Rick Falkvinge är ute och cyklar igen, denna gång om Bibeln

Det har varit tyst några dagar om Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge efter den mediala katastrofen om barnporren. Idag kom första inlägget i hans blogg. Han har tydligen vaknat till tillräckligt för att återigen skjuta från höften och ge sig ut och cykla. Denna gång uttalar han sig om Bibeln:

Låt oss ta Bibeln som exempel, som inte är upphovsrättsskyddad (såvida man nu inte hävdar att Gud lever och att upphovsrätten gäller till 70 år efter hans död). Det finns inget som kräver att Bibeln måste skänkas bort bara för att den omedelbart får hämtas, bearbetas och spridas fritt, för det får den. Den är inte upphovsrättsskyddad. Men det går utmärkt att trycka en bibel och sälja den.

I skrivningen ovan handlar det om något så grundläggande att den som betalt för ett verks produktion också äger den kommersiella upphovsrätten till det. Det är grundläggande i all immaterialrätt. Så när verkets produktion betalts med skattebetalarnas pengar, så är det också skattebetalarna som ska äga (den kommersiella) upphovsrätten. Men eftersom det blir knöligt att administrera, så är det enklare att säga att upphovsrättens normala begränsningar inte gäller skattebetalarnas verk.

Men nej Rick, ett klavertramp igen!

Bibeln är faktiskt upphovsrättskyddad!

Se bl.a. SOU 1999:100

I det avtal som träffades 1995 mellan staten, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Förläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen om utgivningen av Bibelkommissionens översättning av bibeln överlåter staten sin rätt till ersättning för upphovsrätten till Svenska Bibelsällskapet, som består av Svenska kyrkan och andra kristna samfund. De ersättningar som tillförs Bibelsällskapet ska förvaltas i en särskild fond. Fonden ska i första hand användas till kostnader för löpande bevakning av och arbete med bibelöversättningsfrågor samt vidare bl.a. för att sprida intresse för bibeln. Bibelavtalet reviderades 1999.

Eller Svenska Bibelsällskapet:

Bibel 2000 är en bibelöversättning gjord av Bibelkommissionen, en statlig utredning som arbetade mellan åren 1973 – 2000. Genom avtal mellan staten som äger översättningen, förläggarna representerade av Svenska Förläggarföreningen och Kristna Bokläggarföreningen, samt användarna representerade av Svenska Bibelsällskapet, regleras det upphovsrättsliga skyddet för Bibelkommissionens översättning av Bibeln (Bibel 2000).

Det upphovsrättsliga skyddet har som mål att skydda texten som ett sammanhållet verk från ingrepp och förvanskningar. Detta upphovsrättsliga skydd regleras i ett avtal daterat 23.2 1999.

Royaltyn har bestämts i utgivningsavtal av den 2.8 1999. Den tillfaller Bibelfonden i vars styrelse representanter för parterna sitter och som enligt sin urkund ska bidra främst till framtida översättningsarbete.

Debattinlägg på väg till Dn, Svd, Expressen? Uttalande i Ekot?

53 svar

 1. Rick Falkvinge har rätt i sak. Läs det du citerar en gång till så ser du att det rör sig om översättningar, inte bibeln i sig, på samma sätt som en symfoniorkester kan ha upphovsrätt på sitt framförande av ett icke upphovsrättsskyddat stycke klassisk musik.

  • Vad får dig att tro att det gäller översättningar eller vad menar du egentligen?

   • Anders har faktiskt rätt, och dessutom gäller det inte översättningAR utan endast en specifik översättning.

    Men Falkvinge är ändå ute och vinglar:

    ”Det finns inget som kräver att Bibeln måste skänkas bort bara för att den omedelbart får hämtas, bearbetas och spridas fritt, för det får den.”

    Nej, inte alla. Väldigt många, men inte alla versioner av bibeln är public domain numera. Svenska kyrkans Bibel 2000 är det t ex inte som du (NTP) demonstrerat. Det är för övrigt roligt att ställa till det för bokstavstroende kristna genom att fråga vilken bibel(översättning) som är guds ord, men det är ett helt annat ämne.

    • Visst. Men med Bibeln i dagligt tal menar man ju normalt den senaste översättningen. Jag vet inte ens om man kan köpa nytryckta ex av den gamla men det är möjligt att vissa fortfarande vill ha den, om inte annat de bokstavstroende av gamla skolan.

     • Nja jag vet inte det jag. Jag gillar främst King Jame’s version, som mycket riktigt inte är copyrightskyddad så vitt jag vet. I vilket fall som helst har den delats ut som gratis exemplar i minst 15 år med varenda version av Acrobat Reader.

      Shakespeare’s samlade verk är ju också ett exempel på något i Public Domain, som fortfarande är lukrativt.

      Om jag däremot skulle sätta mig och översätta själv, eller göra min egen lolcat version http://www.lolcatbible.com/ eller för den delen tala in en ljudbok av den, så är det det framförandet som man står som upphovsman till.

      Och för den som undrar, så är lolcat översättningen den som är guds (ceiling cats) ord. 🙂

 2. Bibeln är såklart inte upphovsrättsskyddad, men en översättning kan vara det, så det finns ingen motsägelse mellan ditt och Ricks uttalande.

 3. Fast det blir ju ändå en lite intressant frågeställning, om allt som publiceras med statligt stöd ska vara ”skattebetalarnas verk”.
  Jag tänker direkt på tidningar och presstödet?
  Och all den forskning som delfinansieras av våra universitet. Ska den också vara ”skattebetalarnas egendom”?

  Men det är ju bara två snabba funderingar så här på kvällskvisten. Falkvinge har säkert tänkt igenom alla detaljer….

  • En intressant grej med just tidningar är att eftersom bara det du själv producerat är upphovsrättsskyddat har inte journalister upphovsrätt på de nyheter de gräver fram med möda och stort besvär. Det går tydligen ändå att sälja.
   Sen vet jag inte hur det ligger till med forskning på statliga universitet, men helt orimligt kan jag inte se att det skulle vara att det är nåt vi alla får ta del av. Så vitt jag vet är uppsatser offentliga handlingar som ska hållas tillgängliga för allmänheten.
   I båda fallen gäller principen att man inte kan ha upphovsrätt på fakta.

 4. nejtillpirater är ute och cyklar igen, denna gång om Bibeln:

  I det avtal som träffades 1995 mellan staten, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Förläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen om utgivningen av Bibelkommissionens översättning av bibeln överlåter staten sin rätt till ersättning för upphovsrätten till Svenska Bibelsällskapet,

  Det är inte lätt att läsa och förstå texter med fördomsfulla glasögon på näsan – vilket nejtillpirater har bevisat vid mer än ett tillfälle

  • Det är ju den nyöversatta Bibeln som de flesta använder och det är den man menar om man säger Bibeln i vardagligt tal. Det är inte många som använder en icke översatt Bibel och färre och färre använder den gamla översättningen.

   • Svårt att erkänna att du är ute och cyklar…?

    Tveklöst är inte Ricks text fel. Det är din tolkning som är fel.

    Om jag frågar någon ”har du läst bibeln?” då tycker du dom ska svara nej om dom inte har läst den senaste översättningen!? 😉

   • ”Det är ju den nyöversatta Bibeln som de flesta använder och det är den man menar om man säger Bibeln i vardagligt tal.”

    Källa på det? Används Bibel 2000 öht inom frikyrkorna?

   • Om man frågar – Har du hört Beethovens Symfoni nr 5 c-moll ”Ödessymfonin” op.67 så hänvisar man lika lite som när man talar om Bibeln till ett visst framförande – Precis som Beethovens verk så är Bibeln en universell skrift som finns spridd över hela världen i flera olika tolkningar och översättningar

    Så vid jag kan se talar Rick om den universella skriften (som kan tolkas – bearbetas och översättas fritt av alla) och ingalunda enbart om den svenska översättningen

 5. Nu är ju Bibeln inte ”en bok” egentligen utan mer som ett bibliotek av böcker. Skrivna på flertalet olika språk, så om man talar om ”bibeln” och menar en bok som är på ett språk, så är det per definition en översättning man avser. Om du vill sätta dig och översätta originaltexterna till Bibeln och ge ut det så är det klart du får det. Så i sak har Rick rätt, men jag tror faktiskt inte att det är det han menar. Det är ju ett livsverk att sätta sig ner och göra det! Nej, han menar så klart att ge ut en existerande översättning (som är public domain). Nejtillpirater har rätt i att han då får ge ut någon gammal översättning och inte den nya.

  Men mer intressant är vad Rick medger i den här meningen:
  ”Det finns inget som kräver att Bibeln måste skänkas bort bara för att den omedelbart får hämtas, bearbetas och spridas fritt,…”

  Han medger det som många pirater har så svårt att förstå. Att det inte är upphovsrätten som skapar ”värdet” i ett verk. I en värld utan upphovsrätt så skulle verk fortfarande säljas! Och generera pengar åt någon!

  Alla som jobbar med upphovsrätt vet hur en värld utan upphovsrätt ser ut. Det har nog inte piraterna sett, för i så fall skulle dom tänka om. Musik t.ex genererar miljardbelopp åt helt fel människor idag i de länder där upphovsrätten inte fungerar. I Sverige fungerar upphovsrätten ganska bra och det ska vi vara glada för.

  Upphovsrätten kom till som en reaktion på att mellanhänderna tjänade alla pengar. Värdet var redan där. Det enda man gjorde var att fördela pengarna till förmån för upphovsmännen. Tänk efter: upphovsrätten är idag det enda som tvingar skivbolagen att betala en del av intäkterna av skivförsäljning till upphovsmännen. Vill vi ta bort det tvånget? Vore det bättre om skivbolagen behöll 100%?

  • Precis. Det är (ofta) inte lätt att veta vad Rick menar men jag tror precis som du att han blandat ihop Bibeln i ursprungsformat med själva översättningarna/tolkningar. Det är ju trots allt så att både den från 1917 och den nya är tolkade översättningar för man kan inte förvänta sig att läsaren själv ska sitta och göra detta från orginalskrifterna.

   Vad gäller skivbolag så verkar piraterna anse att det enda de sysslar med är exemplarframställning, vilket de uppfattar som ett arbete piraterna kan göra själva via piratkopieringen. Det piraterna inte fattar är att det finns massor av kostnader förutom själva exemplarframställningen som man behöver täcka upp för även om det skulle vara så att exemplarframställningens kostnad är försumbar.

  • Emanuel säger: Upphovsrätten kom till som en reaktion på att mellanhänderna tjänade alla pengar.

   Enligt den Amerikanska Konstitutionen kom upphovsrätten till i ett helt annat syfte

   The Purpose of Copyright
   The core purpose of copyright law is not difficult to find; it is stated expressly in the Constitution. Article I, section 8, clause 8 of the United States Constitution provides that Congress shall have the power: ”to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries (min fetstil)

   På förenklat svenska – Det huvudsakliga syftet med upphovsrätten var att stimulera till kreativitet och att vidga kunskapsbasen och inlärningen i samhället – en klar inriktning mot samhällsnyttan – Huruvida en allt strängare upphovsrätt är till gagn för dessa mål – samhällsnyttan och allmännyttan råder det idag delande meningar om
   Economists say P2P file-sharing fuels art
   Economists: Abolish Copyright & Patents to Save the Economy

   Notera också att flera nobelpristagare i ekonomi – t ex Friedrich Hayek och Milton Friedman – var emot Immaterialrätten – och därmed även mot upphovsrätten
   Hayek on Patents and Copyrights

   Emanuel säger: Alla som jobbar med upphovsrätt vet hur en värld utan upphovsrätt ser ut. Det har nog inte piraterna sett, för i så fall skulle dom tänka om. Musik t.ex genererar miljardbelopp åt helt fel människor idag i de länder där upphovsrätten inte fungerar.

   Notera att pirater (som företräds av Piratpartiet) inte alls förespråkar den fullständiga demonteringen av upphovsrätten – Allt de vill är att det skall vara fritt för privatpersoner – att utan kommersiella vinstintressen – dela filer de själva förfogar över med varandra – Upphovsrätten skall fortfarande gälla för kommersiellt upphovsrättsintrång även om piraterna vill korta skyddstiden (idag upphovsmannens livstid + 70 år – jmfr med skyddstiden för ett nytt hivmedicin patent – endast 20 år) betydlig

   Du definierar inte heller vilka du menar med ”fel människor” – Menar du kanske att dom 4 största musikbolag och dom 6 största filmbolag i världen är dom ”rätta människor”? – Ja – i så fall har piraterna en helt annan uppfattning om vilka som är fel och rätt människor

   Notera också vad som sägs om upphovsmäns och allmänhetens intressen i WIPO Copyright Treaty
   Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the
   Berne Convention,
   (Min fetstil)

   Det vore intressant att höra din uppfattning om huruvida det råder en balans mellan dessa två ytterligheter i upphovsrätten idag och var man i svensk upphovsrätt överhuvudtaget har tagit hänsyn till allmänhetens intresse till tillgång till information

  • Pirater har inga problem med att hylla mellanhänder som tjänar pengar på andra så länge det gynnar dem själva (som ex TPB). Det handlar sällan om att rätt person ska få betalt utan allt som oftast om att pirater (eliten) vill ha allt gratis, oavsett vem som egentligen får stå för kostnaden och vem som egentligen håvar in intäkterna.
   Man kan med samma grundlikgiltighet vara positivt inställd till barnarbete (vilket är en form av slaveri).
   Det intressanta är att ytterst få intelligenta genomskådar piraternas grundtanke; rätten att få nyttja ny teknik utan begränsning (och att därtill lagarna ska skrivas om till att tillåta fritt bruk av ny teknik helt utan etiskt perspektiv).

   Vad tror ni var tanken bakom slaveriet? Det är uppenbart att ex Amerikas förslavande av människor genomfördes av teknokrater, som precis som dagens pirater satte möjligheten till gratis arbetskraft (el gratis produktion) så högt upp att man helt glömde bort (eller medvetet ignorerade) vad som egentligen hände med de människor man förslavade (vems resurser som användes till att tillfredställa elitens behov av gratis arbetskraft/kultur).

   Det är alltså enligt mig farligt att inte begränsa det tillåtna användandet av en teknik som kan användas för att utnyttja andra (är inte detta uppenbart? man legaliserar inte mord (möjligheter) bara för att man uppfunnit kniven (teknik), snarare beläggs knivbruk med restriktioner (etik)).

   Samma sak håller på att ske även idag, då piraternas elit vägrar ersätta arbetare enligt kontrakt. Att vägra ingå kontrakt man inte finner lukrativa verkar inte existera i deras värld. Då är det bättre att utnyttja andra för att få det man vill, och sedan spela oskyldig. Den här typen av idéer borde dött ut på 1900-talet, men det förvånar mig inte direkt att Sverige är fullt av egoister om man säger så.
   Medger inte här på något sätt att Amerikas förslavande av människor är det samma som piratkopiering, men att samma grundprincip hos teknokrater möjliggör bägge situationerna.

   • Det handlar sällan om att rätt person ska få betalt utan allt som oftast om att […] vill ha allt gratis, oavsett vem som egentligen får stå för kostnaden och vem som egentligen håvar in intäkterna.

    Ungefär som privatkopieringsersättningen då? 😛
    För att inte tala om förslagen till bredbandsavgift. Så länge någon betalar något till några så ska alla vara nöjda…

    Den ekonomiska upphovsrätten är en instrumentell rättighet som syftar till att skapa en form av samhällsnytta genom att uppmuntra till skapandet av ett rikare kulturliv. Att jämställa en delvis utebliven effekt av en sådan kulturstödsåtgärd med handlingar som innebär att människor utsätts för våld eller tvång är helt absurt. Läs gärna Mårten Schultz som jag av en händelse upptäckte är inne på samma linje som jag.

    Ditt resonemang om kontrakt blir litet märkligt eftersom upphovsrätten på sätt och vis är ett sätt att kompensera för att skyddet inte går att lösa med kontrakt.

    Och om man nu ska tolka det i vidare mening som ett slags samhällskontrakt, då måste det naturligtvis ingå som en del i detta kontrakt att de som får åtnjuta de direkta fördelarna av det ger någonting tillbaka. När upphovsrätten kan vara i 130 år då är naturligtvis all sådan balans som bortblåst.

    • @Tor (och i övrigt till er som inte förstod det jag skrev)

     Tack för svar, även om jag tycker ditt svar egentligen inte har med det jag skrev att göra (kanske för att jag är svår att förstå?, om man ska tolka övriga svar).

     ”Att jämställa en delvis utebliven effekt av en sådan kulturstödsåtgärd med handlingar som innebär att människor utsätts för våld eller tvång är helt absurt.”

     Fast nu skrev jag faktiskt klart och tydligt att jag inte gjorde en sådan jämställning: (citerar mig själv)

     ”Medger inte här på något sätt att Amerikas förslavande av människor är det samma som piratkopiering, men att samma grundprincip hos teknokrater möjliggör bägge situationerna.”

     Vi går vidare, citerar dig igen:
     ”Och om man nu ska tolka det i vidare mening som ett slags samhällskontrakt, då måste det naturligtvis ingå som en del i detta kontrakt att de som får åtnjuta de direkta fördelarna av det ger någonting tillbaka. När upphovsrätten kan vara i 130 år då är naturligtvis all sådan balans som bortblåst.”

     Varför skulle ett kontrakt eller en upprättad licens mellan två parter vara obalanserad som princip?
     En kontrakt eller en licens – faktisk eller implicerad – bestämmer ju vem som ska få ta del av något eller ej, och under vilka villkor. Detta är något som är helt naturligt (och balanserat, tills kontraktet bryts) vilket du bör inse själv.
     Enda skillnaden i faktiska kontrakt är att de tenderar att vara mer extrema (i bl a detaljer och omfattning) än outtalade sådana (men min rekommendation till alla där ute är att inte ingå avtal – outtalade eller ej – som ni inte har för avsikt att hålla). Alltså, allting i naturen såväl som i samhället sköts av kontrakt/licenser, outtalade eller faktiska. Nog om det.

     Jag skrev kontrakt därför att jag vill att lagen ska omfatta alla människor, inte bara personer som skapar information ”professionellt” (idag kallade upphovsmän), som uppnår verkshöjd. Detta därför att enbart kalla vissa människor för upphovsmän/kvinnor tycks väldigt omodernt när alla i mycket större omfattning än någonsin tidigare ger upphov till information (som kan spridas vidare på internet).
     Och på så vis kunde lagen (eller förordningen) om upphovsrätt skydda/omfatta alla som på något sätt vill begränsa spridningen av personlig information, dvs hjälpa till att skydda människors privatliv såväl som ex spridningen av information skapade av myndigheter och företag.
     (Pirater anser att det är rätt att sprida vidare allt som någonsin funnits på internet -förutom barnporr, vilket inte direkt går att försvara i enlighet med deras princip, men iaf- vilket enligt mig utgör ett större hot mot privatlivet för gemene man än vad FRA någonsin kan göra (om någon t ex hackar din e-post, din mobil, eller din dator eller ditt nätverk, etc, och laddar upp kopior av informationen på internet är du i princip ett hjälplöst offer).
     Det finns många fall där människor begått självmord efter att specifik information de gett upphov till spridits vidare mot deras vilja. Förstår du vad detta innebär, och att principen som PP står för uppmuntrar detta?
     Den lagändring jag förespråkar bör i princip inte ge personer som sprider vidare information rättigheter (som PP vill) utan skyldigheter och ansvar.

     Mitt exempel med kniven (eftersom någon annan kommenterade det) var för att visa ytterliggare exempel på när ny teknologi inte bör tillåtas skapa undantag för viktigare principer– t ex principen att inte skada andra–i lagen, vilket för de flesta borde ses som naturligt. Människor med kniv ska inte ha rättigheter (oavsett hur användbar en kniv är privat), utan skyldigheter att agera ansvarsfullt; därför att en kniv även kan användas som vapen (fildelning kan användas som vapen)

     Slaveri tilläts därför att teknokrater pushade för detta, precis som teknokrater idag (”pirater”) pushar för ett motsvarande digitalt slaveri. Du har inte rätt att äga personlig information och begränsa spridningen av ditt digitala jag, även om informationen verkligen är ”du”, istället ska alla rättigheter till alla människors personliga information tillhöra piraterna.

     Jag hoppas du förstår mitt inlägg mer efter denna förklaring (och varför ditt inlägg inte var ett riktigt svar på mitt). Jag skrev om risker med att tillåta vissa principer (om människor hade satt upp sig emot teknokrater i USA hade det Amerikanska slaveriet aldrig inträffat), risker som givetvis ökar om vissa principer tillåts göra avtryck i rikets lag. Principer som jag kämpar för (såsom ”frihet under ansvar”, och att ingen ska få utnyttja en annan människa som grundprincip) passar helt enkelt inte ihop (och i vissa fall är direkt motsats) till det pirater står för. Och vem, om inte en självutnämnd elit, skulle gå ut och kräva frihet med rättigheter utan skyldigheter?

     Jag debatterar piratfrågan utifrån ett etiskt perspektiv, och utifrån hur lagen och samhället borde utformas istället för det som PP föreslår (vilket i mångt och mycket bygger på principen att det är rätt att utnyttja andra), men att jag går emot deras principer betyder på intet sätt att jag älskar lagen som den ser ut idag (därför är det mindre intressant för mig att debattera detaljer om hur lagen ser ut idag än att debattera de principer som jag anser att lagen ska bygga vidare på).

     • Jag förstod dig alldeles utmärkt från början och nu borde det absolut inte kunna misstolkas – mycket bra skrivet!

      Jag håller verkligen med om det etiska perspektivet., det verkar piraterna helt bortse ifrån, det primära är om de kan vinna några personliga fördelar av att bryta mot lagen eller i övrigt bete sig oetiskt.

      Nu när jag ändå är inne på det där med etiken så är det ju så att det finns många olika etiker, hårddrar man det så uppfattas den ju helt olika av varje person. Jag har mer och mer funderat på om det kanske är det som skiljer pirater och icke-pirater, man har helt enkelt helt olika etik. Hos piraterna finns det nog helt enkelt lite för mycket ”allt är OK tills det är bevisat att det är ett brott”. Och kanske inte ens om det är bevisat, då var det säkert jäv, rättsröta osv…

     • Det blev ett kortare svar här eftersom jag skrev ett längre tidigare.

      Vad som är teknokratiskt är ganska subjektivt skulle jag vilja hävda. Om vi inte hade någon ekonomisk upphovsrätt och någon kom och föreslog att vi skulle införa dagens system imorgon, då skulle den personen sannolikt betraktas som en hopplös teknokrat. Personligen tycker jag ditt mycket långtgående förslag om informationskontroll känns teknokratiskt, även om du säkert har goda föresatser.

      Mitt exempel med kniven (eftersom någon annan kommenterade det) var för att visa ytterliggare exempel på när ny teknologi inte bör tillåtas skapa undantag för viktigare principer– t ex principen att inte skada andra–i lagen, vilket för de flesta borde ses som naturligt.

      Den som medvetet gjort ett verk tillgängligt för allmänheten åsamkas normalt ingen skada som är oberoende av lagskyddet vid intrång i dennes ekonomiska upphovsrätt.

      Ibland är det också högst väsentligt i vilket forum någonting förekommer. Det som jag säger till en vän när jag raljerar om Fredrik Reinfeldt/Mona Sahlin må vara oförarligt i det sammanhanget, men om samma sak skulle tryckas på en framträdande plats i en av våra tidningar skulle det kunna utgöra förtal.

   • ”Det handlar sällan om att rätt person ska få betalt utan allt som oftast om att pirater (eliten) vill ha allt gratis”

    Finns ingen pirat som jag känner som ser det så. Tror du har helt fel. Visst finns det enstaka personer som säkert tycker så men inte piratrörelsen i sig. Själv blev jag pirat när brevhemligheten upphörde i Sverige i och med FRA. För mig är det uppenbart fel att staten tar sig rätt att läsa min personliga korrespondens utan att jag är misstänkt för ett allvarligt brott. Det känns i ryggmärgen att detta är väldigt fel. Men jag antar att du inte håller med mig…

    ”Det intressanta är att ytterst få intelligenta genomskådar piraternas grundtanke;”

    Det borde få dig att tänka efter lite… det kanske beror på att du är helt fel ute.

    • Jag tror att din huvudanledning till att stödja Piratpartiet visserligen delas av flera men att ni är i klar minoritet. Jag tror ändå att flertalet i väljarbasen är fildelare som ser sin illegala fildelning hotad och är arg på fällande domen i tingsrätten.

     Partiet fick ju ett enormt uppsving efter TPB-domen och det gynnade ju även partiet i EU-valet. När det sen har varit tyst om TPB under en längre tid och alla ser att sajten fortfarande fungerar som vanligt så har intresset fallit. Partiet har tappat 2/3 av medlemmarna på mindre än ett år.

     • Jo du har absolut en poäng i det. Hur många som stöttade PP för att dom bara vill ”ha gratis” resp. hur många som upprördes över det rättsliga spektaklet (och den väldigt stränga domen) i sig är ju omöjligt att avgöra.

      Vore intressant att höra om du stödjer din ”kompis” ”lego” och hans förvirrade resonemang om slaveri, knivar och kontrakt… 😉

     • Vare sig Sten eller lego är min kompis men jag tycker att legos resonemang är tydligt och relevant, inte alls förvirrat.

     • Vore intressant att höra om du stödjer din ”kompis” Falkvinge och hans förvirrade resonemang om att all information ”inklusive” barnporr bör vara legalt att inneha. Eller om du stödjer det ”korrekta” och korrigerade PP manifestet där det nu klart uttalas att det skall vara illegalt att innehava barnporr. Du vet det där manifestet som kom till efter att Falkvinge sa ”vi” och tydligen hade fel då ”vi” bara representerade Falkvinge – varken Troberg eller Engström hade uttalat eller tolkat något som att barnpornografi skulle vara legalt att inneha.

     • Jag är kluven i frågan (som sagt: https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/08/05/var-star-egentligen-piratpartiet-i-barnporrfragan-har-rick-falkvinge-gjort-en-pudel/#comment-3365)
      Det var otydligt skrivet i valmanisfestet och gick att tolka på olika sätt. ”no big deal”. Att det finns problem förknippat med ett innehavs-förbud är knappast Rick ensam om att inse.

     • Men Falkvinge anser ju personligen att allt informations innehav skall vara lagligt och detta inklusive dokumenterade övergrepp på mindreårigabarn. Anser du det?

     • Vad förstår du inte i mitt svar? Jag har ingen bestämd uppfattning i frågan. Du vill få det till något jättekonstigt. Halva riksdagen (nästan) tyckte det skulle vara tillåtet 1999.

     • Så Falkvinges åsikt att innehav av barnpornografi bör vara laligt är helt OK med dig.

    • ”. För mig är det uppenbart fel att staten tar sig rätt att läsa min personliga korrespondens utan att jag är misstänkt för ett allvarligt brott” nu är det ju inte så FRA fungerar, de läser inte din personliga korrespondens.

     • Förnekar du att dom har rätt att göra det? Eller du menar att det spelar ingen roll om dom har rätt att göra det eftersom dom troligen inte kommer utnyttja den rätten? Skrämmande resonemang tycker jag. Vissa saker är principiellt rätt viktiga enligt mig.

     • FRA innebär inte att någon har rätten att läsa din personliga kommunikation.

     • Du har helt fel, vilket alla som följt debatten vet.

     • Nej, du har fel, FRA regleringen innebär att de sparar trafikflöden, men de har inte rätten att gå in och lösa din kommunikation. Det krävs misstanke om grovt brott för att de skall få rätten att läsa din kommunikation.

     • och det är dom själva som avgör om misstanken finns….

     • Det krävs misstanke om grovt brott för att [FRA] skall få rätten att läsa din kommunikation.

      Var har du fått det där ifrån?
      Om FRAs sökningar snappar upp ett meddelande i din privata kommunikation är det klart att de har rätt att läsa det. Det krävs ingen brottsmisstanke för det.

     • FRA har enbart rätt att bedriva spaning mot ”yttre militära hot” Inte mot vanliga svenskars kommunikation.

    • Så att t.ex ISP:er och andra nätägare alltid haft både tillstånd och möjlighet att läsa din och min e-post (och även det här inlägget, innan det ens publicerats här) är inget som påverkat brevhemligheten?

     • Ingen har rätt att läsa dina privata e-postmeddelanden (utom FRA nu då). Möjligen din arbetsgivare om du använder jobbets e-post. Sedan skulle det även ha varit skillnad på att staten med sitt våldsmonopol har den rätten. Betyder din kommentar att du tycker staten ska ha rätt att läsa din privat-korrespondens, även ”vanliga” brev då?

      Detta blev väldigt off-topic, kanske ska stanna där…

     • De flesta communities med någon slags intern mejlfunktion är ju helt öppna för communityinnehavaren. De kan i de flesta fall läsa alla interna mejl.
      Det gäller till exempel de flesta dejtingsiter….
      Och det kanske är ett större integritetsproblem än FRA, att databasadministratörerna kan läsa upp kärleksbrev på sina julfester?

     • Om du inte inser skillnaden mellan ett community där du söker medlemsskap och godkänner deras regler och allmän avlyssning ska du nog inte ge dig in i debatten.

     • Helt rätt 😛 Jag har nog läst det i något användarvillkor eller någon gammal lag, eller så har jag bara drömt det.

      Jag blir dock lite nyfiken på vilka undantag som gäller för att detta ska bli aktuellt…

      Tystnadsplikt
      20 § Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till

      2. innehållet i ett elektroniskt meddelande

      får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

      Men strunt samma, detta har ju som sagt inte så mycket med bibeln och dess eventuella upphovsrätt att göra så…

      God natt 🙂

   • Är det såhär din liknelse är tänkt:

    1. Mord är förbjudet
    2. Kniven uppfinns och kan användas effektivt för att mörda
    3. Mord är fortfarande förbjudet

    Jämfört med:
    1. Privatkopiering är tillåtet
    2. Internet uppfinns och gör privatkopiering effektivare
    3. Effektiv privatkopiering förbjuds

    Är inte detta mer relevant:
    1. Myndigheter är förbjudna att läsa privata brev.
    2. Internet uppfinns och e-post blir populärt
    3. Myndigheterna får nu rätt att läsa privata brev…
    eller var det inte detta som borde begränsas enligt dig?!

    • Myndigheterna har alltid haft rätt att öppna brev och paket – t ex för att kontrollera om det innehåller momspliktiga varor, narkotika, bomber eller annat.

     Ska det förbjudas tycker du? Menar du att den rätten har eskalerat och missbrukats på det sätt PP hävdar kommer att ske med den elektroniska kommunikationen?

     • Många avgörande skillnader. Man får INTE öppna ett privat brev mellan 2 svenskar i Sverige. I alla fall inte utan domstolsbeslut. Det får man med FRA (om det av tekniska skäl passerar gränsen). Sedan är syftet ett helt annat. Ett e-postmeddelande kan inte innehålla det som man har rätt att leta efter idag som är fysiska varor (inte information).

      Sedan måste man tydligt markera att man öppnat en försändelse så att det kan kontrolleras och beivras om det skulle börja missbrukas. Vem kontrollerar detta för FRA? Tror du risken är större eller mindre för missbruk om detta kan ske utan reell insyn?

   • @lego

    Alla dessa teorier och påståenden om pirater utan stöd i fakta – vetenskapliga studier och stöd i verkligheten – Varifrån kommer alla dessa osakliga och fantasifulla häränger? – Slavarbete? – Barnarbete? – ytterst få intelligenta genomskådar piraternas grundtanke – men inte lego? – Han låter sig inte luras minsann! –

    då piraternas elit vägrar ersätta arbetare enligt kontrakt.
    Kontrakt förutsätter 2 jämbördiga parter – annars blir det frågan om – just det – typ slavkontrakt – Ett kontrakt som påtvingas och hindrar en köpare att använda sin egendom (javisst ja – musik- och filmköparen kan aldrig betrakta musiken han har betalat för som sin egendom) är ett tvångskontrakt

    Dessutom är det inte arbetarna – dvs upphovsmän – som det handlar om – Dessa har inte lidit några märkbara ekonomiska förluster – tvärtom – de har aldrig mått bättre ekonomisk – trots 10 år av sk illegal fildelning – Men sådana petitesser bryr sig väl inte lego om att införliva i sina teorier

    Varför lär folk sig inte att använda Google och söker stöd för sina ”teorier” istället för att bara blaja ur sig sina dumheter? – Piraterna är inte artisternas fiende – de är deras största fans som lägger mer pengar på musik o och film och som besöker konserter och andra musikevenemang samt bio oftare än icke fildelare

    Musik har aldrig lönat sig bättre

    Forskare kritiska till hårdare fildelningslag
    All den forskning som pågått på senare år tycks ha gått artikelförfattarna helt förbi, menar Wallis. Forskning som bland annat säger att det inte finns något samband mellan fildelning och minskad cd-försäljning. Som säger att de som laddar hem film illegalt också köper fler biobiljetter än de som inte fildelar (SOM-undersökning 2007). Wallis hänvisar också till den strukturomvandling som sker inom framför allt musikbranschen, där upphovsrättsliga inkomster förflyttats från cd-försäljning till konserter och radio/tv.

    En annan forskare, Daniel Johansson vid Music Link i Hultsfred, hävdar på sin blogg att debattförfattarna drabbats av moralisk panik när de skriver att ”svensk musiksektor har förlorat runt 60 procent av sin omsättning sedan 2000-talets början”. Sant är att försäljningen av inspelad musik minskat, men samtidigt har upphovsrättsorganisationer som Stim ökat sina intäkter, likaså konsertarrangörer som Live Nation. Pengar från telecomföretagens nya musiktjänster kommer också musikbranschen till godo. Som helhet blöder inte musikbranschen.

    Artisternas intäkter skjuter i höjden

    Piratene er de beste kundene

    Olagliga fildelare köper mer musik

    Study: P2P users buy more music; apathy, not piracy, the problem

    The death of the album
    TuneCore head Jeff Price released some stats from 2009, and he was upbeat about the state of the business. ”There is more music selling by more artists now than at any time in history,” he wrote. ”Music sales by unit are up, not down (RIAA, IFPI and Nielsen data also state this).” (min fetstil)

 6. Du anklagar Rick för att skjuta från höften. Tycker precis att det är det du själv gör i din jakt på saker att kritisera PP för. Det blir bara futtigare och futtigare saker du hakar upp dig på och det är bara genom att tolka det som sägs extremt hårt du överhuvudtaget får till någon poäng.

  Varför inte diskutera det Rick skriver istället? Det skulle vara intressantare…

  • Visst, det kanske är lite futtigt men jag valde ändå att ta upp det. Rick skrev ju inte överhuvudtaget om att nya översättningen av Bibeln är har copyright, vilket man kan tycka att han borde känna till och nämna i sammanhanget. Man kanske kunde förvänta sig lite mer vid hans comeback efter mediafiaskot. Eller inte.

 7. @legoAlla dessa vilda teorier och påståenden om pirater utan stöd i fakta – vetenskapliga studier och verkligheten – Varifrån kommer alla dessa osakliga häränger? – Slavarbete? – Barnarbete? – Ytterst få intelligenta – men inte lego? – Han låter sig inte luras minsann! –

  då piraternas elit vägrar ersätta arbetare enligt kontrakt.
  Kontrakt förutsätter 2 jämbördiga parter – annars blir det frågan om – just det – typ slavkontrakt – Ett kontrakt som påtvingas och hindrar en köpare att använda sin egendom (javisst ja – musik- och filmköparen kan aldrig betrakta musiken han har betalat för som sin egendom) är ett tvångskontrakt

  Dessutom är det inte arbetarna – dvs upphovsmän – som det handlar om – Dessa har inte lidit några märkbara ekonomiska förluster – tvärtom – de har aldrig mått bättre ekonomisk – trots 10 år av sk illegal fildelning – Men sådana petitesser bryr sig väl inte lego om att införliva i sina teorier

  Varför lär folk sig inte att använda Google och söker stöd för sina ”teorier” istället för att bara blaja ur sig sina dumheter? – Piraterna är inte artisternas fiende – de är deras största fans som lägger mer pengar på musik o och film och som besöker konserter och andra musikevenemang samt bio oftare än icke fildelare

  Musik har aldrig lönat sig bättre

  Forskare kritiska till hårdare fildelningslag
  All den forskning som pågått på senare år tycks ha gått artikelförfattarna helt förbi, menar Wallis. Forskning som bland annat säger att det inte finns något samband mellan fildelning och minskad cd-försäljning. Som säger att de som laddar hem film illegalt också köper fler biobiljetter än de som inte fildelar (SOM-undersökning 2007). Wallis hänvisar också till den strukturomvandling som sker inom framför allt musikbranschen, där upphovsrättsliga inkomster förflyttats från cd-försäljning till konserter och radio/tv.

  En annan forskare, Daniel Johansson vid Music Link i Hultsfred, hävdar på sin blogg att debattförfattarna drabbats av moralisk panik när de skriver att ”svensk musiksektor har förlorat runt 60 procent av sin omsättning sedan 2000-talets början”. Sant är att försäljningen av inspelad musik minskat, men samtidigt har upphovsrättsorganisationer som Stim ökat sina intäkter, likaså konsertarrangörer som Live Nation. Pengar från telecomföretagens nya musiktjänster kommer också musikbranschen till godo. Som helhet blöder inte musikbranschen.

  Artisternas intäkter skjuter i höjden

  Piratene er de beste kundene

  Olagliga fildelare köper mer musik

  Study: P2P users buy more music; apathy, not piracy, the problem

  The death of the album
  TuneCore head Jeff Price released some stats from 2009, and he was upbeat about the state of the business. ”There is more music selling by more artists now than at any time in history,” he wrote. ”Music sales by unit are up, not down (RIAA, IFPI and Nielsen data also state this).” (min fetstil)

 8. Tjena!

  Du ville inte fortsätta vår diskussion i kommentarerna till ditt inlägg ”Falkvinges bunkerklubb”?

  //Danny

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: