Piratpartiet: Sluta behandla internet som ett laglöst land

Piratpartiets Rick Falkvinge och Anna Troberg har en debattartikel i SvD. Den innehåller många felaktigheter som behöver kommenteras:

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri.

Så det är den bestulna parten som är hänsynslös? Inte snyltarna? Den som följer lagen och vill ha stöd av lagen för att få stopp på massiva brott mot upphovsrättslagen är alltså hänsynslös? Det påståendet kan uppfattas som kreativt och på gränsen till bedrägligt. Men det är inte korrekt.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder.

Det är faktiskt med stöd av gällande lag, en lag som finns i liknade tappning i de allra flesta länder. Det är inte rättens fel, inte heller politikernas, det är lagbrytarna beteende som nu får konsekvenser, helt nödvändiga sådana.

Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur.

Fria kreatörer hindras inte alls, man behöver nämligen inte använda Pirate Bay för sin spridning, det finns hur många olika andra alternativ som helst. Gör man sig beroende av Pirate Bay, en tjänst uppenbarligen befinner sig under ett ständigt hot vad gäller blockering i olika former, så är man rent av dum om man använder tjänsten för öppet material. Eller att man helt enkelt får vara beredd på att den när som helst försvinner och kanske aldrig kommer upp igen.

Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Vadå inte längre gäller? Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver. Jag vet att Rick Falkvinge ofta svamlat om att Mere Conduit gäller enligt e-handelsdirektivet men det stämmer inte, läser man detta och motsvarande svenska lag så ser man tydligt att Pirate Bays verksamhet inte omfattas av detta, det är f.ö. inte någon e-handel det handlar om. Mer om detta här.

Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det här stämmer inte. Man kan visserligen hitta länkar till torrentfiler via Google men torrentfilerna ligger ju hos Pirate Bay. Pirate Bay är mer än en söktjänst. Den är heller inte som Google en generell söktjänst utan det är en dedicerad söktjänst som till mycket stora delar används för piratkopiering. Att den används även till öppet material är absolut ingen förmildrande omständighet. En knarklangare som säljer mjukisdjur går inte fri från knarkbrottet pga hanteringen av mjukisdjuren.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Just detta stycke håller jag med om faktiskt. Vi tolererar inte snatteri i butik, vi ska heller inte tolerera piratkopiering via internet. Samma viktiga demokratiska principer ska gälla även på internet.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Jaså gör den? Alla vet ju att Pirate Bay även sprider icke upphovsrättsskyddat material. Men vad har det med saken att göra om man vill angripa piratkopieringen? Jämför gärna med YouTube som är OK eftersom den är modererad till skillnad från Pirate Bay. YouTube har alltså lyckats med att sätta upp en helt laglig tjänst till skillnad mot Pirate Bay. Problemet är ju också att Pirate Bay (och därmed även Piratpartiet) inte vill hålla sig inom lagens ramar, i så fall hade man redan åtgärdat den delen för länge sedan. Nej, sedan 1993 har man konsekvent hittat olika sätt att sprida upphovsrättsskyddat material och det är ett mycket tydligt huvudsyfte.

Den senaste tiden har Piratpartiet börjat kalla Pirate Bay för politisk aktör, opinionsbildare osv. Det är kvalificerad bullshit. Pirate Bay (i samarbete med Piratpartiet) är en tjänst för piratkopiering, inget annat. Visst drar det med sig åsikter och politik men det är knappast därför man finns till. Med Piratpartiets argumentation skulle man lika gärna kunna hävda att Al-Quaida är en politisk aktör och opinionsbildare och därför ska få fortsätta oavbrutet med sin verksamhet eftersom det där med ”politik” tydligen anses medföra någon slags immunitet. Men det är fel! Att försöka sätta en artificiell politisk stämpel på Pirate Bays verksamhet påverkar inte på något sätt hur man bedömer deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Inte heller samgåendet med Piratpartiet påverkar, dock drar det Piratpartiet och till viss del svensk politik och svenska politiker ner i smutsen. Ett politiskt parti som via aktiv handling befrämjar massiva brott mot upphovsrättslagen, det är närmast sensationellt!

Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas.

Men då kanske Piratpartiet ska sluta befrämja piratkopiering och byta namn till frihetspartiet eller integritetspartiet?

Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor.

Här behöver det förtydligas betydligt så att man ser vad konsekvenserna av politiken blir:

Yttrande- och informationsfrihet – in absurdum och med total ansvarslöshet,
kulturell frihet – dvs man tycker att det är OK att mot upphovsmännens vilja kopiera deras verk,
integritet – för kriminella, fuskare och snyltare
och rätten till anonymitet – för att man ska komma undan ansvar och kunna begå brott, fuska och snylta ostraffat
är alla våra kärnfrågor.

31 svar

 1. Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver.

  Det verkar i alla fall finnas tretton moderater som tycker att den borde göra det:

  Att Bredbandsbolaget inte ska behöva bevaka vad kunderna laddar hem på nätet är lika självklart som att posten inte ska behöva öppna varje försändelse.

  • Imponerande, hela 13. De kanske får rätta in sig i ledet eller kanske byta till Piratpartiet?

   • När man läser dina inlägg här på bloggen kan den historiskt och politiskt ej så bevandrade läsaren lätt få intrycket att de åsikter som Piratpartiet förfäktar skulle vara unika för Piratpartiet.

    Så är det inte.

    Historiskt sett har Moderaterna under lång tid varit ”bäst i klassen” i frihetsfrågor och personlig integritet. Mycket av det som Gösta Bohman, som ledare för Moderaterna på sjuttiotalet, stod för finns idag på Piratpartiets agenda, se tex här(#2) och här.

    Det finns även eftertänksamma moderater som håller med mig om den analysen.

    Syftet med mitt inlägg var att försöka upprätthålla någon form av balans och eftertanke.

    • Angående ”bäst i klassen” så är det något som piraterna själva kallar sig. Personligen skulle jag säga ”sämst i klassen”. Man är inte automatiskt bäst bara för att man fokuserar på en enda eller ett fåtal frågor. Anser du som exempel att SD är ”bäst i klassen” när det gäller frågor om invandring?

     Frågor om integritet, övervakning, brottsbekämpning, antalet poliser, straffskala osv. har alltid varit viktiga och kommer alltid vara viktiga för samtliga partier. De allra flesta anser dock att politik är en helhet, det är rent av fel att prioritera en enda aspekt av en komplex problemställning och därmed dra på sig negativa effekter i andra hörn. Det handlar om att hitta bra kompromisser. Piratpartiet förstår inte detta eller väljer att inte förstå. Därför kommer de inte att vara ett seriöst alternativ för majoriteten.

     • De allra flesta anser dock att politik är en helhet, det är rent av fel att prioritera en enda aspekt av en komplex problemställning och därmed dra på sig negativa effekter i andra hörn. Det handlar om att hitta bra kompromisser.

      Skulle du kunna tänka dig kompromissa om oskuldspresumtionen eller om privatpersoners rätt att kunna kommunicera utan att staten kan ta reda på det?

     • Bägge rättigheterna är redan kompromisser, eller hur?

      Personer betraktas ju ofta nästan som skyldiga innan rättegång i och med att de kan vara frihetsberövade. Och allmänheten/massmedia spekulerar och dömer på förhand, denna effekt har förstärkts via internet. Många respekterar heller inte domstolsbeslut, både när det är fällande (TPB) eller friande (personen anses skyldig men att man misslyckades med att bevisa det).

      Och vad gäller fri kommunikation så vet ju alla att man när som helst kan bli utsatt för telefonavlyssning efter domstolsbeslut, på korrekta eller felaktiga grunder. Sen måste man förstås vara medveten om att man inte kan kommunicera på godtyckligt sätt och räkna med att inte vara avlyssnad. Inte ens brevhemligheten via posten är absolut, det kan finnas fall då man på goda grunder har rätt att öppna försändelser. Man får helt enkelt göra en riskbedömning och ev kryptera information vid behov.

      Piraterna försöker dra dessa rättigheter till sin spets, på ett helt orimligt sätt och med det uppenbara syftet att kunna begå brott eller fuska utan risk för upptäckt.

     • Eftersom vi verkar ha olika uppfattning om innebörden av ordet oskuldspresumtion känns det inte meningsfullt att diskutera den frågan vidare.

      Den andra delen av frågan gällde inte avlyssning. Det gällde om staten skall kunna ta reda på om två personer överhuvudtaget har kommunicerat med varandra, vilket täcks in av följande omformulering:

      Skulle du kunna tänka dig kompromissa om privatpersoners rätt att kunna kommunicera utan att staten kan ta reda på det i efterhand?

     • Vad är det som skiljer i din innebörd av ordet oskuldspresumtion? Det vore intressant att veta anledningen till att du inte tycker att det är meningsfullt att diskutera vidare. Begreppet är ju en princip som har en tolkning och en hel del gränsdragning och tillåtna övertramp via bl.a. de exempel jag angav. Eller är du bara intresserad av den rent juridiska meningen, att ingen är skyldig i juridisk mening förrän det är bevisat? Det är f.ö. ingen som velat ändra på detta vad jag vet.

      Jag tror inte jag har förstått den andra frågan riktigt. Menar du att det finns en sådan rätt idag och i vilken lag står detta? Polisen kan ju begära ut loggar vad gäller telefonsamtal mellan olika personer, mellan vilka nummer och när. Eller är det något annat du avser typ datalagringsdirektivet?

     • Det går fort att hamna i högermarginalen när man diskuterar med nejtillpirater. Fortsätter tråden här

 2. Är det inte så att domstolar på olika nivåer i Danmark, Tyskland, Holland och USA har varit helt eniga i detta? Samma domslut överallt. Alla glada pirater och låtsasjurister skriker högt, men de blir fällda av eniga domstolar över världen.

 3. Bra! Beundrar ditt tålamod. Men hur länge ska det här pågå? Falkvinge och Troberg får gärna publicera sig men inga andra politiker skulle få genom sådan här bullshit på en av landets viktigaste debattsidor.

  • Få igenom och få igenom. De seriösa partierna bryr sig ju inte. De flesta som överhuvudtaget reagerar på deras inlägg i massmedia är ju det egna och helt okritiska piratkopplet och så några få piratkritiker som orkar bry sig. De flesta har nog redan avfärdat piraterna vad gäller plats i riksdagen så man bryr sig inte om deras utspel längre, möjligen kan det vara roande då och då.

 4. Det är viktigt att nätet är fritt och det är bra att fildela. Det är egenskapen att dela med sig som gjort oss till den art vi är här på jorden. För två tusen år sedan lärde en man ut detta igen. Vi måste tydligen om igen påminnas om detta.
  Att vissa inte förstår att tekniken likt evolutionen går framåt gör det inte fel att dela med sig. Räknarna som fanns som yrkeskår på medeltiden försökte hålla hemligt för vanligt folk hur man kunde räkna för att behålla sina jobb. De lyckades en tid men inte så länge. Inse att tekniken går framåt och tillåt ett fritt nät med massor av fildelning.

 5. Fortsättning av denna tråd.

  Eller är du bara intresserad av den rent juridiska meningen, att ingen är skyldig i juridisk mening förrän det är bevisat? Det är f.ö. ingen som velat ändra på detta vad jag vet.

  Åter på banan. Nej, just det. Frågan var principiell. Nu när vi båda talar om samma typ av oskuldspresumtion, ställer jag frågan igen:

  De allra flesta anser dock att politik är en helhet, det är rent av fel att prioritera en enda aspekt av en komplex problemställning och därmed dra på sig negativa effekter i andra hörn. Det handlar om att hitta bra kompromisser.

  Är oskuldspresumtionen något du kan tänka dig kompromissa om? Någonsin?

  Menar du att det finns en sådan rätt idag och i vilken lag står detta?

  OK. Vi tar det från början.

  Tycker du det är en rättighet att andas? I vilken lag står det?

  • Man ska aldrig säga aldrig men jag kan inte komma på någon anledning till att oskuldspresumtionen skulle behöva kompromissas med, kan du?

   • Nej, det kan jag naturligtvis inte. Tycker du inte det är en smula irrelevant motfråga, eftersom jag tror dig om att vara tillräckligt intelligent för att förstå att anledningen till att jag tog med den som exempel var att jag tycker oskuldspresumtionen är en princip man inte skall rucka på?

    Men jag saknar ett svar på min andra fråga, den om du tycker det är en rättighet att få andas och var, i så fall, det står i lagen?

    Om jag förstod dig rätt här, anser du att en del av definitionen av en rättighet är att den måste vara omnämnd i lagen, eller?

    • Jag trodde att din fråga om rätten att andas var någon slags ironi eller överreaktion, därför svarade jag inte på den.

     Det är bara det som anses behövs regleras som det finns lagar för, därför finns ingen lag angående rätten att andas.

     Oskuldspresumtionen är av tradition inte helt självklar eftersom man haft motsatt tradition tidigare i olika länder och tidigare i historien.

     Det skulle f.ö. vara intressant hur du ser på bloggdrev och liknande där allmänheten i praktiken dömer en person på förhand, dvs oskuldspresumtionen är något som gemene man bortser ifrån. Personligen anser jag att dessa bloggdrev tillhör internets negativa sidor och kan likna förtalskampanjer. Det kan hända att det behövs tillkommande reglering för att motverka denna typ av massmobbning/pöbel mot icke dömda personer som ibland även tar sig fysiska uttryck i form av telefonsamtal, skadegörelse osv..

     • När du nu självklart konstaterar att:

      Det är bara det som anses behövs regleras som det finns lagar för, därför finns ingen lag angående rätten att andas.

      , varför gör du dig dummare än vad du är och frågar efter vilken lag som reglerar en rättighet?

     • Jag kan inte alla lagar, det du kallar rättighet skulle mycket väl kunna vara inskrivet i någon lag. Jag tycker att du verkar irriterad i debatten.

     • Så trots alla dina tidigare referenser till lagtexter, känner du inte till de juridiska begreppen negativt respektive positivt lagstöd?

     • Nej jag känner inte till alla begrepp eller lagar. Gör du?

      Anser du att man är diskvalificerad från att delta i en debatt om man inte kan precis allt?

      Ärligt talat tycker jag att du börjar spåra ur i debatten, jag känner inte igen dig.

     • Du är i alla fall dig lik…

      Återkommer… GotToGo…

     • Oskuldspresumtionen är av tradition inte helt självklar eftersom man haft motsatt tradition tidigare i olika länder och tidigare i historien.

      Nu frågade jag inte efter vare sig en historisk eller geografisk exposé, utan om du tycker den är självklar, eller om den är förhandlingsbar för dig.

     • Inget svar här?

     • Jag anser att jag har svarat, jag förstår ärligt talat inte vad du är ute efter.

     • Vad gäller bloggdrev tycker jag att lagstiftingen för förtal skall vara teknikneutral och att samma lagar skall gälla både vad gäller förtal på internet som utanför detsamma.

     • Jag håller med om att den ska vara teknikneutral men det kan också vara så att lagstiftningen inte kan hantera de nya möjligheter som internet ger, alltså samma sak vad gäller upphovsrättsbrott. En förtalskampanj som startas på internet skulle som exempel kunna ges högre straffvärde än en motsvarande IRL, om just spridningsmöjligheterna via internet medför en större skada för den förtalade.

 6. Hmm så med viss logik så måste ju samma bolag även blockera google, facebook, youtube etc, då dessa sajter nästan garanterat antingen innehåller eller länkar till olagligt material..

  Man kanske borde gå till rätten med anmälningar mot dessa med? lär ju inte vara så svårt att hitta diverse lagbrott hos dem med tanke på deras storlek..

  • Samtliga bolag du nämner avlägsnar eller slutar länka till illegalt delat material efter påpekande av upphovsrättsinnehavaren. Med andra ord, nej det finns inte viss logik i att samma bolag skulle behöva blockera de bolag du exemplifierar.

  • Google tar bort vissa saker efter anmälan. Facebook har användaravtal som är omfattande och bryter man mot detta kan profilen bli avstängd, händer ibland. YouTube är modererad, bara att anmäla och de tar bort det som inte ska vara där.

   Det du efterlyser som ”borde” göras görs alltså redan medan Pirate Bay hårdnackat vägrar all form av moderering utom för barnporr där tydligen ansvarigas personliga gräns går (och denna ickemoderering görs med Piratpartiets goda minne i och med leveransen av bandbredd)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: