Därför är Piratpartiet inte det bästa valet för de allra flesta

Jag vill kommentera inlägget Därför är Piratpartiet det bästa valet för alla, ett inlägg på futuriteter som verkar vara populärt i piratkretsar.

 • Piratpartiet står för rättssäkerhet och individens rätt mot staten, som Moderaterna brukade göra.

Mot rättssäkerhet ställs även rättstrygghet, det ska inte bli nästan omöjligt att fälla någon, vilket blir resultatet med Piratpartiets politik. Individens rätt mot staten omfattar även brottsoffrens rätt att få upprättelse och få brottslingen fälld, liksom att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i samhället och känna en tro på att brott inte lönar sig. Det handlar om att hitta en balans mellan olika intressen och med Piratpartiets politik skiftas balansen över radikalt så att brottsoffren gynnas på brottslingarnas bekostnad.

 • Piratpartiet står för individens rätt mot storfinansen, som Socialdemokraterna brukade göra.

Nu vet jag inte alls vad som avses med storfinansen. Jag ser inte problemet. Avses skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur som man gärna vill ha men inte vill betala för?

 • Piratpartiet står för fri kultur och utbildning, som Vänstern brukade göra.

Det beror på vad man menar med fri. Piratpartiet menar knappast att alla (oavsett etnicitet, samhällsklass, religion, kön…) ska kunna ta del av kultur och utbildning under lika villkor, utan snarare att med fritt avses gratis, dvs att någon annan ska betala. Rena kommunisttänket!

 • Piratpartiet står för frihet och en transparent stat, som Folkpartiet brukade göra.

Eh? Frihet för brottslingar och fuskare?

 • Piratpartiet står för en stark integritet, som Centern brukade göra.

Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?

 • Piratpartiet står för tystnadsplikt och prästers rätt att ha själavårdssamtal utan att vara avlyssnade, som Kristdemokraterna brukade göra.

I syfte att ingen att ingen brottsling ska kunna fällas, läs illegal fildelare?

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle utan övervakning.

Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga. Exempelvis har tidigare justitiekansler Göran Lambertz sagt att c:a 75% av befolkningen vill ha mer kameraövervakning, c:a 25% vill ha mindre. Piratpartiet företräder en klar minoritet.

 • Piratpartiet erbjuder ett rättssäkert samhälle, där ingen straffas utan rättegång.

Läs – nästan ingen brottsling kommer att kunna fällas, på brottsoffrens bekostnad. Om alla rättsprocesser ska ta sådan lång tid och ta sådana resurser som Pirate Bay-målet så kommer det också leda till att andra mål försenas och med sämre rättssäkerhet som resultat. Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott kommer totalt sett att öka rättssäkerheten.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kultur får delas fritt av medborgarna.

Kultur som släpps fri av upphovsmannen får ju redan delas fritt av medborgarna så vad är problemet? Jo just det – man vill tvinga de upphovsmän som enligt lagen har rätt att ta betalt att släppa ifrån sig kulturen gratis vare sig de vill eller inte. Dessutom handlar det ju knappast om några existentiella behov som mat eller kläder utan snarare ren lyxkonsumtion utöver all den kultur som redan är helt fri. Man vill helt enkelt inte betala för sig utan räknar med att ”någon annan” ska betala för sin egen lyxkonsumtion.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla.

Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det? Student Bay har väl f.ö. stängts ner. Eller ska Piratpartiet leverera bandbredd även till Student Bay?

 • Piratpartiet erbjuder kunskapssamhället!

Piratpartiet erbjuder en fristat för kriminella och fuskare, ett samhälle utan regler, normer och fungerande lagar. Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!

22 svar

 1. Oj oj oj vilka argument!
  Brottslingar minsan! och fuskare!

  Ja hellre att alla får lida och döma oskyldiga så att en brottsling(!) åker dit, än att se till så att folk som är skyldiga bortom rimlig tvivel får sitt straff. Det är liksom grundbulten i ett modern rättsamhälle.
  Nån som Beatrice ”T-Rex” ”Judge Dredd” Ask’s och nu du själv verkar inte riktigt förstå.

  Men nu pratar vi brottslingar! och fuskare!

  Ja men ok, visst; Jag ska låta polisen få släpa in mig till stationen, tvinga mig att klä av mig naken, ta dna prov. pissa i en mugg under bevakning, göra husransakan och sen få ett straff utdelat av en åklagare om denne anser att jag är skyldig (kanske efter lite skön polisbrutalitet som övertalning kanske?; maktmissbruk!, polisbrutalitet och oskylidigt dömda?, eller huga, att nån kanske gör fel! eller nää sånt händer inte i Sverige)

  Men med lite tur så kanske, kanske tar dit faktiskt -en- som är skyldig till nånting.

  Fast det är klart, tjuvar, banditer, fuskare och lögnare är vi allihopa, även du min sköne nejtillpirater.

  Buntaihopdomåslåihjälbara!

  • Ja hellre att alla får lida och döma oskyldiga så att en brottsling(!) åker dit, än att se till så att folk som är skyldiga bortom rimlig tvivel får sitt straff. Det är liksom grundbulten i ett modern rättsamhälle.

   Den principen är självklar även för mig. Dock inte att man under förevändningen ”integritet” ska kunna hålla sig anonym i alla lägen för att komma undan. Det kan knappast heller vara grundbulten i ett modernt rättssamhälle.

   Ja men ok, visst; Jag ska låta polisen få släpa in mig till stationen, tvinga mig att klä av mig naken, ta dna prov. pissa i en mugg under bevakning, göra husransakan och sen få ett straff utdelat av en åklagare om denne anser att jag är skyldig (kanske efter lite skön polisbrutalitet som övertalning kanske?; maktmissbruk!, polisbrutalitet och oskylidigt dömda?, eller huga, att nån kanske gör fel! eller nää sånt händer inte i Sverige

   Det är knappast troligt. Det Beatrice Ask pratade om var ju att tillämpa en redan existerande princip för enklare brott på ytterligare några enklare brott. Det scenario du beskriver tyder på ett mer komplicerat brott och då ska det självklart vara en rättegång.

 2. Man glömmer ofta en av de stora riskerna med PP’s politk, att stora delar av den kunskapsintensiva industrin skulle flytta….
  Varför skulle Ericsson, ABB, SKF, Volvo, AZ eller alla de framgångsrika IT-bolagen stanna kvar i Sverige om det inte finns nåt skydd för deras intellektuella rättigheter?

  • Det är ingen som sagt att PP ska ta bort Upphovsrätten för företag eller dylik.

   Källa tack

  • Piratpartiets patentstrategi är om jag förstått saken rätt en EU-strategi snarare än en nationell strategi. Att företag skulle överge en så stor marknad verkar inte helt sannolikt.

   Piratpartiet ligger helt rätt i mjukvarupatentfrågan (IT-företagsamheten skulle bara må gott av en situation där det en gång för alla klargörs att mjukvara inte kan patenteras och att vi undviker en amerikansk utveckling), men jag är rädd att de har extrapolerat problemen med mjukvarupatent även till andra fält. Jag tror att analysen i de fallen måste bli litet annorlunda.

   Många verkar förresten tro att alla IT-bolag tjänar pengar på att sälja digitala mjukvarukopior. I själva verket handlar stora delar om tjänster. Om man tar hänsyn till detta och det faktum att PP vill behålla ett upphovsrättsskydd för kommersiell användning (visserligen kortvarig, men inte extremt kort i IT-tidsperspektiv) så kan jag inte se så avgörande förändringar för många IT-bolag.

   I vilket fall som helst så är PP, även om det skulle komma in i riksdagen, ett ganska litet parti som på kort sikt knappast skulle kunna få igenom mycket av sin extrema (på andra områden än mjukvara då) patentpolitik.

   • Tor – du får nog tänka ett steg längre. Och kanske skaffa dig lite mer erfarenhet av IT-branschen….

    Om PP radikala förändring av förutsättningarna för kunskapsintensiv industri gäller för Europa eller Sverige gör den ju inte mindre allvarlig. Självklart kommer inga företag att överge den Europeiska marknaden. Men de kommer att accelerera flytten av utvecklingsorganisationer till andra länder utanför Europa. Den utvecklingen pågår redan, av kostnadsskäl och marknadsskäl. Men om PP får något slags inflytande så är ju risken överhängande att kunskapsintensiva företag flyttar all sin utveckling.
    Då är det hundratusentals kvalificerade jobb som försvinner från Sverige… Har verkligen PP rätt kompetens att komma med förslag som innebär såna risker?
    Är du beredd att ta såna risker med jobben i Sverige?

    Vad gäller IT-bolag och tjänster så har du helt enkelt fel. Mjukvarubolag är mycket angelägna om att inte ha för stor andel av intäkterna från tjänster. Det finns ett enkelt skäl till det. Mjukvarubolag får en högre marknadsvärdering som just mjukvarubolag och inte som konsultbolag.
    Sedan finns det några stora IT-jättar, HP, IBM och numera Oracle/SUN som har en tydlig strategi för att ha en annan balans mellan mjukvara, hårdvara och tjänster. Den strategin handlar snarare om att balansera olika slags intäkter för att skydda bolagen mot olika marknaders fluktuationer.

    Jag förstår inte riktigt hur du menar i ditt sista stycke? Eftersom PP är så små, så spelar deras idéer inte nån roll? Vad är det då för mening med att rösta på dem??

    • Nåja, nu stödjer jag inte PP:s patentpolitik annat än på mjukvaruområdet så om det är de andra områdena som du avser så är det bättre att andra tar den diskussionen.

     Det är inte så konstigt att utpräglade mjukvarubolag får högre marknadsvärdering eftersom mjukvaran är låst till bolaget på ett annat sätt en de anställdas tekniska kunnande, så det finns en inbakad riskbedömning här. Min poäng var hur som helst att utan patent på ren mjukvara och med en skyddstid på datorprogram på 5-10 år skulle förmodligen de flesta IT-bolag kunna fortsätta sin verksamhet utan att märka av några större förändringar.

     Jag förstår inte riktigt hur du menar i ditt sista stycke? Eftersom PP är så små, så spelar deras idéer inte nån roll? Vad är det då för mening med att rösta på dem??

     Patentfrågan är litet speciell eftersom PP där både möter ett hårdnackat motstånd från andra partier och har internationella avtal emot sig samtidigt som det knappast finns något starkt opinionsstöd för ett slopande av patent (så att partiet t ex. skulle kompromissa i integritetsfrågor för att vinna gehör i patentfrågan verkar osannolikt).

     • Det är klart att de kunskapsintensiva företagen kommer fortsätta sin verksamhet. Men det finns en uppenbar risk att de kommer att flytta utveckling o forskning till länder utanför Sverige om PP får igenom sina idéer!
      Är det värt den risken?

      Jag förstår fortfarande inte? Patent och upphovsrättsfrågor är ju själva kärnan i PP? Deras DNA? Och den delen sågar du helt?
      Utan alla andra jämförelser, men det vore som att rösta på SD men åndä tycka att fri invandring är en bra idé….

     • Visst är upphovsrättsfrågor centrala för PP. Men frånsett spelindustrin (som i vilket fall som helst behöver hitta sätt att handskas med piratkopiering) är försäljning av digitala kopior av datorprogram till privatpersoner – den del som framför allt påverkas av PP:s föreslagna upphovsrättsreformer – en väldigt liten del av all mjukaruutveckling.

      Det finns visserligen ett fåtal piratpartister som är väldigt engagerade i patentfrågor (t ex. Amelia Andersdotter), men mitt intryck är ändå att de flesta inte alls brinner för patentfrågor på samma sätt som för upphovsrätts- och integritetsfrågor. Säg någonting som går emot PP:s uppfattning i upphovsrättsfrågor och du har snart en drös kommentarer från PP-anhängare. I patentfrågor finns det inte alls samma driv. Patentdiskussionerna på t ex. bloggen Prärietankar tar liksom aldrig fart och PP-anhängare övertygar inte alls på det sätt som de kan göra i integritetsfrågor. Det är i varje fall mitt intryck. Det finns dessutom vissa inre meningsskiljaktigheter inom piratpartiet.

      Patentfrågorna är som sagt även annorlunda på så vis att det inte finns någon folklig opinion för ett avskaffande. När det gäller upphovsrätt och personlig integritet finns det ett par andra partier som profilerar sig i de frågorna (centerpartiet, miljöpartiet och centerpartiet).

      Jag säger inte att jag tror att piratpartiet skulle bli utan inflytande om det kommer in i riksdagen – bara att det inte är troligt att det under kommande mandatperiod får något större inflytande på patentsystemet (fast jag hoppas förstås ändå att de skulle kunna bidra till att hålla debatten om mjukvarupatent levande).

  • Du kanske har rätt angående de andra företagen, men IT-företagen har i dagsläget bara upphovsrättsliga skydd. Inga patent.

   Och skulle patent slå igenom i Europa, då skulle du få se på en rejäl minskning av IT-företag, framförallt små. Helt enkelt för att det plötsligt inte skulle gå att göra ny programvara utan att bryta mot patent, samt att fria programvaror som görs i EU skulle riskera att stängas ner.

 3. Med rättssäkerhet avses också att kunna fälla brottslingar…

  Detta var en ny definition för mig. Har du någon stöd för den tolkningen av rättssäkerhet eller är det din egen tolkning? Rättssäkerhet och rättstrygghet är två olika saker och bör ej sammanblandas.

  …skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur…

  Är det verkligen skivbolagen som producerar den eftertraktade kulturen? Jag trodde det var kompositörerna, textförfattarna och artisterna.

  Piratpartiet menar knappast att alla (oavsett etnicitet, samhällsklass, religion, kön…) ska kunna ta del av kultur och utbildning under lika villkor…

  Vad får dig att säga knappast?

  Eh? Frihet för brottslingar och fuskare?

  Jag kan inte läsa in i futuriteters inlägg att brottslingar är inkluderade i den friheten. Jag uppskattar dock att du inte argumenterar mot att Piratpartiet vill ha en transparent stat.

  Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?

  Här är jag osäker vad du syftar på. Tillhör du dem som tycker att all övervakning är bra, oavsett omfattning?

  Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga.

  Ja, här finns nog ett pedagogiskt problem, men, allvarligt, tror du en övervakningskamera någonsin kommer att stoppa en alltför överförfriskad våldsverkare? Var finns tryggheten då?

  Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott…

  Kan brott som leder till fängelsestraff någonsin vara enklare?

  Dessutom handlar det ju knappast om några existentiella behov som mat eller kläder utan snarare ren lyxkonsumtion…

  Skall vi verkligen införa så drakoniska åtgärder som IPRED och, Gud förbjude, ACTA för att garantera existensen av en lyxkonsumtion?

  Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det? Student Bay har väl f.ö. stängts ner. Eller ska Piratpartiet leverera bandbredd även till Student Bay?

  Är detta ett argument mot att vilja ha ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla?

  Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!

  Tja, det kanske inte vore så dumt! Det beror alldeles på vad man lägger in i begreppet pirat. Eftersom vissa omdefinierar begreppet rättsäkerhet så kan man nog att omdefiniera begreppet pirat också.

  • Du har rätt angående rättssäkerhet och rättstrygghet, det var slarvigt av mig. Jag har justerar inlägget och använt begreppet rättstrygghet, tack för det påpekandet!

   Det är visserligen inte strängt taget skivbolagen som skapar musiken (även om det förekommer att artister också driver egna skivbolag) men det är märkligt att man ser skivindustrin som förhatlig samtidigt som att man gillar det som produceras med industrins hjälp. Det är som att man skulle älska iPod, iPhone osv. och alltid vill ha Apples produkter samtidigt som att man hatar Apple och lägger massor av energi på att försöka skada dem. Men kunde man piratkopiera elektronik ”gratis” så skulle man antagligen göra detta och då hitta snarlika svepskäl för att legitimera detta.

   Nej, jag tycker inte alls att all övervakning är bra och det får inte finnas för mycket. Vi har bara olika uppfattning om var gränsen går. Visst kommer kameror inte att förebygga alla brott men de kommer att underlätta utredningen och kan man få tag i en våldsman innan han begår fler brott så är det ju mycket värt för samhället och för de som riskerar att drabbas även i framtiden om han går fri. Se exempelvis Arbogafallet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article7079280.ab

   • Den länkade artikelns sista mening:

    Mig får ni gärna filma.

    Jag blir alltid förundrad och förskrämd när just journalister uttrycker sig så. Vi har i Sverige, tillsammans med Belgien, det starkaste skyddet i världen för journalisters källor. Här har journalister inte bara rätt att skydda sina källor, de kan till och med få fängelse om de inte gör det.

    Jag undrar om journalisten, Oisín Cantwell, kommer att stå fast vid sitt uttalande den dagen övervakningskamerorna med sedvanlig ändamålsglidning är kopplade till ansiktsigenkännande mjukvara och uppgifterna kopplas ihop med lagrade telefonsamtal och aktiviteter på internet.

    Vilken presumtiv källa skulle då kontakta en journalist?

 4. Med rättssäkerhet avses också att kunna fälla brottslingar, inte att det ska bli nästan omöjligt att fälla någon, vilket blir resultatet med Piratpartiets politik
  Som vanligt griper nejtillpirater påståenden ur luften – På vilket sätt Piratpartiet skulle omöjliggöra fällandet av brottslingar förklaras aldrig

  nejtillpirater fortsätter att misstänkliggöra Pirapartiet med sin sjuka retorik –Individens rätt mot staten omfattar även brottsoffrens rätt att få upprättelse och få brottslingen fälld, liksom att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i samhället och känna en tro på att brott inte lönar sig.
  Brottslingar – Brottsoffer? – Otrygghet för vanligt folk? – Var får nejtillpirater alla idiotier ifrån och hur sammankopplar han allt detta till Piratpartiet? –

  Avses skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur som man gärna vill ha men inte vill betala för?
  Ja – så länge skiv- och filmbolagen endast producerar kultur – men faktum är att dessa mäktiga och inflytelserika multinationella bolag inte bara producerar kultur utan även ständigt – och med framgång – lobbar för en allt strängare upphovsrätt och fler övervaknings- och kontrollagar på bekostnad av medborgarnas grundlagsfästa rättigheternejtillpiraters snälla bolag som – enligt honom – bara producerar kultur är inte alls så snälla som han försöker framställa dom – De är dessutom – precis dom nejtillpiraternotoriska lögnare som under åratal har fört våra politiker bakom ljuset med uppdiktade förlustsiffror – Faktum är att Piratpartiet är det enda partiet som vill stå emot dessa multinationella bolag och värna medborgarnas grundlagsfästa rättigheter – som nejtillpirater så lättvindigt vill kasta på sophögen

  utan snarare att med fritt avses gratis, dvs att någon annan ska betala. Rena kommunisttänket!
  Här visar nejtillpirater sin okunskap om upphovsrätten – Upphovsrätten är ett av staten sanktionerat och tidsbegränsat monopolMonopol står mycket närmare kommunismen än när privatpersoner – helt utan kommersiella vinstintressen – delar filer de själva förfogar över – dvs har lagrade på sine egna hårddiskar – med varandra

  Frihet för brottslingar och fuskare?
  Naturligtvis är nejtillpirater helt blind för det faktum att dessa ”fuskare” – dvs 2 miljoner av nejtillpiraters fildelande landsmän enligt flera forskningsresultat köper fler digitala produkter som musik och film – och går på konserter och bio oftare än icke fildelare – Dessa fildelare var också före 2005 helt vanliga ”ärliga” medborgare – tills vår fd justitieminister Thomas Bodström över en natt kriminaliserade dem – helt utan utredningar – rapporter eller forskningsresultat som kunde legitimera förändringen – Jag frågar än en gång – Vad får nejtillpirater att bli så fanatisk i eitt hat och vad är orsaken till alla hans anklagelser mot helt vanligt folk som beskylls för att vara brottslingar – snyltare och fuskare när han inte har tillstymmelsen till bevis som kan stödja hans åsikt att dessa människor på något sätt skadar samhället eller upphovsmän? – Jag har blivit anklagad för personangrepp – men om inte alla dessa ständiga angrepp på helt vanliga människor har sitt ursprung i en sjuk hjärna – vad är?

  Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?
  Brottsoffer – vilka ”brottsoffer” talar nejtillpirater om och på vilket sätt har dessa brottsoffer fått lida? – Skall inte integritet gälla för alla? – Eller tror nejtillpirater att integritet är en luxvara endast förbehållna ”ärliga” människor – typ nejtillpirater?

  I syfte att ingen att ingen brottsling ska kunna fällas, läs illegal fildelare?
  I nejtillpirater är ett ”brott” något statiskt – Något tidslöst som varken har med samhällsförändringen eller den allmänna rättsuppfattningen att göra – Vanliga människor med sina sinnen i behåll förstår naturligtvis att brott är något relativ och beroende av den tekniska utvecklingen -samhällsförändringar – förändringar i den allmänna rättsuppfattningen och människornas förändrade attityder och beteenden – Homosexualitet är fortfarande ett ”brott” i ett flertal länder och har varit även så i Sverige för inte så länge sedan – Idag betraktas inte homosexuella som brottslingar av lagen och sansade människor – Detta har inte blivit så av sig själv – Det är tack vara att homosexuella organiserade sig och krävde en förändring i lagen och med hjälp av upplysta personer som vi idag har omintetgjort kriminaliseringen av homosexuella – På samma sätt kämpar Piratpartiet för privatmänniskornas rätt att – utan kommersiella vinstintressen kunna dela filer de själva förfogar över med varandra – Aktiviteten skadar ju varken samhället eller upphovsmän? – Det som T. Bodström genom lagen har upphöjd till ett brott kan med ett pennstreck återställas till något som åter är fullt acceptabelt – So sluta tjata om ”brott” och brottslingar som om det är något bestående och inte går att ändra

  Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga.
  Vad vill nejtillpirater säga med detta – Att majoriteten av befolkningen känner sig otrygga pga dom illegala fildelare och därför skulle acceptera integritetskränkande- och än fler övervakningslagar? – Påståendet är så löjligt att det egentligen inte behöver kommenteras – Du behöver verkligen söka hjälp för din paranoia

  Läs – nästan ingen brottsling kommer att kunna fällas, på brottsoffrens bekostnad. Om alla rättsprocesser ska ta sådan lång tid och ta sådana resurser som Pirate Bay-målet så kommer det också leda till att andra mål försenas och med sämre rättssäkerhet som resultat. Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott kommer totalt sett att öka rättssäkerheten.
  nejtillpirater verkar inte begripa vad man menar med rättssäkerhet och uttrycket oskyldig till motsatsen bevisats – I en rättsstat förutsätter detta domstolar – rättegång och skall den anklagade få fri rättshjälp – dvs en advokat som skall bistå honom – nejtillpirater kan som sagt acceptera vad som helst så länge det kan skada alla dessa ”brottslingar – snyltare och kriminella” – Om inte det är sjukt – vad är?

  Jo just det – man vill tvinga de upphovsmän som enligt lagen har rätt att ta betalt att släppa ifrån sig kulturen gratis vare sig de vill eller inte
  Här försöker nejtillpirater återigen utse sig själv till upphovsmäns försvarare – trots att de inte har bett honom om det och trots att de klarar att försvara sina intressen mycket bättre själva – Dessutom inser inte nejtillpirater att det inte är en självklar rätt så som äganderätten vars historia går tillbaka till civilisationens gryning – Upphovsmän har levt utan upphovsrätt in hundratals år – Upphovsrätten är ett av staten tidsbegränsat monopol med ett samhälleligt syfte – nämligen att stimulera kreativiteten – Dessutom skall upphovsrätten även bibehålla en balans mellan upphovsmannens intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse till fri information – Självklart inser inte nejtillpirater att dagens upphovsrätt inte längre stimulerar till kreativitet – utan att den har blivit ett verktyg för monopolistiskt förtryck och att det knappast är upphovsmän som kräver alla dessa åtgärder som nejtillpirater så fanatisk förordar

  Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det?
  När tiderna – tekniken och samhället förändras – försvinner vissa yrken och nya kommer till – Politiker skall inte med hjälp av lagen försöka upprätthålla speciella yrken – Dessutom – så har nejtillpirater inga bevis för sitt påstående – Han hänvisar då alltid till sitt ”sunda förnuft” men hela denna blogg visar klart och tydlig att nejtillpirater inte har något

  Piratpartiet erbjuder en fristat för kriminella och fuskare, ett samhälle utan regler, normer och fungerande lagar. Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!
  nejtillpirater ljuger frisk och plockar fram helt ogrundade påståenden ur luften – Vad han bygger ovanstående på annat än föreställningar i hans sjuka värld – är en gåta

  • Du spelar honom lite i händerna, även om jag håller med dig i mångt och mycket. Satsa på hålen i hans argument istället för hur han säger det. Han har rätt till sin åsikt att piratpartister är brottslingar, liksom att många av oss tycker att han är en vettvillig kristdemokrat och för långt åt andra hållet. Vissa gillar auktoriteter och vill bli styrda och vissa är liberala så det förslår. Det är nord och syd på valkompassen så att säga.
   Hans påståenden går att bemöta utan att sänka sig till personangrepp. Tolkningarna att piratpartister är brottslingar, får han stå för själv. Det är hans egen åsikt, som vi som inte är brottslingar eller snyltare självklart ser som en förolämpning.

   Jag kan inte riktigt förstå hans rabiata hat mot allting som piratpartiet står för, då i mångt och mycket andra politiska partier har luftat samma åsikter – fast främst i syfte till valfiske. Skillnaden är att PP faktiskt vill införa förändringar och hålla löftena.

   Detta kan verka skrämmande för konservativa, där själva idén är att motverka förändringar och bara förstärka det som redan finns.

   • ”Tolkningarna att piratpartister är brottslingar, får han stå för själv. Det är hans egen åsikt, som vi som inte är brottslingar eller snyltare självklart ser som en förolämpning.”

    Här måste jag rätta dig, jag står inte alls för den tolkningen du gör. Jag anser inte alls att alla piratpartister är brottslingar, fuskare eller snyltare, jag säger bara att Piratpartiets politik leder i en riktning som gynnar brottslingar, fuskare och snyltare. Jag hoppas att du ser skillnaden nu när jag förtydligat och dementerar din tolkning.

    ”Jag kan inte riktigt förstå hans rabiata hat mot allting som piratpartiet står för”

    Inte heller det stämmer, jag koncentrerar mig på att angripa/kommentera de utspel som jag inte gillar, det innebär inte att det finns saker som är OK eller som jag rent av kan hålla med om. Vid ett par tillfällen har jag faktiskt i denna debatt berömt utspel från pirater och det kan hända flera gånger om jag anser det befogat.

    Alla partier vill föra in förändringar och hålla löften men det är lätt att hävda sådant när man är i opposition eller som i Piratpartiets fall inte ens ett regeringsparti. De flesta vet att man förr eller senare måste kompromissa för att få igenom delar av politiken, allt går inte om man inte får egen majoritet och knappast inte ens då eftersom löften inte skall hållas till varje pris om förändringar i omvärlden kräver nya lösningar på nya problem.

 5. Man skulle kunna skriva mycket efter detta inlägg, men det mesta är lite väl fånigt (…jag brukar visst säga detta i mina kommentarer, jag upprepar mig) och fyllt av det enkelspåriga likhetstecknet mellan reformerad upphovsrätt = stöld. Inom parantes utmanar jag Nejtillpirater att skriva ett inlägg där han motiverar nuvarande upphovsrätt – istället för att bara motsätta sig allt piratpartiet säger (får naturligtvis gärna fortsätta motsäga sig allt piratpartiet säger också). Han kan ta avstamp i skyddstidens längd, t.ex.

  Dock kann jag välja ut en sak att kommentera:

  ”Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det?”

  Universitetsanställda borde i mycket högre grad kunna framställa kurslitteratur än nu är fallet. För närvarande kan en lektor/professor skriva kurslitteratur under arbetstid OCH få all betalning för detta (royalty-pengar). Rimligare borde vara att kurslitteratur som skrivs under arbetstid skulle få någon form av cc-licens t.ex. Vissa studenter skulle då välja att kopiera (eller ha digitialt) medans vissa väljer att köpa en bok. Dyr kurslitteratur är ett mycket reellt problem för studenter som lever på c.a. 7000 kr/månad (eller minns jag fel?). Man MÅSTE mer eller mindre i dagens läge kopiera vissa böcker för att klara en utbildning – särskilt inom humaniora misstänker jag. (Biblioteken kunde också satsa mer på att ha fler ex av kurslitteratur.)

  För lägre åldrar (gymnasie, högstadie, osv) är problemet inte detsamma eftersom det (väl?) är skolan som köper åt eleven, men visst borde man även där satsa mer på att generera sin egen litteratur. En litteratur som är ”fri” (som i frihet att ändra, inte nödvändigtvis gratis) – precis som att det offentliga borde ha ”fri” (som i frihet igen) mjukvara som inte är inlåst och som kostar skjortan.

  • Jag har skrivit om det här förut flera gånger. Jag anser att skyddstiderna i allmänhet är för höga och kan sänkas, med undantag av läkemedel, där anser jag att den är för låg. Men när det gäller musik, litteratur osv. så är en sänkning av skyddstiden inte jätteintressant så länge man inte samtidigt kan säkra den reella skyddstiden som för musik handlar om enstaka dagar innan det går att tanka ner via Pirate Bay och liknande tjänster. Vilken skyddstid lagen säger spelar då ingen som helst praktisk roll. Kan man kombinera en sänkning av skyddstiden med laglydnad så att den verkliga stämmer med den enligt lagen så vore det alldeles utmärkt.

   Både grundskola, gymnasium och högskolor kan ju ta fram egen litteratur men ofta vill man kvalitetssäkra den genom att välja någon som är etablerad och uppfyller läroplanen osv. Jag förutsätter att de som anser sig kunna ta fram egen litteratur också gör detta men de som hellre vill köpa in befintlig och upphovsrättsskyddad ska väl få göra det eller håller du inte med?

 6. ”Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det?”

  Wikipedia ftw! 😉
  Men äh, staten kan väl ha hand om biten att anställa folk för sånt isf, utveckla myndigheter för skolan att inkludera det t ex. Och sen släpp studiematerialet helt fritt, eftersom det bekostats med skattemedel. Kunskap tillhör alla?

  Fast ja, nu skrev jag ju visserligen inte ur Pp:s synvinkel eftersom jag är Vänster. Men ändå.

  • Jag skulle tro att de flesta inom PP skulle rösta vänster som alternativ till PP, dock inte alla. Jag har inga fakta att stödja mig på men det är en mycket tydlig bild jag fått från många uttalanden under en lång period.

   Kunskap är inte objektiv när den väl paketerats i en bok eller på webben. Det är inte helt ovanligt att fakta medvetet förvanskas på Wikipedia som exempel. Om staten tar fram historieböcker som exempel via skattemedel så kan man alltid misstänka att man ”censurerat” eller valt att vinkla på ett sätt som kan ifrågasättas.

   Eftersom Piratpartiet är emot censur i alla former så skulle statliga läromedel knappast vara ett steg i en riktning som gynnar piraternas politik, här har vi alltså motstridiga krafter, avskaffad upphovsrätt kan medföra att staten skriver historieböckerna ungefär som man gör i kommunistdiktaturer. Jag förstår dock att du som vänsterpartist gillar detta.

 7. Tja, för vad det är värt, jag har röstat moderat i de senaste nio riksdagsvalen, Rick Falkvinge har deklarerat att han är ultra-kapitalist, Göran Widham och Marcus Friholm är uttalade fd. moderater, Gun Svensson aka. FarmorGun har gjort en resa från socialdemokraterna, via bla moderaterna, för att landa som riksdagskandidat för Piratpartiet.

  Amelia Andersdotter kommer förvisso från vänsterhållet och för en fem, tio år sedan skulle jag ha betraktat henne som en politisk motståndare. Nu förenas vi i något större men jag önskar inget hellre än att vi kan gå tillbaka till att vara motståndare igen.

  Har du några andra exempel på piratpartisters, om jag får kalla det så, sekundära politiska hemvist?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: