Piratpartiets valargument väcker ilska och skratt

En mycket träffsäker artikel på Nyheter24:

Piratpartiet förklarar varför de ska få din röst. Och det är inte helt politiskt korrekta argument. Bert Karlsson bemöter argumenten med eftertryck.

Bl.a.:

Bert Karlsson menar att piratpartiet egentligen är ute efter att forma om en generation.

– Det är ju hela idén med Pirate Bay. Att locka in ungarna med godis och gratis musik och sen göra dem till extremister. Det finns ju ingen som granskar de här, säger han.

Det ligger mycket i det här. Nu finns det iofs åtminstone någon som granskar, nämligen Nejtillpirater. Jag är dock bara en privatperson som gör det här som någon slags hobbyverksamhet eftersom sakfrågorna intresserar mig och jag anser att Piratpartiet/Pirate Bay inte har i riksdagen att göra.

Artikeln bemöts av ”Pirate MEP” Christian Engström.

Det ska förresten bli spännande att se Rick Falkvinge försöka ta fram fyra skäl till att rösta pirat ur ett kapitalistiskt (högerpragmatiskt), solidariskt (vänsterprincipiellt), liberalt (högerprincipiellt) och ur folkhemmets perspektiv (vänsterpragmatiskt). Det tycks vara en helt omöjlig uppgift. Hur man än vänder och vrider på det så uppfattar jag piraternas åsikter som tydliga vänsteråsikter även om vissa anser att de är anarkoliberala.

Miljöpartiet gick ju också ut från början med att man inte tillhörde något block men det blev ju väldigt snabbt tydligt att vad man sa och vad man menade var helt olika saker. Miljöpartiet är ju numera ett tydligt vänsterparti och ingår också officiellt i den rödgröna röran tillsammans med hon vars tänkande inte tillhör hennes starkare sidor samt kommunist-Ohly. Piratpartiet skulle passa bra in i den röran.

Annonser

Piratbyrån läggs ner

Piratbyrånläggs ner efter 7 års verksamhet, se bl.a denna utmärkta artikel i SvD. Några citat:

Någon egentlig verksamhet har inte bedrivits på länge och den debatt som i början genererade så många nya och spännande tankar har på senare tid mest stått och stampat. Vilket man inte kan lasta Piratbyrån för. Istället har mediernas bevakning av ämnet gått från vild nyfikenhet till matt ointresse, vilket har lett till att de internetrelaterade kulturdiskussionerna har flyttat bort från mainstreamfåran och (tillbaka) till de mer småskaliga och nischade flödena. Utvecklingen har oundvikligen lett till att alla former av grupperingar har blivit mindre intressanta. Piratbyråns yttre roll – som ett slags talesgrupp för en framväxande idé – behövs inte längre. Inte i en medievärld där ingen efterfrågar dess uttalanden.

Tja, debatten lär gå vidare. Men möjligen lämnar Piratbyrån den med ett slutord som alla kan ställa sig bakom. Gruppen har ju enligt sin sajt ”stängt för eftertanke”. Och mer än att alla då och då skulle ta efter det beteendet kan man väl knappast hoppas på.

Med tanke på hur lite media skriver om Piratpartiet/Pirate Bay numera så finns inget större intresse längre. Enfrågepartiets åsikter om fri fildelning på andras bekostnad har tappat intresset hos allmänheten och medias ointresse är bara en spegling av detta. Rick Falkvinge försöker då och då få luft och lyckas ibland skrika sig hes men väldigt få bryr sig. Piratpartiet har tappat mer än 2/3 av sina medlemmar på mindre än ett år och stödet enligt opinionsundersökningarna ligger på under 1% sedan länge. Det är bara en tidsfråga innan Piratpartiet följer samma mönster som Ny demokrati och Junilistan – upp som en sol och ned som en pannkaka. Eller möjligen via en stilla och utdragen dödssuck.

Men Rick Falkvinge ger inte upp.

Inte minst fortsätter den tekniska aktivismen genom allas vår globala ikon.

Jo vi vet ju vid det här laget att Pirate Bay inte bara är Rick Falkvinges ikon, man har ju också ingått ett regelrätt samarbete med Pirate Bay genom att leverera bandbredd till dem. Det är möjligt att det felbeslutet var det som var det riktigt stora steget i den oundvikliga vägen mot slutet.

Se även andra artiklar:

DN, Aftonbladet, SvD, Marcin de Kaminski

Därför är Piratpartiet inte det bästa valet för de allra flesta

Jag vill kommentera inlägget Därför är Piratpartiet det bästa valet för alla, ett inlägg på futuriteter som verkar vara populärt i piratkretsar.

 • Piratpartiet står för rättssäkerhet och individens rätt mot staten, som Moderaterna brukade göra.

Mot rättssäkerhet ställs även rättstrygghet, det ska inte bli nästan omöjligt att fälla någon, vilket blir resultatet med Piratpartiets politik. Individens rätt mot staten omfattar även brottsoffrens rätt att få upprättelse och få brottslingen fälld, liksom att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i samhället och känna en tro på att brott inte lönar sig. Det handlar om att hitta en balans mellan olika intressen och med Piratpartiets politik skiftas balansen över radikalt så att brottsoffren gynnas på brottslingarnas bekostnad.

 • Piratpartiet står för individens rätt mot storfinansen, som Socialdemokraterna brukade göra.

Nu vet jag inte alls vad som avses med storfinansen. Jag ser inte problemet. Avses skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur som man gärna vill ha men inte vill betala för?

 • Piratpartiet står för fri kultur och utbildning, som Vänstern brukade göra.

Det beror på vad man menar med fri. Piratpartiet menar knappast att alla (oavsett etnicitet, samhällsklass, religion, kön…) ska kunna ta del av kultur och utbildning under lika villkor, utan snarare att med fritt avses gratis, dvs att någon annan ska betala. Rena kommunisttänket!

 • Piratpartiet står för frihet och en transparent stat, som Folkpartiet brukade göra.

Eh? Frihet för brottslingar och fuskare?

 • Piratpartiet står för en stark integritet, som Centern brukade göra.

Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?

 • Piratpartiet står för tystnadsplikt och prästers rätt att ha själavårdssamtal utan att vara avlyssnade, som Kristdemokraterna brukade göra.

I syfte att ingen att ingen brottsling ska kunna fällas, läs illegal fildelare?

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle utan övervakning.

Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga. Exempelvis har tidigare justitiekansler Göran Lambertz sagt att c:a 75% av befolkningen vill ha mer kameraövervakning, c:a 25% vill ha mindre. Piratpartiet företräder en klar minoritet.

 • Piratpartiet erbjuder ett rättssäkert samhälle, där ingen straffas utan rättegång.

Läs – nästan ingen brottsling kommer att kunna fällas, på brottsoffrens bekostnad. Om alla rättsprocesser ska ta sådan lång tid och ta sådana resurser som Pirate Bay-målet så kommer det också leda till att andra mål försenas och med sämre rättssäkerhet som resultat. Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott kommer totalt sett att öka rättssäkerheten.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kultur får delas fritt av medborgarna.

Kultur som släpps fri av upphovsmannen får ju redan delas fritt av medborgarna så vad är problemet? Jo just det – man vill tvinga de upphovsmän som enligt lagen har rätt att ta betalt att släppa ifrån sig kulturen gratis vare sig de vill eller inte. Dessutom handlar det ju knappast om några existentiella behov som mat eller kläder utan snarare ren lyxkonsumtion utöver all den kultur som redan är helt fri. Man vill helt enkelt inte betala för sig utan räknar med att ”någon annan” ska betala för sin egen lyxkonsumtion.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla.

Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det? Student Bay har väl f.ö. stängts ner. Eller ska Piratpartiet leverera bandbredd även till Student Bay?

 • Piratpartiet erbjuder kunskapssamhället!

Piratpartiet erbjuder en fristat för kriminella och fuskare, ett samhälle utan regler, normer och fungerande lagar. Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!

Ugglor i mossen angående Piratpartiets medlemsökning

Vi har sett medlemstalet för Piratpartiet rasa de senaste månaderna, till mindre än en tredjedel av antalet för ett år sedan. De senaste dagarna har det ökat ganska kraftigt – och utan att man kan se några speciella nyheter som skulle kunna ligga bakom. Inte ens samgåendet med Pirate Bay påverkade nämnvärt tidigare så vad skulle kunna ligga bakom nu? Är det någon mer än jag som anar ugglor i mossen? Man har ju pumpat in falska medlemmar förut för att skaffa sig fördelar i internvalet så det kanske är något liknande som händer nu. Eller är det någon som kan förklara varför det helt plötsligt ökar med flera hundra medlemmar per dag?

Edit 22 juni, 2010: Beror tydligen på massiv rekrytering under DreamHack, dvs det är en tillfällig effekt.

En piratbloggares verklighetsuppfattning

Jag har många gånger skrivit om hur pirater och Piratpratiets partiledare Rick Falkvinge gör fantasifulla tolkningar för att de ska ge de svar man vill få fram. De flesta har ju genomskådat detta vid det här laget. Idag läste jag på en av piratbloggarna om att Piratpartiet är störst enligt en ny opinionsundersökning.

Under en tid har på 之乎者也:s blogg funnits en väljarbarometer, där besökare kunnat ange dels partisympati och dels vilka frågor som är viktigast inför valet. Mätningen bygger på ett slumpmässigt urval om 984 personer, och resultatet är statistiskt säkerställt med ett konfidensintervall om 95%.

Till skillnad från andra opinionsinstitut har 之乎者也 inte nyttjat fasttelefoni som metod, eftersom ångtelefoni är en föråldrad kommunikationsform som inte är representativ för hela befolkningen – jag har visserligen själv ångtelefoni, men man kan inte ringa in på den; det är enbart en brygga för bredband.

Resultatet av undersökningen är slående och utgör ett skräckscenario för gammelpartierna. Piratpartiet får med 44% en vågmästarställning som heter duga, och kan i princip bilda minoritetsregering med hattande majoriteter i olika frågor.

Nog för att det finns brister med att bara ringa upp personer som har fast telefon men att påstå att en omröstning som ligger på en piratblogg skulle ge ett bättre urval tar väl ändå priset. Jag hoppas att inlägget är skrivet med glimten i ögat men jag är inte alls säker på att det är så. Jag har sett liknande faktavrängande och fantasifulla tolkningar av pirater tidigare. Och ännu värre – många pirater som läser bloggen inser säkert inte att det handlar om skämt eller en fantasifull överdrift. I själva verket har Piratpartiet under många månader legat under 1% i opinionsundersökningarna och medlemstalet har rasat. Inte ens samgåendet med Pirate Bay har hjälp – kanske har raset tvärtom blivit kraftigare just pga detta.

Det börjar bli hög tid för piraterna att öppna ögonen och inse att man är helt fel ute. Piraterna slåss mot väderkvarnar just nu, det är dödfött. ”Väderkvarnarna” är den majoritet av befolkningen – över 99% – som anser att piraterna är helt fel ute och inte skulle kunna tänka sig att rösta på dem i kommande riksdagsval.

KTH-forskaren Daniel Johansson avfärdar flera piratmyter om att fildelningen gynnar branschen

Se följande länk, han har även postat en länk i Christian Engströms (”Pirate MEP”) blogg. Jag citerar några avsnitt i denna mycket intressanta genomgång:

Precis som van Eijk N. et al, påpekar i stort sett alla forskare att det är svårt att hitta exakt empiri kring hur fildelningen påverkat musikförsäljningen i stort. Olika metoder har använts och resultaten varierar, allt från att man hävdar att fildelningen är positiv för musikintäkterna till att hävda att fildelningen står för hundra procent av nedgången i försäljningen.

Piraterna jublar varje gång en ny s.k. forskningsrapport kommer ut och som tycks stödja deras vanliga hypotes. Förutom att rapporterna ofta är väldigt vaga så brukar piraterna sällan läsa och förstå själva rapporten utan oftast kommer en vantolkning fram via media som man sedan refererar till. Jag har inga bevis för det men det skulle inte förvåna mig om det är piratlobbyn med Piratpartiet/Pirate Bay i spetsen som ligger bakom publicerandet av flera av dessa vantolkningar.

Viktigt att notera är dock att den absoluta merparten av alla studier som gjorts visar på ett negativt förhållande mellan gratis nedladdning av musik från fildelningsnätverk och köp av inspelad musik, även bland de studier som menar att effekten inte är så kraftig som musikindustrins aktörer vill hävda och som är kritiska till aktioner såsom t.ex. införandet av DRM-skydd och juridiska processer. Men resultaten varierar kraftigt beroende på vilket land studien är gjord i och framför allt beroende på när i tiden den är gjord.

Ja det här har Daniel påstått tidigare, bra att det nu förtydligas. Sen kommer en intressant vinkling:

Den forskningsfråga som de flesta av dessa studier försöker förklara, även den holländska, lyder ungefär som följer: ”Hur har fildelningen påverkat försäljningen av musik?”.

Jag tror att forskningsfrågan är alldeles för stor, och därmed till viss del felställd.

Med många exempel, jag citerar bara några av de första här:

Låt mig ge lite exempel på hur olika resultaten blir när man försöker besvara den frågan:

Boorstin E. S. (2004) finner att fildelning påverkar CD-försäljningen negativt i yngre åldrar, men påverkar äldre konsumenter positivt.

Blackburn D. (2004) ser en mycket negativ effekt från fildelningen på försäljningen av musik generellt och menar att antipiratkampanjer är positiva för intäkterna, något som Chiang E. P., Assane D. (2008) bekräftar.

Buxmann P. et al (2005) ser bevis för att DRM och legala processer är negativt för försäljningen av musik.

Coyle J. R. et al (2008) hittar en negativ effekt på grund av fildelningen och visar också att moraliska aspekter inte är speciellt viktiga för nedladdare.

Findahl O. (2005) hittar bevis för att fildelningen är positiv för musikförsäljningen, dock inte inom gruppen ”free riders” där fildelningen påverkar intäkterna negativt.

Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) hittar en positiv samplingseffekt för en grupp de kallar ”explorers”, men en negativ effekt på försäljningen av musik i gruppen ”pirates”.

Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) finner att fildelningen stod för 11 procent av nedgången i CD-försäljning globalt under åren 2000 – 2002.

Vidare:

Överlag kan man dock säga att de allra flesta studier visar på att gratis nedladdning från fildelningsnätverk påverkar inköp av inspelad musik negativt. Sunt förnuft stödjer självklart också den tesen.

Ja det här slår väl slutligen hål på de flesta myterna kring att fildelningen enbart gynnar branschen. Den kan gynna vissa delar av branschen, exempelvis livedelen. Och det där med samplingseffekten anser han ha haft störst effekt i början och det är ingen effekt man kan säga gäller generellt över tiden:

Under de första åren av fildelningens historia kan mycket väl samplingseffekten ha varit stor i vissa kundgrupper, d.v.s. man hittade massor ny musik på fildelningsnätverken som man sedan gick och köpte. I takt med att musikanvändandet förflyttats från fysisk media till digitala apparater har dock denna positiva effekt troligen avtagit i takt med att allt fler nöjer sig med att bara ha musiken digitalt.

Rick Falkvinge trampar ännu en gång i det politiska klaveret

Beatrice Ask föreslår att polis och åklagare ska kunna utdöma straff i fler fall än idag, även när det handlar om fängelsestraff, givet att det handlar om enklare brott och att personen erkänner och är beredd att ta sitt straff. Genom att göra detta så kortar man kötiderna till de lite mer komplicerade brotten, vilket kraftigt gynnar rättssäkerheten. Det är inte rimligt att vare sig misstänkt brottsling eller brottsoffer ska få vänta i flera år på att en rättegång ska komma igång och avslutas, ofta efter överklagande i flera instanser. Det kommer alltid att finnas begränsade resurser och man kan inte korta kötiderna med annat än att ytterligare öka skattebördan eller att dra ner på något annat och det lär inte hända.

Rick Falkvinge och Piratpartiet angriper i princip allt som Beatrice Ask säger. Synd, jag tycker att det här är riktigt bra. Principen kan man knappast säga någonting om, den tillämpas ju redan för brott som inte leder till fängelsestraff. Det handlar alltså endast om att utöka användningen till ytterligare några enklare fall av brott som rattfylleri, de komplicerade brotten ska förstås tas upp i domstol liksom enklare brott där personen inte erkänner eller anser att straffet inte är rimligt i förhållande till brottet. Om inte Piratpartiet anser att den redan tillämpade principen är felaktig så inser jag inte vad problemet är. Man får förstås konkretisera och ta fram en lista på vilken typ av brott det handlar om och ge bedömningsgrunder som leder till en bra rättssäkerhet. Den listan och bedömningsgrunderna kan man förstås ha synpunkter på men det är ju en senare fråga. Genom att föra in det här får man alltså snabbare behandling av mer komplicerade mål och alltså en totalt sett högre rättssäkerhet.

Jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot. Ett införande skulle ju kunna snabba upp behandlingen av komplicerade piratmål som Pirate Bay-målet. Det är en stor skandal att det tar sådan lång tid innan ett avgörande kommer i högsta instans. Det gynnar endast personerna bakom Pirate Bay (numera i officiellt  samarbete med Piratpartiet) och alla miljoner illegala fildelare som kan fortsätta som vanligt i det vakuum som råder i väntan på det slutliga avgörandet.