Pirate Bay-målet stannar i Hovrätten

Jag fick tips om en intressant artikel av Gustaf Haag. Den är spekulativ men jag tycker att resonemanget verkar trovärdigt. Jag citerar några stycken här, resten får man läsa via länken.

Ett mycket vanligt förekommande diskussionsämne den senaste tiden har varit det omtalade Pirate Bay-målet och huruvida Hovrätten kommer att upphäva Tingsrättens fällande avgörande. Många i min omgivning menar dock att fallet inte är avgjort innan Högsta Domstolen sagt sitt. Personligen delar jag inte denna uppfattning och jag bedömer målets möjligheter att överhuvudtaget behandlas av HD som mycket små.

HD behandlar enbart fall vars avgörande leder till rättsligt utvecklande prejudikat. Hur komplex en fråga är att avgöra rent faktiskt spelar med andra ord ingen roll. Min åsikt är att PirateBay-rättegången är intressant ur politiskt perspektiv, men jag ställer mig skeptiskt till att ett avgörande skulle vara tillräckligt rättsutvecklande för att uppta HDs tid.

Sen följer ett resonemang om uppsåt.

På slutet kommer följande:

I de fall gärningsmannen eftersträvat effekten föreligger alltså uppsåt i princip oberoende av hur begränsad risken är. Likgiltigheten är alltså en fråga om gärningsmannens attityd i förhållande till effektens förverkligande, inte att han handlat trots insikt om risken för effektens förverkligande. Viktigt att notera är alltså att det inte är den tekniska lösningen som Pirate Bay åkte fast för, utan deras verksamhet som helhet.

Vad gäller den sista meningen så innebär ju den att om detta visar sig stämma så är ju även Pirate Bay med nuvarande (eller framtida) tekniska lösning också olaglig, något som är värt att betänka för Piratpartiet och Rick Falkvinge i och med att man också bidrar till uppsåtet även om det är oklart om det går att ställa partiet eller Rick Falkvinge till ansvar för det.

Jag har ställt ett par frågor i Gustaf Haags blogg, det ska bli intressant att se vad han svarar på följande frågor:

  1. Kan man utfärda vitesföreläggande mot ett politiskt parti, Piratpartiet, alternativt mot dess ledare, Rick Falkvinge, om att inte leverera bandbredd till Pirate Bay?
  2. Kan Pirate Bay / Rick Falkvinge dömas för någon form av uppsåt? De är ju fullt medvetna om vilket uppsåt Pirate Bay har, i och med detta så bidrar de ju också till verksamheten. Man vet ju att ansvariga för Pirate Bay är dömda för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och ändå ställer man upp och levererar bandbredd till dem. Det är ju en mycket tydlig aktiv handling så när det gäller uppsåt kan man knappast ens hamna i den lägre skalan, likgiltighetsuppsåt.
Annonser

Anders Lindbäck förklarar att Rick Falkvinge ”övertolkat” valmanifestet om barnporr

Anders Lindbäck säger i P4 Västmanland att Rick Falkvinge ”övertolkat” valmanifestet för att han har varit på semester förra veckan och inte varit inblandad i diskussionerna. Det här låter väldigt märkligt i mina öron, som en ren efterhandskonstruktion. Och om det skulle vara sant, kan man ha en partiledare som övertolkar partiets valmanifest, yttrar sig om det i egen blogg, i Piratpartiets forum, i DN:s forum och går ut med det till ekot, i en sådan kontroversiell fråga som legalisering av innehav av barnporr?

Debatten om var Rick Falkvinge och Piratpartiet egentligen står vad gäller legalisering av innehav har förts sedan i måndags förra veckan då Rick Falkvinge gick ut om detta både i egen blogg och i Piratpartiets forum. Debatt har skett i min blogg, i DN:s forum där Rick Falkvinge skrev själv om detta, i Christian Engströms blogg och säkert på några fler ställen. Inga dementier har kommit från någon ur ledartrojkan i Piratpartiet. Jag har inte skrivit om det i Rick Falkvinges blogg eftersom han ju blockerar mig (se Om denna blogg).

Nu uppstår en del andra intressanta frågor:

  • Varför kom inga dementier i debatterna (se ovan) som föregick Rick Falkvinges första uttalande i ekot?
  • Har Christian Engström och Anna Troberg delat Rick Falkvinges tolkning? Om de inte har gjort det, varför har de då inte dementerat långt innan Rick Falkvinge klart och tydligt till ekot sa att Piratpartiet vill att innehav av barnporr ska legaliseras?
  • Har det funnits interna strider inom Piratpartiets ledning angående det här eftersom man vare sig bekräftat eller dementerat?
  • Varför har man fört den här debatten utan att informera medlemmarna om en sådan oerhört viktig fråga? OBS att det ännu är ganska många piratpartister som skriver i bloggar och forum och tror att Rick Falkvinges första uttalande i ekot har vinklats, var en felsägning, en groda, har felciterats osv. Men så är ju inte fallet, Rick Falkvinge gick helt tydligt och klart ut med att innehav av barnporr ska legaliseras. Hur sjutton kan man bete sig så utan att medlemmarna och de som förväntas rösta på Piratpartiet vet vad som gäller?
  • Vilken trovärdighet har ”dementin” i och med att vi nu vet vad Piratpartiets ledning egentligen vill, dvs legalisera innehav av barnporr? Det var ju heller ingen dementi, snarare ändring till en ny politik.
  • Om Piratpartiet överlever det här, när kommer kravet på att legalisera innehav tillbaka? Det är troligt att detta krävs för att den totala politiken ska hänga ihop, se detta intressanta inlägg. En röst på partiet i detta val kanske ändå är en röst på att innehav av barnporr ska vara lagligt. Eller kommer man att hålla kvar det man sagt idag i dementin under hela mandatperioden om man får några mandat?

Tillägg:

Styrelsen för Piratpartiet har Per Capsulam omröstning om att riva upp valmanifestet och göra om det med mer input från medlemmar/riksdagskandidater. Det blir nog så när 10 styrelseledamöter svarat JA. Mindre fel kan rättas till och knäckfrågor kan hanteras så att konsensus nås.

Kanske lika bra när man ändå ska in och ändra i valmanifestet.

Var står egentligen Piratpartiet i barnporrfrågan? Har Rick Falkvinge gjort en pudel?

Rick Falkvinge har vid ett flertal tillfällen sagt att innehav av barnporr ska legaliseras. Han bekräftade detta i en intervju i Ekot igår.

– Det är en inskränkning i informationsfriheten att förbjuda någon att ha – bara inneha – bilder, text, ljud och annat. Det här diskuterades väldigt mycket 1999, inför att det här förbudet skulle införas. I efterhand får vi konstatera att kritikerna hade rätt på varenda punkt, säger Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge.

Rick Falkvinge vill få bort både förbudet mot att inneha barnpornografi från 1999 och förbudet mot att titta på barnpornografi, som trädde i kraft 1 juli i år.

Båda lagarna riktar sig främst mot material som finns på internet. Lagen från 1999 är tandlös tycker Rick Falkvinge, men det håller inte Anders Ahlqvist, biträdande chef för Rikskriminalens IT-brottsavdelning, med om.

– Jag känner inte alls till varför Piratpartiet anser det. Vi anser att den varit allt annat än verkningslös. Det är ju så att innehavet uppmärksammas främst i samband med misstanke om andra brott, framför allt spridning av barnpornografi, men även många andra brott. Det finns ju ett stort antal domar där folk har blivit fällda för barnpornografi med hjälp av den här lagen, säger Anders Ahlqvist.

Anders Ahlqvists invändning, att lagen från 1999 är ett viktigt redskap för polisen i deras bekämpning av barnpornografi, påverkar inte Rick Falkvinges inställning.

– Den uppfattningen får i så fall stå för dem. Polisen vill alltid ha mer långtgående befogenheter att kränka medborgare. Det är en del av deras uppdrag att beivra brott. Som politiker måste vi se till helhetsbilden och där är det viktigaste för oss att barnen växer upp i ett öppet samhälle där de säkert kan rapportera missförhållanden, säger Rick Falkvinge

Men, idag gör Rick Falkvinge en pudel via ett pressmeddelande från Piratpartiet. Eller gör han?

Det förekommer uppgifter om att Piratpartiet vill legalisera barnporr och/eller barnporrinnehav. Piratpartiet dementerar starkt de uppgifterna.

– Vi vill vara extremt tydliga med att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr, säger Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare. Sådan brottsofferdokumentation är känsliga personuppgifter och ska skyddas på samma sätt som t.ex. sjukjournaler eller känsliga medlemsregister.

– Jag uttryckte mig mycket klumpigt i en intervju med Ekot igår och är uppriktigt ledsen för det. Jag är också uppriktigt ledsen för att våra aktivister och funktionärer ställs till svars för detta.

Vad betyder egentligen ”att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr”? Betyder det verkligen att Piratpartiet anser att innehav ska vara olagligt eller är det fortfarande så att man anser att innehav ska vara fullt lagligt men att själva spridningen ska vara olaglig?  Man har heller inte ändrat i valmanifestet, det står fortfarande:

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det finns nu en hel serie av uttalanden från Rick Falkvinge som säger att han vill att allt innehav av barnporr ska vara lagligt. Detta bekräftas av valmanifestet. Till det kommer ett mycket otydligt pressmeddelande som kanske är någon form av pudel. Vem vet?

Så var står egentligen Piratpartiet i barnporrfrågan? Vill man eller vill man inte göra det fullt lagligt att inneha barnporr?

Jag har legat på hårt i olika forum angående Piratpartiets barnporrliberala politik enda sedan Rick Falkvinge gick ut med det här förra veckan. Jag har även tipsat en del nyhetsredaktioner, kanske är Ekots intervju ett resultat av detta eller att jag i alla fall har bidragit till att intensifiera denna debatt så att frågan äntligen reds ut. Nu kommer i alla fall inte Rick Falkvinge undan längre!

Se även YLE, Piratpartiets forum, diskussion på Piratpartiets hemsida,  futuriteter, flashback, Aftonbladet

Edit:

Hörde just en ny intervju i radion där en märkbart pressad och ”nyvaken” Rick Falkvinge nu backar helt och erkände att han hade fel. Frågan är om han ”vaknat” när det gäller politiken och om piratpartisterna ”vaknat” och fortfarande stöder denna politik.

Nu är det i alla fall tydligt vad han egentligen vill och menade med alla uttalanden han gjort under en dryg vecka i sin blogg och i diverse forum. Han tvingas backa pga all negativ uppmärksamhet efter Ekots intervju. Men alla vet ju nu var Piratpartiets partiledare egentligen står i barnporrfrågan angående innehav och det förekommer en debatt om att medlemmarna vill byta partiledare om man ska fortsätta att stödja partiet efter en hel serie med ogenomtänkta uttalanden från partiledaren. Det är dock odelat positivt att Piratpartiets officiella uppfattning (i alla fall idag…) är att innehav av barnporr som dokumenterar verkliga övergrepp inte ska vara lagligt även fortsättningsvis och att en ändring i valmanifestet lär följa. Om man inte ändrar sig i morgon igen.

Peter Sunde överklagar vitesföreläggande angående drift av Pirate Bay

I maj dömde Stockholms tingsrätt att de båda medgrundarna till Pirate Bay, Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij, inte längre får driva webbplatsen. De båda riskerade böter på 500 000 kronor vardera om de bröt mot domstolsbeslutet.

I slutet av förra månaden tilldelades Pirate Bays tidigare talesman och medgrundare, Peter Sunde, samma domstolsbeslut. Peter Sunde har nu överklagat domstolsbeslutet och hävdar att han inte längre har något med Pirate Bay att göra.

Se länk.

Det här är ganska förvånande eftersom Peter Sunde a.k.a. ”tidigare talesman för The Pirate Bay” brukar hävda att han inte har ett dugg med driften att göra och inte de andra heller. De påstår att de sålt Pirate Bay till företaget Reservella på skatteparadiset Seychellerna. Nu inser ju alla att detta är en skenförsäljning eftersom man inte kan peka ut vilka personer som nu äger Pirate Bay. Svea hovrätt har också i en dom fastslagit att det fortfarande är de här personerna som driver sajten.

Visst är det väl oerhört motsägelsefullt att först envetet hävda att man inte ligger bakom driften och nu helt plötsligt överklaga en dom som säger att man inte får driva sajten? Om man inte driver den så finns det ju heller inget att överklaga? Och är man inte själv ansvarig så är det ju bara att namnge de personer som man sålt till, eller hur?

Nästa fråga är nu – vad gör Rick Falkvinge och Piratpartiet?

Falkvinges bunkerklubb

Idag publicerades det en mycket träffsäker artikel på Expressens ledarsida om Piratpartiet/Pirate Bay med titeln Falkvinges bunkerklubb.

Bl.a.:

PP måste på en annan nivå visa prov på omdöme. Men i sina valmanifest, de så kallade ”sjökorten”, framstår partiet i vissa avseenden som ett skämt. Det finns visserligen många bra förslag, men de dåliga är så omdömeslösa att man spontant vill förbjuda dess upphovsmän att ens befinna sig i närheten av riksdagshuset.

Piratpartiet vill göra det lagligt att i ”ickekommersiellt syfte” fildela upphovsrättsskyddat material, vilket i sig är ett intressant förslag. Men samtidigt vill man att det ska bli olagligt att stämma någon för detta icke-brottsliga brott. I stället för att ärendet avslås och dör ska de som försökt få sin sak prövad kunna dömas till två års fängelse för ”försvårande av kulturspridning”. En sådan idé kan bara födas i en bunker, där man har dragit ner alla persienner och stängt varje ventil. Man kan tänka sig att atmosfären varit förgiftad av den revanschism som så ofta hörs i partiledaren Rick Falkvinges tal.

Christian Engström (”Pirate MEP”) kommenterar artikeln här.

Piratpartiet vill legalisera innehav av barnporr

Så var det äntligen bekräftat av Rick Falkvinge, Piratpartiet vill verkligen legalisera innehav av barnporr. Jag har under en veckas tid debatterat med massor av piratpartister som vägrat tro att det är sant, att det bara handlar om att tecknade bilder klassas som barnporr. Idag svarade Rick Falkvinge i DN:s forum, inloggad via Facebook. Nu återstår det bara att man förtydligar det här i valmanifestet, jag anser att det göms medvetet idag under begreppet ”information”. Ingen vettig människa sätter likhetstecken mellan barnporr och ”information”, att informationsfrihet ska innebära att det ska vara helt OK för vem som helst att inneha barnporr. Jag har tagit en kopia av inlägget på DN ifall det skulle försöka städas bort:

Nu kan ingen längre tveka angående vad en röst på barnporrliberala Piratpartiet  innebär!

Se även SvdAftonbladetChristian Engström (”Pirate MEP”), DN

PS
Ber om ursäkt för att jag stavade fel i mitt inlägg i DN:s sida, skulle förstås vara Donsan och inte  Dosnan. Hans inlägg jag svarade på var följande. Var och en får själv avgöra om min inställning i barnporrfrågan gör mig till fanatiker, muslim, SD-anhängare osv. Själv dementerar jag förstås detta och bedömer att min inställning i barnporrfrågan stämmer väl överens med medelsvenssons.


DS

Piratpartiets valmanifest – en politik för piratkopiering och barnporr

Idag presenterade Piratpartiet sitt valmanifest. Inga direkta överraskningar, möjligen då att man faktiskt skrivit in att man vill legalisera allt innehav av barnporr.

INTEGRITET

Man har förtydligat vad gäller hanteringen av barnporr:

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag.

Så här långt kanske det inte är så kontroversiellt. Dock är det så att Piratpartiet vill legalisera allt innehav av barnporr, ett faktum som gör Piratpartiet till det mest barnporrliberala partierna av alla, det är väl inget annat parti som driver den linjen. Det här framgår av valmanifestet även om det är avsiktligt dolt under begreppet ”information”. Piratpartiet anser att barnporr ska kallas information i detta sammanhang för att det låter bättre. Den som följer länken i stycket ovan och ser vad Rick Falkvinge tidigare skrivit inser att man avsiktligt försöker dölja att man vill legalisera allt innehav av barnporr i valmanifestet även om de som är insatta i Rick Falkvinges språkbruk inser att det är det som avses med:

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall.

KULTUR

Här är det gammal skåpmat.

Piratpartiet anser att fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande och förädlande och spridning av kultur ska uppmuntras. Det är därför viktigt att reformera upphovsrätten, så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella upphovsrätten fungerar väl i dag, men den kommersiella upphovsrätten måste begränsas betänkligt. Piratpartiet anser att fem års exklusiv kommersiell upphovsrätt är lagom.

Man föreslår att 5 års upphovsrätt är lagom men har ingen lösning på hur man ska se till att den efterlevs, i och med att det i praktiken bara handlar om enstaka dagar innan verk delas ut och kopieras i miljontals exemplar via exempelvis Pirate Bay som man även samarbetar med i och med att man levererar bandbredd till dem fullt medvetna om vilken enorm piratkopiering som tjänsten bidrar till, något som personerna bakom Pirate Bay faktiskt är fällda i tingsrätten för med 30 miljoner i skadestånd och ett års fängelse vardera. Denna dom har överklagats men trots fällande dom har man fortsatt att bedriva verksamheten, vilket Svea hovrätt konstaterat och mot vite om 500 000 kr förbjudit ansvariga att driva Pirate Bay vidare. Det går inte att resonera i termen ”icke-kommersiell” när piratkopieringen är så oerhört omfattande.

Sen kommer något som nästan får en att tappa hakan:

Upphovsrätten får aldrig kränka budbärarimmuniteten eller rätten att referera. Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv.

Man vill fängsla de som inte frivilligt delar med sig av sina verk:

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, det här är ju rent pinsamt. Ja så fick Rick Falkvinge in sin universallösning budbärarimmuniteten igen. Med skohorn, nej inte ens med skohorn, det är helt malplacerat. Och hur ska ett parti som i aktiv handling (bl.a. genom samarbete med Pirate Bay) förespråkar massiva brott mot upphovsrättslagen kunna vara trovärdigt när det gäller ”medvetet missbrukar upphovsrätten”. Det här var bland det vansinnigaste jag sett! Jag har inte läst hela manifestet ännu men läste om denna vansinnighet på en piratblogg där en pirat tyckte att just detta var helt vansinnigt och jag kan inte annat än att hålla med. Om jag håller med en pirat om att piratpolitik är vansinnig så måste den vara rent överjävligt vansinnig…

KUNSKAP

Här kör man med gamla vanliga argumenten mot patent, exempelvis mot läkemedelspatent:

Medicinpatent skapar lidande
Dagens utforming av medicinpatent orsakar stora problem för världens fattiga, med stora läkemedelskostnader för (egentligen) billiga läkemedel.

Nu är det faktiskt så att det är oerhört dyrt att ta fram nya läkemedel och tar tar väldigt lång tid eftersom det är mycket hårda krav på kliniska tester m.m. innan man släpper ett läkemedel fritt och kan massproducera. De ekonomiska drivkrafter som patenten medfört och skyddat har gett oss många helt fantastiska läkemedel som sparat oerhört mycket lidande. Piratpartiet föreslår:

Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Det är möjligt att detta skulle fungera i teorin men knappast i praktiken eftersom det skulle kräva ett världsomfattande samarbete. Alla nationer vill värna om sin egen läkemedelsindustri precis som vilken annan industri som helst. Man vill inte bekosta forskning som sedan en industri i ett annat land drar nytta av och ev. utkonkurrerar den inhemska industrin. I en framtida utopi med en enda nation och globalt samarbete så kanske det skulle fungera men då lär det ändå finnas regionalpolitik som hindrar.

Vad gäller skolan så säger man:

Skolan ska inte vara en ”papper och penna”-zon, när resten av samhället använder datorer.

Vad jag vet så använder resten av samhället papper och penna när det passar bättre än datorer för ibland är det faktiskt så eftersom vi trots allt är människor och väljer det sätt som vi tycker är bäst i olika fall för att anteckna, beskriva osv. Det är knappast ett stort problem att det finns för lite datorer i skolan. Jag kommer även att tänka på hur man under 70-talet (?) tänkte sig att använda tv-undervisning på högskolan, vilket blev en total flopp. Man kan inte ersätta precis allt med datorer, åtminstone inte idag. Den som försökt att hantera precis allt med datorer inser rätt snabbt att det inte fungerar utan förr eller senare åker papper och penna fram. Det finns inget universellt sätt att lagra ”anteckningar” idag och inga vettiga program för att hantera dessa på godtycklig plattform var man än är. Om detta kommer i framtiden så är det en helt annan sak men just nu är det ett väldigt naivt argument. Dessutom är det fullt med papper på Rick Falkvinges skrivbord i Piratpartiets reklamfilm och han själv skriver fortfarande handskrivna brev. Man lever inte som man lär.

Se även Svd, Aftonbladet, Christian Engström (”Pirate MEP”), DN