Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

28 svar

 1. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister.

  Eh? Om justitieministern delar på ett seminarium i riksdagen, i vilken roll skulle det vara annat än som justitieminister? Aftonbladet skriver förresten så här:
  ”Till Aftonbladet säger hon att idén med grälla färger kanske inte var så bra. Men hon står fast vid principen.”
  Men visst, det är bra att hon har tagit tillbaka det hela.

  Annars tycker jag att det är synd att PP fokuserar så mycket på enskilda personer (det finns ju inget som hindrar att man kritiserar de andra partierna istället för att sätta allt fokus på deras företrädare). Jag kan hålla med om att det är litet överdrivet. Annars tycker jag nog inte att PP gått speciellt hårt åt Littorin själv – i synnerhet i jämförelse med andra partier. Anledningen tycks vara en blandning av respekten för oskuldspresumtionen och att många framträdande piratpartister verkar vara ganska livsstilsliberala och inte stöder dagens sexköpslag.

  Din analys av ordet integritet är litet fånig tycker jag. I andra sammanhang talar man om att inte kränka länders territoriella integritet. Ska man därav dra slutsatsen att alla länder vars gränser vi respekterar med nödvändighet styrs av oförvitliga politiker? Det blir mest en lek med ord tycker jag. Termen personlig integritet är inte helt optimal. Varken ”personlig integritet” eller engelskans ”privacy” antyder någon stark koppling till den fria viljan och rätten att själv bestämma vilka delar av ens privatliv som öppnas upp för andra.

  • Det är ingen analys av ordet integritet och jag vet att det inte är den betydelsen av ordet som Piratpartiet pratar om. Men det är ändå intressant att man agerar på ett sådant sätt att man inte kan anses uppfylla integritet vad gäller oförvitlighet och hederlighet i och med förtalskampanjen mot Beatrice Ask.

 2. En politiker har ett privatliv som alla andra, men när värderingar som Ask’s gör sig synliga så kan man inte gömma sig bakom att hon inte gjorde uttalandet i egenskap av justitieminister.
  Nästa gång jag gör något klantigt på jobbet kanske jag kan hänvisa till att jag gjorde just den idiotgrejen som privatperson och inte i egenskap av IT-tekniker?

  Att kalla svidande kritik av faktiska uttalanden (det finns en del att plocka av i just hennes fall, se nedan) gjorda av en folkvald person för förtal tror jag inte du kommer så långt med. Drevet i gammelmedia kring Littorin anser jag däremot är på gränsen eftersom inga bevis på hans olämplighet som minister framkommit, bara rykten.

  Beatrice Ask har under sin tid som rättvisans högste beskyddare i Sverige dock hunnit med att föreslå avskaffande av oskuldspresumptionen, återinförandet av skamstraff, statligt sanktionerat spioneri mot oskyldiga medborgares korrespondens samt försämringar i rätten till en opartisk prövning/överklagande i domstol. DÄR snackar vi skäl att hitta ett nytt jobb!

 3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet

  Och för att citera vad som står angående personlig integritet:
  ”Ett begrepp som används i rättsliga sammanhang men ännu inte är definierat i svenska lagen.[1] I antologin utgiven av Rättsfonden, 1980 försöker man i stället räkna upp vilka handlingar som kan anses bryta mot någons personliga integritet. Personlig integritet berör bl.a. sekretessfrågor i Personuppgiftslagen men reglerar också tidningsbranschens pressetik. Den handlar om vilket slags personlig information som skall skyddas och innebär rätten till ”… åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser” (se Europakonventionen).

  I lagen verkar det inte göras någon distinktion mellan begreppen brott, kränkningar, intrång och överträdelser mot den personlig integriteten. ”Personlig integritet” likställs ofta med: integritet, privat sfär, enskild sfär, personlighetssfär, privatliv osv. Vad som än menas med begreppet i rättsliga sammanhang används det till att precisera vad den enskilde har rätt att få skydd till. Det skydd som staten kan erbjuda sammanfaller inte nödvändigtvis med det skydd som den enskilde har behov av och förväntar sig att få.

  En stat som saknar eller inte respekterar begreppet integritet gentemot sina medborgare kallas för totalitär, till skillnad från humanistiskt. Människor med högre egen integritet än vad staten kan eller vill erbjuda skydd för, kommer i konflikt med systemet. De som har tillräckligt med civilkurage brukar kämpa för sin rätt till integritet vilket faller inom ramarna för mänskliga rättigheter. Dessa människor kan av totalitära stater stämplas som vanliga kriminella och behandlas därefter. I själva verket handlar det om dissidenter. FN kan blanda sig i om FN:s säkerhetsråd anser att det begås allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.”

  Ord får mening av omständigheterna där de används.

  Jag kan dock hålla med dig om att de upprepar sig ganska mycket angående Asks grodor, men å andra sidan är folks medvetande otroligt kort, och detta är helt otroligt att hon har fått sitta kvar med såna åsikter som går helt mot de flesta partiers åsikter i frågorna, likväl som normal vett och sans.

  Likväl som att man inte kan ha en kundsupport där personen hatar människor, eller en säljare för Volvo som rekommenderar Saab, kan man inte ha en justitieminister som vill införa drakoniska lagar- även om detta är privat. Alla dessa jag nämde ovan är olämpliga för sina poster och bör snarast möjligt byta.

 4. Ånej. Förtal är om man offentligt anklagar något för ett brott utan att göra en anmälan i syfte att dra igång en riktig rättegång. Snarare som Aftonbladet gjort.

  • Källa wikipedia?

   Använder man nationalencyclopedin så får man lite bättre svar eftersom den är faktagranskad av expertis på olika områden. Men den kostar ju pengar så det är väl inget som pirater använder sig av…. Jag saxar lite från ne.se (som jag betalar för):

   ”ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.”

   Passar in så långt på det som Engström och Falkvinge sysslar med.

   ”illasinnat och lögnaktigt tal om ngn, utan dennes vetskap; vanl. i syfte att direkt skada {→skvaller}: påståendet att han tagit emot pengar under bordet är bara elakt ~; ont ~”

   Passar ännu bättre.

   • Är det inte enklare att helt enkelt konsultera lagen än NE? Gratis tillgänglig för alla dessutom 😉

    Jag har för mig att det finns rättsfall med smädade poliser där domstolen kommit fram till att vissa förolämpningar får anses ingå i deras yrkesroll. Det skulle inte förvåna mig om ribban av liknande anledning sätts ganska högt för politiker. Att kritiken av Ask skulle vara brottslig är nog rätt långsökt. Kampanjen mot Jim Keyzer är nog mer på (eller rent av över) gränsen.

    Man kan fråga sig varför inte piratpartiet väljer att låta kritiken falla tillbaka på partierna mer. Då skulle de ju även bränna färre broar i det fall de kommer in i riksdagen.

  • Aha Gastlind, du du beskriver är ju sådant som Christian Engström pysslar med på sin hemsida där han kontinuerligt förtalar Jum Keyzer istället för att polisanmäla den samme.
   http://christianengstrom.wordpress.com/2008/04/24/den-mutade-polisen-heter-jim-keyzer/

   • Han är så vitt jag vet polisanmäld för länge sedan. Men eftersom han är (var) polis är det tveksamt om ärendet kommit värst långt i systemet ännu… kanske har det rent av redan råkat trillat ur? ”Nej oj vi har visst inga bevis här typ. Förundersökningen läggs ner.”

    • Christian borde anmäla honom istället för att förtala honom, men det hade tagit lite mer rakryggat beteende än vad Christian besitter.

     • Motivera varför vi kan lita på att en anmälan till polisen skulle göra någon skillnad!

      Om det är polisen som felat och det handlar om korruption så skulle det förnekas och läggas ner ”i brist på bevis”. Om det ej handlar om korruption så skulle man ej hitta bevis. Tämligen meningslöst!

      Men fakta kvarstår att han blev anställd av Warner Brothers i samband med rättegången. Vem som helst ser att det är korruption som det handlar om utan att behöva göra en anmälan till någon myndighet.

     • Jaha, så i detta fallet och Engströms texter gäller inte oskyldig fram tills det att Keyzer blivit dömd? Låter verkligen inte speciellt demokratiskt det där att PP själva skall bestämma vem som är skyldig eller ej och dessutom utan rättegång! Vad skall vi då anse om TPB?
      Din text är i övrigt – som vanligt – fylld av konspirationsteorier gällande maktmissbruk korrumtion, vilket gör din text lika trovärdig som Falkvinges verklighetsfrånvända Vendetta kopierade tal och texter. Ni lever inte i verkligheten utan i ngn pseudo tecknad variant av därav.

     • Det är väl tämligen uppenbart att piraterna vill att lagar och rättigheter bara ska gälla när det passar deras syften och behov. Man återkommer ständigt till oskuldspresumtionen men i själva verket har man inga som helst problem med att döma någon på förhand, som i fallet med Keyzer:

      ”Vem som helst ser att det är korruption som det handlar om utan att behöva göra en anmälan till någon myndighet.”

      Jag mår illa.

 5. Men det är inte så konstigt att man gör detta med Ask, dom är vana sedan polisen fick sitt…

 6. Är det inte enklare att helt enkelt konsultera lagen än NE? Gratis tillgänglig för alla dessutom

  Bra fråga.

  Sedan kan man ju fundera över varför det finns exakt noll ”seeders” av Nationalencyklopedin på TPB men oräkneliga om man vill ha ”information” om teen sex eller granny +anal

  Information wants to be free…

 7. Gjorde nyss en sökning på ”piratpartiet”

  11 resultat
  6 seeders
  0 leechers

  Man hade ju kunnat vänta sig att åtmindstone Rick Falkvinge skulle använda TPB för sin information… om nu TPB är en sådan viktig informationskanal att man tänker driva den inifrån riksdagen…

 8. Om vi var ett enfrågeparti som bara handlade om fildelning, varför skulle vi kritisera förslaget om gredelina kuvert? Det påverkar inte fildelning på något vis.

  • Gnället om Gredelina kuvert ligger mer i linje med Falkvinges desperata försök att få uppmärksamhet. Det senaste i dag är ett av Falkvinge handskrivet brev där han med sedvanlig skruvad logik försöker få Hovrätten att tidigarelägga TPB rättegången. Och detta är samma person som påstår att Bodström sysslar med ministerstyre, vad kallar vi det då när en partiledare försöker utnyttja sin position för att ändra rättegångsdatum då persosnen tror att det skulle vara positivt för PP?

   • Efter Ask gjort uttalandet och innan hon tog tillbaka det verkade det som att hon ville kringgå en viktig punkt inom rättssäkerhet. Anledningen till att Falkvinge och väldigt många andra (inte bara pirater) kritiserade henne är för att rättssäkerhet är en av våra ståndpunkter. Förresten verkar du se strävan efter uppmärksamhet som något dåligt. Nämn en person som driver ett parti, företag, blogg eller vilken typ av verksamhet som helst som inte vill ha uppmärksamhet. Sedan kan man gå över gränsen och bli desperat som du uttrycker det, men att säga sin åsikt när frågan debatteras faller inte under ”desperat”. (I det fallet var det Ask som lyfte upp frågan ”rättssäkerhet” för debatt, Falkvinge och PP med flera hade en åsikt i frågan och sa den.)

    Jag får be NejTillPirater om ursäkt om jag blir OffTopic nu, men jag känner behov av att svara Sten ang Ricks brev till Hovrätten (http://rickfalkvinge.se/2010/07/13/ett-handskrivet-brev/)

    Din jämförelse med ministerstyre fungerar nästan, men den har två fatala misstag som gör den oriktig

    1) Han styr inte, han ber. I samma inlägg tar han faktiskt upp att han saknar juridiskt inflytande och Hovrätten har 0 skyldighet att följa hans begäran. Saxat från inlägget:
    (”Nu vet jag naturligtvis inte alls hur det här brevet kommer att tas emot av Svea Hovrätt. Det kan bli både papperskorg, Stalingapskratt med pålagda ekoeffekter eller intresserade hummanden.”)

    2) För att kunna utnyttja sin position måste han först identifiera sig som det via att brevid sitt namn skriva ”Partiledare, PP” eller liknande, precis som alla andra signaturer (president, statsminister, hollywoodproducent etc). Det gör han inte, han signerar med sitt namn, adress och telefonnummer, inget mer. Han undertecknar sig som en privatperson, medborgare.

    Dessutom har han en poäng. Horätten har setts som en politisk aktör när den la rättegången efter valet. De kanske inte menade det, men så skedde. Detsamma hade hänt om Tingrätten 2009 hade lagt rättegången efter EU-valet, men de la rättegången före valet och datumsättningen gjorde inte så att de framstod som politisk aktör.

    Men visst är jag smått skeptisk till brevet, du kan se min kommentar till inlägget under samma pseudonym. Ett flyttande av datumen kommer tyvärr ses som en politisk aktion då medierna kommer ta upp att det var en person som har ett stort särintresse i beslutet som övertalade till flyttningen.

 9. Jag anser att den galla som personen/personerna bakom ”nejtillpirater”-signaturen spyr över våra (Piratpartiets) folkvalda vida överskrider de gränser för förtal som de anser att RF och CE korsat.

  Vissa är jämlikare än andra, tycks det.

 10. Det var ju inte en vanlig ”groda”. Hon försvarade det själv i medier i över en vecka om jag ej missminner mig. Krävdes faktiskt att Reinfeldt gick in och ursäktade henne och sa att det var en groda…

 11. Lite taskigt att inte ge oss cred för våra affischer till fru Ask och att du försöker ge Christian Engström äran.
  Vi har förresten precis gjort två affischer om PP som du är välkommen att länka till.

 12. Hur ställer du dig till att registrera politiska åsikter?

  • Det tycker jag generellt inte att man ska göra, dock kanske det finns anledning att det görs av SÄPO eller liknande för kända nazister och liknande extremorganisationer. Det måste förstås finnas ett syfte med att registrera i så fall, vi har ju åsiktsfrihet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: