Grattis Rick Falkvinge!

Du slog Jimmie Åkesson vad gäller partiledarnas popularitet enligt SOM-institutets undersökning från 2009 som redovisades i Aktuellt igår!

Data är från 2009, då Piratpartiet med stöd från fällande dom mot Pirate Bay låg i topp. Undrar hur det skulle se ut idag…

Annonser

Rick Falkvinges märkliga skäl att rösta pirat – ur ett solidariskt perspektiv

Dags att kommentera även detta utspel från Rick Falkvinge. Kanske inte ett riktigt magplask denna gång utan mer som en pyspunka.

När vi kommer till kulturarbetarna, så är det lika fantastiskt att de inte längre är beroende av kapitalister som profiterar på deras arbete för att kunna nå ut med sitt skapande. För första gången någonsin är produktivmedlen i kulturarbetarnas egna händer. Det här försöker förstås de profiterande mellanhänderna stoppa och vrida tillbaka med alla medel. Vi bör reducera upphovsrätten eftersom den är dessa profitörers verktyg för att försöka återta kontrollen över produktivmedlen, och säkerställa att kulturarbetarna fortsätter att vara herrar över sitt eget skapande.

Vad jag vet så har alla kulturarbetare som tecknat kontrakt med skivbolag gjort det helt frivilligt, för att de totalt sett anser att detta gynnar deras karriär och inkomstmöjligheter. Piratpartiet anser alltså att dessa kulturarbetare har tvingats teckna kontrakt under hot om våld eller möjligen att dessa kulturarbetare har varit mindre vetande? Piratpartiet kommer nu att tillfrågas av Lars Ohly angående samarbete, maken till kommunistproganda var det länge sedan jag såg.

För första gången någonsin har varje människa med tillgång till Internet konstant tillgång till hela mänsklighetens kunskap och kultur. (Okej, det är en miljard människor och inte alla, men det är fortfarande mer inkluderande än något vi skapat hittills.) Inga mer elitskolor bara för välbeställda, ingen mer inlåst kunskap, för alla har jämlik och solidarisk tillgång till utbildning och kultur.

Om Rick Falkvinge och Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay anser att det som ligger på Wikipedia och bloggar kan ersätta bra skolor så tyder det bara på att sossesamhällets skola totalt fallerat när det gäller att få honom och hans partivänner att förstå vad som är kunskap och hur den bäst förmedlas. Alla har f.ö. inte tillgång till kvalitetssäkrade fakta (typ NE) eller upphovsrättsskyddad kultur, även om vissa tar sig tillgång till den via piratkopiering.

Det har till och med gått så långt att EU har beslagtagit generikamediciner på väg från Indien till tredje världen som råkade passera en europeisk hamn. Det gör mig rasande att man så cyniskt föredrar att människor lider, plågas och dör.

Jag är oerhört tacksam för att det forskas fram så många effektiva läkemedel, jag har många vänner och bekanta som lever idag pga detta. Utan läkemedelspatent hade huvuddelen av dessa läkemedel inte funnits idag eftersom det handlar om oerhört omfattande investeringar under en lång period.

Rick Falkvinge missade den allra viktigaste punkten angående solidaritet, nämligen följande:

Det kan knappast anses vara solidariskt att vissa ska betala fullpris för kultur, kunskap, dataprogram, spel osv. medan andra ska åka snålskjuts på de som betalar ärligt för sig genom att piratkopiera mot upphovsmannens vilja. Hur man kan få detta till solidaritet kan jag inte förstå. I klartext handlar det om att snylta eller parasitera. ”Någon annan” ska betala. När ingen sådan längre finns återstår bara staten. Säg ”Hej till Lars Ohly!”

Piratpartiet: Sluta behandla internet som ett laglöst land

Piratpartiets Rick Falkvinge och Anna Troberg har en debattartikel i SvD. Den innehåller många felaktigheter som behöver kommenteras:

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri.

Så det är den bestulna parten som är hänsynslös? Inte snyltarna? Den som följer lagen och vill ha stöd av lagen för att få stopp på massiva brott mot upphovsrättslagen är alltså hänsynslös? Det påståendet kan uppfattas som kreativt och på gränsen till bedrägligt. Men det är inte korrekt.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder.

Det är faktiskt med stöd av gällande lag, en lag som finns i liknade tappning i de allra flesta länder. Det är inte rättens fel, inte heller politikernas, det är lagbrytarna beteende som nu får konsekvenser, helt nödvändiga sådana.

Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur.

Fria kreatörer hindras inte alls, man behöver nämligen inte använda Pirate Bay för sin spridning, det finns hur många olika andra alternativ som helst. Gör man sig beroende av Pirate Bay, en tjänst uppenbarligen befinner sig under ett ständigt hot vad gäller blockering i olika former, så är man rent av dum om man använder tjänsten för öppet material. Eller att man helt enkelt får vara beredd på att den när som helst försvinner och kanske aldrig kommer upp igen.

Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Vadå inte längre gäller? Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver. Jag vet att Rick Falkvinge ofta svamlat om att Mere Conduit gäller enligt e-handelsdirektivet men det stämmer inte, läser man detta och motsvarande svenska lag så ser man tydligt att Pirate Bays verksamhet inte omfattas av detta, det är f.ö. inte någon e-handel det handlar om. Mer om detta här.

Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det här stämmer inte. Man kan visserligen hitta länkar till torrentfiler via Google men torrentfilerna ligger ju hos Pirate Bay. Pirate Bay är mer än en söktjänst. Den är heller inte som Google en generell söktjänst utan det är en dedicerad söktjänst som till mycket stora delar används för piratkopiering. Att den används även till öppet material är absolut ingen förmildrande omständighet. En knarklangare som säljer mjukisdjur går inte fri från knarkbrottet pga hanteringen av mjukisdjuren.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Just detta stycke håller jag med om faktiskt. Vi tolererar inte snatteri i butik, vi ska heller inte tolerera piratkopiering via internet. Samma viktiga demokratiska principer ska gälla även på internet.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Jaså gör den? Alla vet ju att Pirate Bay även sprider icke upphovsrättsskyddat material. Men vad har det med saken att göra om man vill angripa piratkopieringen? Jämför gärna med YouTube som är OK eftersom den är modererad till skillnad från Pirate Bay. YouTube har alltså lyckats med att sätta upp en helt laglig tjänst till skillnad mot Pirate Bay. Problemet är ju också att Pirate Bay (och därmed även Piratpartiet) inte vill hålla sig inom lagens ramar, i så fall hade man redan åtgärdat den delen för länge sedan. Nej, sedan 1993 har man konsekvent hittat olika sätt att sprida upphovsrättsskyddat material och det är ett mycket tydligt huvudsyfte.

Den senaste tiden har Piratpartiet börjat kalla Pirate Bay för politisk aktör, opinionsbildare osv. Det är kvalificerad bullshit. Pirate Bay (i samarbete med Piratpartiet) är en tjänst för piratkopiering, inget annat. Visst drar det med sig åsikter och politik men det är knappast därför man finns till. Med Piratpartiets argumentation skulle man lika gärna kunna hävda att Al-Quaida är en politisk aktör och opinionsbildare och därför ska få fortsätta oavbrutet med sin verksamhet eftersom det där med ”politik” tydligen anses medföra någon slags immunitet. Men det är fel! Att försöka sätta en artificiell politisk stämpel på Pirate Bays verksamhet påverkar inte på något sätt hur man bedömer deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Inte heller samgåendet med Piratpartiet påverkar, dock drar det Piratpartiet och till viss del svensk politik och svenska politiker ner i smutsen. Ett politiskt parti som via aktiv handling befrämjar massiva brott mot upphovsrättslagen, det är närmast sensationellt!

Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas.

Men då kanske Piratpartiet ska sluta befrämja piratkopiering och byta namn till frihetspartiet eller integritetspartiet?

Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor.

Här behöver det förtydligas betydligt så att man ser vad konsekvenserna av politiken blir:

Yttrande- och informationsfrihet – in absurdum och med total ansvarslöshet,
kulturell frihet – dvs man tycker att det är OK att mot upphovsmännens vilja kopiera deras verk,
integritet – för kriminella, fuskare och snyltare
och rätten till anonymitet – för att man ska komma undan ansvar och kunna begå brott, fuska och snylta ostraffat
är alla våra kärnfrågor.

Christian Engström om Piratpartiet, fildelarpartiet

Det brukar ofta hävdas att Piratpartiet är ett enfrågeparti och att den frågan handlar om att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material. Det andra man har i sitt partiprogram kan anses vara svepskäl eller medel för att uppnå resultat i fildelningsfrågan. Det här är inget som piratpartister brukar vilja erkänna men det har ju ändå visat sig indirekt via den massiva medlemsökningen efter TPB-domen i tingrätten och ett år senare det massiva medlemstappet när majoriteten av alla som gick med när de kände att fildelningen var hotad senare halkade ur efter ett år.

Det är sällan Rick Falkvinge eller Christian Engström säger det i klartext men nu har i alla fall Christian Engström gjort det i en intervju:

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing. We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Det är sällan jag böjer mig för ett uttalande från partiledningen. Den här gången ett solklart undantag.

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing.

Jag kan inte annat än att hålla med.

We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Ja här kom ju i alla fall ett mycket tydligt erkännande, Piratpartiet har startats för att möjliggöra fildelning! Polisen kommer visserligen inte att agera på att man startat ett parti för detta men det är fullt möjligt att man kommer att agera på samarbetet med Pirate Bay, att man levererar bandbredd till en tjänst som uppenbart begår massiva brott mot upphovsrättslagen och där personerna bakom faktiskt redan är dömda till ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd.

Rick Falkvinges märkliga skäl till att rösta pirat – ur ett kapitalistiskt perspektiv

Rick Falkvinge aviserade häromdagen följande:

Däremot går det att beskriva piratrörelsens ideal i traditionella vänster- och högertermer, och i principiella och pragmatiska argument. De fyra närmaste dagarna kommer jag att posta “därför ska du rösta pirat – ur det här perspektivet” från alla de fyra kvadranterna på den politiska kartan. Jag kommer att skriva om varför man ska rösta pirat ur ett kapitalistiskt (högerpragmatiskt), solidariskt (vänsterprincipiellt), liberalt (högerprincipiellt) och ur folkhemmets perspektiv (vänsterpragmatiskt).

Spännande, hur sjutton ska han lyckas med dettta? Första försöket gjordes idag, ur ett kapitalistiskt perspektiv och det blev ett rejält magplask:

Jag kom ju in i piratrörelsen från det kapitalistiska hållet. Jag såg alla dessa monopol (upphovsrätter och patent) som politikerna delade ut till höger och vänster, riktigt värdefulla monopol, och tyckte att det var snudd på trolöshet mot huvudman att inte ta ut fullt värde i transaktionen där de delades ut. När det gäller upphovsrätt delas monopolen ut utan någon motprestation alls. När det gäller patent tas en nominell avgift ut som ligger brutalt under det reella värdet.

Utan någon motprestation alls? Så själva skapandet anses inte vara någon prestation alls? Det är ju lätt att hävda när man vill roffa åt sig av andras rättigheter utan att betala för sig. Angående patent så varierar det förstås hur stor andel av värdet som går till avgift, det är ju ofta en chanstagning att avgöra om det lönar sig att patentera något. Så bara för att systemet inte är perfekt så ska det tas bort? Ska det då även gälla yttrandefriheten? Inte heller den hanteras ju i ett perfekt system. Vi måste kunna hantera kompromisser som inte är perfekta för någon part men ändå är bättre än att inte ha en kompromiss alls.

Om en värdeproposition saknas i en länk, så kommer den länken att försvinna på en fungerande marknad. Men de har i stället lagstiftat sig fast i ekonomin — de försöker lagstiftningsvägen säkra sig en marknad, så att det till och med ska bli olagligt att gå runt dem. Jag pratar förstås om skiv- och filmförlagen.

Det här är en grov felaktighet. Det har sedan länge funnits en fungerande marknad för musik och film. Gillar man inte musiken eller filmen som produceras så vill man heller inte betala för den. Det är ju samma som gäller på Ica, gillar jag inte Estrellas chips så är det heller ingen som tvingar mig att köpa.  Marknaden fungerade alldeles utmärkt innan den illegala fildelningen delvis satte den ur spel. Istället för att sända signaler om att man inte gillar en produkt, dess förpackning, dess hantering osv. genom att rösta med plånboken så snyltar man till sig en kopia. Det är ett system sänder helt fel signaler och som inte fungerar!

The Pirate Bay är ett bra exempel. Många upplevelseentreprenörer använder det som marknadsföringskanal. Därför, mer än någonsin annat, försöker de tidigare distributionsoligopolen stänga denna kanal (och andra liknande) för leverantörer som inte finner sig i deras defacto detaljhandelsmonopol. Men det görs inte i öppen konkurrens; det görs i rättssalar och lobbyrum.

Ännu en grov felaktighet. Alla försök att rättsvägen stoppa Pirate Bay handlar knappast om att ”många upplevelseentrepenörer” använder det som marknadsföringskanal (underförstått för legal spridning). Alla vet ju att rättsprocesserna handlar om den enorma omfattningen av upphovsrättsskyddat material som sprids via Pirate Bay. Om vissa ”upplevelseentrepenörer” använder Pirate Bay till laglig spridning så får man ta risken att tjänsten blir blockerad, alternativt använda en laglig tjänst. Om jag vill sälja majblommor kan jag använda knarklangare som ändå är ute bland folk men då måste jag vara medveten om att försäljningen kan upphöra om de blir tagna av polisen för knarklangningen.

Det hela påminner mycket om Red Flag Act. Storbritanniens bilindustri låg en bra bit före de flesta andras, men 1865 lyckades diligens- och tågindustrin trycka igenom en lag som krävde att varje bil hade en besättning på tre personer: en förare, en maskinist (!) och en person som gick framför bilen med en röd flagga (!!). Detta begränsade bilens hastighet till gångfart och dess användbarhet högst betydligt.

Jämförelsen haltar betänkligt. Det handlar inte ett dugg om en teknikfråga, rätten att kunna leva på eget skapande och ta betalt för detta är grundläggande, teknikneutral, ingår faktiskt i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och finns inarbetad upphovsrättslagen. Varför ska miljoner snyltares ”rättigheter” väga tyngre än kulturskaparnas rättigheter att kunna leva på sitt arbete? Varför ska lyxkonsumtion i form av massiv nedtankning av musik och film väga tyngre än gamla hederliga principer om att man ska göra rätt för sig, inte ta utan att fråga och betala hederligt för en vara eller låta bli den?

För Sveriges tillväxt och entreprenörsandas skull, så är det dags att upphöra med övervakningsnojan och säga åt upphovsrättsindustrin att konkurrera på en fri marknad eller dö. Dagens politiker förstår inte detta.

För att marknaden ska vara fri och fungerande så måste piratkopieringen upphöra eller åtminstone hållas nere. Då kommer marknadskrafterna att fungera och den som inte gillar produkterna från den förhatliga mediaindustrin kan rösta med plånboken. Piraternas logik är oerhört skev, man vill ha något gratis men hatar de som arbetar med skapande och distribution. Snacka om att vara girig, otacksam och parasit! Det är hårda ord men varför inte kalla det för vad det är?

Dagens politiker förstår mycket väl det här, dock ej alla. Och i synnerhet inte Rick Falkvinge.

Internetoperatör spärrar Pirate Bay/Piratpartiet

Efter bakslaget i hovrätten stoppar nu internetoperatören Black Internet sina kunder från att surfa in på The Pirate Bay. Företaget tolkar rättens beslut som att de kan tvingas betala vite om deras kunder tillåts surfa in på sajten – men hovrätten håller inte med.

Se bl.a. artiklar i SvD, metro, SR, expressen, DN

Rick Falkvinge kommenterar förstås och tar som vanligt i så han nästan spricker:

Det som inte fick hända i Sverige har hänt även här. Under påtryckningar har en internetleverantör stängt av access till en specifik politisk website. I det här fallet, The Pirate Bay.

Jag tror inte att någon bestrider att TPB är en politisk aktör av första rang. Inte minst för att den drar till sig så mycket politisk uppmärksamhet (det räcker egentligen med det), men också för att sajten har drivit många politiska frågor och var instrumental under bl.a. FRA-debatten.

TPB är knappast en politisk aktör, det är ju en piratsida vars primära syfte är att bidra till brott mot upphovsrättslagen, något som ansvariga faktiskt redan är dömda till i tingsrätten med ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd. Domen har överklagats men det är väl ingen som tvekar över vad huvudsyftet med TPB är? Knappast ens Piratpartiet men Rick Falkvinge kallar ju t.o.m. Pirate Bay för en ikon, så högt hyllar man deras verksamhet och vare sig vill eller kan inse att den är kriminell.

Sen kommer det då och då utspel kopplat till att man vill hjälpa personer i förtryckta regimer att kommunicera men det handlar troligen främst om att man vill hitta olika sätt att försöka legitimera den illegala verksamheten med något annat. Det luktar honor by association och vi har ju tidigare även hört Piratpartiets utspel om ”sharing is caring” om blodgivning. SD hade ett liknande utspel om att de ville samla in pengar till uteliggare men bara till de som inte är invandrare. Även om handlingen i sig är lovvärd så luktar det illa. Personer som stöder TPB/Piratpartiet eller SD kan hitta hur många olika sätt att stödja förtryckta regimer, vara blodgivare eller hjälpa uteliggare utan att blanda ihop det med annat som anses moraliskt förkastligt eller rent av olagligt.

Piraterna menar ju också att samgåendet med TPB var oerhört smart, vem vågar stänga ner Piratpartiets ISP för att blockera Pirate Bay? Ja vi får väl se, det skulle inte förvåna mig om Piratpartiet mot vitesföreläggande tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Vägrar man och blir blockerad så inser ett barn att det är Piratpartiets eget fel om de får betala böter eller deras ISP tvingas blockera. Handlingar får konsekvenser, det är inte ”någon annans” fel. Men pirater är ju knappast personer som tar ansvar för egna handlingar. Förr eller senare tvingas man göra det trots allt.

Sen svamlar Rick Falkvinge åter igen om e-handelsdirektivet:

En oförutsedd sak av Black Internet: I och med detta drag såavsäger de sig sin budbärarimmunitet. Enligt E-handelslagen gör de nu ingrepp i kommunikationen och är därför inte längre en neutral transportör. I och med det är de nu juridiskt ansvariga förallt som sker över huvud taget över deras linor. Det, om något, torde vara ett argument för att omedelbart sluta censurera.

Rick Falkvinge är antingen dåligt påläst eller så för han fram falska argument medvetet. Det här har jag bemött tidigare, se följande länk.

Piratpartister analyserar åldersfördelningen inom olika partier

Full Mental Straightjacket analyserar åldersfördelningen inom de olika partierna och anser att den likartade åldersfördelningen leder till likriktning. Han avslutar med följande uppmaning:

Så även om ditt hjärta finns hos något av våra nuvarande riksdagspartier så är det bästa du kan göra ändå att rösta på PP för att i och med det lösa upp dagens dödläge och därmed, på sikt, vitalisera svensk politik för att vi förhoppningsvis återigen ska nå en situation där vi har ett antal riksdagspartier med individuella profiler och hjärtefrågor. Om PP inte kommer in i riksdagen kommer vi få se en fortsatt färd mot en allt mer cementerad blockpolitik som sakta förvandlar Sverige till en nation som hade alla möjligheter men som tappade bort dem för att politikerna var mer upptagna med att ägna sig åt föråldrad retorik än att försöka leda Sverige in i framtiden.

Rick Falkvinge håller med.

Jag tycker att analysen brister. Det blir inte per automatik bättre politik bara för att man har en annan åldersfördelning. Hur skulle det se ut om vi låter högstadieelever styra landet? Visst har M och S närmat sig varandra men det skiljer fortfarande en hel del i ideologi, om vi pratar i termer arbetslinje kontra bidragslinje, ökade klyftor kontra att det ska löna sig att anstränga sig osv.  Och skillnaden mellan exempelvis M och V kan knappast förklaras av skillnader i åldersfördelning. De skillnader man har mellan M och S och som kanske var tydligare förr kan man inte lätt koppla till ålder. Jag förstår att Piratpartiet vill göra den här kopplingen eftersom de har en sådan övervikt vad gäller unga sympatisörer. Man kan tolka detta på olika sätt, att Piratpartiet är vitalt, eller också att det är omoget. Jag väljer den senare tolkningen.

En sak som inte ingår i analysen och som jag funderat mycket på är varför könsfördelningen är så oerhört sned inom piratpartiet. Vi vet att det är övervägande män som röstar på högerblocket och övervägande kvinnor som röstar på vänsterblocket. Men skillnaden är ändå inte så dramatisk, se exempelvis denna artikel.

För Piratpartiet gäller enligt dagens medlemssiffror att 89% är män, 11% är kvinnor.
För Ung Pirat gäller att 87% är killar, 13% är tjejer.

Om nu Piratpartiet har sådan bra politik, varför håller då inte kvinnorna/tjejerna med? Hur förklarar piraterna detta sjäva?

Jag har mina teorier. Det skulle inte förvåna mig alls om de stämmer:

  • Piratpartiet är ett omoget parti på många sätt. Både vad gäller den dramatiska framtoningen via Rick Falkvinges överdrivna utspel och även på andra sätt. Ta bara det där med att man levererar bandbredd till Pirate Bay, i praktiken att man samarbetar med personer som är dömda i tingrsätten för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen med straff på ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd! Domen är visserligen överklagad men ändå, ett moget parti skulle knappast ta en sådan politisk risk. Vem vill ha med Pirate Bay i en partiledardebatt inför valet som exempel? Det är ju i praktiken det man får om man bjuder in Rick Falkvinge till en debatt tillsammans med de andra partierna.
  • Kan det möjligen vara så att det ligger mycket i det där med att Piratpartiet kallas för ett enfrågeparti och att huvudfrågan handlar om att säkerställa fortsatt fildelning? Piratpartiet har ju bekräftat den hypotesen via samgåendet med Pirate Bay. Och det är väl företrädesvis killar/män som fildelar mest.
  • Tjejer ligger några år före killarna vad gäller mognad.

Det går nog inte att peka på en enskild faktor men jag tror att de tre punkterna ovan och kanske någon mer som jag förbisett samverkar och leder till den oerhört skeva könsfördelningen man har inom Piratpartiet. Några piratpartister får gärna svara på detta inlägg och försöka förklara varför det är en sådan oerhört skev könsfördelning inom Piratpartiet.