Ännu en feltolkad forskningsrapport om fildelning

Idag kom det en ny rapport, från University of Amsterdam. Den har gett flera rubriker i media, de flesta innehåller någon form av feltolkning som innebär att den som skrivit om den antagligen inte orkat läsa hela alternativt missförstått omedvetet eller medvetet. Jag kan tänka mig att piratlobbyn ligger bakom en hel del av de mest felaktiga tolkningarna. Jag kan tänka mig att de ”tipsar” media om vad den ”självklara” slutsatsen är…

IDG.se skriver:  Studie: Olaglig fildelning är bra för försäljningen, en ganska missvisande rubrik om man läst rapporten.

SvD skriver: Fildelarna köper mest, en delvis missvisande rubrik men i övrigt är artikeln ganska nyanserad och bemöts även av KTH-forskaren Daniel Johansson som tidigare fått sin avhandling feltolkad av massmedia/pirater och han bemöter även detta i artikeln:

Han tror på den nederländska studiens resultat, men att tolkningen kan göras på olika sätt. Själv kom han med en studie i höstas som handlade om svenska musikindustrins ekonomi i stort. Han säger att eftersom frågan om nedladdning och upphovsrätt är så ideologiskt laddad är det lätt att folk använder forskning i sina egna syften.

– Det är det farliga. Av vår forskning gjordes tolkningen att artister gynnas av fildelningen, något vi inte själva påstått. Piratpartiföreträdare och skivbolagsrepresentanter väljer att tolka utifrån sina egna syften, säger Daniel Johansson.

Jag har läst rapporten. Den är ganska ojämn och delvis motsägelsefull. Delar av den är ganska bra men andra delar ger intrycket av att vara ett hafsverk.

Man börjar med lite allmänt filosoferande som inte är helt ointressant men inte har något forskningsvärde. Man försöker först göra resultatet allmängiltigt:

The results are compared with those from similar studies, to validate its outcomes and to estimate wider implications of the study’s results. Hence, the conclusions presented are believed to have wider validity then solely for the Netherlands, since similar circumstances apply in other countries. The entertainment industries examined operate globally and the contextual legal framework is European

Vilket strax efter motsägs av dem själva:

The markets for film-, games- and music both in the Netherlands and abroad show different developments. Turnover from recorded music sales fell by around 30 % between 2004 and 2009 internationally. Despite their enormous growth of 940% in the same period, paid-for downloads have not been able to match this decline (IFPI 2010).

Sedan följer en relativt intressant utläggning om hur man hanterar fildelning via lagar i olika länder, Hadopilagen m.m.

Sedan börjar man jämföra köpvanor för fildelare och icke fildelare. Man kommer fram till att det inte är någon skillnad i köpvilja alls när det gäller musik, den typ av fildelning som mest diskuteras i Sverige.

När det gäller film så hävdar man att filelare köper något fler filmer än icke fildelare, samma sak med spel. Men detta förklarar man senare (i slutsatserna) delvis med att alla ännu inte har bredband och att de som fildelar film och spel därmed är mer köpbenägna, men att detta förhållande troligen kommer att ändras i framtiden:

Yet, the film industry is feeling the file-sharing pain less than is the music business, but this looks about to change as broadband is rolled out further.

Sen kommer något som jag ofta skrivit om, att piraterna felaktigt hävdar eller antyder att fildelning leder till fler köp, vilket är helt befängt. Detta avfärdar man mycket tydligt:

Note that no causal relationship is implied here. Aficionados of music, games or films will typically buy more, get into related products more but also download more.

Just de, de som gillar musik, spel eller film och konsumerar mycket, köper förstås också mer och det har ingen bevisad koppling till fildelningen i sig. Senare säger man:

The effect of file sharing on sales is ambiguous.

Med en redogörelse för olika typer av beteenden från fildelare. Sedan säger man det jag ofta sagt tidigare, det är svårt att hitta studier som tydligt visar i den ena eller den andra riktningen (den här studien är inget undantag):

Given the different possible effects above, it may not come as a surprise that the findings of empirical studies into the causal or other relationships between downloading and buying music vary widely, ranging from positive to neutral to negative. There does not appear to be a clear relationship between the decline in sales and file sharing. The effect on revenue from concerts and merchandise is unknown. The state of play in the film industry has hardly been investigated to date, but available findings suggest a negative relationship. In the games industry download volumes are low and its implications largely unknown.

Sen följer diverse beräkningar som baseras på en jättelång kedja av antaganden. Jag tycker inte att man kommer fram till något konkret genom dessa beräkningar och man avfärdar dem själva mer eller mindre pga alla osäkerheter.

Sedan verkade tiden ha tagit slut och slutsatserna man drar är ganska märkliga:

Turnover in the recorded music industry is in decline, but only part of this decline can be attributed to file sharing. Conversely, only a small fraction of the content exchanged through file sharing networks comes at the expense of industry turnover. This renders the overall welfare effects of file sharing robustly positive.

Ganska vagt. Övervägande positivt? För vem/vilka? Samhället? Knappast för upphovsmännen och skivbolagen i alla fall.

Men lite senare spårar man ur totalt och kommer med slutsatser helt tagna ur luften, det gör det troligt att rapporten är ett beställningsjobb från piratlobbyn eller att forskarna åtminstone sympatiserar med piraterna:

The survey held among Dutch Internet users has shown that file sharing is here to stay and that people who download are at the same time important customers of the entertainment industry. The point of no return has been reached and it is highly unlikely that the industry will be able to turn the tide. What is more, there is no guarantee that a situation will ever arise in which a majority of digital downloads will come from an authorised source.

och

New models worth developing, for example, are those that seek to achieve commercial diversification or that match supply and end-user needs more closely. In such a context, criminalizing large parts of the population makes no sense. Enforcement should focus on large scale and/or commercial upload activities.

Det här känns inte speciellt vetenskapligt. Ett rent tyckande och helt lösryckt från resten av rapporten!

Rapporten är delvis bra men till stora delar ett hafsverk!

12 svar

 1. Den ger intrycket av att vara ett hafsverk, bara det att sidnumreringen börjar på sidan 36 på sidan 2 säger väl en hel del.

  Ja, jag instämmer – det säger en hel del. Det säger bland annat att den föregående artikeln i tidskriften måste ha slutat på sidan 34…. 😉

  Sen kommer något som jag ofta skrivit om, att piraterna felaktigt hävdar eller antyder att fildelning leder till fler köp, vilket är helt befängt.

  Jag kan hålla med om att många pirater är litet väl snabba att tolka korrelation som orsakssamband (måste förresten passa på att i sammanhanget tipsa om denna lilla serie). Det är ju rimligt att tänka sig att ett bakomliggande kulturintresse är den egentliga orsaken och att kulturintresset tar sig uttryck i både lagliga och olagliga handlingar. Hur det än ligger till med den saken så kvarstår ju fortfarande faktumet att en alltför hårdför jakt på dem som begår upphovsrättsintrång riskerar att göra den grupp som köper mycket än mindre lojal.

  Ganska vagt. Övervägande positivt? För vem/vilka? Samhället? Knappast för upphovsmännen och skivbolagen i alla fall.

  När det gäller de positivt definierade rättigheterna i form av det ekonomiska monopolet så är det ju i praktiken bara samhällsperspektivet som är intressant. Om det som är bra för samhället sedan råkar vara bra för enskilda individer är det väl bara bra för dem, men det är inte det som är huvudsaken som jag ser det.

  • Piratbloggarna svämmar över med inlägg som visar på att man inte förstår kausalitet och bara går på det andra (typ IDG) skriver istället för att läsa och förstå vad som verkligen står i rapporten.

   Angående samhällsnyttta så är det knappast OK att maximera den på andras bekostnad. Man skulle kunna hävda att det är OK med rånmord = stor samhällsnytta för alla som drar in pengar på sådant och de som är mördade lider ju ändå inte. Något tillspetsat kanske men samhället ska inte prioritera lyxkonsumtion i form av gratis media för roffare utan att försvara de som faktiskt skapat den och vill kunna försörja sig på detta. Om det hade gällt mat till svältande så kan det vara förståeligt men handlar ju bara om girighet efter ren lyxkonsumtion.

   • Uttrycket ”på andras bekostnad” verkar antyda att intrång i någons ekonomiska upphovsrätt för med sig skador som är oberoende av upphovsrätten. Så är, skulle jag vilja påstå, inte fallet (med viss reservation för att gränsdragningen mellan vad som ska anses vara ekonomiska respektive ideella rättigheter inte alltid är helt enkel).

    Vid ett rånmord åsamkas en skada på den som utsätts för brottet som är oberoende av hur lagen definierar handlingen. Den ekonomiska upphovsrätten är mer instrumentell – den försöker uppmuntra sådant som bedömts leda till samhällsnytta snarare än hindra sådant som leder till direkt skada.

    Se gärna artikeln Could There be a Right to Own Intellectual Property?.

 2. ”Sen kommer något som jag ofta skrivit om, att piraterna felaktigt hävdar eller antyder att fildelning leder till fler köp, vilket är helt befängt. Detta avfärdar man mycket tydligt:”

  Jag håller med dig (och Tor) om att det inte går att dra slutsatsen att fildelning leder till fler köp. Men det går inte heller att dra slutsatsen att det är fel (eller ”befängt”). Man vet helt enkelt inte (ännu). Däremot har det visats tidigare att ökad nedladdning leder till fler antal konsertbesök, dvs det många artister förlorar på exemplarförsäljning (där dom har väldigt liten andel av intäkterna) tar dom igen på ”live-delen” (där dom får stor andel av intäkterna), givetvis förutsatt att dom vill/kan spela live.

  • ”givetvis förutsatt att dom vill/kan spela live”

   Även om man är tonsättare så finns det väl egentligen ingenting som hindrar att man licensierar sin musik till dem som uppträder live. Inte ens piratpartiet vill ju begränsa de ekonomiska rättigheterna när det gäller kommersiell användning av verk.

 3. Man kan undra om nejtillpirater verligen fattar det han läser
  Stycket som säger:
  The results are compared with those from similar studies, to validate its outcomes and to estimate wider implications of the study’s results.
  Handlar om hur Nederländska Internetanvändare praktiserar fildelning och deras underliggande argument och motiv medan det andra stycket
  The markets for film-, games- and music both in the Netherlands and abroad show different developments. handlar om marknaden – ingen motsägelse här inte

  Sen kommer något som jag ofta skrivit om, att piraterna felaktigt hävdar eller antyder att fildelning leder till fler köp,
  Studien säger: All in all, these figures show that there is no sharp divide between file sharers and others in their buying behaviour. On the contrary, when it comes to attending concerts, and expenses on DVDs and games, file sharers are the industry’s largest customers. Note that no causal relationship is implied here. Aficionados of music, games or films will typically buy more, get into related products more but also download more.
  Vilket i klartext betyder att fildelare har en begränsad budget – men trots det köper de mer än icke fildelare även om de också laddar ned mer – de köper också fler DVDs och spel och är därmed industrins bästa kunder – Blotta faktum att det inte finns någon skillnad i köpvanor för övriga produkter grusar också nejtillpirater påståenden om att pirater är snyltare som bara vill få gratis

  Det är tydligt att nejtillpirater plockar ut text ur sin kontext – han citerar he effect of file sharing on sales is ambiguous. men glömmer att ta med:
  The most prominent positive effect is the sampling effect: consumers are introduced to new music and this creates new demand. When downloading serves consumers whose demand is driven by a lack of purchasing power, the effect on sales is neutral. File sharing has a negative impact on buying when it replaces paid-for consumption.

  och vidare

  Given the different possible effects above, it may not come as a surprise that the findings of empirical studies into the causal or other relationships between downloading and buying music vary widely, ranging from positive to neutral to negative. There does not appear to be a clear relationship between the decline in sales and file sharing. The effect on revenue from concerts and merchandise is unknown. The state of play in the film industry has hardly been investigated to date, but available findings suggest a negative relationship. In the games industry download volumes are low and its implications largely unknown.
  Allt dett är givitvis interesant men visar bara att man är osäker om fildelningen påverkar industrin positiv – neutral och negativ – Man säger däremot inget om huruvida fildelningen har skadliga effekter för samhället eller upphovsmän – och så vid jag vet finns det inga studier som har kunnat visa att så är fallet – Att nejtillpirater gärna vill sätta ett likhetstecken mellan industrin och upphovsmän är befängd – Dessa har helt olika intressen – Studien säger inget om upphovsmän – och det finns nog med studier som visar att det går över förväntan för våra artister

  This renders the overall welfare effects of file sharing robustly positive.
  nejtillpirater utropar – för vem eller vilka? – Svar: För industrin – som har skrikit om sina skyhöga förluster – och hur fildelningen är orsaken till att massor med jobb inom industrin försvinner – Studien säger: but only part of this decline can be attributed to file sharing. Conversely, only a small fraction of the content exchanged through file sharing networks comes at the expense of industry turnover.
  I andra ord – Den påstådda skadliga effekten på industrin är överdriven – fildelningen utgör bara en en liten del av den sjunkande omsättningen

  nejtillpirater säger: Men lite senare spårar man ur totalt och kommer med slutsatser helt tagna ur luften, det gör det troligt att rapporten är ett beställningsjobb från piratlobbyn eller att forskarna åtminstone sympatiserar med piraterna
  Piratlobbyn? – *skrattar* – Den existerar inte – Piraterna har varken en organisation – ekonomi eller politiska förankringar som kan matcha industrins

  nejtillpirater säger vidare: Det här känns inte speciellt vetenskapligt. Ett rent tyckande och helt lösryckt från resten av rapporten!
  Jag skulle kalla det för en logisk slutsats – Fildelningen går inte att stoppa med mindre än att man släcker hela Internet eller inför en diktatur typ Kina – Anden har kommit ur flaskan och det går inte att stoppa tillbaka den längre – Kan nejtillpirater hävda något annat eller komma till en annan slutsats?

  Hela texten lyder: And so the entertainment industry will have to work actively towards innovation on all fronts. New models worth developing, for example, are those that seek to achieve commercial diversification or that match supply and end-user needs more closely. In such a context, criminalizing large parts of the population makes no sense. Enforcement should focus on large scale and/or commercial upload activities.

  Inget piratvänlig eller beställd av piratlobbyn där inte utan rekommendationer till en industrin som under 10 år bara har spenderat miljoner $$ och möda på att få lagar som passar dem – försökt stänga alla söksajter som kan hitta torrents som leder till upphovsrättsskyddat material – jagat privatpersoner (som enligt studien knappt kan hållas ansvarig för den minskade omsättningen) och nu ropar på ytterligare lagar i sina fruktlösa försök att täppa till genom att tvinga Internoperatörerna att utföra det de har misslyckats med – och för vad? – För en aktivitet som varken skadar samhället och upphovsmen och bara skadar industrin till liten del?

  Man kan undra vilka sorts glasögon nejtillpirater har på sig och vem det är som feltolkar?

 4. Det är givetvis lätt att skylla nedgången i CD-försäljningen på illegal fildelning, men det är väldigt naivt.

  Digitaliseringen gör att marknaden för fysiska exemplar (CD, LP mm) krymper. MP3-formatet var bara början, men idag minskar även nedladdning till förmån för strömmad musik, t ex via YouTube och Spotify. Dagens ungdom har inget behov av att äga musiken varken i fysisk eller digital form, eftersom den alltid finns tillgänglig gratis på nätet.

  Det fungerar inte att försöka konservera det sätt som musik konsumerades på 1900-talet, som mediaindustrin försöker, utan det kommer att behövas affärsmodeller som är anpassade för dagens verklighet, t ex genom att artist och upphovsrättsinnehavarna får betalt något öre för varje gång deras musik spelas på Youtube, Spotify eller liknande och detta bör finansieras av reklam alternativt månadsavgifter på det vis som Spotify fungerar.

 5. nejtillpirater är i stort behov av psykolog och medicinering mot dessa hallucinatoriska besvär han lider av. Så ta honom inte på alltför stort allvar. I alla fall tills han tillfrisknat.

 6. Ooops och efter Donsans kommentar blev NTP helt tyst. Att erkänna när man har hoppat i galen tunna är ibland klädsamt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: