Ugglor i mossen angående Piratpartiets medlemsökning

Vi har sett medlemstalet för Piratpartiet rasa de senaste månaderna, till mindre än en tredjedel av antalet för ett år sedan. De senaste dagarna har det ökat ganska kraftigt – och utan att man kan se några speciella nyheter som skulle kunna ligga bakom. Inte ens samgåendet med Pirate Bay påverkade nämnvärt tidigare så vad skulle kunna ligga bakom nu? Är det någon mer än jag som anar ugglor i mossen? Man har ju pumpat in falska medlemmar förut för att skaffa sig fördelar i internvalet så det kanske är något liknande som händer nu. Eller är det någon som kan förklara varför det helt plötsligt ökar med flera hundra medlemmar per dag?

Edit 22 juni, 2010: Beror tydligen på massiv rekrytering under DreamHack, dvs det är en tillfällig effekt.

En piratbloggares verklighetsuppfattning

Jag har många gånger skrivit om hur pirater och Piratpratiets partiledare Rick Falkvinge gör fantasifulla tolkningar för att de ska ge de svar man vill få fram. De flesta har ju genomskådat detta vid det här laget. Idag läste jag på en av piratbloggarna om att Piratpartiet är störst enligt en ny opinionsundersökning.

Under en tid har på 之乎者也:s blogg funnits en väljarbarometer, där besökare kunnat ange dels partisympati och dels vilka frågor som är viktigast inför valet. Mätningen bygger på ett slumpmässigt urval om 984 personer, och resultatet är statistiskt säkerställt med ett konfidensintervall om 95%.

Till skillnad från andra opinionsinstitut har 之乎者也 inte nyttjat fasttelefoni som metod, eftersom ångtelefoni är en föråldrad kommunikationsform som inte är representativ för hela befolkningen – jag har visserligen själv ångtelefoni, men man kan inte ringa in på den; det är enbart en brygga för bredband.

Resultatet av undersökningen är slående och utgör ett skräckscenario för gammelpartierna. Piratpartiet får med 44% en vågmästarställning som heter duga, och kan i princip bilda minoritetsregering med hattande majoriteter i olika frågor.

Nog för att det finns brister med att bara ringa upp personer som har fast telefon men att påstå att en omröstning som ligger på en piratblogg skulle ge ett bättre urval tar väl ändå priset. Jag hoppas att inlägget är skrivet med glimten i ögat men jag är inte alls säker på att det är så. Jag har sett liknande faktavrängande och fantasifulla tolkningar av pirater tidigare. Och ännu värre – många pirater som läser bloggen inser säkert inte att det handlar om skämt eller en fantasifull överdrift. I själva verket har Piratpartiet under många månader legat under 1% i opinionsundersökningarna och medlemstalet har rasat. Inte ens samgåendet med Pirate Bay har hjälp – kanske har raset tvärtom blivit kraftigare just pga detta.

Det börjar bli hög tid för piraterna att öppna ögonen och inse att man är helt fel ute. Piraterna slåss mot väderkvarnar just nu, det är dödfött. ”Väderkvarnarna” är den majoritet av befolkningen – över 99% – som anser att piraterna är helt fel ute och inte skulle kunna tänka sig att rösta på dem i kommande riksdagsval.

KTH-forskaren Daniel Johansson avfärdar flera piratmyter om att fildelningen gynnar branschen

Se följande länk, han har även postat en länk i Christian Engströms (”Pirate MEP”) blogg. Jag citerar några avsnitt i denna mycket intressanta genomgång:

Precis som van Eijk N. et al, påpekar i stort sett alla forskare att det är svårt att hitta exakt empiri kring hur fildelningen påverkat musikförsäljningen i stort. Olika metoder har använts och resultaten varierar, allt från att man hävdar att fildelningen är positiv för musikintäkterna till att hävda att fildelningen står för hundra procent av nedgången i försäljningen.

Piraterna jublar varje gång en ny s.k. forskningsrapport kommer ut och som tycks stödja deras vanliga hypotes. Förutom att rapporterna ofta är väldigt vaga så brukar piraterna sällan läsa och förstå själva rapporten utan oftast kommer en vantolkning fram via media som man sedan refererar till. Jag har inga bevis för det men det skulle inte förvåna mig om det är piratlobbyn med Piratpartiet/Pirate Bay i spetsen som ligger bakom publicerandet av flera av dessa vantolkningar.

Viktigt att notera är dock att den absoluta merparten av alla studier som gjorts visar på ett negativt förhållande mellan gratis nedladdning av musik från fildelningsnätverk och köp av inspelad musik, även bland de studier som menar att effekten inte är så kraftig som musikindustrins aktörer vill hävda och som är kritiska till aktioner såsom t.ex. införandet av DRM-skydd och juridiska processer. Men resultaten varierar kraftigt beroende på vilket land studien är gjord i och framför allt beroende på när i tiden den är gjord.

Ja det här har Daniel påstått tidigare, bra att det nu förtydligas. Sen kommer en intressant vinkling:

Den forskningsfråga som de flesta av dessa studier försöker förklara, även den holländska, lyder ungefär som följer: ”Hur har fildelningen påverkat försäljningen av musik?”.

Jag tror att forskningsfrågan är alldeles för stor, och därmed till viss del felställd.

Med många exempel, jag citerar bara några av de första här:

Låt mig ge lite exempel på hur olika resultaten blir när man försöker besvara den frågan:

Boorstin E. S. (2004) finner att fildelning påverkar CD-försäljningen negativt i yngre åldrar, men påverkar äldre konsumenter positivt.

Blackburn D. (2004) ser en mycket negativ effekt från fildelningen på försäljningen av musik generellt och menar att antipiratkampanjer är positiva för intäkterna, något som Chiang E. P., Assane D. (2008) bekräftar.

Buxmann P. et al (2005) ser bevis för att DRM och legala processer är negativt för försäljningen av musik.

Coyle J. R. et al (2008) hittar en negativ effekt på grund av fildelningen och visar också att moraliska aspekter inte är speciellt viktiga för nedladdare.

Findahl O. (2005) hittar bevis för att fildelningen är positiv för musikförsäljningen, dock inte inom gruppen ”free riders” där fildelningen påverkar intäkterna negativt.

Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) hittar en positiv samplingseffekt för en grupp de kallar ”explorers”, men en negativ effekt på försäljningen av musik i gruppen ”pirates”.

Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) finner att fildelningen stod för 11 procent av nedgången i CD-försäljning globalt under åren 2000 – 2002.

Vidare:

Överlag kan man dock säga att de allra flesta studier visar på att gratis nedladdning från fildelningsnätverk påverkar inköp av inspelad musik negativt. Sunt förnuft stödjer självklart också den tesen.

Ja det här slår väl slutligen hål på de flesta myterna kring att fildelningen enbart gynnar branschen. Den kan gynna vissa delar av branschen, exempelvis livedelen. Och det där med samplingseffekten anser han ha haft störst effekt i början och det är ingen effekt man kan säga gäller generellt över tiden:

Under de första åren av fildelningens historia kan mycket väl samplingseffekten ha varit stor i vissa kundgrupper, d.v.s. man hittade massor ny musik på fildelningsnätverken som man sedan gick och köpte. I takt med att musikanvändandet förflyttats från fysisk media till digitala apparater har dock denna positiva effekt troligen avtagit i takt med att allt fler nöjer sig med att bara ha musiken digitalt.

Rick Falkvinge trampar ännu en gång i det politiska klaveret

Beatrice Ask föreslår att polis och åklagare ska kunna utdöma straff i fler fall än idag, även när det handlar om fängelsestraff, givet att det handlar om enklare brott och att personen erkänner och är beredd att ta sitt straff. Genom att göra detta så kortar man kötiderna till de lite mer komplicerade brotten, vilket kraftigt gynnar rättssäkerheten. Det är inte rimligt att vare sig misstänkt brottsling eller brottsoffer ska få vänta i flera år på att en rättegång ska komma igång och avslutas, ofta efter överklagande i flera instanser. Det kommer alltid att finnas begränsade resurser och man kan inte korta kötiderna med annat än att ytterligare öka skattebördan eller att dra ner på något annat och det lär inte hända.

Rick Falkvinge och Piratpartiet angriper i princip allt som Beatrice Ask säger. Synd, jag tycker att det här är riktigt bra. Principen kan man knappast säga någonting om, den tillämpas ju redan för brott som inte leder till fängelsestraff. Det handlar alltså endast om att utöka användningen till ytterligare några enklare fall av brott som rattfylleri, de komplicerade brotten ska förstås tas upp i domstol liksom enklare brott där personen inte erkänner eller anser att straffet inte är rimligt i förhållande till brottet. Om inte Piratpartiet anser att den redan tillämpade principen är felaktig så inser jag inte vad problemet är. Man får förstås konkretisera och ta fram en lista på vilken typ av brott det handlar om och ge bedömningsgrunder som leder till en bra rättssäkerhet. Den listan och bedömningsgrunderna kan man förstås ha synpunkter på men det är ju en senare fråga. Genom att föra in det här får man alltså snabbare behandling av mer komplicerade mål och alltså en totalt sett högre rättssäkerhet.

Jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot. Ett införande skulle ju kunna snabba upp behandlingen av komplicerade piratmål som Pirate Bay-målet. Det är en stor skandal att det tar sådan lång tid innan ett avgörande kommer i högsta instans. Det gynnar endast personerna bakom Pirate Bay (numera i officiellt  samarbete med Piratpartiet) och alla miljoner illegala fildelare som kan fortsätta som vanligt i det vakuum som råder i väntan på det slutliga avgörandet.

Fiasko för piraterna även i nederländska valet

Det ser inte bra ut för piraterna i Europa. I nederländska valet (där rösträkning fortfarande pågår) hamnar man på ett resultat kring 0.1-0.2%. Inte ens i pårökta Amsterdam har man mer än 0.2%

Det här verkar vara en tydlig trend. Jag tror att det beror på ett uppvaknande. De flesta har nog genomskådat piraternas politik vid det här laget, ungefär som man tidigare gjort i Sverige med Ny Demokrati och Junilistan. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Piratpartiet och Rick Falkvinge har hamnat i en ond cirkel. Ju sämre det går, desto mer går man på med våldsamma överdrifter och höjd röst, resultatet är att det går ännu sämre. Inte ens samgåendet med Pirate Bay hjälpte. Vi har nog sett början till slutet för pirateran.

Vinnare är förstås alla hederliga människor som anser att man ska betala ärligt för sig istället för att snylta på andra och inte kunna gömma sig under anonymitet i alla lägen när man vill stjäla, piratkopiera, fuska, förtala/förfölja någon på nätet, spamma, utföra DOS-attacker osv. Vinnare är också utsatta barn, även om piraterna inte är för barnporr så är de emot ett kraftfullt bekämpande genom att parallellt blockera barnporrsidor och samtidigt försöka släcka ner dem. I kampen för att fritt kunna kopiera upphovsrättsskyddade filer för privat lyxkonsumtion utan att betala för sig har man inga betänkligheter mot vad gäller att föra den på de utsatta barnens bekostnad.

Här är förresten dagens medlemssiffror för Piratpartiet i Sverige. Det går fort nedåt nu.

Piratpartiets Rick Falkvinge spårar ur totalt om barnporr

Barnpornografibrott enligt NE:

barnpornografibrott, att skildra barn i pornografisk bild, sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra bilden tillgänglig för någon annan, förvärva eller bjuda ut sådan bild av barn, förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller vidta liknande åtgärder i syfte att främja handel med bilderna eller inneha sådan bild av barn.

Pedofili enligt NE:

pedofili´, psykisk störning där en vuxen upplever sexuell dragning till barn. Om pedofilin leder personen till sexuella aktiviteter med barn (ungdomar under 15 år) innebär detta brott som lagen specificerar i olika brottsrubriceringar med tillhörande påföljder. Internets chattsidor har underlättat för pedofiler att få kontakt med ungdomar (s.k. gromning) för sexuella aktiviteter.

Inget konstigt med NE:s definitioner, det är väl så folk i allmänhet ser på det hela. Men nu kommer vi till Rick Falkvinges tolkningar och de är anmärkningsvärda:

Precis som alla andra, så  vågade jag inte protestera när vi skulle skämmas för att inte slänga dagstidningarna från 70-talet där 16-åringar pratar om hur underbart det är att bada naken vid Bohusläns solvarma klippor. Man kunde ju ses som pedofil om man sparade det sommarreportaget. Hellre att låta lite konstig lagstiftning passera på 90-talet som gör att man måste gömma eller bränna det fina familjealbumet med bastubadet från Jokkmokk i junis midnattssol, eftersom flera av personerna på bild var under 18. Eller från familjenakenbadet på Västkusten.

Och fängelse för att ha naken- och sexbilder på sig själv. Ja, man kan få fängelse för det, om man är under 18 år på bilderna. På sig själv!

Det här är ju bara rent trams.  Skulle man i en rättegång kunna tolka en bild i en dagstidning som barnporr, alltså en bild som skildrar barn i sexuellt syfte? Och ingen vettig människa kan väl heller på fullt allvar tro att man kan bli dömd för innehav av en bild på sig själv under 18? Vi har mycket höga krav på rättsäkerhet i vårt land, så höga krav att inte ens Pirate Bay (numera i samarbete med Piratpartiet) ännu har blivit fällda i avgörande instans, ingen skulle bli dömd pga innehav av en bild som inte kan uteslutas vara på personen själv innan 18 års ålder.

Och sen kommer han in på sin vantolkning av vilka åtgärder som kan vara aktuella:

För om allt är okej “för att hindra barnporr”, så får till exempel alla finna sig i att deras hem genomsöks en gång i veckan. Eller kanske klä av sig nakna vid rutinkontroller på stan. För att vi alla, som Johannes skriver, faktiskt kan vara (och ska betraktas som) presumtiva pedofiler. Jag tror att de flesta skulle reagera då.

Kom igen nu Rick Falkvinge, kan du inte göra en jättelång lista över ännu fler helt absurda åtgärder som man kan föra in och som kan användas för att avskräcka folk? Sådant som ingen vettig människa någonsin skulle föreslå och som aldrig någonsin skulle bli verklighet i en demokrati som Sverige.

Och sedan ett riktigt lågvattenmärke:

Om man nu inte syftar på bilder som den här bilden på ett övergrepp av en prepubertal naken flicka som förändrade historiens riktning när den publicerades. Länken går till Wikipedia, och de flesta känner igen bilden. Ja, existensen av sådana bilder behöver man faktiskt ta med i beräkningen. De förändrar mycket mer än barnporr någonsin gjort, och det är mycket samhällsviktigare att sådana bilder får finnas och publiceras.)

Ingen människa vid sina sinnes fulla bruk skulle kunna tolka denna bild som barnporr! Att Rick Falkvinge och Piratparitet gör detta är ytterst förvånansvärt och faktiskt riktigt, riktigt motbjudande!

Det är helt uppenbart att Rick Falkvinge saknar all rim och reson och ständigt återfaller i våldsamma överdrifter och vantolkningar. Detta bygger han en ”politik” på och räknar med att få sympatisörer. Men nu är det ju så att Piratpartiets medlemsantal liksom stödet enligt opinionsundersökningar rasar. Kanske borde han och övriga inom partiet inse att  våldsamma överdrifter inte är rätt medicin? Att verka nyanserad, sansad, logisk osv. skulle fungera betydligt bättre. Men då måste man byta partiledare. Det är märkligt att de få medlemmar i Piratpartiet som fortfarande finns kvar står bakom  Rick Falkvinges överdrivna utspel.  De förefaller följa honom helt blint och utan att ifrågasätta. Om han har haft som mål att få blinda följare så har han lyckats. Har han haft som mål att förändra något konkret så har han misslyckats. Jag vet att det kan tolkas på gränsen till personangrepp och vara låg nivå men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna bortse från det jag ser gång på gång – Rick Falkvinge beter sig som en pajas!

Förresten ser vi fler och fler inlägg i piratbloggar där man dementerar att man är pedofiler.

 Om man gång på gång måste gå ut och dementera att piratpartister är pedofiler så måste det vara ett grundläggande fel i politiken och/eller dess framtoning. Detta gäller för övrigt även problemet med att man gång på gång måste gå ut med att illegal fildelning inte är stöld, vilket det visserligen inte är i juridisk mening men likväl uppfattas det som jämförbart med stöld av väldigt många och då räcker det inte med att piraterna envist hävdar att det inte är stöld.  Samgåendet med Pirate Bay visar ju också i aktiv handling att Piratpartiet anser att det är helt OK att sprida upphovsrättsskyddade verk i miljontals exemplar eftersom man nu själva medverkar till det genom att leverera bandbredd till Pirate Bay.

Fortsatt obstruktion i IPRED-mål

Enligt SvD:

Bredbandsoperatören Ephone behöver ännu inte lämna ut identiteten på personen bakom en server med ljudböcker. Det första Ipredmålet, sedan den nya lagen infördes, kan vara på väg till EU:s domstol för avgörande – en process som kan ta åratal.

Fortsatt obstruktion alltså, det framgår inte minst av följande uttalande från Bo Wigstrand, vd på Ephone:

TT: Räknar du med att aldrig behöva avslöja identiteten på din kund för bokförlagen?

– Jag kommer att begravas med den. Man ska inte ta ut jättemycket i förskott men det här visar att man inte kan ha lagar där privatspanare ska göra den här typen av undersökningar. Det ska polisen göra, säger Wigstrand.

Tänk om alla ärenden som tas upp i domstolar skulle hanteras på det här sättet! Vi får hoppas att ärendet inte tas upp i EU-domstolen.

Se även SR och Nyhetskanalen. Enligt piraterna är ärendet redan på väg till EU-domstolen.

Piratpartiet lämnar över kryptolösning till Victoria och Daniel

Se länk och länk.

Jag är förvånad över att hovet släpper in dessa narrar som är för brott mot upphovsrättslagen i samarbete med Pirate Bay. Å andra sidan har de ju rutin på att ta emot i stort sett vem som helst och visa spelad tacksamhet  för alltifrån tändstickstavla föreställande Bodens fästning till krytolösning från Piratpartiet.