Rick Falkvinge satsar på handskrivet brev till hovrätten

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge skickar handskrivet brev till Hovrätten och ber dem flytta Pirate Bay-rättegången till innan valet.  Det kommer förstås inte att ske av olika skäl. Några reflektioner:

 • Det var då märkligt vad teknikfientlig Rick Falkvinge är! Ett handskrivet brev, det vet väl alla att det är gammal teknik, piraterna brukar ju mena att det är teknikfientligt att inte använda den senaste tekniken.
 • Snus är snus om än i gyllne dosor som Nils Ferlin skrev.  Budskapet i brevet påverkas inte det minsta av att det är handskrivet.
 • Han skriver ”Jag vet att alla rutiner har följts. Jag vet att det har hanterats som vilket mål som helst, precis som en god förvaltningsmyndighet ska göra”.  Men vad skönt, blir det fällande dom även i hovrätten så slipper vi alltså den trista jävsdebatten, nu hävdar ju Rick Falkvinge redan på förhand att han vet att alla rutiner har följts!
 • Mitt i brevet blir han lite otydlig och börjar prata om två alternativ som inte tydligt presenteras innan. Först trodde jag att han avsåg alternativen före resp. efter valet men sen skriver han om att ”välja den sida som är mindre inflytelserik och som personerna i hovrätten umgås mindre personligt med”. Så han antyder jäv ännu en gång? Menar han alltså att hovrätten ska ”välja” sidan Piratpartiet/Pirate Bay i det avseendet att man ska beakta deras önskemål före önskemålet att hålla rättegången efter valet? Det borde ju inte spela någon roll dessutom givet att han tidigare skrev att han vet att alla rutiner följts och att han vet att målet har hanterats som vilket mål som helst.

Visst finns det stor politisk påverkan av utslaget i Pirate Bay-målet. Men då ställs man inför två alternativ:

 1. Att hålla rättegången strax före valet och riskera att få en stor påverkan på valet, speciellt om det ännu en gång blir en fällande dom (men det är knappast troligt att det blir en dom innan valet ändå). Även bortsett från fildelningsfrågan så kommer förstås medias uppmärksamhet att ta fokus från andra viktiga frågor som jobben, välfärden osv. Hur påverkas rättssäkerheten av att stressa fram en rättegång innan valet?
 2. Att hålla rättegången efter valet i lugn och ro. Det borde vara det optimala för rättssäkerheten. Piratpartiet kan inte få draghjälp i valet om det blir fällande dom men det  kan knappast vara viktigare än rättssäkerheten.

Hela Pirate Bay-målet kännetecknas av obstruktion. Från personerna bakom Pirate Bay och deras advokater. Från internetoperatörerna som helst vill fortsätta leverera bandbredd så länge som möjligt utan krav på att kunderna ska följa lagen, trots att man i användaravtalen mot kunderna ger möjlighet att häva avtalet om kunderna sysslar med något olagligt typ piratkopiering. Men det värsta som kan hända är ju att kunden går till en annan operatör. Reglerna måste alltså skärpas och gälla samtliga operatörer så att det inte är en konkurrensnackdel att kräva att kunderna följer lagen. Den obstruktion som hittills varit har gynnat personerna bakom Pirate Bay, piraterna och internetoperatörerna, den massiva piratkopieringen har fortsatt utan avbrott trots fällande dom i tingsrätten. Det är nu inte orimligt att även andra sidan får känna av denna effekt genom att låta målet vänta tills efter valet. Visst, man borde ha inlett rättegången tidigare men nu är man tillräckligt nära valet för att inse att det allra bästa trots allt är att ha rättegången efter valet.

Piratpartiet gynnades kraftigt i EU-valet av att man strax innan  fick fällande dom mot personerna bakom Pirate Bay. Det känns rättvist att samma sida inte blir gynnade även i riksdagsvalet.

Sammanfattningsvis – både när det gäller rättssäkerhet och rättvisa är det rimligt att rättegången hålls efter valet i lugn och ro. Med tanke på hur viktig domen är för fortsatt debatt och rättsskipning så är det ännu viktigare att man jobbar på i lugn och ro.  Piratpartiet brukar ju hålla rättssäkerhet högt så då borde de hålla med. Men vi vet ju att rättssäkerhet i deras mening bara omfattar rättssäkerhet som gynnar fildelningsfrågan, alltså Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay.

I sin blogg skriver Rick Falkvinge efter brevet:

jag ber dem att flytta förhandlingarna för att säkra sitt eget anseende som oberoende

Hur tänker han nu? Han menar alltså att ett brev från den ena parten till hovrätten ska beaktas och att detta skulle garantera ett oberoende? Han vill påverka hovrättens beslut angående när rättegången ska hållas via sitt brev, hur kan detta säkra hovrättens anseende som oberoende? Ett brev från Rick Falkvinge är ju också i princip ett brev från Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij och Carl Lundström (eller deras advokater). Piratpartiet har ju via sin leverans av bandbredd till Pirate Bay valt att företräda den svarande parten i målet.

Annonser

Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

Piratpartiet vill ha bort VIP-rum och gräddfil för professionella kulturutövare

Smaka på det här uttalandet från Emil Isberg, riksdagskandidat för Piratpartiet:

Mona nämnde också om vården att hon ville ha bort ”VIP-rum och gräddfil i vården och det är vad vi kräver när det gäller kulturarbetare. Vi säger dock ”Piratpartiet vill ha bort VIP-rum och gräddfil för proffessionella kulturutövare. Alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk, och alla ska ha rätt att oavsett inkomstnivå få tillgång till kultur.”

Vad är det för VIP-rum och gräddfil för kulturarbetare som avses? Är det ”rätten” att mot sin vilja få sina verk kopierade i miljontals exemplar via Pirate Bay i samarbete med Piratpartiet som avses?

Alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk, så brukar det ju inte låta från Piratpartiet. Eller avser man att alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk endast på det sättet som piraterna bestämmer, dvs antingen bekostat med skattemedel eller donationer? Den som vill tjäna pengar på sina verk har alltså inga som helst rättigheter att själv bestämma villkoren?

Och det sista, alla ska ha rätt att oavsett inkomstnivå få tillgång till kultur. Säg ”hej till Lars Ohly!”. Varför ska kultur vara undantaget den allmänna principen att man betalar i proportion till egen konsumtion? För att piraterna vill att det ska vara gratis. För att piraterna inte vill betala ärligt för sig. Men det är helt genomusla skäl. Ingen vettig människa kan anse att det finns någon rättvisa i Piratpartiets politik!

Pirate Bay hackat – 4 miljoner konton läckta

Enligt IDG.se

Detta är ganska intressant, undrar vad Piratpartiet/Pirate Bay tycker om det här? Jag anar att vissa motstridiga intressen kan uppstå…

Några reflektioner:

 • Inte ens pirater eller andra kriminella kan få sin ”integritet” garanterad. Förr eller senare kan även piratinformation hackas. Kanske kan man även nu använda klassiska som man bäddar får man ligga?
 • Det är lite skrattretande att ansvariga bakom Pirate Bay, som brukar hyllas som  datagenier (kriminella sådana), inte har garderat sig mot SQL injections, den risken kan väl ingen som gör anspråk på att veta något om datorer och programmering vara ovetande om? Skrattretande!
 • Pirater verkar tro att de klarar sig från insyn utifrån för olika piratsajter, i själva verket har man ju ingen aning om hur klantigt programmerade sajterna är. Inte ens ”tjyvheder” är en garanti för att inte kunna bli röjd.
 • Kommer vi nu att snart få se publicerat vilka ev. filer Rick Falkvinge, Anna Troberg och Christian Engström så välvilligt delat med sig av till andra? Kanske rent av publicerat via en torrentfil som läggs upp på Pirate Bay? För om den informationen läggs upp så vore det ju censur att ta bort den, eller hur? Är ju bara lite text och en hashsumma… Eller ska informationen kanske läggas upp på wikileaks?
 • Även om hackarna inte vill sälja eller publicera informationen så kan den ju beslagtas av myndigheter eller att viss information finns kvar i loggar på diverse ställen även om hackarna raderat allt, det ska bli oerhört intressant att se vad som följer av det här!

Se även följande länkar

Lite mer detaljer här:

Speaking with security blog Krebs On Security, Russo proved to have the “user names, e-mail and Internet addresses of more than 4 million Pirate Bay users.” The hack was executed through several SQL exploits which gave Russo access to “create, delete, modify or view all user information, including the number and name of file trackers or torrents uploaded by users.” Russo, who also has the usernames and MD5 hashed passwords of TPB’s administrators, said he has no interest in selling this information (although, he did say that he had: “briefly considered how much this access and information would be worth to anti-piracy companies employed by entertainment industry lobbying groups like the Recording Industry Association of America and the Motion Picture Association of America”). The Pirate Bay seems to have since plugged the site’s SQL vulnerability but has yet to release a statement or comment about the matter. More on this as it develops.

Rick Falkvinge är ute och cyklar om penningtvätt

Rick Falkvinge skriver på sin blogg:

Jag var precis på ett seminarium om penningtvätt, där man bl.a. förfasades över en liten butik som uppenbart sysslade med penningtvätt (en liten butik som sålde mobila kontantkort med en årsomsättning på 200 miljoner). Själv förstod jag inte problemet eftersom penningtvätt nu råkar vara helt lagligt i Sverige och det som de sysslade med, följaktligen och per definition, inte är olagligt. De inblandade var alltså inte kriminella och det finns ingen indikation på att de skulle fortsätta med verksamheten i den händelse att den skulle kriminaliseras.

Det är en väldigt märklig verklighetsuppfattning Piratpartiets ledare har. Men piraterna kan ju heller inte skilja på mitt och ditt eftersom man t.o.m. bidrar till massiv medhjälp till brott mot upphovsrättslagen genom att via sitt samarbete med Pirate Bay leverera bandbredd till dem. Angående penningtvätt:

Det finns en penningtvättslag i Sverige som grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv och som gäller i alla EU-länder. Den svenska lagen trädde i kraft 2009-03-15. Men för Rick Falkvinge gäller inga lagar som man inte kan komma runt via s.k. integritet och maximal anonymitet. Det framkallar riktiga rysningar att tänka på att det finns en viss liten men ändå en risk att en helt verklighetsfrånvänd person som Rick Falkvinge kan komma in i riksdagen…

Piraterna jublar över att 6% kan tänka sig att rösta på dem

Enligt artikel i SvD idag:

Framgången i EU-valet har inte omvandlats till ett stöd även i riksdagsvalet. I opinionsundersökningarna hamnar partiet på runt en eller en och en halv procent – att jämföra med 7,1 procent i valet till Europaparlamentet förra året.

Den delen om en eller en och en halv procent är spekulativ, enligt senaste publicerade undersökningen av Sifo ligger ”övriga” på 1.7%, alltså summan av Fi, Junilistan, Kalle Anka-partiet , Fantomen, Piratpartiet m.fl. Min bedömning är att opinionsstödet för Piratpartiet/Pirate Bay just nu ligger klart under 1%. I artikeln framgår även:

Enligt Sifo:s senaste siffror svarar runt sex procent av väljarna att de kan tänka sig att rösta på Piratpartiet.

Denna siffra jublar piraterna över men den är ju rent av usel. Jag kan tänka mig att rösta på samtliga riksdagspartier utom kommunisterna. Hemskt ogärna på S men jag skulle kunna tänka mig, i värsta fall. Av de som är utanför riksdagen skulle jag absolut inte kunna tänka mig att rösta på manshatarpartiet Fi, inte heller på Piratpartiet. Hellre på Kalle Anka-partiet eller Fantomen. Ja, jag vet att de två senare inte är riktiga partier men det anser jag inte att Pirate Bay, förlåt – Piratpartiet är heller.

Piratlogik: Därför ska en moderat rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet

Jag måste erkänna att jag hittills inte förstått den s.k. piratlogiken. Den verkar väldigt fantasifull men någon logik finns helt enkelt inte. Emil Isberg, kandidat till riksdagen för Piratpartiet, skriver på sin blogg om varför en moderat ska rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet. Rick Falkvinge kallar denna artikel för utmärkt. Själv sitter jag och gapar av förvåning, argumentationen är ju rent pinsamt dålig! Emil Isberg skriver:

Piratpartiet kommer att gå in i riksdagen med vår vågmästarstrategi som innebär att vi eventuellt kommer att samarbeta med Moderaterna om de stödjer oss i våra fokusfrågor. Det innebär att en moderat mycket väl kan rösta på Piratpartiet och fortfarande stödja en i övrigt moderat politik.

Det här var ju höjden av övertygande argument… Jag kommer antagligen personligen att rösta på Moderaterna men nu blev jag förstås lite osäker. Piratpartiet kommer eventuellt samarbeta med Moderaterna. Och nu känner jag att jag därför måste rösta på Piratpartiet istället? Ingen vettig människa kan tycka att det här är en logisk och fungerande argumentation!

Sedan kommer en lång lista på frågor där han utan någon som helst motivering anser att man ska rösta på Piratpartiet. I min mest positiva tolkning tar jag detta som ett skämtinlägg. Inte jätteroligt men kanske lite småroligt. En sak är dock säker, den s.k. piratlogiken leder inte Piratpartiet/Pirate Bay in i riksdagen. Den typen av tänkande har helt enkelt inte i riksdagen att göra.