wikileaksgrundaren Julian Assange misstänks för våldtäkt – igen

Idag kom ett överprövningsbeslut i ärendet.

Överåklagare Marianne Ny har beslutat att förundersökningen om våldtäkt ska återupptas. Hon har också beslutat att förundersökningen om ofredande ska utvidgas till att omfatta samtliga händelser i anmälan.

Det har varit många turer i det här ärendet. Det är olyckligt men samtidigt naturligt eftersom det tillkommer nya uppgifter efter hand samt att det faktiskt är människor som gör bedömningar. Nu får vi invänta resultatet av förundersökningen.

I en intervju med Aftonbladet säger han:

– Jag är väldigt upprörd. Och även bekymrad över det svenska juridiska systemets brist på respekt för människors integritet.

Men att publicera 90 000 dokument på wikileaks är OK och tyder på respekt för alla de personer som namnges eller på annat sätt identifieras i dessa?

Se även Expressen, Svd, Dn, Aftonbladet

Piratpartiet bryr sig föga om detta utan står upp för wikileaks. Visst är det så att han ska betraktas som oskyldig tills han är dömd för våldtäkterna men det är ju ändå oerhört besvärande att wikileaks grundare och frontfigur är misstänkt för såpass allvarliga brott. Han har väl heller inte tagit time-out från wikileaks utan är väl fortfarande med och tar beslut angående publicering, vilket kan vara förödande som i fallet med publiceringen av 90 000 dokument, en massiv integritetskränkning av alla utpekade personer, vilken Piratpartiet står bakom. Även om han inte är dömd för våldtäkt så tycker jag att man starkt ska ifrågasätta hans omdöme. Han är ju heller inte helt vit i övrigt, tidigare hacker och misstänkt för ett stort antal dataintrång.

Är det inte lite märkligt förresten hur Piratpartiet tar personer i försvar? Om en person är misstänkt eller rent av dömd för något så är det ju naturligt att man drar sig tillbaka och avbryter den ifrågasatta verksamheten snarare än att fortsätta som inget har hänt eller rent av trappa upp? Jag tänkter på Pirate Bay, personerna bakom är ju dömda i tingsrätten för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, en solklar dom för övrigt. Men inte bryr sig Piratpartiet om detta utan man ställer välvilligt upp och levererar bandbredd både till Pirate Bay och wikileaks. Jag tycker att detta beteende är mycket märkligt och inget som ett politiskt parti överhuvudtaget ska syssla med. Att lobba för något är en sak, att ta saken i egna händer och ev. medverka till fortsatta lagbrott är en helt annan. Inte vill vi att våra folkvalda ska syssla med sådant? Om något annat parti skulle göra något liknande i ett annat sammanhang så skulle antagligen Rick Falkvinge och Piratpartiet skramla med sina tomma tunnor å det grövsta. Men inget annat parti skulle någonsin komma på tanken.

98 svar

 1. Våldtäkt är ett hemskt brott – men den viktiga principen som piratpartiet står bakom är frihet på nätet och har ingenting att göra med vad Julian Assange eventuellt har gjort som privatperson. Alla ska ha samma rätt som wikileaks att göra sig hörda på nätet. Det är i huvudsak principen bakom wikileaks och yttrandefriheten och tryckfrihetens utökning till att gälla internet som PP ställer sig bakom, inte just sajten wikileaks… Om någon har bevis gällande Julian Assanges påstådda brott är de mer än välkomna att presentera dessa med samma metoder som wikileaks använder om de nu skulle vilja det.

 2. Dessa metoder kan dessutom användas för att publicera bevis för sin egen sak – som annars skulle kunna ”försvinna” i polisarbetet om polisen är korrupt eller jävig.

  ”Undersökningen läggs ner i brist på bevis” sägs det ibland då en polis är misstänkt för något brott ( har väl påståtts åtskilliga gånger i exempelvis kalla fakta ). Men om den drabbade har egna bevis och kan presentera dessa på internet så kan de inte längre hållas gömda bland hemligstämplade polishandlingar.

 3. Gastlind, piratpartiet brukar säga att samma lagar skall gälla på nätet som i den andra världen.

  • Piratpartiet säger väldigt mycket som man sen inte menar, man menar det bara om det i ett speciellt fall gynnar pirater och piratpartister. Ta bara det där med att man säger sig värna om integriteten – samtidigt som att man hyllar wikileaks för deras publicering av 90 000 dokument med många känsliga personuppgifter – ett solklart massivt integritetsbrott!

   • Piratpartiet har väl aldrig påstått att det skulle finns en allomfattande okränkbar integritet till allt och alla?

    • Ja, det har ”Piratpartiet” gjort om och om igen. Hela j*vla partiets officiella bild bygger ju på det. Under vilken sten har nybörjarpiraten kras sovit?

     • Partiet förespråkar inte alls en allomfattande och okränkbar integritet till allt och alla I annat fall vore partiet motståndare till all slags brottsbekämpning, vilket är så långt från sanningen som man kan komma.

     • Har du ens läst ditt partis valmanifest eller Falkvinges och Trobergs bloggar?

      När får man enligt dig kränka någons integritet? När det bara är ”smutsiga” muslimer i Afghanistan det gäller?

     • Diskussionen handlar inte om mig så vänligen håll dina anmärkningsvärda fördomar borta från den.

     • Så du kan inte besvara de frågor jag riktade till… dig?

      Eller vill du inte?

      Vänligen förklara vilka ”anmärningsvärda fördomar” du anser att jag har!

     • ” Så du kan inte besvara de frågor jag riktade till… dig?”

      Förväntar du dig verkligen ett svar när du förskjuter fokus på diskussionen till mig som person samtidigt som du fyller en hel kommentarruta med fördomar om detsamma? Vill du ha svar så får du allt hålla dig på en saklig nivå.

     • Så du kan alltså inte göra det?

     • ”Vill du ha svar så får du allt hålla dig på en saklig nivå.”

      Kan inte halla med dig mer.

 4. Jag håller faktiskt med dig om att Wikileaks-publicering var problematiskt ur ett privatlivsperspektiv, då det tydligen innehållit uppgifter om människor bland lokalbefolkningen som hjälpt USA. Men vad gäller misstankarna mot Assange är det viktigt att minnas att detta är just *misstankar*; detta innebär inte att han är skyldig. Det är det som är poängen; det finns skäl att tro att han är skyldig, men huruvida de skälen är starka nog för att leda till dom är än så länge osäkert. Att som en del piratsympatisörer klanka ned på de som polisanmält Assange och till och med hänga ut dem är helt uppåt väggarna, då vi ju lika lite som vi vet om Assange är oskyldig till våldtäkt, vet om anmälarna har talat sanning eller ej.

 5. Mer fakta (eller kanske borde säga ”fakta” – vem vet vad som är sant eller ej i den här soppan):

  http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20100823/s-kvinna-anmalde-wikileaks-grundare

  http://parnassen.wordpress.com/2010/08/23/julian-assange-anna-ardin-arets-brollopspar/

  Ska man tro på detta verkar han ha betett sig ganska svinaktigt…men har han begått nåt brott?

  Tja, döm själva. Jag avstår från vidare analys.

 6. Detta är den mest detaljerade redogörelse för vad som – kanske (vem vet) hända jag hittills hittat:

  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1307137/Supporters-dismissed-rape-accusations-WikiLeaks-founder-Julian-Assange–women-involved-tell-different-story.html

  Daily Mail är i alla fall en papperstidning och inte bara en blogg. Om det nu ökar trovärdigheten eller ej.

 7. Hans skuld eller oskuld får ju rätten bedöma, om det kommer så långt. Men jag läste ett citat från hans son:
  ”That man does have a way of making a lot of females enemies”

  Det är ju varken brottsligt eller har nån effekt på hans arbete för Wikileaks. Men det betyder kanske att alla konspirationsteorier blir lite mindre troliga?

  • Av det jag läst framstår konspirationsteorin ganska osannolik.

   Han har betett sig som ett arsle mot två kvinnor, varav en verkar känd som radikalfeminist. Han rörde om i ett getingbo och blev stucken.

   Personlig tolkning. Jag kan ha fel.

   • Det mest patetiska i sammanhanget är ändå de pirater som försvarar honom benhårt benhårt bara för att han ligger bakom wikileaks och att Piratpartiet stöder wikileaks. Han kan vara ett svin ändå och man bör nog ha en försiktig hållning i väntan på att han frias eller döms.

    Om han är smart så tar han time-out och låter andra ta hand om wikileaks tills vidare, detta skulle ge högre trovärdighet till wikileaks och kanske även öppna upp för lite nytänkande som kanske Assange har stoppat.

    • Nå, de kommentarer jag sett från PP-håll (Anna Troberg, t.ex) har väl poängterat att samarbetet är med Wikileaks som organisation och inte med Assange som person och att affären därav inte påverkar samarbetet i sig.

     Vilka har du sett som försvarar Assange bara för att han ligger bakom wikileaks?

     • Det är nog mest ”småpirater” i diverse diskussionsforum. Inställningen verkar vara att kvinnorna är svin som anklagar honom falskeligen medan han själv är 100% oskyldig per definition eftersom han anses vara hjälten bakom wikiliaks och därmed oförmögen att göra något dumt…

 8. Ar det bara jag som reagerar pa Borgstrom’s uttalande som citeras i Aftonbladet?

  ”Det ligger i juridikens natur att man gör olika bedömningar på samma underlag”

  Hans uttalande stinker ju av subjektivitet, nar det ar objektivitet som ska anvandas i rattsliga sammanhang.

  • Jag håller med honom i sak. Visst är det olyckligt att olika personer gör olika bedömningar, speciellt i komplicerade fall, men hur skulle man kunna göra något åt detta? Det går inte att ”mäta” graden av kränkning mot en våldtagen kvinna på ett objektivt sätt, det går heller inte att ”mäta” olika personers trovärdighet eller exakt tolkning av vittnesmål. Vad är din lösning på problemet?

   • ”Vad är din lösning på problemet?”

    Forst sa maste det finnas nagon sorts bevisborda. Om en kvinna blivit valdtagen, kan hon via lakare fa bekraftat att sex var ”consensual” eller ej. Att vanta dagar innan man besoker polis for att (som det verkar pa det som lackt ut) FRAGA om brott kan ha skett, hjalper ju inte precis ens trovardighet. Om det rort sig om valdtackt enl. standard definitionen, sa hade tjejerna inte behovt fraga om brott skett.

    • Vad är ”standarddefinitionen” för våldtäkt?

     • Definitionen har andrats manga ganger. Den som galler nu ar alldeles for ”oppen” for tolkning av vad som ar valdtackt. Lat oss kolla den gamla och den nuvarande versionen.

      Innan 2005 ars lagandring sa star det:

      ”Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

      Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

      Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.”

      Efter 2005 ar det:

      ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

      Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

      Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

      Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet”

      Det idiotiska med den nya versionen ar foljande:

      ”berusning eller annan drogpåverkan”

      Detta betyder att en kvinna kan ha sex nar hon ar full, for att sedan angra sig dagen efter, och det raknas som valdtackt. Detta aven om hon vid tillfallet var med pa att ha sex.

     • Du glömde en viktig del angående berusning – ”…befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.” Vi har säker alla sett både män ock kvinnor som varit så berusade att de inte kunnat sitta upp och kanske även varit i den situationen själva. Det är verkligen hemskt att man inte får passa på att knulla dom.

      Men om jag omformulerar frågan – vad tycker du att ”standarddefinitionen” av våldtäkt ska vara?

     • @Arboc

      ”vad tycker du att ”standarddefinitionen” av våldtäkt ska vara”

      Enligt betydelsen av ordet, sa betyder det patvingat samlag under vald, hot om vald eller hot om brottslig garning.

      Allt annat bor hamna under sexuellt ofredande eller grovt sexuellt ofredande.

      ”Du glömde en viktig del angående berusning – ”…befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.””

      Las det igen. Det star:

      ”eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd”

      Det star ELLER, vilket kan tolkas pa det satt att antingen har man varit berusad, eller befunnit sig i hjalplost tillstand. Detta ar anledningen varfor lagtexter ar sa viktiga att ga igenom innan man later en ny lag ga igenom. Det finns ofta ”loop holes” som kan utnyttjas genom att texter ar tvetydig .

     • Man kan aven se att det numera definieras som:

      ”annan sexuell handling”

      Detta betyder att mycket som tidigare hade hamnat under sexuellt ofredande, numera kan raknas som valdtackt.

      Inte undra pa att Sverige har en av de hogsta statistikerna med utforda valdtackter i hela EU. Brott som majoriteten av EU lander inte hade rubricerat som valdtackt, gors just det i Sverige.

     • ”Inte undra pa att Sverige har en av de hogsta statistikerna med utforda valdtackter i hela EU.”

      Källa på det? Jag har bara sett statistik gällande anmälda våldäkter, ingen gällande domar.

     • Källa på det?

      Exempel:
      http://www.thelocal.se/19102/20090427/

      ”Jag har bara sett statistik gällande anmälda våldäkter, ingen gällande domar.”

      Vem har namt gallande domar? Det ar anmalda valdtackter vi pratar om.

     • Jag kan bara tycka att det är lite fascinerande att så många pirater har så starka synpunkter på all lagstiftning kring sex.
      Det gäller ju barnsex, barnporr, sexköp och våldtäkt.
      Jag är bara förvånad och förundrad.

     • Och jag fattar bara inte att det finns så många okunniga människor som inte inser hur alla dessa känsloladdade ord missbrukas till att legitimera lagar som steg för steg monterar ned vår demokrati och vår grundlag – Men Thomas har väl aldrig hört talas om grundlagen eller dess betydelse för ett fritt och demokratiskt samhälle

     • Men det finns ju hur många andra lagar som helst, där det finns en risk ”för att montera ned vår demokrati”
      Men det enda som piraterna snöar in på är just alla de lagar som på nåt sätt hindrar män från att utnyttja kvinnor och barn sexuellt. Och för övrigt andra män…

      Våldtäkt är ju på nåt sätt den allra värsta formen att kränka en persons personliga integritet. Och just den lagen börjar nu piraterna tycka är för hård??
      Hur står det till med piraternas inbyggda radar för att skydda den personliga integriteten???

     • Bra vinkling!

     • ”Våldtäkt är ju på nåt sätt den allra värsta formen att kränka en persons personliga integritet”

      Varre an tortyr? Varre an kidnappning? Varre an mord? (den ultimata krankningen av en persons integritet.)

      Tyvarr har brott mot kvinnor och barn utnyttjats av makthavare for att fa in fler och fler drakoniska lagar i det moderna samhallet.

     • Drakoniska lagar?
      Är det kvinnornas rätt att säga ”nej” du tänker på?

     • @Thomas

      ”Är det kvinnornas rätt att säga ”nej” du tänker på?”

      Hade det bara rort sig om det, hade allt varit lungt.

      Nu ar lagen utformad och har andrats, sa att kvinnan istallet har ett ”vapen” som kan anvandas mot bade skyldiga och oskyldiga.

      Har det inte under de senaste aren framkommit att kvinnor har anmalt en man for valdtackt (som visat sig vara falskt), for att ”hamnas” mot dom p.g.a. nagot de anser sig blivit utsatta for (inte alltid nagot sexuellt eller i referens till ett forhallande heller )

      Har du nagonsin hort talessattet: Hell has no fury like a woman scorned.

      Vi har just nu en lag, dar kvinnan automatiskt har en betydligt starkare trovardighet jamte mannen. Man kan ofta anses vara mansgris eller liknande bara for att man ifragasatter kvinnans historia. Helt plotsligt har vi en lag som ar enbart subjektiv (garningsmannen), nar vi alla vet att de ska vara objektiva oxa (brottet).

      Nu har vi alltsa enbart subjektivt rekvisit (vi vet hur garningsmannen tankte och agerade – han ar ett sexuellt rovdjur (aven om han aldrig varit misstankt for liknande brott innan.)), medans det objektiva rekvisitet helt tas for givet (hande verkligen valdtackten? – om man ens vagar ifragasatta detta sa attakeras man.).

      Vi ser samma tendenser i barnpornigrafilagarna. Skriker nagon pedofil leter vi endast efter skurken. Vi blundar for vad det ar for brott han anklagas for; tecknade bilder, semesterbilder pa ungarna etc, for nar vi val ropat varg, sa aker ALLA skygglappar fram. Jag sager som Gardell sa roligt sager det; Men barnen… Herregud…Tank pa barnen… Jo, for all del, men glom for den delen inte rattsakerheten heller.

      De finns masor med exempel pa hur liv har forstorts pa detta vis. Det uppskattas att sa mycket som 20% av alla valdtackstanmalningarna kan vara falska. Sedan riskerar man ju inte mycket till straff for falsk anklagelse heller.

      En kvinnas syn pa falska valdtacktsanklagelser:
      http://omettliv.blogg.se/2008/december/sveriges-radio-var-femte-valdtaktsanmalning.html

      Den har killen hade turen att han spelade in sexakten pa mobilen (Dock sa kanske han blir anmald for sexuellt ofredande da istallet)
      http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=680389

      Varfor det nastan ar riskfritt an komma men falska anklagelser:
      http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/03/falska-anklagelser-i-princip-riskfritt.html
      http://maukonen.wordpress.com/2010/06/21/inte-mycket-till-straff-for-att-anklaga-ngn-pa-falska-grunder-enl-ingrid-carlqvist/

      En kille som blivit falskt anklagad for valdtackt men friad. Hans liv ar forstort da han redan ar markt och finns med i sexforbrytarregister fast han blev friad.
      https://www.flashback.org/t616237

      Till slut, hur lankas allt detta samman med vad jag refererade till som drakoniska lagar? Bade barnpornografilagen och den nya definitonen av valdtackt kan utnyttjas for att anmala brott utan nagot brottsoffer. Detta ar dessutom ganska riskfritt som visades ovan.
      http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/09/bestaffning-av-brott-utan-brottsoffer

     • Test.

     • @Thomas Svar till din replik: den 2 september, 2010 vid 19:05 sa:

      Men det finns ju hur många andra lagar som helst, där det finns en risk ”för att montera ned vår demokrati”>
      Som t ex vilka andra lager?

      Men det enda som piraterna snöar in på är just alla de lagar som på nåt sätt hindrar män från att utnyttja kvinnor och barn sexuellt.
      Jag säger inget om våldtäkt – inte heller har Piratpartiet försvarat våldtäkt – men skall vi fördöma Julian Assange enbart på misstankar?

      När det gäller barnporr så har begreppet används för att införa lagar som steg för steg begränsar svenska medborgarnas yttrandefrihet

      Nytt lagförslag: Allt innehav av barnporr kriminaliseras

      Notera att innehav av barnporr var grundlagsskyddat pga av att Tryckfrihetsförordningen i grundlagen förbjöd censur

      Regeringen slår visserligen fast att “Censurförbudet är en av tryckfrihetsrättens verkliga hörnpelare, kanske det viktigaste i hela regelsystemet.” (min fetstil)

      och vidare I lagförslaget medges att det är befogat att ifrågasätta om inte ett undantag från grundlagsskyddet kan medföra smittoeffekter och risker för att grundlagarna undan för undan kan komma att undergrävas (min festil)

      Jag vet inte huruvida Thomas bryr sig om grundlagen eller har någon uppfattning om dess betydelse för ett fritt och demokratiskt samhälle – men vad vi ser är att efter 5 år sedan man skrev ovanstående börjar man sköna fler och fler smitoeffekter och att fler och fler censur åtgärder införs (eller planeras att införas) alltid under täckmantel av allehanda känslomässiga skäl som barnporr – terrorism etc

      nejtillpirater vill aldrig diskutera detta utan hans taktik går ut på att så högt som möjligt skrika Piratpartiet vill legalisera barnporr och hoppas att flertalet människor genast skall vända sig ifrån Piratpartiet – så fungerar propaganda – Till slut ser man allehanda repliker här som insinuerar att pirater konsumerar barnporr – är emot att bekämpa barnporr och försvarar våldtäktsmän – ungefär samma propaganda taktik som mot judar i NaziTyskland

      Du verkar inte riktig förstå begreppet integritet i det sammanhang Piratpartiet vill försvara medborgarnas integritet – Där handlar det om att medborgaren har rätt att generellt vara fri fån statens och myndigheternas insyn – Med generellt menas att Staten endast under vissa omständigheter och bara efter domstolsbeslut skall ha rätt att t ex avlyssna någon som är misstänkt för grova brott (med minst 2 års fängelse som påföljd) – Det är därför vi förr förfasade oss över fd Öst-Tyskland och deras spioneri på var och en för att vidmakthålla kontrollen över medborgarna

      Du bör inte sätta förmycket tilltro till hur nejtillpirater i tid och otid använder sig av ordet integritet när han skall misstänkliggöra Piratpartiet – t ex integritet och papprena som publicerats i Wikileak – de avslöjar Staten (dvs USA) och dess lögner istället – Han blandar alltid sanning och lögn frisk – det är så propaganda fungerar –

      Jag överlåter det till dig att bedöma hur grovt brottet är när ett par privatpersoner – via Internet – kopplar ihop sina datorer för att helt utan kommersiella vinstintressen dela filer de själva förfogar över – framförallt när man betänker att det inte finns en enda vetenskaplig studie som kan visa att de skadar upphovsmän eller samhället med sina aktiviteter

      Jag överlåter det till dig att bedöma hur det är möjligt att man i ett fritt och demokratiskt samhälle kan införa en lag som IPRED som ger privata särintressen (dvs huvudsakligen 4 Amerikanska skivbolag och mindre än 10 filmbolag) befogenheter som vida överstiger den svenska polisens

      Dessa bolag kan (även om det inte har skett i Sverige ännu) dra vilken misstänkt svensk fildelare inför ett civilmål där den anklagade sedan själv måste bekosta sitt försvar och där han efter en eventuell dom mot honom skall betala hela rättegången + en gigantisk skadestånd

      I dem få andra EU länder (IPRED finns bara i en handful av dem) har dessa bolag använd lagen till utpressning – Betala annars…. – och det är självklart att de flesta hellre betalar än att få möta dessa bolag i en rättegång där de riskerar att eventuellt få betala mångdubbelt mer

     • @Donsan

      Du tar upp intressanta punkter.

      Jag antar att du menar andamalsglidning nar du skriver ”smittoeffekter”. I sa fall haller jag med dig. Det har redan hant, och kommer oundvikligen att handa igen. Kommer alltid att finnas folk som vill oka omfattningen av en lag eller bestammelse for att gagna sina egna varderingar. Detta syns valdigt uppenbart i landet dar jag befinner mig just nu. Har har en kristen lobby fatt regeringen att borja infora filter och censurering online. Detta fastan 99% av befolkningen ar emot det. Som tur ar, sa verkar det som de inte kommer att lyckas fa igenom det da de inte har teknologien att utfora detta pa det vis de vill.

      Anledningen till filtret: Barnporr och terrorism.

      Sa de vill gora vad de alltid gor; sopa problemen under mattan utan att behova ta tag i de egentliga problemen.

 9. För det första – Så har alla turer runt Julian Assange affären fått människorna att börja undra – Han toppar ju i alla fall USAs lista på obekväma personer som man vill tysta och/eller misstänkliggöra och det är inte första gången Sverige har sprungit USAs ärenden.

  Dom flesta människor är faktiskt klokare än nejtillpirater och ser ett samband – De förstår sig också på hur viktig det är med en sajt som publicerar material som våra resp. regeringar vill hemlighålla för sina medborgare – De ojar sig inte som nejtillpirater i falsk upprördhet – utan Julian Assange har faktiskt fått majoritet av det svenska folkets sympatier – Mycket få tror att Julian Assange är skyldig till någonting överhuvudtaget – och all den negativa publicitet åklagarmyndigheten har fått är motsvarande positivt för Piratpartiet

  Att nejtillpirater gnäller om Wikileaks och Julian Assange har enbart att göra med att Piratpartiet och Wikileaks har inlett samarbetet – inget annat

  För det andra – så är domen mot the Pirate Bay överklagad och därmed är the Pirate Bay fortfarande oskyldig till motsatsen bevisas – något som nejtillpirater har svårt att begripa

  Som sagt – nejtillpirater kan ondgöra sig om vad som helst – åse vilka rättsliga övergrepp som helst och acceptera vilka demokratividriga lagar som helst – så länge de går emot Piratpartiet – dess ledning – pirater eller the Pirate Bay

  Denna blogg är en propaganda blogg av värsta slag – ja även värre än vad SD anhängare har åstadkommit – som bara spyr ut hatfyllda texter – beskyllningar – insinuationer samt rena lögner

  • Julian Assange har faktiskt fått majoritet av det svenska folkets sympatier – Mycket få tror att Julian Assange är skyldig till någonting överhuvudtaget – och all den negativa publicitet åklagarmyndigheten har fått är motsvarande positivt för Piratpartiet

   Källa till detta? Jag tror att du är helt fel ute, de flesta tror nog att det ligger något bakom anklagelserna och det gynnar knappast Piratpartiet.

   För det andra – så är domen mot the Pirate Bay överklagad och därmed är the Pirate Bay fortfarande oskyldig till motsatsen bevisas – något som nejtillpirater har svårt att begripa

   Fakta är att de är fällda i tingsrätten men att domen har överklagats. Detta innebär inte att de är oskyldiga utan just bara att ”de är fällda i tingsrätten men domen har överklagats”. Och vad kommer du att säga när de med största sannolikhet fälls i högsta instans? Jäv, rättshaveri? För det kan väl aldrig vara så enkelt att de faktiskt är skyldiga till brott? Enligt min och många andras bedömning så är tingsrättsdomen mycket tydlig och förtroendeingivande. Men VILL man inte att de ska vara skyldiga så är det förstås väldigt svårt att ta till sig det som står i domen.

   • Detta innebär inte att de är oskyldiga utan just bara att ”de är fällda i tingsrätten men domen har överklagats”.

    Detta innebär inte att de är skyldiga – utan just bara att ”de är fällda i tingsrätten men domen har överklagats” – Därför är påståendet Jag tänkter på Pirate Bay, personerna bakom är ju dömda i tingsrätten för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, en solklar dom för övrigt. osakligt och det ”solklara” är din egen lekmanna bedömning som saknar relevans i sammanhanget

    Man behöver bara kolla alla kommentarer i dagspressen – som t ex SvD och DN eller bloggar – typ Newsmill – som kommenterar fallet och där folk kan posta repliker för att förstå giltigheten i mitt påstående – Det är endast som tror på åklagaren och alla märkliga turer längre – Det är bara du som inte ser något konstigt med det

    Jag påstår inte att Julian är oskyldig – lika lite som jag påstår att Julian är skyldig – Det får framtiden – och dom ”bevis” som presenteras utvisa – Allt jag säger är att det stinker i rättsstaten Sverige

  • För det andra – så är domen mot the Pirate Bay överklagad och därmed är the Pirate Bay fortfarande oskyldig till motsatsen bevisas – något som nejtillpirater har svårt att begripa

   Nej, det innebär enbart att domen ej vunnit laga kraft. De är fortfarande dömda – man blir inte oskyldig genom att överklaga.

   Vilket tydligen är svårt att förstå för vår favoritflicka Donsan,

   • MrBocken
    Om inte domen har vunnit laga kraft – betyder det att det hela hänger i luften – man blir inte skyldig förrän att det hela är avgjort i sista instans – men de kanske lärde ut något annat på den Amerikanska gymnasieskolan?

    Vi får nog ta MrBockens uttalanden på den här bloggen med en stor nypa salt som avfärdar alla lexikon och deras översättning av ordet author=upphovsman och vice versa – och i kraft av en – enligt egen utsago – Amerikansk gymnasieutbildning fortsätter att hävda att author enbart betyder författare

    Vi ser också att MrBocken är halvblind som fortsätter att tro att jag är av kvinnlig kön och som därför tror att det är tillåtet med allehanda anspelningar och översitteri – Men antagligen inte MrBocken inte speciellt populär bland det kvinnliga könet i det verkliga livet och är den här bloggen det enda stället där han kan hävda sig och visa upp sin ”virila manlighet” – *lol*

    • Jag hade tänkt skriva ett svar till Donsans förra kommentar som riktades till NTP, men ser nu att det inte är nödvändigt.

     Donsan har som vanligt inget utom personangrepp noll kunskap att komma med. När hon inser att fakta talar emot henne så försöker hon förolämpa alla som hon inte tycker om för att på det sättet dra uppmärksamheten från ämnet.

     Låt hon inte lyckas. Ignorera henne. Hon är ett troll som verkar tycka lika illa om PP som jag gör.

     • Personangrepp? – *skrattar* – Och vi skall ta MrBocken på allvar? – *lmao*

      Notera hur tyst MrBocken blev om hans Amerikanska gymnasieexamen som han presenterade som om det var ett doktorandexamen av något slag – Notera också att han nu äntligen också är tyst om sin egen tolkning av ordet author – *skattar*

      Allt MrBocken har kvar är att fortsätta att låtsas att jag är kvinna – *lmao* – Stackars liten – kanske han hade problem med sin mamma – eller älskade hon honom lite väl mycket? – Vad kallar man sådana killar i USA nu igen? – Det borde väl MrBocken – med sin gymnasieexamen därifrån veta?

   • Kände att jag blev tvungen att skriva detta. Sedan 1995 är Europakonventionen också svensk lag. I konventionen sägs följande i artikel 6 punkt 2: ”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”

    De fyra som dömts i tingsrätten skall alltså, eftersom domen inte vunnit lagakraft, betraktas som oskyldiga. Konventionen lämnar inte utrymme för någon tolkning utan det som gäller är vad som står i texten.

    Den som påstår och betraktar dom som skyldiga gör sig alltså skyldig till brott mot såväl konventionen som mot svensk lag.

    Ville jag upplysningsvis tillägga…..

    • Det mest korrekta att säga är att de har befunnits skyldiga i tingsrätten men att domen har överklagats till hovrätten. Jag har ställt frågan till en kontaktperson på HD som ansåg att man skulle se det så snarare än att hävda att personerna är skyldiga eller oskyldiga i och med överklagandet.

     Vill jag upplysningsvis tillägga…

     • Fel. En person skall anses oskyldig till den har haft mojlighet till provning i ALLA instanser. Har skrivit det innan och lankat till kalla oxa.

      Kolla oskyldighetsprincipen NTP.

     • Är du jurist? Annars går jag nog mer på svaret jag fick från HD. Inte för att det förresten spelar någon roll, det väsentliga är ju att man driver processen färdigt. Enligt min bedömning är det mycket osannolikt att de ska frikännas. Läser man tingsrättsdomen noga så inser man hur klart detta fall är.

     • Fel. Om det skulle vara som du säger så skulle alla som blivit dömda i tingsrätten och som överklagat till hovrätten gå fria i avvaktan rättegång i hr. Och så är det ju inte, eller hur?

      Sen kan du förstås kalla dom oskyldiga hur länge du vill. Ja du får gärna kalla dom oskyldiga om de så blir dömda i Europadomstolen. Rättshaverister som du har ingen respekt för domslut och lagstiftning. Så vad du anser är rätt och fel är rätt så betydelselöst i sammanhanget.

     • Jäpp. I fallet TPB har man ju dessutom försökt driva in bötespengarna så att de inte ska gömma undan dem i något skatteparadis men det var väl för sent.

      TIll detta så har man ju vite mot sig att inte driva TPB vidare eller betala höga böter. Bevisligen har man ignorerat detta så det är möjligt att den frågan kommer upp nu i rättegången. Det finns en hovrättsdom som säger att gänget bakom TPB fortfarande medverkar till att driva sajten, till stor del baserat på att de inte kan peka ut vilka de sålt den till och det är ju uppenbart för alla och envar att det är en ren skenförsäljning.

     • ”har man ju vite mot sig att inte driva TPB vidare eller betala höga böter”

      Detta galler endast TPB nar de anvande trackern. TPB i sig sjalv ar INTE olaglig. Hur manga ganger maste man upprepa samma sak till dig NTP?

     • Var får du detta ifrån? Det finns inget i domen som säger att trackern är en nödvändig förutsättning för att påvisa uppsåt.

     • Du ar for rolig. HUR ska uppsat finnas om trackern inte langre finns?

      Tingsrattens dom ar inte vad som galler nu da hovratten tagit over som sagt var. Dock ger jag inte mycket for tingrattsdomen da den klart visar hur tingsmannen saknar all forstaelse pfor hur tekniken funkar. Men det ar MIG egen uppfattning.

     • Uppsåtet är lika tydligt även utan trackern. Jag orkar inte gå inte på analogier med andra brott ännu en gång men det exakta tekniska tillvägagångssättet är inte avgörande om det är tydligt att man har haft uppsåt att begå brott och det är mycket tydligt enligt tingsrättsdomen. Även utan tracker blir det samma resultat och det är faktiskt så att hela tjänsten från sökning till nedladdning fungerar minst lika bra idag som när man gjorde husrannsakan och beslagtog deras servrar.

      Har du ens läst hela domen? Jag har läst och hittar inget direkt fel på den tekniska beskrivningen. I något fall kunde den ha varit mer komplett men då förklaras det bättre på annat ställe i domen.

      Vad är fel i den tekniska beskrivningen i tingrättsdomen? Citat tack.

     • MIN

     • Sedan finns det INGA konkreta bevis pa att nagon av dom fortfarande har hand om TPB. Att ett domannamn ar registrerad pa nagon ar INGET bevis for att de driver siten.

     • Det har inte med domännamnet att göra, det står väl på Reservella på Seychellerna. Man påstår sig ha sålt TPB men vägrar uppge till vem. Det är uppenbart att det handlar om en skenförsäljning. Om inte så är det ju väldigt enkelt för dem att peka ut vem som är nya ägaren men de har de inte gjort. Varför försvarar du dessa brottslingar egentligen?

     • ”står väl på Reservella på Seychellerna”

      Nej. Siste jag kollade sa ar Neijd fortfarande satt som registrar. Ar dock bara domannamnet som sagt.

      ”Man påstår sig ha sålt TPB men vägrar uppge till vem. Det är uppenbart att det handlar om en skenförsäljning. ”

      Nagra bevis for detta? Sa vitt jag vet sa finns det ingen lag som sager att man maste visa vem man salt till. Speciellt inte sedan INGEN av de atalade bor kvar i Sverige. Svenska skatteverket har inget att komma med dar.

     • ”Om inte så är det ju väldigt enkelt för dem att peka ut vem som är nya ägaren ”

      Inte sant. Vet du hur manga kotrakt som har ”non-discloseure clauses” i sig. Manga. Sa det kan helt enkelt vara sa att de inte far saga vem de salt till.

     • ”Varför försvarar du dessa brottslingar egentligen”

      Det aterstar som sagt var att se om de ar brottslingar eller ej. Att du redan domt dom ar ju uppenbart, sa man far val vara glad att du inte far sitta med pa nagon panel dar domar ska avgoras. Det ar uppenbart pa dina inlagg att du varken bryr dig eller ens forstar oskyldighetsprincipen.

     • Verkar som att du inte forstar att man kan vara HAKTAD utan att vara skyldig. Haktning ar till for att kunna garantera att den atalade inte flyr eller forstor bevis.

     • ”alla som blivit dömda i tingsrätten och som överklagat till hovrätten gå fria i avvaktan rättegång”

      Vilket oftast hander, nar det inte finns risk med att lata personen ga fri. Forstora bevis, hota vittnen, fly landet, ar under dodshot etc.

      Om en person som varit haktad hela rattegangstiden blir falld, sa raknas haktningstiden som del av avtjanad tid om du nu inte visste det.

  • Jag får nog ge tio poäng av tio för en tämligen klockren analys av NTP-bloggen. Det är ju just detta som gör det så tragiskt komisk på ngt vis.

 10. Jag tror att på någon nivå är nog Assange glad över detta – han har ju nu ”bevis” att han inte är oskuld.

  Något som många pirater saknar.

  • Tack MrBocken för denna intelligenta – genomtänkta och upplysande replik – Det märks verkligen att du har taget ett Amerikansk high school examen – *lmao*

 11. @Thomas… Nagot blev vajse med mitt svar till dig, skickar det som en ny trad istallet.

  ”Är det kvinnornas rätt att säga ”nej” du tänker på?”

  Hade det bara rort sig om det, hade allt varit lungt.

  Nu ar lagen utformad och har andrats, sa att kvinnan istallet har ett ”vapen” som kan anvandas mot bade skyldiga och oskyldiga.

  Har det inte under de senaste aren framkommit att kvinnor har anmalt en man for valdtackt (som visat sig vara falskt), for att ”hamnas” mot dom p.g.a. nagot de anser sig blivit utsatta for (inte alltid nagot sexuellt eller i referens till ett forhallande heller )

  Har du nagonsin hort talessattet: Hell has no fury like a woman scorned.

  Vi har just nu en lag, dar kvinnan automatiskt har en betydligt starkare trovardighet jamte mannen. Man kan ofta anses vara mansgris eller liknande bara for att man ifragasatter kvinnans historia. Helt plotsligt har vi en lag som ar enbart subjektiv (garningsmannen), nar vi alla vet att de ska vara objektiva oxa (brottet).

  Nu har vi alltsa enbart subjektivt rekvisit (vi vet hur garningsmannen tankte och agerade – han ar ett sexuellt rovdjur (aven om han aldrig varit misstankt for liknande brott innan.)), medans det objektiva rekvisitet helt tas for givet (hande verkligen valdtackten? – om man ens vagar ifragasatta detta sa attakeras man.).

  Vi ser samma tendenser i barnpornigrafilagarna. Skriker nagon pedofil leter vi endast efter skurken. Vi blundar for vad det ar for brott han anklagas for; tecknade bilder, semesterbilder pa ungarna etc, for nar vi val ropat varg, sa aker ALLA skygglappar fram. Jag sager som Gardell sa roligt sager det; Men barnen… Herregud…Tank pa barnen… Jo, for all del, men glom for den delen inte rattsakerheten heller.

  De finns masor med exempel pa hur liv har forstorts pa detta vis. Det uppskattas att sa mycket som 20% av alla valdtackstanmalningarna kan vara falska. Sedan riskerar man ju inte mycket till straff for falsk anklagelse heller.

  En kvinnas syn pa falska valdtacktsanklagelser:
  http://omettliv.blogg.se/2008/december/sveriges-radio-var-femte-valdtaktsanmalning.html

  Den har killen hade turen att han spelade in sexakten pa mobilen (Dock sa kanske han blir anmald for sexuellt ofredande da istallet)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=680389

  Varfor det nastan ar riskfritt an komma men falska anklagelser:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/03/falska-anklagelser-i-princip-riskfritt.html
  http://maukonen.wordpress.com/2010/06/21/inte-mycket-till-straff-for-att-anklaga-ngn-pa-falska-grunder-enl-ingrid-carlqvist/

  En kille som blivit falskt anklagad for valdtackt men friad. Hans liv ar forstort da han redan ar markt och finns med i sexforbrytarregister fast han blev friad.
  https://www.flashback.org/t616237

  Till slut, hur lankas allt detta samman med vad jag refererade till som drakoniska lagar? Bade barnpornografilagen och den nya definitonen av valdtackt kan utnyttjas for att anmala brott utan nagot brottsoffer. Detta ar dessutom ganska riskfritt som visades ovan.
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/09/bestaffning-av-brott-utan-brottsoffer

 12. @Thomas Har haft problem att posta detta, sa jag forsoker igen i ny trad.

  ”Är det kvinnornas rätt att säga ”nej” du tänker på?”

  Hade det bara rort sig om det, hade allt varit lungt.

  Nu ar lagen utformad och har andrats, sa att kvinnan istallet har ett ”vapen” som kan anvandas mot bade skyldiga och oskyldiga.

  Har det inte under de senaste aren framkommit att kvinnor har anmalt en man for valdtackt (som visat sig vara falskt), for att ”hamnas” mot dom p.g.a. nagot de anser sig blivit utsatta for (inte alltid nagot sexuellt eller i referens till ett forhallande heller )

  Har du nagonsin hort talessattet: Hell has no fury like a woman scorned.

  Vi har just nu en lag, dar kvinnan automatiskt har en betydligt starkare trovardighet jamte mannen. Man kan ofta anses vara mansgris eller liknande bara for att man ifragasatter kvinnans historia. Helt plotsligt har vi en lag som ar enbart subjektiv (garningsmannen), nar vi alla vet att de ska vara objektiva oxa (brottet).

  Nu har vi alltsa enbart subjektivt rekvisit (vi vet hur garningsmannen tankte och agerade – han ar ett sexuellt rovdjur (aven om han aldrig varit misstankt for liknande brott innan.)), medans det objektiva rekvisitet helt tas for givet (hande verkligen valdtackten? – om man ens vagar ifragasatta detta sa attakeras man.).

  Vi ser samma tendenser i barnpornigrafilagarna. Skriker nagon pedofil leter vi endast efter skurken. Vi blundar for vad det ar for brott han anklagas for; tecknade bilder, semesterbilder pa ungarna etc, for nar vi val ropat varg, sa aker ALLA skygglappar fram. Jag sager som Gardell sa roligt sager det; Men barnen… Herregud…Tank pa barnen… Jo, for all del, men glom for den delen inte rattsakerheten heller.

  De finns masor med exempel pa hur liv har forstorts pa detta vis. Det uppskattas att sa mycket som 20% av alla valdtackstanmalningarna kan vara falska. Sedan riskerar man ju inte mycket till straff for falsk anklagelse heller.

  En kvinnas syn pa falska valdtacktsanklagelser:
  http://omettliv.blogg.se/2008/december/sveriges-radio-var-femte-valdtaktsanmalning.html

  Den har killen hade turen att han spelade in sexakten pa mobilen (Dock sa kanske han blir anmald for sexuellt ofredande da istallet)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=680389

  Varfor det nastan ar riskfritt an komma men falska anklagelser:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/03/falska-anklagelser-i-princip-riskfritt.html
  http://maukonen.wordpress.com/2010/06/21/inte-mycket-till-straff-for-att-anklaga-ngn-pa-falska-grunder-enl-ingrid-carlqvist/

  En kille som blivit falskt anklagad for valdtackt men friad. Hans liv ar forstort da han redan ar markt och finns med i sexforbrytarregister fast han blev friad.
  https://www.flashback.org/t616237

  Till slut, hur lankas allt detta samman med vad jag refererade till som drakoniska lagar? Bade barnpornografilagen och den nya definitonen av valdtackt kan utnyttjas for att anmala brott utan nagot brottsoffer. Detta ar dessutom ganska riskfritt som visades ovan.
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/09/bestaffning-av-brott-utan-brottsoffer

 13. @Thomas Har haft problem att posta detta, sa jag forsoker igen i ny trad.

  ”Är det kvinnornas rätt att säga nej du tänker på?”

  Hade det bara rort sig om det, hade allt varit lungt. Nu ar lagen utformad och har andrats, sa att kvinnan istallet har ett ”vapen” som kan anvandas mot bade skyldiga och oskyldiga.

  Har det inte under de senaste aren framkommit att kvinnor har anmalt en man for valdtackt (som visat sig vara falskt), for att ”hamnas” mot dom p.g.a. nagot de anser sig blivit utsatta for (inte alltid nagot sexuellt eller i referens till ett forhallande heller ) Har du nagonsin hort talessattet: Hell has no fury like a woman scorned.

  Vi har just nu en lag, dar kvinnan automatiskt har en betydligt starkare trovardighet jamte mannen. Man kan ofta anses vara mansgris eller liknande bara for att man ifragasatter kvinnans historia. Helt plotsligt har vi en lag som ar enbart subjektiv (garningsmannen), nar vi alla vet att de ska vara objektiva oxa (brottet). Nu har vi alltsa enbart subjektivt rekvisit (vi vet hur garningsmannen tankte och agerade – han ar ett sexuellt rovdjur (aven om han aldrig varit misstankt for liknande brott innan.)), medans det objektiva rekvisitet helt tas for givet (hande verkligen valdtackten? – om man ens vagar ifragasatta detta sa attakeras man.).

  Vi ser samma tendenser i barnpornigrafilagarna. Skriker nagon pedofil leter vi endast efter skurken. Vi blundar for vad det ar for brott han anklagas for; tecknade bilder, semesterbilder pa ungarna etc, for nar vi val ropat varg, sa aker ALLA skygglappar fram. Jag sager som Gardell sa roligt sager det; Men barnen… Herregud…Tank pa barnen… Jo, for all del, men glom for den delen inte rattsakerheten heller.

  De finns masor med exempel pa hur liv har forstorts pa detta vis. Det uppskattas att sa mycket som 20% av alla valdtackstanmalningarna kan vara falska. Sedan riskerar man ju inte mycket till straff for falsk anklagelse heller.

  En kvinnas syn pa falska valdtacktsanklagelser:
  http://omettliv.blogg.se/2008/december/sveriges-radio-var-femte-valdtaktsanmalning.html

  Den har killen hade turen att han spelade in sexakten pa mobilen (Dock sa kanske han blir anmald for sexuellt ofredande da istallet)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=680389

  Varfor det nastan ar riskfritt an komma men falska anklagelser:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/03/falska-anklagelser-i-princip-riskfritt.html
  http://maukonen.wordpress.com/2010/06/21/inte-mycket-till-straff-for-att-anklaga-ngn-pa-falska-grunder-enl-ingrid-carlqvist/

  En kille som blivit falskt anklagad for valdtackt men friad. Hans liv ar forstort da han redan ar markt och finns med i sexforbrytarregister fast han blev friad.
  https://www.flashback.org/t616237

  Till slut, hur lankas allt detta samman med vad jag refererade till som drakoniska lagar? Bade barnpornografilagen och den nya definitonen av valdtackt kan utnyttjas for att anmala brott utan nagot brottsoffer. Detta ar dessutom ganska riskfritt som visades ovan.
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/09/bestaffning-av-brott-utan-brottsoffer

 14. @Thomas Har haft problem att posta detta, sa jag forsoker igen i ny trad.

  ”Är det kvinnornas rätt att säga nej du tänker på?”

  Hade det bara rort sig om det, hade allt varit lungt. Nu ar lagen utformad och har andrats, sa att kvinnan istallet har ett ”vapen” som kan anvandas mot bade skyldiga och oskyldiga.

  Har det inte under de senaste aren framkommit att kvinnor har anmalt en man for valdtackt (som visat sig vara falskt), for att ”hamnas” mot dom p.g.a. nagot de anser sig blivit utsatta for (inte alltid nagot sexuellt eller i referens till ett forhallande heller ) Har du nagonsin hort talessattet: Hell has no fury like a woman scorned.

  Vi har just nu en lag, dar kvinnan automatiskt har en betydligt starkare trovardighet jamte mannen. Man kan ofta anses vara mansgris eller liknande bara for att man ifragasatter kvinnans historia. Helt plotsligt har vi en lag som ar enbart subjektiv (garningsmannen), nar vi alla vet att de ska vara objektiva oxa (brottet). Nu har vi alltsa enbart subjektivt rekvisit (vi vet hur garningsmannen tankte och agerade – han ar ett sexuellt rovdjur (aven om han aldrig varit misstankt for liknande brott innan.)), medans det objektiva rekvisitet helt tas for givet (hande verkligen valdtackten? – om man ens vagar ifragasatta detta sa attakeras man.).

  Vi ser samma tendenser i barnpornigrafilagarna. Skriker nagon pedofil leter vi endast efter skurken. Vi blundar for vad det ar for brott han anklagas for; tecknade bilder, semesterbilder pa ungarna etc, for nar vi val ropat varg, sa aker ALLA skygglappar fram. Jag sager som Gardell sa roligt sager det; Men barnen… Herregud…Tank pa barnen… Jo, for all del, men glom for den delen inte rattsakerheten heller.

  De finns masor med exempel pa hur liv har forstorts pa detta vis. Det uppskattas att sa mycket som 20% av alla valdtackstanmalningarna kan vara falska. Sedan riskerar man ju inte mycket till straff for falsk anklagelse heller.

 15. Ja, det är säkert så att det förekommer en del falska anmälningar av våldtäkt. Men det gäller ju ett otal andra lagar också, skattebrott till exempel. Vilket kan få motsvarande konsekvenser eller till och med värre konsekvenser för den som drabbats.
  Skattelagstiftningen är ju också ett lagområde som ställer till det med ”drakoniska lagar” och kränkningar av den personliga integriteten. Eller trafikbrott och trafikövervakning, hembränning, narkotikabrott, Det finns ju som sagt ett otal lagområden som har samma förutsättningar.

  Men det piraterna snöar in på handlar enbart om att stötta männens rätt att kunna utnyttja kvinnor och barn sexuellt!
  Jag har aldrig hört motsvarande tirader om till exempel skattelagstiftningen eller trafikövervakning.

  • ” Men det piraterna snöar in på handlar enbart om att stötta männens rätt att kunna utnyttja kvinnor och barn sexuellt!”

   Hur resonerar du här? Vad YesToPP efterlyser är lite mer objektivitet och rättssäkerhet gällande sexlagstiftningen. Detta besvarar du med diffusa uttal om att andra lagar möjligen har sina problem med, för att sedan avsluta med mantrat att ”piraterna” minsann är ute efter att ”stötta männens rätt att kunna utnyttja kvinnor och barn sexuellt!”. Först och främst existerar ingen ”rätt” för någon person att utnyttja en annan person sexuellt. Sedan får du gärna styrka ditt förtalsliknande påstående om att piraterna ”enbart” skulle vara ute efter att försvara denna fabricerade rättighet.

   ” Jag har aldrig hört motsvarande tirader om till exempel skattelagstiftningen eller trafikövervakning.”

   Det är föga förvånande att just sexlagstiftningen debatteras flitigt just nu. Delar av den är så generell och godtycklig så att folk helt i onödan riskerar att stämplas som sexualbrottslingar, vars stämpel är långt mer obehaglig än de flesta andra brottsformers. Lägg därtill att detta känsloladdade ämne även används som murbräcka i ett försök att berättiga diverse övervaknings- och censurförslag runt om i Europa. Skattebrott å andra sidan är långt ifrån lika skambelagt och utnyttjas heller inte lika flitigt för att existensberättiga diverse omstridda lagförslag.

  • @Thomas

   ”Jag har aldrig hört motsvarande tirader om till exempel skattelagstiftningen eller trafikövervakning.”

   Nej, och dessa brott har inte heller ett separat register dar man kan hamna AVEN om man funnits oskyldig.

 16. Skattelagstiftningen har betydligt värre tvångsåtgärder än några andra lagar. Dessutom kan Skatteförvaltningen döma ut ”extra avgifter” oavsett om man verkligen är skyldig eller inte.

  Vägtrafikkameror och kamerorna vid vägtullarna i Stockholm används ofta för att spåra folk, så det finns massor av olika register…

  Men det är bara ett konstaterande. Att så många Pirater har sån stark och känslosam argumentation mot några lagar som handlar om barnporr, barnsex och våldtäkt.
  Jag är bara förvånad. Det är ingen argumentation, det är bara ett uttryck just för en viss förvåning.

  • @Thomas

   ”används ofta för att spåra folk, så det finns massor av olika register”

   Och hur manga har vagrats anstallning eller pa annat satt blivit hindrade i det dagliga livet p.g.a. DE registerna? Inte manga skulle jag tro.

   ”Vägtrafikkameror och kamerorna vid vägtullarna i Stockholm används ofta för att spåra folk”

   Valdigt fokuserad exempel. Trangselskatterna paverkar bara stockholmare eller beokare till stockholm. Intressant att du jamnfor detta med ett riksomfattande (och till och med internationellt) register.

   ”Skattelagstiftningen har betydligt värre tvångsåtgärder än några andra lagar. ”

   Men till och med skattelagstiftningen ar mer objektiv an sexlagstiftningen. Sedan ar det en betydligt mildare stigma man far om man blir falld som skattesmitare an mot valdtacktsman. Det maste till och med du halla med om.

   Skattelagstiftningen ar aven en av dessa saker som befinner sig i grazonen. Ar skattesystemet konstitutionellt? Ar skattesystemet rattvist? Detta ar fragor som kommer upp.

   Men de lagar som kan utnyttjas med och samtidigt forstora en persons liv ar just de inom sexlagstiftningen; valdtackt och barnpornografibrott.

   ”Att så många Pirater har sån stark och känslosam argumentation mot några lagar som handlar om barnporr, barnsex och våldtäkt.”

   Laste du ens kras valdigt insiktfulla svar till dig? Om inte sa kopierar jag in det har igen.

   ”Det är föga förvånande att just sexlagstiftningen debatteras flitigt just nu. Delar av den är så generell och godtycklig så att folk helt i onödan riskerar att stämplas som sexualbrottslingar, vars stämpel är långt mer obehaglig än de flesta andra brottsformers. Lägg därtill att detta känsloladdade ämne även används som murbräcka i ett försök att berättiga diverse övervaknings- och censurförslag runt om i Europa. Skattebrott å andra sidan är långt ifrån lika skambelagt och utnyttjas heller inte lika flitigt för att existensberättiga diverse omstridda lagförslag.”

   Kunde inte sagt det battre sjalv, kras lyckas verkligen traffa huvudet pa spiken med den kommentaren.

   Man kan ju latt se har pa denna bloggen att nar folk inte har fler saker att komma med i en debatt, sa sjunker de ner till nivan dar de helt enkelt borjar forsoka svartmala pirater med uttalande som ”många Pirater har sån stark och känslosam argumentation mot några lagar som handlar om barnporr, barnsex och våldtäkt.”, och pa sa vis forsoka fa det att se ut som om pirater ar valdtacktman och pedofiler genom ”guilt by association”. Kindergarten debatt niva skulle jag kalla det.

 17. Kindergarten nivå? Tja det får stå för dig. Men min ursprungliga kommentar var ju efter en lång diskussion som handlade just om att minska beviskraven för väldtäkt….

  Guilt by association? Det gör PP rätt bra själva….

  – Ni driver frågan om att legalisera barnporr som en central del i er valplattform.
  – En av era riksdagskandidater hoppade av efter att ha haft en extremt liberal syn på att ha sex med barn
  – En annan av era riksdagskandidater tycker att man ska sänka ålder för att bli ”byxmyndig” till neråt 10-11 år.
  – Rick Falkvinge har uttryckt liknande åsikter
  – En av era kandidater till landstinget (eller var det kommunen) i Västsverige blev fälld i domstol för barnvåldtäkt.
  – Flera av de ledande piratbloggarna förespråkar en extremt liberal hållning till sex med barn
  – Det drivs en kampanj mot ECPAT inom partiet.
  – I debatten kring Julian Assange har hela skulden lagts på kvinnorna
  – Flera av de ledande piratbloggarna visar ett öppet förakt och nån slags rädsla för ”feminister”

  Så ni fixar ju själva er ”guilt by association”. Det räcker att skrapa lite på ytan…..Fernissan är skrämmande tunn!

  • @ Thomas

   ” Guilt by association? Det gör PP rätt bra själva….”

   Jaså? Om partiets medlemmar sysslar med ”Guilt by association”-argumentation låter jag vara osagt, men det har i vilket fall som helst inget att göra med din punktlista här nedanför. Du vet vad ”Guilt by association” är va?

   ” – Ni driver frågan om att legalisera barnporr som en central del i er valplattform.”

   Fel. Piratpartiet driver ingen fråga om att legalisera barnporr. Då det här är en allvarlig anklagelse så får du mer än gärna styrka ditt påstående.

   ” – En av era riksdagskandidater hoppade av efter att ha haft en extremt liberal syn på att ha sex med barn”

   Jag vet inte vilken syn på ”sex med barn” som du syftar på här, men tycker du verkligen att det är en negativ sak för Piratpartiet om en person som enligt dig har en för liberal syn på ämnet väljer att hoppa av kandideringen? Borde inte detta ur ditt perspektiv istället gynna partiet?

   ” – En annan av era riksdagskandidater tycker att man ska sänka ålder för att bli ”byxmyndig” till neråt 10-11 år.”

   Vad är din poäng? Och vilken riksdagskandidat pratar vi om?

   ” – Rick Falkvinge har uttryckt liknande åsikter”

   Fast en annan ålder? Eller hur menar du?

   ” – En av era kandidater till landstinget (eller var det kommunen) i Västsverige blev fälld i domstol för barnvåldtäkt.”

   Vad är poängen med detta ”Guilt by association”-argument då? Om man bortser från det faktum att våldtäkt mot barn kan omfatta fullt normalt sex med en 14-åring så kontaktades faktiskt den här mannen av partiet när det uppdagades och mannen valde att dra tillbaka sin kandidatur.

   ” – Flera av de ledande piratbloggarna förespråkar en extremt liberal hållning till sex med barn”

   Jaså? Vilka av ”de ledande piratbloggarna” åsyftas här och vad omfattar denna tolkning av ”liberal hållning till sex med barn”?

   ” – Det drivs en kampanj mot ECPAT inom partiet.”

   Jag är inte medveten om att det skulle finnas någon sorts kampanj mot ECPAT inom Piratpartiet. Däremot är jag inte direkt förvånad att det riktas kritik mot denna organisation.

   ” – I debatten kring Julian Assange har hela skulden lagts på kvinnorna”

   Vem har lagt hela skulden på kvinnorna?

   ” – Flera av de ledande piratbloggarna visar ett öppet förakt och nån slags rädsla för ”feminister””

   Ytterligare ett ” Flera av de ledande piratbloggarna”-argument? Kommer du att komma med något mer konkret för att styrka dessa påståenden?

   ” Så ni fixar ju själva er ”guilt by association”. Det räcker att skrapa lite på ytan…..Fernissan är skrämmande tunn!”

   Vet du vad ”Guilt by association” är för något? Jag ställer mig ytterst tveksam till att Piratpartiet och dess medlemmar skulle bedriva denna sorts argumentationsfel mot sig själva.

   • @kras

    Valdigt bra svar. Tycker inte jag behover tillagga nagot mer till Thomas.

    Hans svar till mitt inlagg rorde ju inte en enda av sakerna som jag tog upp, utan han valde istallet att fokusera pa ”guilt by association” begreppet istallet. (vilket han misslyckades totalt med) Punkter han tar upp, har ju visat sig vara individuella synpunkter fran personer som ar medlemmar av PP. Det ar dock inget som finns i valmanifestet.

    Syns tydligt att ”stigman” for just barnpornografi och valdtackt ar hysteriskt fokuserad. Man kan inte ens ha en debatt om anmet, utan att anses vara pedofil, valdtacktsman eller vilja inneha barnporr. Skygglappar pa. Se ENDAST vad man sjalv vill se.

    Keep up the good job kras.

 18. @ntp

  ”Uppsåtet är lika tydligt även utan trackern.”

  Svara da pa detta. Hur kan man fallas for medhjalp nar nagot huvudbrott aldrig utretts? Det gar inte. Har du markt hur de ”skummar” igenom huvudbrottet i domslutet? Inga konkreta fakta om det.

  ”Att gärningsmannen inte kan straffas
  till exempel på grund av bristande uppsåt utesluter inte ansvar för en medverkande.
  Det är tillräckligt att det beskrivna brottet, själva huvudbrottet, objektivt sett har
  blivit förverkligat.”

  Detta visar hur sjukt medhjalp tolkas.

  En annan intressant sak ar:

  ”8 Kap. Lagens tillämpningsområde

  60 § Bestämmelserna om upphovsrätt tillämpas på

  * 1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
  * 2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom riket,
  * 3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i Sverige,
  * 4. här uppfört byggnadsverk,
  * 5. konstverk som utgör del av här belägen byggnad eller på annat sätt är fast förenat med marken.

  https://lagen.nu/1960:729

  Mark punkt 2 speciellt. Jag undrar hur manga av verken som ingar i domen som faller pa detta.

  Atminstonde sa bor dessa falla bort:

  Robbie Williams
  Beatles
  James Blunt
  Coldplay
  David Bowie

  Harry Potter & The Goblet of Fire
  The Pink Panther
  Prison Break
  Walk the Line

  Diablo 2
  World of Warcraft Invasion
  F.E.A.R.
  Call of Duty 2

  Detta visa att upphovsrattslagen i forsta hand ar till for SVENSKA verk, inte utlandska. Sa man kan ju undra varfor WB ar representerade i denna rattegang.

  Det enda som ar tydligt, ar att dom har haft uppsat att lata anvandare dela filer. Allt delat ar upphovsrattsskyddat, och det ar INTE TPB’s uppgift att kontrollera detta. De ar en tjansteleverantor, alltsa en mere conduit.

  Detta fastslog ju till och med tingsratten med:

  ”Lagen
  om elektronisk handel är följaktligen tillämplig på de fildelningstjänster som
  tillhandahållits från webbplatsen The Pirate Bay.”

  Intressant lasning. Hur skiljer sig T.O.’s situation jamfort med TPB?

  https://lagen.nu/dom/nja/2000s292

  Mer sjuka pastaende i tingsratt domen:

  ”Starka skäl talar, enligt tingsrätten, för att ett brott som innebär att man tillgängliggör
  något via Internet ska anses ha begåtts i ett land där en Internetanvändare kan
  komma åt den information som tillgängliggörs.”

  Sedan nar galler ANDRA landers lagar over det landet man befinner sig i? Tingsmannen visar har total inkompetens.

  ”Har du ens läst hela domen? Jag har läst och hittar inget direkt fel på den tekniska beskrivningen.”

  Jag har oxa last hela domen. Att du inte hittar nagra fel visar bara pa att du inte har tillrackligt med forstaelse for hur tekniken fungerar pa Internet. Domen ar full av felaktigheter och antagande sa att det tjuter om det.

  En sak som jag hela tiden stor mig pa i domen ar ”Merparten av tillgängliggjorda filer var upphovsrättsligt skyddade”. De fattar tydligen INTE att allt som skapats ar upphovsrattsligt skyddade verk. Idioter.

  • Menar du att inga huvudbrott begåtts? Eller att det bara inte kan anses bevisat? För den normalbegåvade är det ju fulltständigt uppenbart att dessa huvudbrott har begåtts, dessutom är det bara en droppe i havet. Åtalet är ju en symbolhandling i syfte att få stopp på TPB, inte att få ersättning för den totala förlusten som ju är enorm!

   Jag vill ännu en gång konkretisera med exempel angående ”Jag har oxa last hela domen. Att du inte hittar nagra fel visar bara pa att du inte har tillrackligt med forstaelse for hur tekniken fungerar pa Internet. Domen ar full av felaktigheter och antagande sa att det tjuter om det.”

   Om den nu är så full av felaktigheter vad gäller beskrivning av tekniken, ge mig då en topp 5 eller topp 10-lista tack!

   • ”Eller att det bara inte kan anses bevisat”

    Jo, det ar en valdigt VIKTIG punkt det dar. Om man inte kan BEVISA huvudbrott (med brottsutovare) sa ar det ganska illa att kunna anses skyldig till medhjalp till dylikt.

    ”Åtalet är ju en symbolhandling i syfte att få stopp på TPB, inte att få ersättning för den totala förlusten som ju är enorm!”

    Det dar var nyheter. TPB lar aldrig forsvinna. Lar bara flytta rundor. Sedan att saga att atalet ar for att fa bort TPB och inte for att fa ersattning ar ju skrattretande. Medialobbyn alskar piratkopiering, for det ger dom en helt ny dimension pa inkomster som de aldrig vagat dromma om. Om en film gar daligt, skyll pa pirater och stam skiten ur en 1000 – 10000 pirater och fa in mer an dubbelt av vad filmen kostade.

    ”Om den nu är så full av felaktigheter vad gäller beskrivning av tekniken, ge mig då en topp 5 eller topp 10-lista tack!”

    Inte mitt jobb. Och da du och andra inte ens klarar av att se fakta nar man visar svart pa vitt sa kanns det ganska meningslost att posta det har.

    Dock ar det roligt att de har ett fel direkt i borjan nar de kommer till ”Saken”

    ”En fil är en samling data” LOL Nej, en fil AR data. Samling ar inget som hor hemma i detta sammanhanget. Om man nu maste ha med samling, sa bor man ju skriva att ”En fil ar en samling av data med relation till varandra.”

    De gar sedan vidare med ”vilken kan innehålla musik, filmer eller andra typer av data, som t.ex. datorspel”

    Nu har vi inte sett datorspel som bestar av EN fil sedan C64 tiden (Knappt ens da). Sa de klarar inte ens av sa banala saker som rudimentar datakunskap.

    • Det är knappast någon som kan tveka om att huvudbrott har begåtts, bl.a. har man ju använt räknarna på TPB och även själva laddat ner och sett att räknaren räknar upp. Ingen kan tveka om att det har begåtts miljontals huvudbrott!

     Vad gäller de tekniska bristerna du anser finns i tingsrättsdomen så är du tydligen ute och cyklar. Ditt exempel duger ju inte alls, var det det enda?

     Att skriva att ”en fil är en samling data” är ju inte alls fel, en helt vanlig abstrakt beskrivning som inte är felaktig på något sätt. Data i en fil behöver f.ö. inte ha en relation till varandra, möjligen om du pratar om ordningen mellan data i en fil.

     Det sista vet jag inte heller vad du menar med. Data kan ju paketeras på olika sätt, i en enda iso-fil, ett rar-akriv, en zip-fil osv. Det är ju inte det som är intressant i sammanhanget.

     Du verkar hänga upp dig på teknikaliteter som är oväsentliga i sammanhanget. I domen finns en blandning mellan detaljer och abstrakta resonemang. Du verkar inte kunna ta till dig det som är abstrakt. Kort sagt, du ser inte skogen för bara trän.

     • ”har man ju använt räknarna på TPB”

      Jo, och den bara raknar antal ganger TORRENT filen blivit nerladdad, INTE filen torrent filen pekar pa. Huvudbrott maste INTE ha begatts, da de inte verifierat en komplett nerladdning.

      ”så är du tydligen ute och cyklar”

      Haha, du ar rolig. Jag AR IT professionell. Jag har 5 ars universitetsutbildning inom IT och 15 – 20 ars extra erfarenhet i amnet. Vad ar DIN erfarenhet som du lutar dig mot da DU anser att jag ar ute o cycklar.

      ”Data i en fil behöver f.ö. inte ha en relation till varandra”

      Oj vad du visar dina icke-kunskaper nu. Vet du overhuvud taget vad en fil ar? Det ar inte en mapp eller katalog om du nu tror det. Dock ar mappar och kataloger oxa filer.

      ”Data kan ju paketeras på olika sätt, i en enda iso-fil, ett rar-akriv, en zip-fil osv.”

      Ja, men sakdeklarationen i domen gor ett forsok till en abstrakt definition av en fil, INTE arkiv (som packade filer brukar benamnas)

      ”erkar hänga upp dig på teknikaliteter som är oväsentliga i sammanhanget”

      Det ar just sadana har ”teknikaliteter” som du kallar det som har betydelse for utgangen av malet. Forstar man inte vad de olika delarna ar och vad som hander vid de olika stegen kan man INTE komma fram till en hellt och hallen objektiv slutsats. Man har inte all data sa att saga.

      Se lanken jag postade innan och se hur just dessa sma teknikaliteter fick T.O. att bli friad anda upp i HD.

      The devil is in the details… Hort det talessattet innan?

      ”Du verkar inte kunna ta till dig det som är abstrakt.”

      LOL Helt fel sak att saga till en C++ programmerare.

     • Du har tydligen ingen som helst aning om vad du pratar om och du har helt fel vad gäller räkneverken. de visade inte alls nedladdning av torrentilen utan via tracken FULLBORDADE nedladdningar. Från domen:

      ”På The Pirate Bays webbplats fanns information om antalet nedladdningar för varje torrentfil, dvs. ett slags räkneverk som talade om hur många användare som laddat ned den aktuella huvudfilen. Av ett yttrande från Statens Kriminaltekniska Labora- torium framgår att en användare som laddat ner det fullständiga innehållet från en torrentfil signalerade till The Pirate Bays tracker att den var färdig. Trackern note- rade detta och ökade antalet nedladdningar för den torrentfilen i databasen, vilket följaktligen visades på webbplatsen. Den siffra som angavs baserades på antalet fullständiga nedladdningar av det material som torrentfilen beskrev, dvs. – i detta fall – själva musikalbumen, -låtarna, filmerna, eller datorspelen.”

      Angående dina IT-kunskaper så är det bara löjligt att skryta om det. Man behöver bara basala datakunskaper för att förstå domen och du lyckas ändå inte trots din s.k. IT-utbildning. Men eftersom du frågar så är jag civilingenjör inom Datateknik och har jobbat med programmering, datorer och programvara i mer än 20 år och har programmerat i de flesta stora programmeringsspråken,C, C++,, C#, Objective C, Ada, Pascal, Fortran, Lisp, Forth, Basic, Java, Perl, Ptyhon, assembler, diverse modellbaserade verktyg m.m. Men som jag skrev nyss, för att förstå TPB-domen behövs bara basala datakunskaper och du lyckas ändå inte och det är anmärkningsvärt!

     • ”du har helt fel vad gäller räkneverken. de visade inte alls nedladdning av torrentilen utan via tracken FULLBORDADE nedladdningar”

      ”Av ett yttrande från Statens Kriminaltekniska Laboratorium
      framgår att en användare som laddat ner det fullständiga innehållet från en
      torrentfil signalerade till The Pirate Bays tracker att den var färdig”

      Ser du vad jag ser i denna text? ”det fullständiga innehållet från en torrentfil”

      Det star ju svart pa vitt att raknaren bara raknade nerladdade torrent filer i denna texten.

      Sedan missade du bekvamt att inte citera fortsattningen fran stycket.

      ”Av yttrandet framgår
      dock att det fanns en viss felaktighet i räkneverket vilket gjorde att antalet nedladdningar
      överskattades. Nämnda uppgifter bör därför hanteras med försiktighet
      och kan inte ensamt tillmätas någon avgörande betydelse i fråga om åklagaren ska
      anses ha styrkt sina påståenden.”

      Undrar varfor. lol

      Du vet val att en tracker endast behovdes for att initiera en overforing vid den tidpunkten. Efter forsta kontakten, behover man INTE kontakta trackern igen.

      ”Man behöver bara basala datakunskaper för att förstå domen”

      Tydligen inte eftersom du inte verkar ha en anining om hur Bittorrent API’n funkar eller vad definitionen av en fil ar. Jag tvivlar STARKT pa ditt pastaende att du ar civilingengor inom datateknik da saker du sagt i denna blogg visat just hur LITE special kunskaper om datorteknik du har.

     • Du har MYCKET svårt att ta till dig innehållet i en text, det är inte en bra egenskap för en programmerare vilket du påstår att du är.

      Det står ”innehållet FRÅN en torrentfil” inte ”innehållet I en torrentfil”

      Och ”att en användare som laddat ner det fullständiga innehållet från en torrentfil signalerade till The Pirate Bays tracker att den var färdig. Trackern note- rade detta och ökade antalet nedladdningar för den torrentfilen i databasen, ”

      ”Det fullständiga innehållet från en torrentfil”.

      Du verkar inte ha en aning om hur bittorrent fungerar tydligen, torrentfilen är ju oerhört liten och det finns ju ingen anledning att trackern skulle signalera att själva torrentfilen är nedladdad, det är den ju redan innan trackern blandas in.

      Antingen missförstår du medvetet eller så gör du det omedvetet pga att det lila piratskynket hindrar dig att se klart. Kanske är det därför som du skriver så många konstiga inlägg här som tydligt visar att du har svårt att förstå.

     • ”Det står ”innehållet FRÅN en torrentfil” inte ”innehållet I en torrentfil””

      I sa fall skulle de skriva innehallet hanvisat till fran torrent filen. Ganska enkel Svenska om du fragar mig. 😉

      ”Det fullständiga innehållet från en torrentfil”

      Det ar du som har svart att ta till dig text. Innehallet fran en torrent fil ar ENDAST text och inget upphovsrattsskyddat materiel. Trodde du som IT expert skulle veta det. lol

     • Det var du som kallade dig för IT-expert, inte jag. Det hjälper dig inte ett dugg när du inte kan ta till dig en enkel text från TPB-domen.

     • ”Det hjälper dig inte ett dugg när du inte kan ta till dig en enkel text från TPB-domen”

      Verkar snarare vara du som inte kan ta dig till den.

      Jag HAR som sagt erfarenhet bade inom IT sektorn och rattsvasenet. Jag HAR som sagt varit inblandad i atal mot personer som brutit mot upphovsrattsskyddet.

      Markte att du inte kommenterade om T.O.s fall.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: