Angående wikileaks publicering av hemligstämplade dokument

Se bl.a. följande länkar och Christian Engströms (”Pirate MEP”)  okritiska hyllande av wikileaks.

Jag är mycket tveksam till detta okritiska hyllande av wikileaks. Vem avgör vad som ska publiceras och hur går det till?

Går man via traditionella media så sker en någon form av redaktionell pressetisk prövning innan publicering och det finns en ansvarig utgivare att ställa till svars.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan anses vara en kränkning av statens integritet, det skulle motsvara att publicera personlig information om en enskild individ eller grupp av individer, exempelvis att tappa av all information från ett landstings medicinska journalsystem och publicera. Skulle en sådan handling hyllas av Piratpartiet? Om inte, varför är man då så okritisk till wikileaks? Får yttrandefriheten användas för att kränka människors rättigheter? Att avslöja något för en grupp människor måste förstås även vara negativt för en annan grupp. Är det alltid majoritetens ”vilja” som gäller? Med den argumentationen skulle man alltid kunna kräva att få publicera personlig information om en politiker eller vem som helst bara för att någon är intresserad.  Jag får inte detta att gå ihop med Piratpartiets ständiga mantra om intregritet.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan få mycket tråkiga konsekvenser för personer som omnämns i handlingarna. Helt oskyldiga personer kan råka illa ut. Det måste finnas en gräns för vad som kan publiceras och någon måste hållas ansvarig för vilka konsekvenser man kan få av publicerandet.

Säg att någon vill publicera kartor/ritningar på sveriges hemliga försvarsanläggningar, det skulle vara ett mycket stort hot mot rikets säkerhet. Det skulle dessutom kosta oerhört mycket pengar att ev. flytta anläggningar i syfte att hålla dem dolda. Vem tar ansvar för dessa kostnader? Publicering kan alltså orsaka mycket stora kostnader för skattebetalarna.

Jag tycker att det okritiska hyllandet av publicering på wikileaks är löjeväckande. Det är som om man ser det som att all sådan publicering automatiskt är bra. Det är den inte. Men vem prövar om den totalt sett är bra eller dålig? Vem står för konsekvenserna? Som vanligt när det gäller Piratpartiets / Pirate Bays politik så är det förstås ”någon annan”.

69 svar

 1. Stackare, du jobbar verkligen i uppförsbacke.

 2. ”statens integritet” ?

  En stat behöver vara transparent. Annars händer just det som nu hänt i Afghanistan, där ”staten” (USA i det här fallet) gör fel, försöker dölja det, gör mer fel, blir korrumperad, kräver mer övervakning – och kränker medborgares integritet.

  En stat måste vara transparent. Det är medborgarna som behöver integritet.

  • Ja en stat behöver vara transparent, men inte i precis alla lägen. Att kräva att precis allt ska vara öppet för en stat skulle inte fungera i praktiken pss som att det inte gör det för ett företag eller en individ.

   Anser man att precis allt som staten gör ska publiceras öppet så borde man även kunna publicera allt som en individ gör öppet. Att en enskild person håller på viss privat information skulle ju då annars kunna anses vara icke transparent för andra personer, grupper, stater osv.

   OBS även att staten ÄR medborgarna. Integritet för statliga angelägenheter gynnar även medborgarna. Inte precis alla medborgare i precis alla lägen förstås men i en demokrati är det ju alltid en fråga om att göra kompromisser. Alla kan inte i alla lägen få sin vilja igenom.

   • Blir inte riktigt klok på dig. Ofta resonerar du vettigt (även om jag sällan håller med dig) och balanserat. Då är det intressant att diskutera med dig. Sedan med jämna mellanrum kläcker du ur dig saker som detta:
    ”Anser man att precis allt som staten gör ska publiceras öppet så borde man även kunna publicera allt som en individ gör öppet.”

    Menar du verkligen vad du skriver eller han du inte tänka innan du skrev!?

    Menar du då t.ex. att alla mina (och dina) privata brev bör vara offentliga dokument? Eller tycker du att alla brev till våra myndigheter ska vara hemligstämplade?

    • Jag menar att det finns bristande logik hos Piraterna. Hyllar man privatpersoners integritet måste man också kunna hantera statens integritet, dvs. sekretess mellan nationer och respekt för hemligstämpling. Jag får intrycket av att det nästan är en sport att bryta hemligstämpling och läcka ut saker från myndigheter samtidigt som att privatlivet ska få obegränsad integritet. OBS att staten utgörs av medborgarna och tillvaratar medborgarnas intressen. Om vissa grupperingar bryter hemligstämpling så skadar det förstås andra grupperingar.

     • Jag tolkar det som att du INTE menar det du skriver utan att du skriver för att provocera?!:
      ”Anser man att precis allt som staten gör ska publiceras öppet så borde man även kunna publicera allt som en individ gör öppet.”

     • Ja, jag anser att man måste kunna respektera sekretess för staten pss som att man ska repsektera integritet för individen. Man kan inte ensidigt kräva maximal integritet för individen och samtidigt helt sakna respekt för statens behov av integritet/sekretess gentemot andra stater och organisationer.

     • Menar du att någon (officiell person) från PP eller wikileaks säger att ALLT staten gör ska vara öppet?! eller vem argumenterar du emot?

     • Man måste ju ge Nej Til Pirater en eloge här, samtidigt som Pirater kräver fullständig anonymitet, så kräver man att andra skall vara fullt öppna, eller är vissa mäniskors integritet mer värd än andras ??

     • Människor som fått folkets förtroende och stor makt måste tåla en viss begränsad granskning. Annars vet ju ej folket att deras företrädare håller vad de lovat.
      Svensson däremot som inte har några förtroendeuppdrag har ju heller inget ”jobb” åt folket att redovisa.

     • Granska makten!
      Integritet åt folket!

   • De flesta organisationer och företag har en uppförandekod och även whistleblowingkod. Dessa är policys för att hålla de moraliska och etiska aspekterna av handlande i företagens namn inom de lagar som finns.

    Detta kan vara att företaget följer lagar som reglerar pengatvätt, bestickning, inte utnyttjar anställda, raggar anställda från sina konkurrenter för att få en fördel på marknaden, eller att dess anställda eller samarbetspartners agerar på ett sånt sätt att det kan leda till eller tolkas som negativt för företaget även om man gör det med företagets eller dess anställdas bästa i åtanke.

    Bryter man däremot mot sitt eget code of conduct / uppförandekod så är whistleblowing tillåtet, det vill säga att man påvisar exakt hur illa skött det är. Vanligtvis gör man detta för att företaget ska kunna styra skutan rätt. Dock så bryter whistleblowing mot code of conduct också, vilket också är anledningen till att många får kicken sen.

    Nu, när det gäller stater som missköter sig, så hade whistleblowing uppåt i kedjan inte fungerat då i slutändan var det regeringen som misskött ett krig utomlands och tystat ner detta. Då måste man visa upp den smutsiga buken på den internationella scenen och för folket, även med risk att bli stämplad som förrädare av de som får skämmas.

    Detta är det som gör skillnad mellan stat och individ, och på det individuella planet är det samma sak om du märker att någon du känner t ex brygger hemma och langar fulsprit till 12 åringar. Du kan vädja till denne att sluta, eller så kan du blåsa i visslan i ett försök att få ut rättvisa. Vanligtvis blåser du då i visslan till polisen som har makt att få personen att sluta.

    Sedan har staten en skyldighet att vara öppna gentemot sina medborgare, då den för affärer i vår räkning. De har ingen rätt att hemlighålla hur de sköter detta utan skall åtminstone visa att de sköter sitt jobb på ett etiskt försvarbart sätt. Det är enorm skillnad på att från individ till individ ha insyn i vad någon annan gör då deras affärer kort sagt inte angår varandra – om de nu inte för affärer tillsammans.

    • Staten kan inte offentliggöra precis allt eftersom detta skulle omöjliggöra samarbete med andra nationer i frågor om säkerhetspolitik, brottsbekämpning osv. Man kan tänka sig en utopi där alla nationer offentliggör allt men det är väl lika sannolikt som en värld där ingen längre begår brott, inte ens piratkopiering…

   • Staten är inte en individ och har därför inte någon ”integritet”. Staten är till för sina medborgare. De lagar som stiftas och efterlevs ska ha folkligt stöd. Då måste medborgarna naturligtvis kunna kontrollera att staten sköter sin uppgift.

    Att staten eller statliga myndigheter kan läcka information är ett argument för att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma vilken information om just denna som ska lagras – inte alls att staten inte ska vara transparent.

    Staten ”ÄR” inte alls medborgarna som du påstår. Staten är bara ett verktyg för medborgarna att kunna forma samhället som de vill ha det.

  • Att behandla staten som en människa är helt fel. Staten är en institution för medborgarna, det är medborgarna som bestämmer över staten och inte tvärtom. Detta tror jag på, men uppenbarligen inte nejtillpirater. Staten ska tydligen inte få exponeras, eftersom den vet medborgarnas bästa.

   • En stat, ett företag, en organisation osv. har ett uppdrag att bevaka intressen för de människor som de företräder. Rent praktiskt kan man inte gå varje individ till mötes. Man kan heller inte offentliggöra precis allt om samarbetet med andra stater, företag osv. kräver sekretess. Att då kräva att allt ska offentliggöras skulle omöjliggöra eller försvåra en hel del samarbete och därmed få stora politiska/ekonomiska konsekvenser.

    Man ska förstås sträva efter att offentliggöra så mycket som möjligt men i de fall man väljer sekretess så ska den respekteras. Är det så att man misstror hanteringen av sekretess så kan man tillsätta oberoende granskningsinstanser som tar stickprov på sekretessbelagd information, det är mycket bättre än att låta allmänheten göra det och därmed bryta sekretessen.

    • Och vad händer om de ”oberoende” granskningsinstanserna väljer att hemligstämpla sina rapporter? ( vill minnas att så skedde exempelvis med ”tsunamibanden” – fynden från ”granskningen” kommer folket ej få se förrän om flera årtionden – då alla inblandade makthavare rimligtvis gått och dött och ej kan ställas till svar för sina handlingar )

 3. Olle, hur menar du? Tror du att Nejtillpirater skulle ha majoriteten emot sig i den här frågan? Jag är inte så säker. Jag är övertygad om att dom flesta tycker det är bra med pressetisk prövning. Okritiskt hyllande är aldrig rätt. Wikileaks SKA motivera allt dom publicerar pressetiskt och stå för sanningshalten i det. Jag tycker dock att Wikileaks har gjort mycket rätt… än så länge. Det finns många företags- eller stadshemligheter som borde komma ut i allmänhetens ljus. T.ex när grova brott begås av stater eller stora företag. Frågan är väl hur länge det håller. Om folk börjar fällas i domstol för att ha läckt till dom så kommer kanske man drar sig för att använda wikileaks igen.

  • Pressertisk prövning eller godtycklig censur? I det här fallet så menar alltså du att staten ska ha rätt att hålla hemligheter och övergrepp de begått där männsikor fått sätta livet till?

   Och att statens rätt till integritet, vilket på det stora hela är befängt, överskuggar allmännyttan i att de som FAKTISKT bestämmer får veta vad deras valda representanter håller på med? Att staten ska ha skydd för insyn på ett sånt sätt att de som blir valda ska kunna hitta på vad jävulskp som helst och sedan ha rätt att tysta allt och alla som känner till det de har gjort? Rubbat…

   • Man får intrycket av att personer som hyllar wikileaks tror att staten till 100% begår övergrepp men detta skulle ju vara helt absurt. Det är klart att det finns saker som behöver skyddas.

    Precis som i fallet med obduktionsbilderna på de mördade barnen i Arboga så kommer publicering via Pirate Bay och wikileaks bara ledare till en ännu strängare hantering av sekretess, med kraftigt ökade kostnader, sämre effektivitet inom statsapparaten och med ännu mindre transparens. Det kommer helt enkelt att bli svårare att få ut information vilket då skulle leda till en ännu mer sluten statsapparat än idag. Ur askan i elden.

    • Strängare hantering av sekretess är väl bra om sekretessen kan brytas i annat fall? En sekretess som inte fungerar är ju verkligen slöseri på pengar och epic fail i allmänhet, speciellt om det gäller rikets säkerhet. Eller?

     I Arboga fallet så var väl inte bilderna sekretessbelagda? Jag har inte hört om fler liknande fall som dykt upp på TPB.

    • Men du kan ju inte argumentera för att öppenhet är dåligt eftersom det leder till mer sekretess? Det är ju som att hävda att det är dåligt att protestera mot att någon blir slagen, med argumentet att då kanske du också blir slagen?

     • Jo det kan jag faktiskt. Både öppenhet och sekretess kräver att man har integritet nog att respektera bägge sidorna och inte missbruka. Att missbruka öppenheten genom att läcka sekretessbelagd information kommer att slå tillbaka på ett eller annat sätt.

     • Det är väl sekrestessbeläggningen som missbrukas oftast. Jag tycker det är lite tokigt av dig att argumentera för att ingen sekretessbelagd information borde läckas, när en del information kanske inte från börjas borde varit sekretessbelagd. Det borde väl vara olika från fall till fall vad som är bäst?

     • Det är ju i princip omöjligt att i efterhand hemligstämpla något som man hanterat som öppet, därför hemligstämplas ibland viss information i onödan. Men det är ändå någon som tar beslutet och då ska det respekteras. Om Sverige blir känt som ett land som aktivt bidrar till att bryta sekretess (tänker bl.a. på prq samt den slappa hanteringen av piratkopieringsfrågan) så kommer det att få allvarliga politiska konsekvenser för Sverige kontra andra länder, exempelvis USA.

    • Rättengångsprotokollet i Arbogafallet var inte en sekretessbelagd handling!

     Den var tvärtom en OFFENTLIG handling helt laglig att hämta ut från rätten av vilken svensk medborgare som helst.O kanske andra medborgare oxå, det vet jag faktiskt inte men argumentet är bara dumt o totalt irrelevant i detta fall.

     Ha det
     Jan

     • Visst var den offentlig och ”bara” att hämta ut. Det är dock en stor skillnad på att gå och hämta något på en expedition och att publicera det via TPB. De flesta inser nog att om några få personer, säg 100, hade hämtat ut det på en expedition så skulle det inte göra så mycket. Om flera miljoner laddar ner som någon slags pervers underhållning så är det en helt annan sak.

      Om alla beslut om vad som ska vara offentligt i framtiden ska utgå från att materialet kan spridas i miljontals exemplar på detta sätt så kommer det garanterat att leda till en mycket restriktiv hållning, dvs man har i praktiken urholkat offentlighetsprincipen i och med att mycket mindre kommer att göras tillgängligt för allmänheten. Detta tycker jag är mycket allvarligt.

     • Vem är du att bedöma om det är pervers underhållning om många fler än 100 glor på det, men om det bara är 100 så är det ok? Försöker du säga att svenska folket i allmänhet är perverst, men att 100 vettiga kanske det finns?

      Härligt att se vilka höga tankar du uttrycker om medborgarna….

 4. […] bloggar: Satmaran, Christian Engström, Nej till pirater och Piratpartiet, Röda Berget – WikiLeaks avslöjar dödspatruller i ”vårt” krig i Afghanistan, […]

 5. Skönt att det finns fler som tycker piratpartiet är löjlig! Det går an att 15-åringar gillar dem men där går också gränsen

  • Om Piratpartiet hade tagit avstånd till piratkopiering och inte lierat sig med Pirate Bay så hade inte ens 15-åringarna brytt sig om integritetsfrågor.

   • Du har rätt, integritetspartiet Piraterna vore ett bättre namn 🙂
    Så det du skriver är egentligen beröm antar jag? Att det har höjt folks medvetande ner till 15 års åldern? Det är nog en bra uppskattning.

    Även om inte PP kommer in i riksdagen så fungerar partiet exakt som det är tänkt – testa nya modeller och öka medvetenheten hos speciellt politiker att deras arbete har långtgående konsekvenser.

    • Med nuvarande politik är Piratpartiet rätt namn, integritetspartiet vore fel, ungefär som att SD skulle heta omsorgspartiet med tanke på att de ville samla in pengar till fattiga svenskar, dock ej personer med invandrarbakgrund. Fängelsekunder (tjuvar) skulle ju också kunna starta ett parti, tjuvpartiet. Att kalla dem hederspartiet (med syftning på att i tjyvhedern ingår att inte tjalla) vore tänkbart men lika fel som att Piratpartiet skulle kalla sig för Integritetspartiet.

     Ett Integritetsparti som inte driver frågan om fri fildelning skulle jag absolut inte ha något emot men då pratar vi inte Piratpartiet.

     • Japp, och många andra liksom jag föredrar att rösta på ett parti som faktiskt tar upp de frågeställningarna, inte som enskilda delar utan faktiskt hur de spelar in i de olika samhällsfrågorna.

      Jag vet att du menade ”frågan om förkortning och förändring av copyright lagarna”, men ville bara se efter att jag förstod dig rätt där, och roligt att du skulle kunna tänka dig ett sådant parti. Det är därför jag arbetar för integritetsfrågorna framför copyright, för den frågan är helt åt helvete på båda sidor.

     • Som jag skrivit så många gånger tidigare så tror jag inte på förkortning av skyddstiderna även om jag inte har något emot det i princip. Så länge den praktiska skyddstiden är enstaka dagar innan ett verk kan delas ut till miljontals personer så spelar det ingen roll vad skyddstiden är satt till enligt lag. Man måste först se till att lagen efterlevs.

     • Nja, jag tycker det spelar väldigt stor roll att skyddstiden är satt oerhört högt (livstid plus 70 år i sverige), då det är väldigt dåligt motiverat att hålla skyddstiden så pass länge. Däremot visar det på oerhört bra lobbying från upphovsrätssindustrins (WIPO) sida att de lyckats få in detta i princip alla länder utan att någon har ifrågasatt rimligheten till så pass lång skyddstid.

      Alla lagar är inte automatiskt rätt utan bör ändras. Speciellt vid stora fall där civil olydnad efter lagen upplevs är det ett tecken på att den bör revideras.

     • Jag har som sagt inget emot i princip att skyddstiden sänks. Men även om den skulle sättas så lågt som 5 år så kommer musk/film att delas ut i miljontals exemplar efter ett fåtal dagar. Tror du verkligen att piraterna tänker att de slutar fildela upphovsrättsskyddat material av respekt för den nya skyddstiden?

      Det som möjligen skulle fungera är sänkning av skyddstiden i kombination med en kraftigt uppskärpt lagstiftning och brottsbekämpning så att man fäller fler och fler för piratkopiering med höga böter och på det sättet får ner omfattningen. Är det kanske den kombinationen du välkomnar?

   • Pratades det inte Wikileaks här?
    Vad har PP med Wikileaks att göra….

    Ha det
    Jan

    • wikileaks hyllas som ikon av PP precis som TPB gör det.

    • Ett fritt (ocensurerat) internet är nödvändigt för att whistleblowers som exempelvis wikileaks ska kunna avslöja missförhållanden i samhället. Det är något som för PP är ett kärnvärde. Wikileaks är förstås bara ett exempel på såna viktiga sidor och vi tar upp det just för att även traditionella media faktiskt också rapporterar flitigt om det. Det är något folk kan anknyta till och som de förstår är viktigt att skydda för att kunna avslöja maktmissbruk, olika former av brott och i extremfallet (exempelvis helikopterskjutningen som wikileaks publicerade) folkrättsbrott och brott mot mänskligheten.

     • Ett fritt internet är inte helt nödvändigt eftersom man kan gå direkt till massmedia under källskydd. Och även om man skulle tycka att wikileaks är OK så kan man inte hävda att resten av internet ska vara fritt, exempelvis TPB. TPB är en sajt för piratkopiering och kan inte i jämföras med wikileaks eller massmedia under källskydd.

     • Det är ju inte så toppen att wikileaks inkluderat namn på civila Afghanistanska individer som arbetar mot Talibanerna, känns som desa individer inte har så stor chans att överleva.

     • Det fula i det här är att de stora tidningarna som wikileaks samarbetade med publicerar en tvättad version där man tagit bort personuppgifter i syfte att följa pressetiska regler och slippa åka på repressalier. Samtidigt länkar man till råmaterialet där känsliga personuppgifter finns. Värsta formen av dubbelmoral.

      Enskilda personer kan få sätta livet till baserat på denna publicering och det spelar ingen roll för offren om personuppgifterna fanns i tidningen eller via en länk som tidningen levererar.

      Jag tror att detta kommer att leda till lagändring så att wikileaks inte längre kommer att hostas i sverige, åtminstone inte i nuvarande form. En sådan lagändring behövs. Att publicera känslig information som kan leda till livshot eller andra repressalier för namngivna personer i materialet är mycket tveksamt, allmänhetens intresse att ta del av materialet kan inte alltid vara det som väger tyngst i vågskålen. Man offrar ett stort antal personers integritet för att gå ut med detta ”scoop”. Urk!

     • Om vi får en sådan lagändring så korrellerar det mkt bra med vad just USA skulle ÖNSKA skedde i detta nu. Det är ju deras intressen som skadas ( lyssna bara på Obama ).
      Det skulle bara bekräfta än en gång vad vi redan visste; att dagens politiker och rättsväsende i Sverige kan köpas för amerikanska dollar.

     • Har du tagit del av materialet så vet du att afghanska civila mkt väl riskerade livet så fort amerikanska trupper var i närheten.
      Oavsett om det råkade vara talibaner som skjöt mot dem just då eller om det var amerikaner som skjöt på några som de trodde var ”insurgeons”.

     • Visst kan man gå till ”massmedia”. Men i de fall massmedia har egenintresse att ej publicera får man då ej göra sin röst hörd. Det kan vara om informationen skulle skada ägaren till massmediet ( eller någon av dennes nära vänner ) exempelvis

      Börjar man väl censurera något så följer snart mycket annat, det vet vi av erfarenhet från dessa ”frivilliga” barnporrspärrar som installerades för några år sen. Många sidor var inte i närheten av barnporr utan var på sin höjd vuxenporr och ett fåtal var inte porr alls. TPB försöktes tas ned genom osakliga anklagelser om barnporr. Så det finns knappt inga metoder som upphovsrättsinnehavarna skyr för att försöka sätta dit fildelare.

     • Även wikileaks censurerar, de publicerar inte allt helt okritiskt som tur är. Men utomstående har ingen aning om hur urvalet sker och om de har någon form av agenda, självständigt eller via påtryckningar.

     • Just därför är det viktigt att andra som är skeptiska till wikileaks material tillåts presentera sin egen bild av vad som skedde utan risk för statlig censur.
      På så vis får man som medborgare möjlighet att ta del av många olika synsätt och själv bedöma vad man väljer att tro eller sympatisera med.

 6. För att en stats medborgare ska kunna göra ett korrekt val av representanter måste allt dessa representanter gör i medborgarnas namn vara offentligt. Detta är basen i en välfungerande demokrati och går inte att kompromissa om.

  I samma ögonblick som folkets representanter anser sig ha rätt att ha hemligheter från folket så fallerar demokratin. Det är som att en menig soldat skulle hålla viktiga handlingar hemliga från en general, själva tanken är absurd!

  Om folkets representanter begår handlingar som de anser inte får bli offentliga så borde de inte begått handlingarna från första början.

  • En stat måste få skydda uppgifter relativt andra stater, allt handlar inte om övergrepp mot medborgarna. Det är en förfärlig syn att ge sken av att staten begår massiva övergrepp mot medborgarna, det allra mesta staten gör är snarare att skydda medborgarna och allt detta kan inte göras helt öppet.

 7. Nu var ju faktiskt Wikileaks förståndiga nog att ta bort personuppgifter från informationen. Det man får veta är alltså att någon har skjutit mot en buss och skadat flera barn, men inte vem.

  Man kan hävda att soldaterna kan hamna i farligare situationer nu när informationen läckt ut om hur uselt kriget har skötts. Jag förstår att USA och Pakistan inte är förtjusta i läckan. Däremot begriper jag inte varför *innehållet* inte kritiseras mer.

  Huvudnyheten här är inte att information om ett dåligt skött krig har publicerats, utan att kriget som vi alla antog sköttes illa egentligen var mycket, mycket värre.

  • Varför är det bra att ta bort informationen om vilka personer som begår krigsbrott? Det är väl den allra mest relevanta informationen att presentera?

   Alltså jag håller med om att barnen kanske man inte ska avslöja, men soldaterna (eller de ansvariga för attacken) är ju helt rätt att avslöja och de ska ju dömas till långa fängelsestraff för det de gjort.

 8. Är den här sajten på allvar?

  • Självklart, under hypotesen (jag är inte helt övertygad) om att Piratpartiets politik är på allvar.

  • Ja, det finns någon som på allvar skriver ett blogginlägg om ”statens integritet”. Det får mig att vilja byta medborgarskap.

 9. Jag förstår inte din kritik. Din kritik verkar inrikta sig på ett hypotetiskt fall där wikileaks gör oansvariga/felaktiga publiceringar?! Detta har väl inte skett ännu…eller?!

  Eller menar du att de konkreta fall som nu har läckts är fel hanterat av wikileaks (och att det därmed är fel av PP att stödja detta)!!? Eller kritiserar du PP för att wikileaks kanske gör något fel framöver?

  • Jag ifrågasätter det okritiska hyllandet av wikileaks som PIratpartiet uttrycker. Det handlar inte bara om möjliga problem med att offentliggöra hemligstämplat material utan även om om den maktfaktor wikileaks utgör. Vem vet om det som publicerat är fabricerat, vinklat, utvalt för att förvränga eller förstärka? Vilken bild får man och vem ligger bakom den? Vilka beslut tas baserat på detta?

   Var är debatten angående wikileaks ev. agenda och vilka som ev. styr vad som publiceras och vad som inte publiceras? All misstänksamhet som Piratpartiet verkar ha mot staten, myndigheter osv är helt bortblåst när det gäller wikileaks.

   • Nej att hylla wikileaks är främst ett initiativ för att belysa varför ett fritt internet behövs. För att olika personer/organisationer måste få publicera sin syn på saker och ting. Finns garanterat även pirater som anser att wikileaks gjort tvivelaktiga avslöjanden.

    Men botemedlet heter ej statlig censur utan det heter att andra som ej delar uppfattningen måste få bemöta det som publicerats genom att komma med en egen version.

    Notera ironin i att jag försvarar din rätt att kritisera wikileaks medan du förespråkar att om staten vill så skulle den få stänga ner både wikileaks ( eller varför inte din blogg ) baserat på att någon hemlig statlig myndighet som hemligstämplar sina dokument tycker det.

    Du finner inte det besvärande?

 10. O som sagt.
  Vad har PP överhuvudtaget med Wikileaks att göra?

  Har nån i världen på nåt ställe nämnt på vilket sätt PP skulle ha nåt inflytande på Wikileaks handlande?

  Jag antar att nejtillpirater, alldeles snart kommer med tvärtomsvar som krånglar till det ännu mer ute i träsket o förklarar att PP är ansvarig för ALLT här i världen bara för att….

  O att ge nidnamn gör ALDRIG nejtillpirater, att kalla PP för PP/TPB är ju bara förnumftigt skrivet av en furnuftig man/kvinna.

  Ha det
  Jan

 11. Jag undrar mest vad det egentliga syftet med Wikileaks är. Ser man endast till deras egen beskrivning av sin verksamhet verkar det vällovligt, men ser man till hur det i praktiken går till är det inte riktigt lika roligt längre.

  Det verkar nämligen till absolut största delen gå ut på att underminera och försvåra för USA. Kanske är det för att USA/västvärlden är så öppet så dessa ”läckor” är möjliga, medans Kina och Nordkorea är så stängda att ”läckor” är omöjliga.

  Eller så kanske det här är en del i den nya kommunistiska kampen?

  Eller så…?

 12. Så talar bara en naiv och demokratiokunnig person – En person som bergfast tror på ”den goda staten” – lag och ordning och i principen att alltid lyda order – no matter what – I nejtillpiraters värld är lagarna gudomliga och alla som kämpar för en förändring av lagen – som t ex Piratpartiet – är suspekta

  Det är därför inte förvånande att nejtillpirater har skapa en blogg – vars enda syfte är att i tid och otid angripa fildelare – the Pirate Bay och Piratpartiet och helt ignorera t ex – musik- och bolagens beteende – propaganda och hot och påtryckningar de utövar på våra politiker i syfte att få dem att lagstifta i deras intressen och helt bortse från medborgarnas grundlagsfästa rättigheter

  I nejtillpiraters förvridna syn – så betyder demokrati att folket engång vart 4:e år får rösta – och därefter skall luta sig tillbaka och hålla käft – Personer – pilitiska partier eller organisationer som protesterar – som vill skapa opinion eller kämpar för förändringar är automatisk suspekta i nejtillpiraters hjärninflammerade värld och får honom att nästan pinka på sig av frustration och rädsla

  Det blir då självklart för personer av nejtillpiraters kaliber att skrika på mera kontroll – mera övervakning och skärpta lagar av Staten mot ofoget – Vad inbillar nya politiska partier – opinionsskapande organisationer eller individer sig? – Packa ihop dem och slå ihjäl dem bara – det är nejtillpirater standard medicin för hur vi skall värna vår frihet – demokrati och grundlagsfästa rättigheter – utan att han inser hur sjuk hans uppfattning är

  • Donsan är tillbaka – lika hysterisk och livrädd för att någon kritiserar PARTIET som någonsin tidigare.

   Allt ska granskas utom PARTIET eftersom alla utom PARTIET ljuger, eller hur menar du Donsan?

   • nejtillpirater har i mina ögon gått från att kritisera partiet till att kritisera varenda ord som kommer ur en piratpartists mun. Det tycks inte ens handla om vad nejtillpirater ens egentligen tycker, utan mest vad han säger sig tycka för att säga emot piraterna.

    Jag har en gammal ”vän” som påminner mig väldigt mycket om dig, nejtillpirater. Slutade umgås med honom för oavsett vad man sa till honom, verkade han tycka raka motsatsen. Ingen tar honom på allvar.

  • Eftersom Donsan anser att västvärlden är så korrupt, så kanske nån borde tipsa honom om en mysig liten bungalov nere i Nord Korea…

 13. ”Men vem prövar om den totalt sett är bra eller dålig? Vem står för konsekvenserna? ”

  Vem står för konsekvenserna av tystnaden?

  Du?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: