Rick Falkvinges märkliga skäl att rösta pirat – ur ett liberalt perspektiv

Del 3 i serien kommenteras här. Rick Falkvinges första utspel var ett magplask, det andra en pyspunka, det tredje är ett klavertramp, dvs normalt bristande s.k. piratlogik (= logik som icke-pirater inte får ihop till en logik).

Vi kan samtidigt konstatera att varje liberal håller äganderättens fana högt. Det är ytterligare ett starkt skäl att förkasta de inskränkningar i både äganderätt och fri marknad som utgörs av upphovsrätter och patent. Nu vill Piratpartiet visserligen inte avveckla upphovsrätten helt, bara reducera den kraftigt i ett första steg, men de andra riksdagspartierna ställer sig helt okritiska till konceptet.

Så man är inte liberal nog att även vilja avveckla eller reducera äganderätten? Hur hänger detta ihop. Jag skulle råda herr Falkvinge att studera begreppet immaterialrätt lite närmare, se följande definition från NE:

immaterialrätt (av senlatin immateria´lis, jfr immateriell), den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok. Immaterialrätten brukar indelas i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätten omfattar skyddet för litterära och konstnärliga verk, fotografier och vissa s.k. närstående rättigheter, bl.a. skydd för artisters prestationer. Det industriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar genom patent, skydd för nya växtsorter genom växtförädlarrätt, ensamrätt till din design och skydd för ornament genom mönsterrätt, skydd för varumärken och andra varukännetecken genom varumärkesrätt, skydd för firmor och andra näringskännetecken genom firma samt skydd för andra kännetecken såsom verkstitlar, egenartade efternamn och heraldiska vapen.

Alltså är upphovsrätt och äganderätt samma sak. Så varför anser piraterna då att bara äganderätten som har med resultatet av en intellektuell prestation ska reduceras eller avvecklas? Jo för att man anser sig ha rätt att kränka den rätten förstås och får man inte tillåtelse så tar man sig tillåtelse via användning av tjänster som Pirate Bay – numera en del av Piratpartiet.

Sen förstår jag fortfarande inte vad man i praktiken uppnår med att reducera upphovsrätten kraftigt i ett första steg. Den praktiska upphovsrätten när det gäller musik och film är ju bara enstaka dagar innan verken görs allmänt tillgängliga via Pirate Bay med Piratpartiets goda minne! Vad är det då man vill uppnå med denna reducering? Skulle man efter införande av kraftig sänkning av skyddstiden därmed avbryta samarbetet med Pirate Bay och kanske rent av aktivt ta avstånd från brott mot upphovsrättslagen mot de nya lägre skyddstiderna? Detta kommer inte att ske! Sänkning av skyddstiderna är ett slag i luften. Det som behövs är att den praktiska skyddstiden bevakas, alltså att upphovsmännens rättigheter enligt lag och enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna också gäller i praktiken!

Sedan listar Rick Falkvinge ett antal principer som han anser upphört att gälla och detta skyller han på dagens riksdag. Han anser att inget av de sju partier som sitter i dagens riksdag kommer att återställa hans påhittade problem. Alltså underkänner han hela vår demokrati! Han inser inte att hans eget parti, med opinionsstöd på mindre än 1%, är helt fel ute och det är patetiskt. Rick Falkvinge slåss mot väderkvarnar, hur lång tid ska det ta för honom att inse detta?

12 svar

 1. Äh. Sicket larv du kommer med 😉

  Äganderätt är att jag har något och ingen annan kan få samma utan att jag blir av med det eller att det går åt både
  1. arbete
  2. material
  3. transport
  för att se till att någon annan får samma sak som jag har.

  För kopiering av filer och distribution över internet som är det enda som behövs för just IMMATERIA så faller alla dessa tre nödvändigheter.

  1. Inget extra arbete behövs för att skapa en kopia eller skicka den på internet.
  2. Inget nytt material (fysiska råvaror) går åt vid vare sig kopiering eller försändelse.

  Kvar står då värdet i att immaterian skapas från första början, att den modifieras med mera. Det är vad man ska betala för – om man nu vill ha ny immateria.

 2. Gastlind ligger helt i linje med PP och Falkvinges koncept där artister blir skyldiga att tillåta alla att publicera deras verk bäst de vill.

  Gastlind kommer troligen snart att anse att all försäljning som inte innebär överförning av ägandeskap gällande hårda paket inte borde tillåtas han vill nämligen äga taxin efter en resa, hotelrummet efter en övernattning, fotbollsarenan efter att han skådat en match, hyrbilen efter en dags körning, steget efter detta blir troligen att PP anser att pengar bör kunna kopieras av vem som helst – det kostar ju inget att göra digitala pengar – ingen förlorar pengar när Falkvinge och Gastlind skapar digitala miljoner.

  En liten fråga, varför var Rick Falkvinge (på den tiden under namnet Dick Augustsson) så specifik med att informationen gällande hans blod och vävnadsprov skulle återkallas, jag menar informationen var ju digitaliserad vid Huddinge sjukhus runt tiden den 27 oktober 2003, alltså borde den vara fri att publicera var som helst? kanske hos Wilkileaks? eller?

  • Javisst. Väljer man att publicera ett verk får man räkna med att det ”piratkopieras”. Sådana är marknadens nya spelregler. Man varken kan eller bör göra något åt det.

   Däremot har du helt fel vad det gäller taxi. Jag anser att åker man taxi så är det en tjänst med vissa (hittills) tekniskt oundvikliga kostnader – produktionskostnader för bil, transportkostnader, slitage på bil, lön för taxiföraren, bränsle m.m. Hotellrummet betalar man för hyran av lokal, lön för anställda på hotellet som ger en service, slitage på inredning m.m. Vill man i någon mening ”äga” sitt boende får man köpa sig en villa eller bostadsrätt. Det går inte kopiera ett hotellrum, hur skulle det gå till menar du? Hyrbilen kostar pengar i slitage, bränsle och själva tjänsten att tillhandahålla bilen, där ingår kostnad för garageplats m.m.

   Nej du får allt försöka komma med mer verklighetsnära exempel tror jag, Sten.

   Pengar ska inte kunna kopieras. Det är ju vansinne. Själva poängen med pengar är att de utbytes (i längden) mot arbete i olika former. Tillåts man trycka upp pengar så kan man alltså byta till sig arbete mot inget arbete i gengäld alls. Det jag förespråkar är att låta tekniken effektivisera verksamheten på marknaden så att man kan få samma värde för mindre pengar. Det är något helt annat än att starta en pengakopiator det!

   Grejen är att nu för tiden är det enda arbete som behöver utföras för att småskalig produktion av immateria ska ske själva upphovsmannens arbete. Det är dit pengarna ska gå. Inte till onödiga mellanhänder, feta bonuskåta direktörer eller piratpoliser. Skivindustrin går under av en god anledning. Den har blivit omodern och behövs inte längre för att produktion av musik ska ske!

   Nä dina liknelser är ganska oväsentliga faktiskt. Vidare försöker du trycka på andra påhittade åsikter.

   • Gastlind

    Kostnaden för hotelrummet du anävder är näst intill noll – i synnerhet om du använder det när ingen annan har hyrt det, vi talar någon krona så procentuellt är det inget att tala om och om vi tittar på hur länge hotellet drivs så blir omkostnaden för din gratisnatt en microsumma pengar.

    Jag anser fortfarande att mina likneleser är bättre än dina då du talar om natur (ngt som finns oavsett om människor är där och hävdar sitt ägande eller inte), musik, film bcker uppstår inte av sig själv.

    Pengar kostar inget att frammställa, i synnerhet inte de digitala vi idag använder mest, så vad är det som byts? Det finns en oerhört stor mängd pengar som tjänas utan arbete utan enbart genom spekulation gällande fastigheter, värdepapper etc så den teorin om pengar du frammställer är inte solid.
    Dessutom innebär din egengjorda ekonomiska teori att – om skivbolagen skulle låta varje musikstycke vara vattenstämplad med köparens kreditkort och att detta skulle ge köparen en liten andel i bandets kommande turne, så blir resultatet av din teori – att du själv inte anser att man skall få piratkopiera låten då innehavet av låten motsvarar en summa pengar om turnen går med vinst? en vinst som framkommer efter arbete (gjort av artisten) och efter en investering (gjord av köparen) och låten i sig då motsvarar pengar.

  • Vad Rick Falkvinge gjort eller inte gjort och/eller vilka motiv han ev. kan ha haft med det kan inte jag svara för. Jag känner honom inte alls så väl.

   Är du nån slags pirat-stalker eller? Antingen har du väl knappast något liv på fritiden eller så har du just detta som ditt huvudsakliga yrke?

   Jag menar att man ska ha rätt att hindra andra från att ta del av ens information hos myndigheter _bortsett_ från de fall då man är misstänkt för (någorlunda allvarliga) brott.

   Ska man söka sig försäkringar av olika slag så kommer försäkringsbolag säkert fråga efter så mycket information som möjligt. Man ska då själv som privatperson få förhandla med försäkringsbolaget vilken information man vill ge ut och hur det påverkar försäkringens pris, vad den gäller för och så vidare. Vill man verkligen inte ge ut informationen för man tycker det är obehagligt att bolaget hanterar den så får man nöja sig med en dyrare försäkring eller kanske ingen alls.

   • Undrar mest om logiken med att Falkvinge (när han hetter Augustsson) ville få digital information raderad, ngt han idag anser vara en omöjlighet.

  • jag menar informationen var ju digitaliserad […] alltså borde den vara fri att publicera var som helst? kanske hos Wilkileaks? eller?

   Det där var nog bland det dummaste jag hört. Ingen har väl föreslagit tvångspublicering av all digital information.

   • Tvångspublicering är ju precis vad PP insisterar på vad det gäller all musik, film, litteratur och allt annat som finns digitaliserat i detta världens största bibliotek av fri och gratis information.
    Varför skulle då Dick Augustssons frivilliga blod och cellprov inte publiceras på TPB? och om ngn på sjukhuset väljer att publicera informationen anonymt på TPB så skall Rick Falkvinge ge fan i att ta reda på vem det var som gjorde det – allt enligt Falkvinges egen logik och detta oavsett vilka pinsamheter det var som ledde till Dicks arga korrespondens med sjukhuset.

    • Man bör skilja på valet att flytta information från den privata sfären till offentlighetens ljus och att, när väl så skett genom ett medvetet val av någon som rättmätigen kan fatta det beslutet, hjälpa till att sprida vidare materialet.

     Det första har att göra med personlig integritet, medan det andra framför allt har att göra med den ekonomiska upphovsrätten. Jag tror inte att jag har hört talas om någon som anser att all digital information måste publiceras (skulle det även gälla dagböcker då? det är naturligtvis absurt)

     Däremot är det en väldigt relevant fråga att diskutera hur man ska hantera vidare spridning av information/verk som flyttades över från det privata till det offentliga rummet på ett illegitimt sätt. Det är litet märkligt att PP, som säger sig värna den personliga integriteten, inte debatterar den frågan mer. Jag har länge väntat på en sådan debatt.

     • Någon? rättmätigen?
      Det är inte absurt att diskutera dagböcker när resultatet av PPs och Falkvinges koncept innebär att om en individ olagligen lägger beslag på valfri annan individs dagbok och publicerar den via TPB och Wikileaks så anser Falkvinge att den publicerande individen förtjänar anonymitet och det samma skulle gälla privata nakenbilder eller annan information.
      Vad varken PP eller Falkvinge förstår är att reglering sker av allt – överallt och detsamma kommer att ske med Internet.
      Som sagt så händer der redan nu då alla sajter som sysslar med ngn form av brottsligverksamhet förverkar sin rätt till domänen de driver och de som säljer domäner till verksamheter som i sin tur begår brott förverkar sin rätt att driva verksamhet. ICANN har slutligen börjat verkställa sina egna regler och de som bryter mot ICANN avtalet ligger pyrt till.
      http://torrentfreak.com/pirate-bay-and-megaupload-escape-domain-seizure-by-us-100707/

     • Det är inte absurt att diskutera dagböcker

      Om du läser vad jag skriver litet noggrannare slipper du komma med onödiga invändningar. Vad jag sade är att ingen har föreslagit att all digital information måste publiceras. Det är absurt.

      Men naturligtvis är det inte absurt att diskutera hur man ska hantera vidare spridning av filer som från början inte publicerats på ett legitimt sätt. Jag tror inte att det finns någon konsensus inom PP på den punkten. Falkvinge verkar, om jag förstått saken rätt, inte tycka att vidare spridning av sådan information ska förbjudas i lag (alternativt att sådan lagreglering är meningslös), men jag är litet osäker eftersom frågan, konstigt nog, diskuterats så litet.

      Hur som helst är jag inte övertygad om att detta alltid hanteras bäst av upphovsrättslagen. Bara för skyddstiden kortas till att endast ge så stora incitament till skapande som är nödvändigt (130 år är knappast nödvändigt…) betyder det inte att det är acceptabelt att någon tar en kopia av en dagbok och publicerar den efter säg 20 år mot dagboksskrivarens vilja. Det är nog rimligt att ge olika typer av skydd till verk som medvetet offentliggörs av upphovsmannen och verk/informationsmängder som aldrig var avsedda att publiceras. Kruxet är bara att ibland kan individens integritetsintresse stå emot allmänintresset och intresset av en demokratisk debatt. Ta t ex. det nu välkända filmklippet Collateral Murder. Det är viktigt att vi inte har ett ramverk av lagar som totalt hindrar sådan information från att publiceras.

     • Det mest Falkvinge föreslår är absurt och han klarar sällan av att löpa tankelinan ut gällande resultatet av hans förslag.
      Gällande att ”ingen sagt att all digital information måste publiceras” så är just denna slags publicering en naturlag enligt Falkvinge, alla individer som hanterar sekretssbelagd information kommer att kunna publicera den anonymt och då kan du utgå från att samtliga politikers blodprov kommer att finnas tillgängliga hos TPB, i synnerhet om proverna skulle innehålla några pinsamheter (undrar fortfarande vad det var som gjorde Augustsson så upprörd).

      Hindra ”sådan” information från att publiceras? Nyhetsorganisationer har publicerat ”sådan” information så länge tidningar existerat men de har ett regelverk att följa.

      Ge olika typer av skydd? Innan man går in och i detalj reglerar olika skyddstider för oilika saker (låter oerhört komplicerat) så bör man först och främst se till att dagens lagar och regler efterlevs.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: