Piratpartiet offrar privatpersoners integritet för publicitet

Piratpartiet går ut med att de erbjuder wikileaks serverplats. Först går man in i samarbete med Pirate Bay så att man säkerställer fortsatt massiv piratkopiering, nu vill man även hjälpa wikileaks.

En intressant aspekt av det här är Piratpartiets hårda hållning angående integritet. Den personliga integriteten är helig och får inte brytas. Det är då märkligt att man stöder wikileaks publicering av personuppgifter via alla läckta dokument – uppgifter som kan leda till att namngivna personer får sätta livet till eller får sina liv förstörda på andra sätt. Uppgiften ”leverera scoop angående publicering av massor av hemlighållna dokument” är alltså viktigare än alla de personers integritet man bryter via publiceringen.

New York Times, The Guardian & Der Spiegel går fria eftersom de har tvättat bort personuppgifter från den informationen de publicerar. Samtidigt är den känsliga informationen bara en länk bort. Tidningarna klarar sig (?) och uppfyller (?) de pressetiska reglerna men de känsliga personuppgifterna blir likafullt allmänt tillgängliga precis som om de stod direkt på sidorna i dessa tidningar. Jag förstår att tidningarna delvis hyllar wikileaks eftersom de då kan gå fria från eget ansvar genom att bara länka dit för allt som de själva inte vågar stå för.

Det finns ingen gräns för vad Piratpartiet vill offra för att säkerställa fortsatt funktion hos Pirate Bay. Av ett tidigare inlägg av Rick Falkvinge framgår även att Piratpartiet vill offra barnen, man vill nämligen att barnporr ska vara helt laglig att inneha, att man gått för långt i lagstiftningen. Det finns ingen gräns för vad Piratpartiet vill offra för att få igenom sin fildelar- och barnporrpolitik!

Rick Falkvinge vill att det ska vara lagligt att inneha barnporr, Piratpartiet = Barnporrpartiet

Först läste jag i Rick Falkvinges blogg att han anser att följande bild av Carl Larsson är barnporr. Sedan att en scen ur Ronja Rövardotter är det. Det är omöjligt att förstå hur karln tänker, det är nog inte många människor vid sitt sinnes fulla bruk som anser att de bilderna är barnporr!

Jag surfar vidare och hamnar i Piratpartiets forum och läser följande bland kommentarerna, skrivet av Rick Falkvinge själv:

Vi kommer att driva den frågan — precis som skrivs i pressmeddelandet. Barnporrlagstiftningen måste begränsas så att den gäller riktig dokumentation av riktiga övergrepp på riktiga barn som inte fullbordat sin pubertet. Annars blir den bara löjeväckande och får motsatt verkan. Dessutom ska den återställas till att inte gälla innehav: där tafsade man för mycket på informationsfriheten.

Piratpartiet vill alltså att det ska vara lagligt att inneha barnporr!

Jag har tagit en hardcopy från webbläsaren utifall Rick Falkvinge skulle försöka redigera bort det här.

Edit 2010-07-28: Det står kanske ännu tydligare i hans blogg:

Det är dags att återställa lagstiftningen åtminstone till hur den såg ut före 1999, och bara kriminalisera spridningav riktiga, dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Enormt hög tid. De senaste händelserna visar med all tydlighet varför innehav av information aldrig får vara kriminellt och aldrig får kriminaliseras igen, oavsett vilka skräckvisioner som censurivrare viftar med.

Edit 2010-07-28:

Rick Falkvinge anser även att undre åldersgränsen för när barn är olovliga att begå sexuella övergrepp på ska vara 12 år.

Edit 2011-07-23: Falkvinge har censurerat bort det han skrev enligt länken ovan. Som tur är har jag sparat undan texten han skrev:

All kärlek är bra kärlek.” och
”Flera andra länder har 12 år som gräns, och jag har aldrig någonsin sett historier om traumatiserade tonåringar därifrån.

Nog för att det finns många som tycker att det där med tecknade bilder med barnpornografiskt innehåll kanske är att gå lite väl långt i lagstiftningen, men att idag hävda att det ska vara lagligt att inneha bilder på dokumenterade övergrepp är närmast sensationellt av ett politiskt parti! Jag har några gånger kallat Piratpartiet för fildelarpartiet eller Pirate Bay-partiet eftersom det är så jag har uppfattat partiet, inte minst pga samarbetet med Pirate Bay. Jag har kallat dem för enfrågeparti. Nu måste jag ompröva detta, nu har åtminstone två tydliga frågor utkristalliserat sig:

Fildelning och barnporr!

Piratpartiet = fildelarpartiet, barnporrpartiet, eller kanske lite smidigare fildelar- och barnporrpartiet.

Se även Christian Engströms (”Pirate MEP”) inlägg om detta.

Edit 2010-07-28:

Anna Troberg har skrivit ett inlägg i Aftonbladet debatt men glömde varuupplysa om Piratpartiets barnporrliberala hållning.

Angående wikileaks publicering av hemligstämplade dokument

Se bl.a. följande länkar och Christian Engströms (”Pirate MEP”)  okritiska hyllande av wikileaks.

Jag är mycket tveksam till detta okritiska hyllande av wikileaks. Vem avgör vad som ska publiceras och hur går det till?

Går man via traditionella media så sker en någon form av redaktionell pressetisk prövning innan publicering och det finns en ansvarig utgivare att ställa till svars.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan anses vara en kränkning av statens integritet, det skulle motsvara att publicera personlig information om en enskild individ eller grupp av individer, exempelvis att tappa av all information från ett landstings medicinska journalsystem och publicera. Skulle en sådan handling hyllas av Piratpartiet? Om inte, varför är man då så okritisk till wikileaks? Får yttrandefriheten användas för att kränka människors rättigheter? Att avslöja något för en grupp människor måste förstås även vara negativt för en annan grupp. Är det alltid majoritetens ”vilja” som gäller? Med den argumentationen skulle man alltid kunna kräva att få publicera personlig information om en politiker eller vem som helst bara för att någon är intresserad.  Jag får inte detta att gå ihop med Piratpartiets ständiga mantra om intregritet.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan få mycket tråkiga konsekvenser för personer som omnämns i handlingarna. Helt oskyldiga personer kan råka illa ut. Det måste finnas en gräns för vad som kan publiceras och någon måste hållas ansvarig för vilka konsekvenser man kan få av publicerandet.

Säg att någon vill publicera kartor/ritningar på sveriges hemliga försvarsanläggningar, det skulle vara ett mycket stort hot mot rikets säkerhet. Det skulle dessutom kosta oerhört mycket pengar att ev. flytta anläggningar i syfte att hålla dem dolda. Vem tar ansvar för dessa kostnader? Publicering kan alltså orsaka mycket stora kostnader för skattebetalarna.

Jag tycker att det okritiska hyllandet av publicering på wikileaks är löjeväckande. Det är som om man ser det som att all sådan publicering automatiskt är bra. Det är den inte. Men vem prövar om den totalt sett är bra eller dålig? Vem står för konsekvenserna? Som vanligt när det gäller Piratpartiets / Pirate Bays politik så är det förstås ”någon annan”.

Hederliga människor ska inte behöva betala för piraternas snyltande

Copyswede föreslår att man ska belägga mobiltelefoner med avgifter för att man använder dem som mediaspelare. Piraterna reagerar förstås negativt på det här. Då och då håller jag med piraterna, det här är ett sådant fall. Copyswede har spelat ut sin roll i och med att användningen av media har förändrats så mycket. Få personer kopierar hela CD och bränner på tomma media. Privatkopieringen har till största delen ersatts av piratkopiering. Den ersättning man tar ut på MP3-spelare motsvarar knappast den potentiella förlusten av all kopierad musik som ligger på dem. Många använder aldrig externa media utan lägger sin kopierade musik på datorns hårddisk och då utgår inte en enda krona till Copyswede. Det finns heller ingen rättvisa i hur pengarna som kommer in till Copyswede fördelas till upphovsmännen, den går ju till de största artisterna och det finns ingen tydlig koppling mellan vad som kopieras och vilka som får ersättning eftersom man inte kan logga exakt vad folk lägger på sina externa media. Jag förstår varför Copyswede finns men det går inte längre hitta en rättvist fungerande modell så man borde avveckla systemet snarare än att utvidga systemet. Vänsterpartiets förslag om bredbandsskatt är heller inte någon bra lösning.

Jag är emot Copyswede, inklusive förslaget om avgift för mobiletelefoner, av följande huvudskäl:

  • Det är orättvist att de som inte piratkopierar ska betala för effekterna av piratkopieringen. Copyswede skapades för att hantera det som kallades privatkopiering, något som idag har spelat ut sin roll i och med den massiva piratkopieringen via internet. Letar man på Copyswedes hemsida hittar man inte ett ord om piratkopiering, man ignorerar detta helt och skriver bara om privatkopiering. Men vad är då privatkopiering idag? Sluta hymla om detta och anpassa till verkligheten!
  • Det går inte att hitta ett rättvist system för att fördela ersättningen till upphovsmännen
  • Den ersättning som tas ut för olika typer av media känns godtycklig och har svårt att hänga med teknikutvecklingen med ökande minnesstorlekar, nya tekniker och apparater, ändrade användningsområden och vanor.

Min utgångspunkt är att man ska betala för sin egen konsumtion, inte att alla ska betala för ohederliga människors konsumtion. Man måste alltså jobba mer med att motverka piratkopiering och minska effekterna av piratkopieringen. Den allra största och viktigaste åtgärden är att stoppa Pirate Bay / Piratpartiet och liknande tjänster. Det kommer att ske efter valet, oavsett vilka som vinner. Synd bara att det har tagit så lång tid!

Länkar :

Svd, Dn, Aftonbladet

Domstol i Holland förbjuder Pirate Bay, 50 000 euro per dag i böter

Det börjar se mörkt ut för Pirate Bay / Piratpartiet. En domstol i Holland har nu bekräftat en tidigare dom och kräver att Peter Sunde, Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij ska betala 50 000 euro per dag om de inte ser till att stoppa holländska användare från att använda tjänsten. De tilltalade valde att inte infinna sig vid rättegången.

Man säger att det inte är säkerställt att Pirate Bay är skyldiga till upphovsrättsbrott men att ansvariga för Pirate Bay bidrar till medhjälp genom att tillåta och uppmuntra de holländska användarna att dela med sig av torrentfiler.

De tilltalade har hävdat att de inte längre äger Pirate Bay, att det är företaget Reservella på Seychellerna som gör det. Domstolen anser dock att de tilltalade inte kan bevisa att de inte längre äger Pirate Bay eftersom man inte kan ange namnen på nuvarande ägare eller visa upp något dokument som visar att Pirate Bay är såld till någon annan. Man bekräftar alltså att de tilltalade fortfarande anses vara ägare till Pirate Bay och det är väl knappast någon som trott något annat heller.

Den här domen lär påverka framtida domar mot Pirate Bay och liknande tjänster. Domen förvånar mig inte det allra minsta och det är glädjande att brottslingar för eller senare avkrävs ansvar, att man inte hur länge som helst kan gömma sig under dimridåer i form av fejkade ägarbyten. Förr eller senare lär även Piratpartiet få ställas till ansvar och få en dom emot sig som mot vitesföreläggande kräver att de slutar leverera bandbredd till Pirate Bay. Min bedömning är att en sådan dom kommer inom ganska kort tid efter höstens val. Det ska bli intressant att se om Rick Falkvinge och Christian Engström då framhärdar eller om de ger med sig och slutar leverera bandbredd.

Parallellt med detta försöker antipiratorganisationen BREIN driva ett mål mot största ISP:n i Holland, Ziggo, där de kräver att de ska blockera Pirate Bay. Motivering till detta är:

1. The Pirate Bay is guilty of large scale copyright infringement
2. The Pirate Bay founders have been convicted
3. The Pirate Bay refuses to work with rights holders to solve piracy issues
4. Ziggo can easily block the site with simple technical measures.

Så stoppar man ungarnas fildelning

Se denna artikel i PC för alla. Tipsen på hur man stoppar ungarnas fildelning är inte speciellt uttömmande men det är en bra början. Det är trots allt olagligt att fildela upphovsrättskyddat material och all heder till den som skrivit denna artikel.

Hur hindrar du egentligen dina barn från att fildela illegalt? Och vad kan konsekvenserna bli? PC för Alla reder ut begreppen, och hjälper dig att skydda din familj mot nätets faror och olagliga lockelser.

Lite senare kan man läsa:

Men det räcker inte att blockera Pirate Bay för att ditt barn inte ska kunna ladda ned filer. De torrentfiler som används vid fildelningen går nämligen även att hitta via sökmotorer som Google.
För att vara säker på att ditt barn inte laddar ned upphovsskyddat material måste du spärra användandet av fildelningsprogram. Det är lätt gjort med den inbyggda föräldrakollen i Windows Vista.
Men glöm inte att all fildelning inte är olaglig, så prata med ditt barn först. Fortsätter nedladdningen ändå, läs vidare!

Bra faktaruta också:

Att olovligen ladda ned upphovsrättsskyddat material strider mot lagen. Från 1 april 2009 gäller också den så kallade Ipredlagen, som gör det lättare för upphovsrätts innehavare (till exempel film- och skivbolag) att bevisa vem som laddat ned. Nu kan de i domstol begära att få veta vem som står bakom ett visst ip-nummer som har laddat ned olagligt.

Om domstolen går med på detta, måste bredbandsleverantören lämna ut uppgifterna. Upphovsrätts innehavaren kan sedan driva ett civilrättsligt mål mot personen bakom det ip-numret.

Över 100 000 kronor kan du bli tvungen att betala – enbart i rättegångskostnader. Sedan tillkommer skadestånd. Jämfört med brottmål så kan civilmål dessutom ta längre tid, vilket gör det till en extra kostsam process.

Man kanske borde ha varnat för Piratpartiet och Rick Falkvinge också? Piratpartiet och Pirate Bay samarbetar ju numera.

Kalkonartad reklamfilm om Piratpartiet

Har ni sett nya reklamfilmen för Piratpartiet, ”Ett parti för gratis musik”?

Hur många gånger man än upprepar budskapet om att Piratpartiets politik inte handlar om gratis fildelning så går det inte fram. Bara det att man måste göra en lång dementi visar ju på att partiet har allvarliga problem med att övertyga väljarna. Det är som när Bill Clinton sa ”I did not have sexual relations with that woman”. Säg det tusen gånger till så förstår alla att det är motsatsen som gäller.

Vem skulle gå på motsvarande från Lars Ohly men med budskapet ”Rösta inte för kommunism. Rösta för välfärd”?

Rick Falkvinge mal förstås på som vanligt om källskydd och brevhemlighet.

Du är reporter, om man ska hitta fildelning mellan oss så måste man bryta källskyddet”

Ett ovanligt korkat uttalande. Om man kontaktar massmedia och åberopar källskydd gör man det knappast via fildelning. Det finns ett oändligt antal sätt att skicka information som man vill ha källskydd för till en reporter, varför skulle man då välja att göra det via fildelning? Och om det finns problem med att göra det via fildelning så är det väl fullt naturligt och rimligt att välja något av alla andra fungerande sätt. Om jag vill få källskydd via mitt sätt, exempelvis genom att sätta upp en lapp på en publik anslagstavla, så kan jag inte kräva att ingen annan ska få läsa den lappen eller att ingen ska få ställa sig och se vilka som skriver och läser på tavlan för att mitt syfte var att informationen bara skulle nå en reporter och under källskydd, det är ju helt absurt. Och användningen av bittorrent med torrentfiler och beskrivningar som publiceras på Pirate Bay / Piratpartiet är ju som att använda en publik anslagstavla.

Rick Falkvinge säger även:

Fildelningen har blivit symbolfrågan som en gammal industri använder för att montera ned medborgarrätter

Det är piraternas beteende, massiva brott mot upphovsrättslagen, som monterar ned medborgarrätter, inte ”gammal industri”. Det är som att säga att alla butiksägare, en ”gammal bransch”, monterar ned medborgarrätter genom att sätta upp kameror för att motverka snatterier, istället för att inse att det faktiskt är snattarna som via sitt beteende driver fram nödvändiga motåtgärder. Snatteri är ett lagbrott. Fildelning av upphovsrättskyddat material är ett lagbrott. Håller sig piraterna bara till lagen så sker heller ingen nedmontering av medborgarrätter, det är inte svårare än så!

Christian Engström säger:

Fildelningen, det är bara något fantastiskt som redan finns

Fildelningen finns, ja det är ju inget kontroversiellt med detta. Det är ju den illegala fildelningen det handlar om. Det är som att säga att varutransaktioner redan finns, alltså legitima köp, för att därmed försöka legitimera snatterier.

Nej, det handlar förstås inte alls om fildelning. Absolut inte. Och att Piratpartiet levererar bandbredd till Pirate Bay är förstås bara en tillfällighet. Likaså att Rick Falkvinge hyllar Pirate Bay som en ikon. Var vänliga och bortse från detta, det är bara en symbolhandling. OBS, det handlar INTE om fildelning! DET HANDLAR ABSOLUT INTE OM FILDELNING!

Rick Falkvinge satsar på handskrivet brev till hovrätten

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge skickar handskrivet brev till Hovrätten och ber dem flytta Pirate Bay-rättegången till innan valet.  Det kommer förstås inte att ske av olika skäl. Några reflektioner:

  • Det var då märkligt vad teknikfientlig Rick Falkvinge är! Ett handskrivet brev, det vet väl alla att det är gammal teknik, piraterna brukar ju mena att det är teknikfientligt att inte använda den senaste tekniken.
  • Snus är snus om än i gyllne dosor som Nils Ferlin skrev.  Budskapet i brevet påverkas inte det minsta av att det är handskrivet.
  • Han skriver ”Jag vet att alla rutiner har följts. Jag vet att det har hanterats som vilket mål som helst, precis som en god förvaltningsmyndighet ska göra”.  Men vad skönt, blir det fällande dom även i hovrätten så slipper vi alltså den trista jävsdebatten, nu hävdar ju Rick Falkvinge redan på förhand att han vet att alla rutiner har följts!
  • Mitt i brevet blir han lite otydlig och börjar prata om två alternativ som inte tydligt presenteras innan. Först trodde jag att han avsåg alternativen före resp. efter valet men sen skriver han om att ”välja den sida som är mindre inflytelserik och som personerna i hovrätten umgås mindre personligt med”. Så han antyder jäv ännu en gång? Menar han alltså att hovrätten ska ”välja” sidan Piratpartiet/Pirate Bay i det avseendet att man ska beakta deras önskemål före önskemålet att hålla rättegången efter valet? Det borde ju inte spela någon roll dessutom givet att han tidigare skrev att han vet att alla rutiner följts och att han vet att målet har hanterats som vilket mål som helst.

Visst finns det stor politisk påverkan av utslaget i Pirate Bay-målet. Men då ställs man inför två alternativ:

  1. Att hålla rättegången strax före valet och riskera att få en stor påverkan på valet, speciellt om det ännu en gång blir en fällande dom (men det är knappast troligt att det blir en dom innan valet ändå). Även bortsett från fildelningsfrågan så kommer förstås medias uppmärksamhet att ta fokus från andra viktiga frågor som jobben, välfärden osv. Hur påverkas rättssäkerheten av att stressa fram en rättegång innan valet?
  2. Att hålla rättegången efter valet i lugn och ro. Det borde vara det optimala för rättssäkerheten. Piratpartiet kan inte få draghjälp i valet om det blir fällande dom men det  kan knappast vara viktigare än rättssäkerheten.

Hela Pirate Bay-målet kännetecknas av obstruktion. Från personerna bakom Pirate Bay och deras advokater. Från internetoperatörerna som helst vill fortsätta leverera bandbredd så länge som möjligt utan krav på att kunderna ska följa lagen, trots att man i användaravtalen mot kunderna ger möjlighet att häva avtalet om kunderna sysslar med något olagligt typ piratkopiering. Men det värsta som kan hända är ju att kunden går till en annan operatör. Reglerna måste alltså skärpas och gälla samtliga operatörer så att det inte är en konkurrensnackdel att kräva att kunderna följer lagen. Den obstruktion som hittills varit har gynnat personerna bakom Pirate Bay, piraterna och internetoperatörerna, den massiva piratkopieringen har fortsatt utan avbrott trots fällande dom i tingsrätten. Det är nu inte orimligt att även andra sidan får känna av denna effekt genom att låta målet vänta tills efter valet. Visst, man borde ha inlett rättegången tidigare men nu är man tillräckligt nära valet för att inse att det allra bästa trots allt är att ha rättegången efter valet.

Piratpartiet gynnades kraftigt i EU-valet av att man strax innan  fick fällande dom mot personerna bakom Pirate Bay. Det känns rättvist att samma sida inte blir gynnade även i riksdagsvalet.

Sammanfattningsvis – både när det gäller rättssäkerhet och rättvisa är det rimligt att rättegången hålls efter valet i lugn och ro. Med tanke på hur viktig domen är för fortsatt debatt och rättsskipning så är det ännu viktigare att man jobbar på i lugn och ro.  Piratpartiet brukar ju hålla rättssäkerhet högt så då borde de hålla med. Men vi vet ju att rättssäkerhet i deras mening bara omfattar rättssäkerhet som gynnar fildelningsfrågan, alltså Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay.

I sin blogg skriver Rick Falkvinge efter brevet:

jag ber dem att flytta förhandlingarna för att säkra sitt eget anseende som oberoende

Hur tänker han nu? Han menar alltså att ett brev från den ena parten till hovrätten ska beaktas och att detta skulle garantera ett oberoende? Han vill påverka hovrättens beslut angående när rättegången ska hållas via sitt brev, hur kan detta säkra hovrättens anseende som oberoende? Ett brev från Rick Falkvinge är ju också i princip ett brev från Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij och Carl Lundström (eller deras advokater). Piratpartiet har ju via sin leverans av bandbredd till Pirate Bay valt att företräda den svarande parten i målet.

Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

Piratpartiet vill ha bort VIP-rum och gräddfil för professionella kulturutövare

Smaka på det här uttalandet från Emil Isberg, riksdagskandidat för Piratpartiet:

Mona nämnde också om vården att hon ville ha bort ”VIP-rum och gräddfil i vården och det är vad vi kräver när det gäller kulturarbetare. Vi säger dock ”Piratpartiet vill ha bort VIP-rum och gräddfil för proffessionella kulturutövare. Alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk, och alla ska ha rätt att oavsett inkomstnivå få tillgång till kultur.”

Vad är det för VIP-rum och gräddfil för kulturarbetare som avses? Är det ”rätten” att mot sin vilja få sina verk kopierade i miljontals exemplar via Pirate Bay i samarbete med Piratpartiet som avses?

Alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk, så brukar det ju inte låta från Piratpartiet. Eller avser man att alla ska ha rätt att tjäna pengar på sina verk endast på det sättet som piraterna bestämmer, dvs antingen bekostat med skattemedel eller donationer? Den som vill tjäna pengar på sina verk har alltså inga som helst rättigheter att själv bestämma villkoren?

Och det sista, alla ska ha rätt att oavsett inkomstnivå få tillgång till kultur. Säg ”hej till Lars Ohly!”. Varför ska kultur vara undantaget den allmänna principen att man betalar i proportion till egen konsumtion? För att piraterna vill att det ska vara gratis. För att piraterna inte vill betala ärligt för sig. Men det är helt genomusla skäl. Ingen vettig människa kan anse att det finns någon rättvisa i Piratpartiets politik!