Peter Sunde överklagar vitesföreläggande angående drift av Pirate Bay

I maj dömde Stockholms tingsrätt att de båda medgrundarna till Pirate Bay, Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij, inte längre får driva webbplatsen. De båda riskerade böter på 500 000 kronor vardera om de bröt mot domstolsbeslutet.

I slutet av förra månaden tilldelades Pirate Bays tidigare talesman och medgrundare, Peter Sunde, samma domstolsbeslut. Peter Sunde har nu överklagat domstolsbeslutet och hävdar att han inte längre har något med Pirate Bay att göra.

Se länk.

Det här är ganska förvånande eftersom Peter Sunde a.k.a. ”tidigare talesman för The Pirate Bay” brukar hävda att han inte har ett dugg med driften att göra och inte de andra heller. De påstår att de sålt Pirate Bay till företaget Reservella på skatteparadiset Seychellerna. Nu inser ju alla att detta är en skenförsäljning eftersom man inte kan peka ut vilka personer som nu äger Pirate Bay. Svea hovrätt har också i en dom fastslagit att det fortfarande är de här personerna som driver sajten.

Visst är det väl oerhört motsägelsefullt att först envetet hävda att man inte ligger bakom driften och nu helt plötsligt överklaga en dom som säger att man inte får driva sajten? Om man inte driver den så finns det ju heller inget att överklaga? Och är man inte själv ansvarig så är det ju bara att namnge de personer som man sålt till, eller hur?

Nästa fråga är nu – vad gör Rick Falkvinge och Piratpartiet?

Falkvinges bunkerklubb

Idag publicerades det en mycket träffsäker artikel på Expressens ledarsida om Piratpartiet/Pirate Bay med titeln Falkvinges bunkerklubb.

Bl.a.:

PP måste på en annan nivå visa prov på omdöme. Men i sina valmanifest, de så kallade ”sjökorten”, framstår partiet i vissa avseenden som ett skämt. Det finns visserligen många bra förslag, men de dåliga är så omdömeslösa att man spontant vill förbjuda dess upphovsmän att ens befinna sig i närheten av riksdagshuset.

Piratpartiet vill göra det lagligt att i ”ickekommersiellt syfte” fildela upphovsrättsskyddat material, vilket i sig är ett intressant förslag. Men samtidigt vill man att det ska bli olagligt att stämma någon för detta icke-brottsliga brott. I stället för att ärendet avslås och dör ska de som försökt få sin sak prövad kunna dömas till två års fängelse för ”försvårande av kulturspridning”. En sådan idé kan bara födas i en bunker, där man har dragit ner alla persienner och stängt varje ventil. Man kan tänka sig att atmosfären varit förgiftad av den revanschism som så ofta hörs i partiledaren Rick Falkvinges tal.

Christian Engström (”Pirate MEP”) kommenterar artikeln här.

Piratpartiet vill legalisera innehav av barnporr

Så var det äntligen bekräftat av Rick Falkvinge, Piratpartiet vill verkligen legalisera innehav av barnporr. Jag har under en veckas tid debatterat med massor av piratpartister som vägrat tro att det är sant, att det bara handlar om att tecknade bilder klassas som barnporr. Idag svarade Rick Falkvinge i DN:s forum, inloggad via Facebook. Nu återstår det bara att man förtydligar det här i valmanifestet, jag anser att det göms medvetet idag under begreppet ”information”. Ingen vettig människa sätter likhetstecken mellan barnporr och ”information”, att informationsfrihet ska innebära att det ska vara helt OK för vem som helst att inneha barnporr. Jag har tagit en kopia av inlägget på DN ifall det skulle försöka städas bort:

Nu kan ingen längre tveka angående vad en röst på barnporrliberala Piratpartiet  innebär!

Se även SvdAftonbladetChristian Engström (”Pirate MEP”), DN

PS
Ber om ursäkt för att jag stavade fel i mitt inlägg i DN:s sida, skulle förstås vara Donsan och inte  Dosnan. Hans inlägg jag svarade på var följande. Var och en får själv avgöra om min inställning i barnporrfrågan gör mig till fanatiker, muslim, SD-anhängare osv. Själv dementerar jag förstås detta och bedömer att min inställning i barnporrfrågan stämmer väl överens med medelsvenssons.


DS

Piratpartiets valmanifest – en politik för piratkopiering och barnporr

Idag presenterade Piratpartiet sitt valmanifest. Inga direkta överraskningar, möjligen då att man faktiskt skrivit in att man vill legalisera allt innehav av barnporr.

INTEGRITET

Man har förtydligat vad gäller hanteringen av barnporr:

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag.

Så här långt kanske det inte är så kontroversiellt. Dock är det så att Piratpartiet vill legalisera allt innehav av barnporr, ett faktum som gör Piratpartiet till det mest barnporrliberala partierna av alla, det är väl inget annat parti som driver den linjen. Det här framgår av valmanifestet även om det är avsiktligt dolt under begreppet ”information”. Piratpartiet anser att barnporr ska kallas information i detta sammanhang för att det låter bättre. Den som följer länken i stycket ovan och ser vad Rick Falkvinge tidigare skrivit inser att man avsiktligt försöker dölja att man vill legalisera allt innehav av barnporr i valmanifestet även om de som är insatta i Rick Falkvinges språkbruk inser att det är det som avses med:

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall.

KULTUR

Här är det gammal skåpmat.

Piratpartiet anser att fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande och förädlande och spridning av kultur ska uppmuntras. Det är därför viktigt att reformera upphovsrätten, så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella upphovsrätten fungerar väl i dag, men den kommersiella upphovsrätten måste begränsas betänkligt. Piratpartiet anser att fem års exklusiv kommersiell upphovsrätt är lagom.

Man föreslår att 5 års upphovsrätt är lagom men har ingen lösning på hur man ska se till att den efterlevs, i och med att det i praktiken bara handlar om enstaka dagar innan verk delas ut och kopieras i miljontals exemplar via exempelvis Pirate Bay som man även samarbetar med i och med att man levererar bandbredd till dem fullt medvetna om vilken enorm piratkopiering som tjänsten bidrar till, något som personerna bakom Pirate Bay faktiskt är fällda i tingsrätten för med 30 miljoner i skadestånd och ett års fängelse vardera. Denna dom har överklagats men trots fällande dom har man fortsatt att bedriva verksamheten, vilket Svea hovrätt konstaterat och mot vite om 500 000 kr förbjudit ansvariga att driva Pirate Bay vidare. Det går inte att resonera i termen ”icke-kommersiell” när piratkopieringen är så oerhört omfattande.

Sen kommer något som nästan får en att tappa hakan:

Upphovsrätten får aldrig kränka budbärarimmuniteten eller rätten att referera. Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv.

Man vill fängsla de som inte frivilligt delar med sig av sina verk:

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, det här är ju rent pinsamt. Ja så fick Rick Falkvinge in sin universallösning budbärarimmuniteten igen. Med skohorn, nej inte ens med skohorn, det är helt malplacerat. Och hur ska ett parti som i aktiv handling (bl.a. genom samarbete med Pirate Bay) förespråkar massiva brott mot upphovsrättslagen kunna vara trovärdigt när det gäller ”medvetet missbrukar upphovsrätten”. Det här var bland det vansinnigaste jag sett! Jag har inte läst hela manifestet ännu men läste om denna vansinnighet på en piratblogg där en pirat tyckte att just detta var helt vansinnigt och jag kan inte annat än att hålla med. Om jag håller med en pirat om att piratpolitik är vansinnig så måste den vara rent överjävligt vansinnig…

KUNSKAP

Här kör man med gamla vanliga argumenten mot patent, exempelvis mot läkemedelspatent:

Medicinpatent skapar lidande
Dagens utforming av medicinpatent orsakar stora problem för världens fattiga, med stora läkemedelskostnader för (egentligen) billiga läkemedel.

Nu är det faktiskt så att det är oerhört dyrt att ta fram nya läkemedel och tar tar väldigt lång tid eftersom det är mycket hårda krav på kliniska tester m.m. innan man släpper ett läkemedel fritt och kan massproducera. De ekonomiska drivkrafter som patenten medfört och skyddat har gett oss många helt fantastiska läkemedel som sparat oerhört mycket lidande. Piratpartiet föreslår:

Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Det är möjligt att detta skulle fungera i teorin men knappast i praktiken eftersom det skulle kräva ett världsomfattande samarbete. Alla nationer vill värna om sin egen läkemedelsindustri precis som vilken annan industri som helst. Man vill inte bekosta forskning som sedan en industri i ett annat land drar nytta av och ev. utkonkurrerar den inhemska industrin. I en framtida utopi med en enda nation och globalt samarbete så kanske det skulle fungera men då lär det ändå finnas regionalpolitik som hindrar.

Vad gäller skolan så säger man:

Skolan ska inte vara en ”papper och penna”-zon, när resten av samhället använder datorer.

Vad jag vet så använder resten av samhället papper och penna när det passar bättre än datorer för ibland är det faktiskt så eftersom vi trots allt är människor och väljer det sätt som vi tycker är bäst i olika fall för att anteckna, beskriva osv. Det är knappast ett stort problem att det finns för lite datorer i skolan. Jag kommer även att tänka på hur man under 70-talet (?) tänkte sig att använda tv-undervisning på högskolan, vilket blev en total flopp. Man kan inte ersätta precis allt med datorer, åtminstone inte idag. Den som försökt att hantera precis allt med datorer inser rätt snabbt att det inte fungerar utan förr eller senare åker papper och penna fram. Det finns inget universellt sätt att lagra ”anteckningar” idag och inga vettiga program för att hantera dessa på godtycklig plattform var man än är. Om detta kommer i framtiden så är det en helt annan sak men just nu är det ett väldigt naivt argument. Dessutom är det fullt med papper på Rick Falkvinges skrivbord i Piratpartiets reklamfilm och han själv skriver fortfarande handskrivna brev. Man lever inte som man lär.

Se även Svd, Aftonbladet, Christian Engström (”Pirate MEP”), DN

Peter Sunde tvingas sluta driva Pirate Bay – eller betala 500 000 kr

En av grundarna bakom Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi, förbjuds av Stockholms tingsrätt att fortsätta driva fildelningssajten.

Om Kolmisoppi vägrar döms han att betala en halv miljon kronor i vite.

Tingsrättens beslut är interimistiskt och gäller tills brottmålet mot Peter Sunde Kolmisoppi och två av de övriga grundarna, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg, slutligen avgjorts.

Se artikel i Aftonbladet.

Det är ju knappast någon som tvivlar på att Peter Sunde fortfarande är delaktig i driften även om man påstår att det är Reservella på Seychellerna som äger Pirate Bay numera. Man har ju heller inte kunnat presentera handlingar som visar vilka personer som äger Pirate Bay idag så det är uppenbart att det är en skenförsäljning. Väldigt märkligt också att Peter Sunde hela tiden dyker upp som oerhört välinformerad ”tidigare talesman för Pirate Bay” om han inte är inblandad längre.

Vidare i Aftonbladets artikel:

Svea hovrätt slog redan i våras fast att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg fortsatt driva Pirate Bay trots att alla tre i ett annat mål vid tingsrätten dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och var skyldiga att strypa tillgången till fildelningstjänsterna. Domstolen beslöt därför att med hot om vite förbjuda Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg att driva sajten.

Eftersom Kolmisoppi inte kunde delges stämningen i höstas kunde domstolen inte pröva frågan om vite mot honom förrän i fredags då beslutet meddelades.

Det ska bli intressant att se hur Pirate Bay och Piratpartiet agerar på detta vite. Är det något man ska samla ihop till eller ska Rick Falkvinge själv hosta upp 500 000 kr månne?

Jag hittade detta idag av en slump fast det publicerades för nästan en vecka sedan. Märkligt att ingen av de andra stora tidningsdrakarna rapporterade.