Christian Engström om Piratpartiet, fildelarpartiet

Det brukar ofta hävdas att Piratpartiet är ett enfrågeparti och att den frågan handlar om att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material. Det andra man har i sitt partiprogram kan anses vara svepskäl eller medel för att uppnå resultat i fildelningsfrågan. Det här är inget som piratpartister brukar vilja erkänna men det har ju ändå visat sig indirekt via den massiva medlemsökningen efter TPB-domen i tingrätten och ett år senare det massiva medlemstappet när majoriteten av alla som gick med när de kände att fildelningen var hotad senare halkade ur efter ett år.

Det är sällan Rick Falkvinge eller Christian Engström säger det i klartext men nu har i alla fall Christian Engström gjort det i en intervju:

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing. We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Det är sällan jag böjer mig för ett uttalande från partiledningen. Den här gången ett solklart undantag.

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing.

Jag kan inte annat än att hålla med.

We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Ja här kom ju i alla fall ett mycket tydligt erkännande, Piratpartiet har startats för att möjliggöra fildelning! Polisen kommer visserligen inte att agera på att man startat ett parti för detta men det är fullt möjligt att man kommer att agera på samarbetet med Pirate Bay, att man levererar bandbredd till en tjänst som uppenbart begår massiva brott mot upphovsrättslagen och där personerna bakom faktiskt redan är dömda till ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd.

Annonser

17 svar

 1. Du har helt rätt första halvan av ditt inlägg, men sen tappar du bollen.

  Du har förstått rätt i att ingen startar ett parti för bara fildelnining, som du konstaterar i början. Men sen halkar du fel igen och påstår motsatsen.

  Jag kan försöka förtydliga vad jag sa om menar:

  Fildelningen fungerar jättebra idag, och kommer alltid att fortsätta fungera, vare sig den är laglig eller inte. Handlande det bara om det skulle det inte funnits någon anledning att starta ett parti.

  Det enda man behöver för att fildela är en fet uppkoppling och (eventuellt om man är lite smånojig) en anonymiseringstjänst typ Ipredator. Var det bara en fråga om fildelning, skulle det vara bättre att lägga energin på att organisera krypterade darknets, och skita i politiken.

  Skälet till att Piratpartiet finns är att vi oroar oss över att kampen mot fildelningen är en av drivkrafterna för dem som vill inskränka våra fundamentala rättigheter, som rätten till informationsfrihet (artikel 10 i ECHR) och rätten till privat korrespondens (artikel 8).

  Samhällen som börjar tumma på de fundamentala rättigheterna utvecklar sig snabbt till skitsamhällen. Det finns det precis hur mycket som helst historiska data på.

  Just nu är tyvärr Piratpartiet det enda parti som ställer upp i riksdagsvalet som tar den här frågan på allvar. Det är därför vi finns.

  • Välkommen hit! Hoppas att Rick Falkvinge följer ditt exempel någon gång, jag lovar att inte blockera honom….

   Jag förstår vad du skriver som förklaring här men hur många gånger jag än läser den text jag citerar så kan jag bara göra den tolkningen jag gör i mitt inlägg. Antingen är du felciterad eller så har du gjort ett uttalande som du antagligen ångrar.

   Visst fungerar fildelningen redan idag men om vi pratar illegal fildelning så finns det ju ett överhängade hot om att det kommer till nya åtgärder, tekniska och juridiska/politiska för att begränsa den.

   Alla inser att en nollvision inte är rimlig precis som med snatteri eller fortkörning. Men bara för att nollvisionen är orealistisk kan man inte kasta in handduken.

   Jag förstår att alla de som har vant sig vid att tanka ner det mesta utan att behöva betala för sig vill fortsätta med det, de moraliska betänkligheterna har man ju redan tagit sig förbi och sedan är vanans makt stor. Bara strängare hantering av brottsupptäckt och straff kan avskräcka, alternativt behöver man föra in nya tekniska lösningar.

   Teknik kan användas både till att genomföra och dölja brott men också till att förebygga, undvika och upptäcka brott (och därmed även möjliggöra bestraffning). Tekniken står inte bara i piraternas tjänst, den är neutral både vad gäller olika parters intressen och vad gäller lagen, eller den bör åtminstone vara utformad på ett sådant neutralt sätt i den mån den inte är det idag. För ingen kunde väl föreställa sig dagens fildelning när man skrev dagens upphovsrättslag, hantering av privatkopiering och kassettskatt.

   Jag håller inte med om att andra partier inte tar frågorna på allvar, de gör bara en annan tolkning. Ditt påstående är som när moderaterna säger att sossarna inte tar arbetslösheten på allvar eller när sossarna säger det om moderaterna. Bägge anser förstås att de tar den på allvar men har olika problembeskrivning och lösningar.

   Angående skitsamhällen så är ett samhälle som gynnar kriminella, fuskare och snyltare ett skitsamhälle i mina ögon. Ett bra samhälle ska ha fungerande system som gör att brott inte lönar sig och bestraffas, så att man man minskar brottslighet, fusk och snylteri. Man ska helt enkelt göra rätt för sig för att passa in bra i ett väl fungerande samhälle. Om alla andra begår brott, fuskar och snyltar så faller snart tilltron till systemet och de flesta kommer att få gradvis förändrade normer. Sådana förändringar leder till ett depraverat samhälle, tyvärr ser jag att Piratpartiets nuvarande politik leder i en sådan riktning.

   • ”Jag håller inte med om att andra partier inte tar frågorna på allvar, de gör bara en annan tolkning. Ditt påstående är som när moderaterna säger att sossarna inte tar arbetslösheten på allvar eller när sossarna säger det om moderaterna. Bägge anser förstås att de tar den på allvar men har olika problembeskrivning och lösningar.”

    Under vilken jävla sten har Nejtillpirater legat under de senaste åren?

    Kolla bara på hur Reinfeldt ljög hela svenska folket upp i ansiktet med sitt ”Vi ska inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration” för att på senare år göra en tvärvändning, och nu är samtliga sittande riksdagspartier FÖR Ipred och vill inte riva upp den.

    De tar inte frågorna på allvar. De låter sig köpas upp av medieindustrin.

    • Jag har inte legat under någon sten, däremot har delar av regeringen gjort det och antagligen av rädsla för konsekvenser i höstens val.

     Angående kriminalisering så är det ju inte lagarna som gör det, det är i så fall ungdomsgenerationen som krimninaliserar sig själva. Enligt vad jag har lärt mig så får handlingar konsekvenser, oavsett om man sysslar med snatteri, fortkörning eller illegal fildelning. Det är inte ”någon annans” fel, exempelvis de som stiftat lagarna och inte heller mediaindustrins fel.

     Eftersom c:a hälften av svenskarna snattat (enligt polisen) så har man alltså enligt din tolkning kriminaliserat halva befolkningen, motsvarande för alla som sysslat med fortkörning. Lösningen är då inte att ta bort straffet för snatteri eller fortkörning.

     Förresten vet du mycket väl vad som kommer att hända efter valet. Datalagringsdirektivet förs in, Pirate Bay kommer att fällas i hovrätten/HD samt att en del andra skärpningar av lagar kommer att göras, och detta oavsett om det är alliansen eller rödgröna röran som vinner valet. Piratpartiet kommer inte att kunna ändra på detta.

   • ”Jag förstår vad du skriver som förklaring här men hur många gånger jag än läser den text jag citerar så kan jag bara göra den tolkningen jag gör i mitt inlägg. Antingen är du felciterad eller så har du gjort ett uttalande som du antagligen ångrar.”

    Det är ju du som medvetet försöker syfta fel. Däremot har du rätt att journalisten borde förtydligat i texten så som
    ”Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing. We have
    that [filesharing red. anm.], it [filesharing red.anm.] works fine and the police aren’t going to come and get you for that.”

    Vilket Christian har helt rätt i. Fildelning kommer man inte åka dit för.

    Sedan så är personerna som var involverade i Piratebay dömda för medhjälp till möjliggörande av brott mot upphovsrättslagen för, vad var det nu, 6 filmer eller så? Rimligheten i det beslutet är helt uppåt väggarna, speciellt i avseende till straffpåföljden är vansinnigt och har med rätt överklagats. Sättet som TPB rättegången skedde var en skam, då det framkom först efteråt om domarens involvering med åklagarsidan i diverse intressegrupper för starkare copyrightindustri. Detta leder ytterligare till att tilltron till systemet inte fungerar och leder till ytterligare förändrade normer.

    Höga straff och ständigt jagande hjälper inte för att stävja brott. Se på de som köper hembrännt och smuggelsprit till exempel. De bryter mot alkoholmonopolet, då det dels är löjligt dyrt och löjligt svårt (man måste vara 20 till skillnad mot 18 på krogen), vilket gör att folk medvetet bryter mot lagen genom langning och vidareförsäljning. Detta är likt upphovsrätten, där tumskruvarna är åtskruvade för hårt. Det kräver dyra resurser för att jaga dessa vardagsbrottslingar, och ofantligt med energi och kostnader för att hålla det i schack.

    Skillnaden är att folk inte håller med om vad som är rätt i frågan, och att staten är överkänslig för att erkänna att de har haft fel genom att ta ett steg tillbaka i frågan och låta marknaden och folks etik och moral lösa frågan istället.

    • Jag har inte medvetet försökt tolka uttalandet fel, det jag skrev i mitt inlägg var min naturliga tolkning. Jag kan få det till din tolkning men det kommer inte naturligt utan jag måste kämpa med den.

     Jag håller med om att rimligheten i TPB-rättegången inte stämmer riktigt med verkligheten om man tog upp 6 filmer. Det handlar ju om miljontals och åter miljontals verk sedan 1993 och det pågår fortfarande! Å andra sidan inser man att man inte kan samla in bevis för alla miljontals brott utan att man måste välja ut några.

     Straffet man dömde ut i tingsrätten är lågt i förhållande till den totala skadan mot upphovsmännen. Jämför med straffet för snatter, det handlar om dagsböter. Tänk dig att du ska straffas för en miljon snatteritillfällen, då är ett års fängelse och 30 miljoner i skadestånd oerhört lite.

     Marknaden kan inte lösa frågan eftersom piratkopieringen sätter marknadskrafterna ur spel, piratkopieringen gynnar ju bara ena sidan – snyltarnas. Istället för att låta kunderna rösta med plånboken så stjäl man en kopia av verket. Inte heller folks etik och moral löser frågan, lika lite som i fallet snatteri. Alla vet att det är fel att snatta och de allra flesta anser att upphovsmännen ska ha betalt, likväl håller inte människan på etik och moral speciellt hårt i det enskilda fallet, om man tror sig komma undan med det. Det behövs effektiva metoder för att upptäcka och bestraffa, det är det enda som hjälper.

     • ”Straffet man dömde ut i tingsrätten är lågt i förhållande till den totala skadan mot upphovsmännen.”

      Och straffen för grov våldtäkt är också låga då eller?

     • Vad har straffet för grov våldtäkt med detta att göra?

      Tänk dig straffet för ett enda snatteri, det handlar om dagsböter ifall det blir en fällande dom (i många fall lägger man ned). Säg att det kostar 5000 i böter. Tänk dig att en miljon personer begår några tusen snatterier på ett år och att TPB är förmedlare, fullt medvetna. Inte är väl ett års fängelse och 30 miljoner mycket då?

     • Men då borde väl butikerna anses som förmedlare`ock
      också enligt din mening? På samma sätt som TPB
      förmedlar länkar förmedlar butikerna produkter.
      Då borde ju butikerna stå till svars, eller hur?

     • Den var rejält långsökt, liknar nästan ett skott från höften från Falkvinge men jag tror nog inte att ens han skulle dra det så långt i jakten på halmstrån för försvara Pirate Bay.

      Butikerna säljer varor, dvs syftet är att endast få till lagliga köp. Snatterier förekommer men det jobbar man ju aktivt med att motverka, man uppmanar ju knappast till det eftersom man själv och de ärligt betalande kunderna förlorar på det.

     • Ang. straffen för grov våldtäkt: hur kommer det sig att
      en kvinnas liv är mycket mindre värt än ett fjuttigt
      album som delats?

      Jämför straffskalan för grov våldtäkt med vad skiv- och
      filmbolagslejonen vill ha per verk…

      Kolla, det handlar om ETT LIV.

     • Du verkar ha lite svårt att förstå att straffet inte är utdömt för att någon delat ett album en gång. Det handlar om att ha sysslat med medhjälp till upphovsrättsbrott ett par miljoner gånger. Det handlar alltså om en brottslig handling som är upprepad miljoner gånger.

     • Vadå, det är väl inte artisterna emot? De får bra publicitet. De
      enda som klagar är mediebolagen.

     • Vad gäller din senaste fråga? Om artisterna inte har någon invändning mot straffen? eller om artisterna har något mot att deras verk illegalt fildelas miljoner gånger?

 2. 30 miljoner i skadestånd? Och du är ett litet betaltroll.

  • Och vad menar du med detta? Hur kan jag vara ett troll i min egen blogg? Och vadå betal? Jag får inte ett öre för att jag skriver här på min fritid.

   Jag kommer nog aldrig förstå den s.k. ”piratlogiken” men du kan ju få göra ett försök att förklara vad du menar med ”betaltroll”.

  • Inga personangrepp nu, håll dig till diskussionen istället för fula anmärkningar som inteleder någonstans.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: