkt 3. Istället bör EU-direktivets definition av elektronisk databas
      införas i lagtexten.
      KB föreslår att direktivets undantag från upphovsrätten och katalogskyddet för
      undervisningsändamål och vetenskaplig forskning införs i upphovsrättslagen.
      KB avstyrker formuleringen ”vari ett stort antal uppgifter har sammanställts eller
      vilket är resultatet av en väsentlig investering” i 49 §, första stycket och vill ersätta
      den med formuleringen ”vari ett stort antal uppgifter har sammanställts och vilket är
      resultatet av en väsentlig investering”.
      Vidare påpekar KB att 13 § bör moderniseras för att passa distansundervisning i
      digital form, samt att allmänheten bör ha tillgång till de databasversioner som är fria
      att eftergöra. ”

      Sen finns den andra texter som;
      ”Direktivet syftar till att säkerställa
      att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
      material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
      Europeiska unionen.”

      Jag hävdar att ni tolkar lagarna och dess undantag felaktigt.

     • Jag kan ge dig ratt har till en del efter att ha last:

      ”I promemorian föreslogs att ordet sammanställningar skulle användas i lagtexten
      för att beteckna systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material.
      Det övervägande antalet remissinstanser har godtagit det, men många
      remissinstanser har varit kritiska och har förordat att i stället ordet databas
      används. ”

      Som du ser hordes roster om kritik mot att kalla det sammastallningar (och pa god grund ocksa som det visat sig)

      Dock ar jag intresserad av att veta vad de syftar till nar de skriver: ‘eller annat material” Vad ar det for material de hanvisar till har?

      De skriver vidare i propositionen att:

      ”Det kunde därför vara
      förvillande att använda ordet databaser i upphovsrättslagen som beteckning på
      alla slags sammanställningar. I lagtexten används nu orden sammanställa och
      sammanställts för att ange ett systematiskt samlande av verk, uppgifter eller
      annat material (jfr 5 och 49 §§).”

      Igen sa skulle det vara intressant att veta vad de raknar till annat material.

      Dock kvarstar mitt argument att du inte lagligen kan kopiera en egen film eller musik skiva da de oftas idag har kopieringsskydd inbyggda, och det ar olagligt att ga runt dessa skydd. Blir extra betydande nu for tiden nar de flesta koper musik online och dessa filer har DRM las.

      ”Jag hävdar att ni tolkar lagarna och dess undantag felaktigt.”

      Nej. Jag tolkade enbart sammanstallningar fel, vilket kritik papekat att sadana misstolkningar kan forekomma. De andra punkterna som jag tagit upp haller fortfarande. Den enda som blir moot ar ”3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.”. Men aven denna rad blir oppen for fragor om man inte far fram information om vad ”annan material” innefattar.

      Tittar vi langre ner, sa ser vi:

      ”Uttrycket ”databas” bör förstås som tillämplig på alla samlingar av
      litterära, konstnärliga, musikaliska och andra verk eller sådant material
      som texter, ljud, bilder, siffror, fakta och data. Det måste handla om en
      samling verk, data eller andra självständiga element som arrangerats på ett
      systematiskt eller metodiskt sätt och är tillgängliga självständigt från
      varandra. En upptagning av ett audiovisuellt, film-, litterärt eller
      musikaliskt verk hör inte automatiskt till detta direktivs tillämp-
      ningsområde.”

      Betyder detta att man inte far kopiera en musik cd av typ ”Absolut Music XX”, men man far kopiera cd’n som innehaller alla latarna fran en av artisterna pa samlings cd’n? Det ar ju sa man kan tyda ovanstaende stycke. Verkar som de inte riktigt tankt pa vad de skriver.

      Jag tror jag bevisat for dig att jag ar villig att erkanna nar jag har fel, jag hoppas du har samma ”grace” om det visar sig att jag far ett positivt svar fran riksbanken. 😉

     • Jag tror mig påvisat att varken du eller jag är vassa på att läsa lagar och dess undantag och att ord och uttryck lätt misstolkas. Jag ser det om och om igen gällande PPanhängares tolkningar av texter.

      Jag tolkar fortfarande paragrafen om sammanställningar som gällande att du inte har rätten att göra en sammanställning och därefter sprida den som om du skulle ha någon spridningsrätt eller upphovsrätten till din sammanställning.

      Jag anser fortfarande att du har tolkat upphovsrättslagen felaktigt (och begreppet ”utomstående” är även det ett uttryck du tolkat felaktigt) och jag anser att det inte finns ngt i denna lag med innebörden av att det skulle vara olagligt att privat kopiera musik eller film och sprida dessa i ringa mängd till släkt och vänner.

      Gällande Riksbanken så blir det (om du har rätt) av godo då Riksbaken i detta fall måste ändra sin (om du har rätt) felaktiga information på sin hemsida – om det visar sig att du har fel, så står det korrekt information på Riksbankens hemsida och ingen skada har inträffat.

      I övrigt anser jag att det är upp till skaparen som säljer sitt verk att själva bestämma vilka avtal skaparen vill ingå och med vem skaparen vill ingå avatal med så länge det gäller skaparens produkter. Avtalsfriheten för skaparen bör vara oinskränkt.

     • ”Jag tolkar fortfarande paragrafen om sammanställningar som gällande att du inte har rätten att göra en sammanställning och därefter sprida”

      Ja, det ar helt korrekt, det har jag inte sagt emot dig om.

      Tycker det ar illa att de inte har med definitionen pa sammanstallning i lagtexten nar den ar sa pass abstrakt till namn. Databas hade varit ett mycket battre ord.

      ”Jag anser fortfarande att du har tolkat upphovsrättslagen felaktigt (och begreppet ”utomstående” är även det ett uttryck du tolkat felaktigt) och jag anser att det inte finns ngt i denna lag med innebörden av att det skulle vara olagligt att privat kopiera musik eller film och sprida dessa i ringa mängd till släkt och vänner.”

      Detta far jag inte ihop. Om det ar olagligt att ta sig forbi kopieringsskydd, da ar det olagligt att kopiera. Punkt.

      Hur tolkar du begreppet ”utomstående” da? Da det inte finns en definition av utomstaende i varken lagtexte, propositionen eller betankandet, sa ar detta ord oppet for tolkning. Om de med utomstaende menat en total framling, varfor inte kalla det obekant? Jag tolkar utomstaende nagon som inte ar direkt kopplad till personen. En van eller bekant. Men det gar som sagt inte att veta vilken tolkning som ar ratt har da ingen definition finns.

      ”Gällande Riksbanken så blir det (om du har rätt) av godo då Riksbaken i detta fall måste ändra sin (om du har rätt) felaktiga information på sin hemsida”

      Finns inget som sager att de maste andra informationen. De vill nog garna ha kvar denna information dar da de som besoker sidan uppfattar det som att innehav i sig ar olagligt. Riksbanken vill ju inte att folk behaller en falsk sedel p.g.a. nagon personlig nyfikenhet eller liknande. Det ligger i riksbankens intresse att fa dessa sedlar ur cirkulation, och detta omfattar aven sedlar folk kan ha hemma for dar finns ju alltid en TEORETISK mojlighet att denna sedel kan anvandas. Dock ar inte tankebrott olagligt i Sverige an, sa riksbanken kan ju aldrig bevisa uppsat som inte manifesterat sig i handling.

      ”Avtalsfriheten för skaparen bör vara oinskränkt.”

      Jo, men da maste aven skapare vara medveten att om hans avtal inte ar till komsumenternas smak, da lar han inte salja nagra verk heller. Konsumenter betalar garna for sig, men de gar inte med pa vilka orealistiska avtal eller priser som helst. Aven kvallite spelar in har. Ta The Hurtlocker till exempel. Filmen lyckades bara spela in 30 milj pa box office. Den kostade 15 milj att skapa. Nu gnaller skaparna att pirater orsakade att deras film spelade sa daligt. De tanker inte alls pa faktum att de holl i filmen i 3 manader efter USA release, plus att filmen var rent ut sagt kass. Bara for nagra pirater tankat ner den, sett hur dalig filmen var och raddat vanner och bekanta fran att slosa pengar pa annu en skitfilm, tycker nu skaparna att de kan stamma en hel bunke manniskor for skadestand pa upp till $2500. Hyckleri kallar jag det. Kan de inte skapa nagot personer ar villiga att betala for, da kan de lika garna kursa i mina ogon. Har du nagonsin forsokt fa pengarna tillbaka efter att sett en av dessa kulturfiasko som hollywood spottar ut i massupplagor? Ar en film bra, sa tjanar den pengar. Se pa Avatar. Storsta box office hiten, men aven den mest nerladdade filmen under det gangna aret.

     • Om en film är bra eller inte är ju en smaksak. Avatar hade juste teknik och var tidiga med stereotekniken men ett större och mer förutsägbart sömnpiller gällande berättelsen får man ju leta länge efter. Sen brukar det vara så att piratnedladdningen speglar försäljningen, ganska logiskt att så är fallet. Det som säljer bäst piratkopieras mest och ses mest. Att tro att piratkopieringen är anledningen till att Avatar sålde bra är verkligen att stoppa huvet i fel hål.

      Och skaparna behöver inte ta hänsyn till vad som ”är i konsumentens smak” gillar konsumenten inte smaken så är det bara att låta bli att förtära.

      Vad det gäller uttrycket ”utomstående” så kan det inte betyda vän eller släkting då dessa behandlas i andra delar i texten som här ”till sig själv, sin familj eller sina vänner” – utomstående är då någon utanför din vän och släktsfär – denna lag reglerar troligen tex att du inte har rätten öppna upp din hårddsk med all din musik och låta hårddisken vara offentlig resulterande i att utomstående kan kopiera de låtar som finns där bäst de vill.

     • @Sten

      ”Det som säljer bäst piratkopieras mest och ses mest.”

      Talar inte detta emot vad alla anti-pirater ropar dagarna i anda? Detta talar val snarare for vad pirater sagt i lang tid. De som laddar ner ar aven de som koper mest.

      ”Att tro att piratkopieringen är anledningen till att Avatar sålde bra är verkligen att stoppa huvet i fel hål.”

      Nej, men det bidrog nog till att en del gick och sag den pa bio efter att ha sett en nerladdad kopia.

      ”Vad det gäller uttrycket ”utomstående” så kan det inte betyda vän eller släkting då dessa behandlas i andra delar i texten som här ”till sig själv, sin familj eller sina vänner” – utomstående är då någon utanför din vän och släktsfär”

      Det kan man fortfarand inte veta.

      Jag antar att de citerar fran foljande stycke:

      ”Inskränkning i förfoganderätten till verk, och därmed även verk som är
      sammanställningar, gäller för framställning av exemplar för enskilt bruk. Var
      och en får som huvudregel framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk,
      men exemplaren får inte användas för andra ändamål (12 §). Att framställningen
      skall ske för eget bruk förutsätter att den sker för framställarens eget behov
      eller åt hans närmaste familje- eller vänkrets. Den kan också ske i vissa andra
      situationer, t.ex. åt kolleger på arbetsplatsen. Ett av de grundläggande in-
      slagen i den svenska upphovsrätten är att rätten inte skall gripa in i pri-
      vatlivet och att var och en som huvudregel skall få framställa exemplar av verk
      för enskilt bruk.”

      Varfor ar bara film och musik undantaget for ”utomstaende”? Varfor far man kopiera vissa saker? Det ar detta faktum som tala mot att ”utomstaende” skulle vara nagon annan an en van eller bekant. Men, vem vet hur de tankte nar de skrev detta. Skulle vara intressant att veta vad ”utomstaende” innefattar.

     • @ Sten

      ” Jag stöttar mina argument genom att påvisa att din tolkning av ordet sammanställning är felaktigt och detta genom att hänvisa till annan text från tex lagrådet, vilket jag länkade till tidigare.”

      I vilken kommentar? Eller vilket stycke i vilken text? Det här kommentarsfältet har blivit rätt grötigt på sista tiden, så ska du referera till något gammalt så är det alltid en fördel att vara specifik, antingen när det gäller referenser eller i klartext.

      ” Jag har inte sett dig hänvisa till ngn annan text än din egen tolkning av lagen och möjligen till Kras tolkning.”

      Vi använder alla samma källor, och vi tolkar alla dessa källor individuellt. Vad du lägger fram här är ytterligare en i raden av icke-argument.

      ” Så då kan vi väl säga att du inte har något som stöttar dina argument förutom Kras argument – som baserar sig på dina tolkningar av lagen och då har ingen av er mer än den andre som i så fall stöttar era argument. Och då har ni inte så mycket trovärdighet i era argumenteranden.”

      Hur vore det om du kunde koncentrera dig på sakfrågorna istället för att komma med galna fördomar om hur andra personer kommer fram till sina tolkningar av texter? Saklig debatt framför lama cirkelargument med logisk kortslutning med andra ord.

      ” Vill du ha fler länkar till texter om sammanställningar så finns det nedan fler texter som handlar om databaser och sammanställningar.(…)”

      Vad är din poäng med denna text? Vad Kungliga Biblioteket vill är helt enkelt att ändra formuleringen ”sammanställningar i digital form” till EU-direktivets definition av elektronisk databas. De anser nämligen att nuvarande formulering är för bred då den sätter upp orimliga hinder (undantag) gällande framställning av verk för privat bruk (privatkopiering). Denna text stödjer faktiskt mitt resonemang gällande sammanställningar och undantagen till privatkopiering. Jag hänvisar även till denna kommentar (https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/09/05/piratpartister-gillar-overvakning-och-gratis-fildelning/#comment-5104) gällande texten av Katarina Renman som också styrker resonemanget kring sammanställningar. Texten från Kungliga Biblioteket som du glömde ange källa på finns för övrigt här: http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/JD_PM_rattsligt_skydd_databaser_ds1996_71.pdf

      ” Sen finns den andra texter som;
      ”Direktivet syftar till att säkerställa
      att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
      material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
      Europeiska unionen.””

      Andra texter som? Var är källhänvisningarna?

      Bortsett från avsaknaden av källhänvisning, vilket sänker tillförlitligheten, så kan jag bara säga att inget i denna text motsäger mitt resonemang. Det enda texten säger är att en databas är en sammanställning. Jag hänvisar för övrigt till Kungliga Bibliotekets text ovan, samt kommentaren rörande Katarina Renmans text.

      ” Jag hävdar att ni tolkar lagarna och dess undantag felaktigt.”

      Du får hävda detta hur många gånger du vill, vilket du även verkar göra. Vad som är intressant är dock vilka argument som läggs fram för en viss ståndpunkt. Ingen av de texter som du hittills lagt fram står i någon direkt kontrast till mitt resonemang. Hävdar du annat så är det fritt fram att sakligt argumentera för din tolkning.

     • @ Sten

      ” Den tolkningen jag hänvisade till råkade ju vara Regeringskansliets tolkning, vilken jag fortfarande tror mer på än dina och Yestopps egenhändigt författade dylika.”

      Nej. Den tolkningen som du hänvisar till är din egen tolkning av samtliga källor. Det är en väsentlig skillnad. Om du inte har märkt det så använder jag och YesToPP samma källor som dig i vårt resonemang. Kommer man och påstår saker i en diskussion så kan man inte fega ur och gömma sig bakom källornas upphovsmän, utan man måste istället visa upp en förmåga att själv kunna argumentera för sin sak utifrån underlaget.

      ” Jag har sedan hänvisat till Lagrådets texter gällande sammanställningar!”

      Vilket i sig är en tom handling.

      ”Dessa texter föranleder mig att anse att du och Yestopp har feltolkat flertalet saker och då i synnerhet undantagen.
      Samt feltolkning av benämningar som ”sammanställning” samt att ni båda feltolkar paragrafen om utomstående, jag anser texten om utomstående handla om tredje person i förhållande till verket, men ni anser den handlar om andraperson i förhållande till verket.”

      Jag har gett en förklaring av undantagen i den kommentar ovan där du valde att helt ignorera dom och istället ställa den udda frågan ifall jag har visat upp någon jurist som stöd för mitt resonemang. Om du anser att jag feltolkar något så är det fritt fram att belysa detta på ett sakligt sätt. Att ignorera motståndarens argument, gömma sig bakom källors upphovsmän genom att kalla sin egen tolkning för upphovsmannens, och en vägran att bemöta argument pga egen subjektiv åsikt om att motståndarna har helt fel förstärker varken ditt resonemang eller för diskussionen framåt.

      Om du har lust kanske du kan förtydliga hur du anser att följande saker är feltolkat från min sida:
      ” feltolkning av benämningar som ”sammanställning” ”
      ” feltolkar paragrafen om utomstående”

      Du får gärna vara specifik för att underlätta ett bemötande.

      ” ” I övrigt så tolkar du och Yestopp texterna om utomstående olika.””

      Vilka texter och på vilket sätt?

      ” Jag hänger inte upp mig på en bagatell.”

      Det var alltså inte en bagatell i sammanhanget att undvika ett bemötande av alla förklaringar av undantagen för att istället ställa en irrelevant motfråga till mig?

      ” Jag hävdar att ni tolkar texterna fel och därför går jag inte in i detalj gällande de undantag du hänvisar till – jag anser din tolkningar fullkomligt felaktiga – inte i detalj utan helt och hållet.”

      Det är en underbar inställning om syftet är att undvika debatt. Jag hävdar att du har fel och därför bemödar jag inte att bemöta dina argument sakligt?

      ” Jag hävdar att det inte finns ett domslut eller prejudicerande fall som skulle bekräfta era tolkningar som inte är något annat än era tolkningar och PP tolkningar brukar ju vara ganska varienerande för att inte säga fallerande, så som Trobergs och Falkvinges tolkning gällande PPs ståndpunkt avseende innehav av barnporr.”

      Vad har PPs tolkningar av diverse ämnen att göra med mina, YesToPPs och dina egna tolkningar av en specifik lagstiftning? Att använda barnporrkortet som en livlina i en helt irrelevant diskussion skulle stödja din sak på vilket sätt menar du?

      För övrigt behöver man inte domslut och prejudicerande fall för att kunna tolka en lag. Det är också så att avsaknaden av dessa slår lika hårt mot båda sidor när det gäller tolkningen, så det hela är i själva verket ett icke-argument från din sida.

     • @Kras

      Nej Kras jag hänvisade till Lagrådets tolkning som jag sedan tolkade.

      Och Nej Kras, regeln om sammanställningar handlar inte Absolute Music kopior, den handlar om att du efter att ha skapat en egen samlingsskiva inte på något vis får lov att kopiera och distribuera denna som om du skulle ha någon upphovsrätt till den.

      Vad PPs tolkningar har att göra med dina tolkningar? Inte på något annat sätt än PPs tolkningar av det mesta är helt upp åt väggarna, precis som dina.

      Jag har svarat på de undantag ni hänvisar till och ni har feltolkat dem – vilket Yestopp faktiskt i ett vänligt inlägg har hållt med om gällande sammanställningar.

      Men fortsätt gärna att hävda din tolkning – så fortsätter jag med min.

     • @ Sten

      ” Nej Kras jag hänvisade till Lagrådets tolkning som jag sedan tolkade.”

      Det vore en fördel om du kunde specificera exakt vad det är du bemöter. Var det mitt svar till detta ” Jag har sedan hänvisat till Lagrådets texter gällande sammanställningar!”? I så fall har jag inget mer att tillägga då du inte lagt fram någon direkt kritik av svaret.

      ” Och Nej Kras, regeln om sammanställningar handlar inte Absolute Music kopior, den handlar om att du efter att ha skapat en egen samlingsskiva inte på något vis får lov att kopiera och distribuera denna som om du skulle ha någon upphovsrätt till den.”

      För det första har jag inte fört någon diskussion kring Absolute Music kopior så vitt jag vet. För det andra så är du en aning luddig i din åsyftning på en regel om sammanställningar. För att kunna besvara detta så behöver du faktiskt förtydliga dig ett par snäpp. Vilken lagtext är det som du tänker på?

      ” Vad PPs tolkningar har att göra med dina tolkningar? Inte på något annat sätt än PPs tolkningar av det mesta är helt upp åt väggarna, precis som dina.”

      PPs tolkningar hade alltså ingen direkt relevans till mina tolkningar, men ändå valde du att göra jämförelsen? Är det här ett sätt för dig att lägga ytterligare ett argumentationsfel (Guilt by association) till din arsenal?

      ” Jag har svarat på de undantag ni hänvisar till och ni har feltolkat dem – vilket Yestopp faktiskt i ett vänligt inlägg har hållt med om gällande sammanställningar.”

      Det är inte alltid en fördel att slentrianmässigt klumpa ihop två olika personers texter eller resonemang. Fast du kanske kan vara så vänlig att länka till ditt bemötande av följande kommentar: https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/09/05/piratpartister-gillar-overvakning-och-gratis-fildelning/#comment-5025

      Det är alltså kommentaren där du ignorerade ett bemötande och istället ställde en tämligen irrelevant motfråga. Att du har fått fram ett erkännande av YesToPP angående en del av något ämne har för övrigt inte speciellt mycket med min diskussion med dig att göra.

      ” Men fortsätt gärna att hävda din tolkning – så fortsätter jag med min.”

      Jag sitter just nu och väntar på ett bemötande gällande ovan nämnda kommentar.

     • Det vore en fördel om du inte skrev en avhandling i cirkelargumentation varje gång du skriver.

      Vi börjar om;

      Kras

      Huvudregeln är att det är lagligt att privatkopiera i hemmet och att dela med sig till släktingar och vänner.

      Påvisa gärna till att börja med 1 st lagtext som skulle göra det till en brottslig handling att duplicera 1 st låt i ditt hem som du sen delar med dig av till en st kusin och din bäste vän.

     • @ Sten

      ” Det vore en fördel om du inte skrev en avhandling i cirkelargumentation varje gång du skriver.”

      Jaså? Jag har inte skrivit någon avhandling om cirkelargumentation i någon av mina kommentarer. Enda gångerna jag berört det ämnet är när jag påpekat ditt bruk av detsamma.

      ” Vi börjar om; Kras

      Huvudregeln är att det är lagligt att privatkopiera i hemmet och att dela med sig till släktingar och vänner.”

      Ok.

      ” Påvisa gärna till att börja med 1 st lagtext som skulle göra det till en brottslig handling att duplicera 1 st låt i ditt hem som du sen delar med dig av till en st kusin och din bäste vän.”

      Nej nej. Det där är inte att börja om från början då jag aldrig påstått detta. Om du verkligen ska börja om från början så måste du börja med ditt slentrianmässiga påstående att ”Du har idag all rätt att skapa din egen kopia och du har faktiskt i dag all rätt att sprida i ringa mängd(…)” Detta mycket generella påstående försökte du använda som stöd för att antyda att YesToPP måste vara nöjd med nuvarande upphovsrättslagstiftning. Vad som senare framkommit ur diskussionerna är att det faktiskt finns ett par undantag som begränsar den här rätten. Om du vill diskutera ett särskilt undantag så får du gärna göra detta, men vänligen avstå från att tillskriva mig saker som jag inte påstått.

 14. @kras och YesTopp
  Ni börjar kanske äntligen förstå hur det går till här? – Ingen i detta gäng kommer någonsin att tillstå att de har fel – hur övertygande er bevisning än är – Det är bättre att bara bemöta en av deras kommentarer en eller högst två gånger – Lägga fram era fakta – eller bevisning och sedan avstå från att bemöta allt förnekande och slingrande – På så sätt slipper i alla fall förbipasserande att traggla sig igenom oändliga posts som till slut handlar om något helt annat än man ursprungligen diskuterade

  Acceptera att de som ”granskar” här alltid har rätt – oavsett – De har visserligen aldrig något att komma med mer än yviga påståenden – insinuationer – och feltolkningar av det de läser – med det hindrar dem inte från att påstå att pirater aldrig har fakta trots att vi är dem enda som presenterar länkar – citerar lagtexter mm

  Vad annat kan man göra än att skratta åt deras dumheter – skulle man inte göra det – då blir man bara frustrerad

  • Jo. Man borjar undra. Sarskillt med MrArboc som hellre tror att det ar en stor konspiration mot honom och att man andrar betydelsen av ord. LOL

   Jag vantar som sagt pa svaret fran riksbanken dar jag har en kansla av att jag far backning pa min tolkning av brottsbalken ang. innehav av falska sedlar. 😉

 15. @Sten (Startar ny trad for att underlatta svar)

  ”Men det betyder å andra sidan att sammanställningar är något som görs baserat på andras verk”

  Nej, det behover det inte vara. Var far du det ifran?

  ”i synnerhet inte om sättet det är gjort på inte uppfyller definitionen för verkshöjd.”

  Om det inte uppnar verkshojd, kan de heller inte anvanda upphovratten.

  • Så du menar att ordet sammanställningar i denna lag har vilken betydelse?

   Jag menar att lagen först reglerar att man inte tex genom att samla 5 låtar i en fil har uppfyllt det lagen kallar sammanställningar och därmed inte kan oberopa ngn form av spridningsrätt eller upphovsrätt och därmed inte på något sätt har rätten att sprida det man gjort förutom via privat kopiering och ringa spridning till vänner och släkt.

   Och snälla du skaffa ÅÄÖ, det är för en dyslektiker enbart tidsödande irriterande att tolka sig genom dina texter. Om du e så oerhört bevandrad i den digitala världen bode det inte vara så svårt att få till 4 prickar och en liten cirkel.

   • ”Så du menar att ordet sammanställningar i denna lag har vilken betydelse?”

    Ordet har ingen speciel betydelse for en kompilering med multipla verk. Det kan lika garna vara ett verk. Behover inte vara en SAMLING av verk som du forsoker utmala det att vara.

    • Sammanställningar i just detta sammanhang innebär just att det är en samling av något vilket är ganska uppenbart då lagrådets betänkande hanterar sammanställningar i samma veva som just katalogskyddet.

     • ”Sammanställningar i just detta sammanhang innebär just att det är en samling av något vilket är ganska uppenbart då lagrådets betänkande hanterar sammanställningar i samma veva som just katalogskyddet.”

      Ja, da lagradets proposition pratar om upphovsrattsskydd som ska tacka DATABASER. Dock nar du pratar om upphovsratten i texten, sa skriver de om de generella reglerna, inte enbart de som galler for samlingsverk.

     • Sen finns det texten av Katarina Renman Claesson. Titel: Doktorand i civilrätt; (immaterialrätt) och; rättsinformatik;

      Och hon skriver följande;

      I svensk rätt används begreppet sammanställning istället för databas för att markera att skyddet gäller oavsett i vilket medium sammanställningen finns. Skyddet för sammanställningar av verk har funnits sedan länge, och finns beskrivet i Bernkonventionen.

     • @ Sten

      Vad är din poäng? Det enda som texten visar är att man använder sig av ett mer generellt ord för att täcka in sammanställningar i fler medium. Här är en databas enbart en typ av sammanställning. Orden är alltså inte synonymer i det här fallet. En databas är en sammanställning, men en sammanställning är inte en databas.

     • Kras

      Kolla med din kompis Yestopp vad sammanställningar innebär i just denna lag. Yestopp skrev tidigare

      ”Jag kan ge dig ratt har till en del efter att ha last:
      ”I promemorian föreslogs att ordet sammanställningar skulle användas i lagtexten
      för att beteckna systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material.
      Det övervägande antalet remissinstanser har godtagit det, men många
      remissinstanser har varit kritiska och har förordat att i stället ordet databas
      används. ””

      Det finns andra texter som
      ”Direktivet syftar till att säkerställa
      att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
      material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
      Europeiska unionen.”

      Men fortsätt gärna med dina egena tolkningar….

     • @ Sten

      ” Kolla med din kompis Yestopp vad sammanställningar innebär i just denna lag. Yestopp skrev tidigare”

      För det första är han/hon inte min kompis, så varför ens antyda detta? För det andra är jag lite osäker på vad i denna text du anser tala emot mina resonemang. Du kanske har lust att belysa det med något konkret?

      ” Det finns andra texter som(…)”

      Återigen, vad den texten säger är endast att en databas är en sammanställning. I texten från Kungliga Biblioteket så framgick det att de ville att begreppet sammanställningar i digital form skulle bytas ut mot direktivets definition av elektronisk databas, och detta för att begreppet sammanställningar ansågs vara för generellt.

     • Lagtextens innebörd av sammanställning är just idag när vi läser texten ”ordet sammanställningar skulle användas i lagtexten för att beteckna systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material. ”

      Så sammanställningar betyder idag i denna lagtext helt enkelt något som betecknar systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material. Vilket i sin tur innebär att du inte får skapa kopior av dylika du skapat själv.

     • @ Sten

      ”(…) Vilket i sin tur innebär att du inte får skapa kopior av dylika du skapat själv.”

      Nu är jag lite osäker på vad du försöker göra gällande här. Först drar du fram en definition av begreppet sammanställningar som alla för övrigt verkar dela. Sedan kommer du med en tämligen diffus slutsats. Har du lust att förtydliga din slutsats och vilken relevans den har till mitt resonemang?

 16. @ Sten

  ” Jag anser detta stödja min tolkning att de undantag ni hänvisar till gäller rätten till spridning och upphovsrätten till samlingsverk och annat sk katalogiserande, samlande av uppgifter och verk. Det är alltså inte ett undantag för rätten att privat kopiera i hemmet.”

  Här är paragrafen gällande framställning av exemplar för privat bruk:

  ” Framställning av exemplar för privat bruk

  12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.
  Första stycket ger inte rätt att
  1. uppföra byggnadsverk,
  2. framställa exemplar av datorprogram, eller
  3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

  Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
  1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
  2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
  3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

  Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).”

  Jag är lite osäker på vad du försöker göra gällande här. Du får gärna förtydliga ditt resonemang. Notera dock att det uttryckligen står att första stycket inte ger rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala). Det här är ett solklart undantag till det första stycket, liksom övriga punkter. Alla dessa punkter är samlade under paragrafen för framställning av exemplar för privat bruk, och alla punkter beskriver vad första stycket inte ger rätt till. Alla dessa punkter är med andra ord undantag till huvudregeln i det första stycket.

  ” Jag antar att det finns en och annan jurist på Lagutskottet.”

  Vilket är ett icke-argument i sig. Att anta att ”det finns en och annan jurist på Lagutskottet” är på inget sätt något som per automatik stödjer ens resonemang.

 17. Ja Kras.

  ”Notera dock att det uttryckligen står att första stycket inte ger rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala).”

  Du får alltså inte rätten att göra digitala kopior av samlingsverk du inte har rätten till – du får med andra ord inte skapa en samlingsskiva och därefter påstå dig ha skapat ett nytt verk och på någotvis sedan sprida detta som om du har upphovsrätten till något av det.

  När texten sedan talar om utomstående så handlar det inte om skaparen av verket och inte om den som köpt en kopia av verket – det handlar om en tredjeperson. Du får inte lov att låta en tredjeperson kopiera din inköpta fil.
  Men du kanske benämner dig själv i tredjeperson och då kan jag förstå eder förvirring. Utomstående är i övrigt troligen inte heller avsett gällande eder släkting eller gode vän.

  Jag skall sluta med ironi i text då den sällan verkar fungera – Lagutskottet använde jurister vid sina betänkande och dessa juristers tolkningar finner jag mer troliga än desamma från Yastopp eller Kras.

  • ”Du får alltså inte rätten att göra digitala kopior av samlingsverk du inte har rätten till – du får med andra ord inte skapa en samlingsskiva ”

   VAR star det i paragrafen att detta galler enbart SAMLINGSKIVOR som du hela tiden havdar? En musik CD AR en sammanstallning. En film DVD AR en sammanstallning. Hur svart ska det vara att forsta detta?

   • Det var mitt exempel att skriva samlingsskiva.
    Men en sammlingsskiva är enbart ett exempel på ett sammlingsverk och då alltså ett exempel på en sammanställning.

    I övrigt är detta ställt till Kras och inte Yestopp. Men i o m att Yestopp svarar på Kras tråd så kanske Yestopp kan förklara sammanställningar för Kras.

    • @ Sten

     ” I övrigt är detta ställt till Kras och inte Yestopp.”

     Vad är din poäng här? Har du något emot att andra bemöter dina påståenden oavsett vem de är riktade mot?

     ” Men i o m att Yestopp svarar på Kras tråd så kanske Yestopp kan förklara sammanställningar för Kras.”

     Hur menar du här? Varför skulle YesToPPs bemötande av din kommentar vara ett skäl för honom/henne att starta en diskussion med mig?

  • @ Sten

   ” ”Notera dock att det uttryckligen står att första stycket inte ger rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala).”

   Du får alltså inte rätten att göra digitala kopior av samlingsverk du inte har rätten till – du får med andra ord inte skapa en samlingsskiva och därefter påstå dig ha skapat ett nytt verk och på någotvis sedan sprida detta som om du har upphovsrätten till något av det.”

   Notera att det står sammanställningar. Ett samlingsverk är enbart en typ av en sammanställning. Då detta är ett undantag till det första stycket i privatkopieringsparagrafen så reglerar den endast vad för slags privatkopiering som uttryckligen är tillåtet. Då du enligt denna paragraf inte får rätt att framställa exemplar (digitala) av sammanställningar (digitala) så måste du införskaffa dessa rättigheter på annat håll. Ideella rättigheter och spridningsrätter behandlas på annat ställe i lagen.

   ” Du får alltså inte rätten att göra digitala kopior av samlingsverk du inte har rätten till”

   Precis. Detta gäller dock alla sammanställningar som är digitala

   ” du får med andra ord inte skapa en samlingsskiva och därefter påstå dig ha skapat ett nytt verk och på någotvis sedan sprida detta som om du har upphovsrätten till något av det.”

   Detta är sannerligen ”med andra ord” då det rör sig om omskrivning som inte är synonymt med början av din mening. De rättigheter som är kopplade till sammanställningar regleras nämligen på andra ställen i lagen.

   ” När texten sedan talar om utomstående så handlar det inte om skaparen av verket och inte om den som köpt en kopia av verket – det handlar om en tredjeperson. Du får inte lov att låta en tredjeperson kopiera din inköpta fil.
   Men du kanske benämner dig själv i tredjeperson och då kan jag förstå eder förvirring. Utomstående är i övrigt troligen inte heller avsett gällande eder släkting eller gode vän.”

   Du har rätt att det involverar en tredje person, men inte på det sättet som du tror. Låt mig klistra in en del av min tidigare kommentar (https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/09/05/piratpartister-gillar-overvakning-och-gratis-fildelning/#comment-5025):

   ——————————–
   ” Vad det gäller följande;

   ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
   1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
   2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
   3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

   Tolkar jag gällande att du inte få låta en tredje part komma in kopiera de verk du införskaffat.”

   Stämmer inte heller. Det här förbjuder dig att ta hjälp av en utomstående för att framställa exemplar av vissa verk för enskilt bruk.”
   ——————————–

   Du får gärna förklara hur du kommer fram till din slutsats dock.

   ” Jag skall sluta med ironi i text då den sällan verkar fungera – Lagutskottet använde jurister vid sina betänkande och dessa juristers tolkningar finner jag mer troliga än desamma från Yastopp eller Kras.”

   Vad spelar det för roll huruvida lagutskottet använde jurister vid sina betänkanden när faktum är att vi alla använder samma källor till våra resonemang? För att förtydliga det hela. Det är totalt irrelevant huruvida lagutskottet använde jurister vid sina betänkanden när dessa texter används av oss alla här som underlag för tolkning och debatt. Återigen drar du fram ett icke-argument.

   • Kras

    Din tolkning om att
    ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående”
    skulle handla om att
    ”ta hjälp”
    är synnerligen en omskrivning. ”Ta hjälp av” är verkligen något helt annat än att ”låta” och absolut inte synonymt.
    Denna paragraf reglerar att du tex inte får lov att publicera en hemsida med alla de alster du har på din hårddisk så att andra kan ladda ned dem. Om du gjorde det skulle du ”låta” andra framställa och detta handlar absolut inte om att ”ta hjäp av”.

    Sammanställningarna handlar definitivt om att du sjölv inte får lov att skapa ett samlingsverk och därefter tro att du skulle ha räten att duplicera och massdistribuera detta som om du genom att skapa ett sammlingsverk skulle införskaffat dig någon spridningsrätt eller upphovsrätt.

    • @ Sten

     ” Din tolkning om att
     ”Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående”
     skulle handla om att
     ”ta hjälp”
     är synnerligen en omskrivning. ”Ta hjälp av” är verkligen något helt annat än att ”låta” och absolut inte synonymt.”

     Återigen missar du poängen. En omskrivning är inte per automatik felaktig. Vad jag skrev var följande:

     ” Det här förbjuder dig att ta hjälp av en utomstående för att framställa exemplar av vissa verk för enskilt bruk.”

     Vilket är helt korrekt. Sätter vi ihop textdelarna till en sammanhängande text så får vi följande:

     ” Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller 3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.”

     Första stycket ger alltså dig inte rätten att för privat bruk låta en utomstående framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, vilket inte står i kontrast till vad jag skrev. När det gäller synonymer så ligger fraserna inte så långt ifrån varandra som du försöker göra gällande.

     – Jag ska gå till frisörsalongen och låta maja klippa mig.

     En person går alltså till en butik och tar hjälp av en annan person för att bli klippt.

     Sedan finns det givetvis stöd för det i ordböckerna. Från SAOB:
     ” [LÅTA I.18]
     18) angivande att ngn (l. ngt) gm ett aktivt ingripande av ngt slag (gm att ge impulsen till ngt, gm befallning, vidtagande av ngn åtgärd o. d.) åstadkommer att ngt göres l. sker: åstadkorama l. laga l. styra om l. se till att ngn gör (stundom: får l. kan l. måste göra) ngt l. att ngt sker; komma ngt att ske; befalla ngn att göra ngt, påbjuda att ngt skall ske o. d.; stundom: ge ngn anledning att göra ngt. Låt ridån gå ned! Kaptenen lät de längsta karlarna marschera i täten. Låta rättvisa vederfaras ngn. (…)
     [LÅTA I.18.a]
     a) styrande inf. av tr. verb, i sådana uttr. som låta ngn utföra ngt l. låta utföra ngt (genom, tillf. äv. av ngn) l. (numera knappast br.) låta ngt utföras o. d., föranstalta l. ombestyra l. se till att ngn utför ngt resp. att ngt blir utfört, befalla ngn l. ge ngn i uppdrag l. be ngn l. sätta ngn till att utföra ngt, utfärda order att ngt skall utföras o. d. Han har låtit snickaren göra en bokhylla. Han lät advokaten sätta upp ett nytt kontrakt. Överbefälhavaren lät förhöra fångarna. Konungen lät kalla till sig ministrarna för en överläggning. Hon lät sy sig en ny dräkt. Direktören lät genom sin sekreterare meddela att han var upptagen. (…)”

     Det är tydligt att begreppet låta inkluderar betydelsen att ge uppdrag till någon. Ha det i åtanke och läs lagtexten en gång till.

     ” Denna paragraf reglerar att du tex inte får lov att publicera en hemsida med alla de alster du har på din hårddisk så att andra kan ladda ned dem. Om du gjorde det skulle du ”låta” andra framställa och detta handlar absolut inte om att ”ta hjäp av”.”

     Fel. Tar du bort denna paragraf (privatkopieringen) så får du fortfarande inte tillgängliggöra verk som du önskar. Paragrafen reglerar endast framställning av exemplar för privat bruk. Det är en viss skillnad. Läs igenom hela paragrafen igen och betrakta den i sin helhet. Den behandlar privatkopiering rakt igenom.

     ” Sammanställningarna handlar definitivt om att du sjölv inte får lov att skapa ett samlingsverk och därefter tro att du skulle ha räten att duplicera och massdistribuera detta som om du genom att skapa ett sammlingsverk skulle införskaffat dig någon spridningsrätt eller upphovsrätt.”

     Jag har aldrig påstått att upphovsrätten till ett samlingsverk skulle vara överordnat de enskilda verkens upphovsrätt. Läs igen.

     • Än en gån en anhandling av cirkelargumentation fylld av detalj text dok utan riktig struktur eller relevans.

      Att gå till frisören och låta Maja klippa dig innebär inte att du tar hjälp av – du anlitar en tjänst som du dessutom betalar för och detta exempel applicerat på fildelning skulla absolut inte vara olagligt så länge du tag hjälp av någon annan för att skapa en kopia till dig själv, däremot skulle det vara olagligt om du lät den utomstående skapa en kopia åt sig sjölv.

      Och att du nu hävdar att ”ge uppdrag” är samma sak som din tidigare ”ta hjälp av” och därmed i denna lagtext skulle vara liktydligt med ”låta” blir enbart löjligt.

     • @ Sten

      ” Än en gån en anhandling av cirkelargumentation fylld av detalj text dok utan riktig struktur eller relevans.”

      Jag har inte skrivit en avhandling om cirkelargumentation. Om du nu ska envisas med att påstå detta så får du gärna lägga fram några belägg för det. Att slentrianmässigt påstå sådana saker utan att kunna styrka det kommer inte att gynna din argumentation.

      ” Att gå till frisören och låta Maja klippa dig innebär inte att du tar hjälp av – du anlitar en tjänst som du dessutom betalar för och detta exempel applicerat på fildelning skulla absolut inte vara olagligt så länge du tag hjälp av någon annan för att skapa en kopia till dig själv, däremot skulle det vara olagligt om du lät den utomstående skapa en kopia åt sig sjölv.”

      Försöker du verkligen att argumentera för att man inte tar hjälp av någon annan om man anlitar dom för att utföra ett arbete? Lycka till med att försvara den ståndpunkten. När det gäller privat kopiering så är det exakt denna sorts handling (att låta en utomstående…) som är olaglig, gällande musikaliska verk och filmverk, i och med undantagen. Att du fortfarande feltolkar undantaget kan jag inte hjälpa. Medhjälp till upphovsrättsbrott regleras på andra ställen i lagtexten. Den aktuella paragrafen behandlar enbart framställning av exemplar för privat bruk.

      I Proposition 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen går även att läsa följande:

      ”2.2 Framställning av exemplar för enskilt bruk

      Mitt förslag: Utomstående skall inte fä anlitas vid kopiering för enskilt bmk av musikaliska verk och filmverk (12 § tredje stycket upphovsrättslagen, lagförslag 1).

      Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt.(…)”

      ” Och att du nu hävdar att ”ge uppdrag” är samma sak som din tidigare ”ta hjälp av” och därmed i denna lagtext skulle vara liktydligt med ”låta” blir enbart löjligt.”

      Ditt problem är att du inte verkar förstå att man faktiskt tar hjälp av någon om man anlitar en person att utföra ett arbete.

 18. @Sten

  ”Och snälla du skaffa ÅÄÖ, det är för en dyslektiker enbart tidsödande irriterande att tolka sig genom dina texter. ”

  Om du nu ar dyslektiker, sa ska du nog inte ge dig pa att forsoka tolka lagtexter.

  • Aha

   Så dyslektiker skall inte ha rätten att tolka lagar? Ännu en härlig inställning.
   I övrigt har de flesta svenska lagar jag läst gott om ÅÄÖ.

 19. @Sten

  Fick svar fran juristerna som arbetar for riksbanken idag. Visade sig att jag hade ratt i min tolkning att innehav utan uppsat inte ar olagligt nar det galler falska pengar. De sager ocksa vad jag misstankte; att det ar i riksbankens intresse att skriva att innehav ocksa ar olagligt pa deras websida.

  Har foljer svaret jag fick:

  ”Det är helt riktigt att innehav av falska pengar är brottsligt om man har uppsåt att prångla ut det förfalskade. Innehav av förfalskade pengar kan riskera att betraktas som olovlig befattning med falska pengar. Riksbankens formulering på webbsidan grundar sig i Riksbankens ansvar för lagliga betalningsmedel. Även om innehavet i sig inte skulle betraktas som olagligt anser Riksbanken att det är olämpligt att inneha falska pengar och att om man upptäcker falska pengar så bör man kontakta polisen. Ett tydligt sätt att visa att man inte har som uppsåt att prångla ut pengarna är att polisanmäla innehavet. Om man vet i vilket sammanhang man fick pengarna kan det t.ex vara till hjälp för polisen när man utreder förfalskningsbrott. Det ligger i sakens natur att Riksbanken har ett intresse av att få kännedom om de eventuella förfalskningar som finns samt att hindra vidare cirkulation av dessa.”

  • Nu har du verkligen övertolkat deras svar när du skriver att du skulle ha rätt.
   Meningen
   ”Innehav av förfalskade pengar kan riskera att betraktas som olovlig befattning med falska pengar.”
   säger ju att t o m enbart innehavet kan komma att betraktas som olovlig befattning med falska pengar.

   Men man kan lugnt säga att deras svar är otydligt och att lagen verka vara otydlig och att det verkar lämnas helt och hållet till domstolen att avgöra om de tror du har uppsåt att prångla ut den där falska hundralappen i din plånbok.

   • Va??? Nu ar du ju ute o cyklar nar du sager att deras svar ar otydligt.

    Ser du foljande rad ”Även om innehavet i sig inte skulle betraktas som olagligt”

    Nu ger jag upp. Det gar ju inte ens att fa dig att erkanna att du har fel nar man har svart pa vitt. Detta svar ar fran Riksbankens egna jurister. De har visat att jag hade ratt och du fel i tolkningen av brottsbalken nar det galler falska pengar.

    • Ser du följande rad?
     ”Innehav av förfalskade pengar kan riskera att betraktas som olovlig befattning med falska pengar.”

     • @Sten

      ”Ser du följande rad?
      ”Innehav av förfalskade pengar kan riskera att betraktas som olovlig befattning med falska pengar.””

      Ja, och den har INGEN som helst betydelse for att papeka att innehav ar olagligt. Ser du ”KAN” i det citatet?

      Se sedan vidare:

      ”Även om innehavet i sig inte skulle betraktas som olagligt anser Riksbanken att det är olämpligt att inneha falska pengar”

      Notera: ”innehavet i sig inte skulle betraktas som olagligt” och ”att det är olämpligt att inneha falska pengar” Olampligt, INTE olagligt.

      Ater igen, de skriver att innehav utan uppsat INTE ar olagligt. Svart pa vitt fran juristerna sjalva.

 20. Återpost pga läsbarhet.

  @ Sten

  ” Jag stöttar mina argument genom att påvisa att din tolkning av ordet sammanställning är felaktigt och detta genom att hänvisa till annan text från tex lagrådet, vilket jag länkade till tidigare.”

  I vilken kommentar? Eller vilket stycke i vilken text? Det här kommentarsfältet har blivit rätt grötigt på sista tiden, så ska du referera till något gammalt så är det alltid en fördel att vara specifik, antingen när det gäller referenser eller i klartext.

  ” Jag har inte sett dig hänvisa till ngn annan text än din egen tolkning av lagen och möjligen till Kras tolkning.”

  Vi använder alla samma källor, och vi tolkar alla dessa källor individuellt. Vad du lägger fram här är ytterligare en i raden av icke-argument.

  ” Så då kan vi väl säga att du inte har något som stöttar dina argument förutom Kras argument – som baserar sig på dina tolkningar av lagen och då har ingen av er mer än den andre som i så fall stöttar era argument. Och då har ni inte så mycket trovärdighet i era argumenteranden.”

  Hur vore det om du kunde koncentrera dig på sakfrågorna istället för att komma med galna fördomar om hur andra personer kommer fram till sina tolkningar av texter? Saklig debatt framför lama cirkelargument med logisk kortslutning med andra ord.

  ” Vill du ha fler länkar till texter om sammanställningar så finns det nedan fler texter som handlar om databaser och sammanställningar.(…)”

  Vad är din poäng med denna text? Vad Kungliga Biblioteket vill är helt enkelt att ändra formuleringen ”sammanställningar i digital form” till EU-direktivets definition av elektronisk databas. De anser nämligen att nuvarande formulering är för bred då den sätter upp orimliga hinder (undantag) gällande framställning av verk för privat bruk (privatkopiering). Denna text stödjer faktiskt mitt resonemang gällande sammanställningar och undantagen till privatkopiering. Jag hänvisar även till denna kommentar (https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/09/05/piratpartister-gillar-overvakning-och-gratis-fildelning/#comment-5104) gällande texten av Katarina Renman som också styrker resonemanget kring sammanställningar. Texten från Kungliga Biblioteket som du glömde ange källa på finns för övrigt här: http://www.kb.se/Dokument/Om/yttranden/JD_PM_rattsligt_skydd_databaser_ds1996_71.pdf

  ” Sen finns den andra texter som;
  ”Direktivet syftar till att säkerställa
  att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
  material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
  Europeiska unionen.””

  Andra texter som? Var är källhänvisningarna?

  Bortsett från avsaknaden av källhänvisning, vilket sänker tillförlitligheten, så kan jag bara säga att inget i denna text motsäger mitt resonemang. Det enda texten säger är att en databas är en sammanställning. Jag hänvisar för övrigt till Kungliga Bibliotekets text ovan, samt kommentaren rörande Katarina Renmans text.

  ” Jag hävdar att ni tolkar lagarna och dess undantag felaktigt.”

  Du får hävda detta hur många gånger du vill, vilket du även verkar göra. Vad som är intressant är dock vilka argument som läggs fram för en viss ståndpunkt. Ingen av de texter som du hittills lagt fram står i någon direkt kontrast till mitt resonemang. Hävdar du annat så är det fritt fram att sakligt argumentera för din tolkning.

  • @Kras
   Det finns ett juste tjänst som heter Google – om du inte hittar rätt så klistrar du in stycket;
   ”Direktivet syftar till att säkerställa
   att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
   material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
   Europeiska unionen.”
   Och vips skall du se att du hittar det på;
   http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK03111”
   Vill du hitta texten från lagrådet så finns den här
   http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1997/98&bet=LU2
   För att fortsätta finns det en text som Yetopp hänvisar till – be honom om källhänvisning det är han som missade.
   Texten lyder så här;
   ”I promemorian föreslogs att ordet sammanställningar skulle användas i lagtexten
   för att beteckna systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material.
   Det övervägande antalet remissinstanser har godtagit det, men många
   remissinstanser har varit kritiska och har förordat att i stället ordet databas
   används. ”
   Men nu är det ordet sammaställningar som gäller oavsett hur många kompisar du har som inte gillar ordet, tillförlitlighet?

   • @ Sten

    Anser du verkligen det vara till din fördel att försöka håna mig när det i själva verket är du som citerar texter utan att ange källan?

    ” Men nu är det ordet sammaställningar som gäller oavsett hur många kompisar du har som inte gillar ordet, tillförlitlighet?”

    Håller du inte med om att i en diskussion hör det till god stil att ange källan till de texter som man citerar? Att det finns många bra anledningar till ett sådant förförandesätt?

    • Jag kanske hånar och då p g a att du misskrediterar p g a avsaknad av källhänvisning som du själv kan hitta genom ca 2 knapptryckningar vilket inte känns som något annat än navelskådande nagelfarande.

     • @ Sten

      ” Jag kanske hånar och då p g a att du misskrediterar p g a avsaknad av källhänvisning som du själv kan hitta genom ca 2 knapptryckningar vilket inte känns som något annat än navelskådande nagelfarande.”

      Det är absolut inget ”navelskådande nagelfarande”. Att källhänvisa de texter som man citerar är ett välgrundat internationellt förfarandesätt som också lärs ut i skolan. Anledningarna till detta är många och fördelarna är till gagn för alla inblandade parter.

 21. @Kras

  Det finns ett juste tjänst som heter Google – om du inte hittar rätt så klistrar du in stycket;

  ”Direktivet syftar till att säkerställa
  att det för databaser, dvs. sammanställningar av verk, uppgifter eller annat
  material, finns ett harmoniserat immaterialrättsligt skydd på en hög nivå inom
  Europeiska unionen.”

  Och vips skall du se att du hittar det på;
  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK03111

  Vill du hitta texten från lagrådet så finns den här
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1997/98&bet=LU2

  För att fortsätta finns det en text som Yetopp hänvisar till – be honom om källhänvisning det är han som missade.
  Texten lyder så här;
  ”I promemorian föreslogs att ordet sammanställningar skulle användas i lagtexten
  för att beteckna systematiska samlingar av verk, uppgifter eller annat material.
  Det övervägande antalet remissinstanser har godtagit det, men många
  remissinstanser har varit kritiska och har förordat att i stället ordet databas
  används. ”

  Men nu är det ordet sammaställningar som gäller oavsett hur många kompisar du har som inte gillar ordet, tillförlitlighet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: