Pirater ”jäviga” eller möjligen misstänkta kollaboratörer?

Piraterna har svårt att acceptera auktoriteter och de som kan mer än de själva. Trots att man ända upp i HD nu prövat hovrättsdomaren Ulrika Ihrfelt och hennes kollega Kristina Boutz, som ska ta hand om Pirate  Bay-rättegången i hovrätten i höst, och kommit fram till att de inte är jäviga, så skriker man fortfarande jäv i kör. Se DN.seSvDIDG.se och Aftonbladet.

Ulrika Ihrfelt har tidigare varit medlem i Svenska Föreingen för Upphovsrätt (SFU)  men är det inte nu längre. Om SFU:

Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikations-verksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling.

SFU har i över 50 år fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder t.ex. regelbundet internationella experter på upphovsrätt.

Föreningen tar inte själv ställning i rättspoltiska frågor och svarar därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för olika rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt.

Jag kommer att tänka på när Stefan Flod, Ung Pirat, föreslog att Ung Pirat skulle vara medlem i SFU. Jag vet inte hur det blev med den saken men det är lite märkligt att ens föreslå en sådan sak, är inte en pirat som är med i SFU en potentiell kollaboratör eller spion? Man kan ju aldrig veta om piraten sympatiserar med Piratpartiet eller SFU.

Så här skrev Stefan Flod:

Om inte annat så får vi en insyn och vi får höra deras argument, strategier och taktiker i upphovsrättsfrågor inifrån dess högkvarter. Att bli medlem ger Piraterna cred för att de tar debatten på allvar.

Jag tycker vi bör bli medlem och ta debatten på plats i föreningens medlemsaktiviteter, konferenser, seminarier och årsmöten. Vi måste börja ta kampen även till de arenor där våra motståndare diskuterar våra frågor. Lejonkulan.

Så när pirater är med i SFU så betyder det alltså att piraterna tar debatten på allvar? Men om en domare varit med där för att förkovra sig inom området upphovsrätt så är domaren förbrukad och jävig i upphovsrättsmål? Pss antar jag då att en domare som är med i en intresseförening kring våld mot kvinnor eller barnporr också är högst olämplig/jävig i mål angående våld mot kvinnor resp. barnporr? Anser man i och med detta att det optimala är att ha en domare som vet så lite som det bara är möjligt om det område som domen handlar om? Skulle detta ge högre rättssäkerhet?

Jag kommer aldrig att förstå ”piratlogiken”. För mig och de flesta andra känns det väsentligt att domaren är väl påläst inom det område som domen handlar om, det innebär absolut inte att domaren är jävig. Enligt vad jag kan se av SFUs information så är syftet med föreningen inte att ta ställning, ett medlemskap innebär alltså inte att man är för ”maximal” upphovsrätt, man kan lika gärna vara emot eller neutral, eller bara vilja hålla sig á jour inom området. För om medlemskap innebär att man tar ställning ”för” så skulle det väl i så fall omöjliggöra att Ung pirat är med?

66 svar

 1. Problemet är att inte att domarna är medlemmar i vissa föreningar. Problemet är att de bara är med i föreningar som förespråkar den ena sidan av debatten.
  Det är jättebra att domare vill utbilda sig i frågor de tidigare haft låg kunskap om, men de ska vara noggranna med att få hela bilden, vilket de knappast får om bara ligger runt med ena lägret.

  Vet inte vart jag såg citatet men jag är säker på att det var en jurist som sa att det räcker med att det kan uppfattas som jäv för att en domare ska anmäla sig som jävig. Anser du att det finns människor som uppfattar det som att domarna är jäviga och om så är fallet:
  Anser du att dessa domare genom att sitta kvar i fallet underminerar tilltron till vårt rättssamhälle?
  Om ja, vad ska de då göra åt saken?

  • Fast nu är det ju så att den förening det handlar om faktiskt inte bara förespråkar ena sidan av debatten utan är just till för att ge hela bilden. Det skulle rentav kunna ses som en merit att ha varit med i föreningen och kanske även OK att vara med samtidigt som att man dömer i ett upphovsrättsmål.

   Man kan ju inte hävda att det är jäv bara för att piraterna anser det, man måste låta sakkunninga bedöma om det föreligger jäv eller inte.

   Jag tycker att alla som nu skriker jäv trots att HD sagt att det inte är det ska växa upp, acceptera att det inte är jäv och gå vidare. Inte bete sig som rättshaverister när det inte finns någon anledning.

   • Att be en pirat att inte vara en rättshaverist är att be om det omöjliga. Det ligger sas i deras natur. DNA. De kan liksom inte hjälpa det. Vidare ligger det i rättshaveristens/piratens natur att inte ha någon sjukdomsinsikt. De har aldrig fel och om någon tycker annorlunda än dem själva skall de idiotförklaras, hängas ut av anonyma på nätet, förföljas och förlöjligas, hacka gärna vederbörandes hemsida eller varför inte epostkonton.

    En majoritet av piratmupparna behöver bara en flickvän (eller motsvarande). Någon som kan krama dem och säga att allt kommer att bli bra, Inte vara så arg. Kanske någon att gå ut i friska luften med och känna solen värma i ansiktet,,

    Men. det kommer aldrig att hända – ty det ligger inte i rättshaveristens natur!;)

    //Bop Gun

    • *klapa snelt troll*

     • Och vem är det som nu agerar så mycket troll som det bara går?
      Men det är tydligen OK för herr Ghastly.

    • @Bop Gun
     Din mamma måste älska dig – Är det hon som kramar dig om nätterna och sussar bort din oro och ängslan för världen fulla av rättshaverister och pirater? – Stackars liten

 2. ”… så skriker man fortfarande jäv i kör.” Gör man det? Jag tycker inte jag hört så mycket protester kring dessa personer, fast jag kanske har missat det.

 3. Problemet med SFU är ju att som medlem ansluts man automatiskt till föreningen ALAI, som har som krav för medlemskap ”I. Terms for Membership: Any person or legal entity interested in authors’ rights, and not at risk of being influenced into taking up positions that are inconsistent with the principles of literary and artistic property, may make application for membership of ALAI.”

  Man måste alltså vara för en stark upphovsrätt, och helt för likställande av äganderätt och upphovsrätt. Det kan man tycka vad man vill om, men uppenbart är att det är en debattgrupp för uphovsrätt, och inte om upphovsrätt.

  Jämför detta med Piratbyrån, som också är en diskussionsgrupp gällande upphovsrätt och liknande frågor, men utan krav på en viss åsikt. Tycker du det hade varit okej om domaren var nära bekant med Marcin de Kaminski, eller till och med medlem i Piratbyrån?

  Detta är en fråga jag gärna vill ha svar på, då jag undrar om du är konsekvent och seriös i din kritik eller om du vänder saker mot pirater snarare än mot felaktigheter i hantering av oegentligheter.

  • Jag vet inte exakt vilka riktlinjer som finns för att bedöma jäv men jag har ändå förtroende för de som gör bedömningar, de skulle säkert hellre fälla en domare och välja en ny än att ligga på gränsen.

   Om en domare är kompis med medlem i Piratbyrån borde i sig inte vara ett problem, bara domaren förhåller sig neutral i frågan i sitt yrkesutövande och det får man väl förutsätta att domare i högre instanser gör. Om domaren däremot frilansar som advokat åt ett skivbolag (vilket knappast är tillåtet för domare) så skulle det förstås inte vara OK.

  • Angående ALAI så står det att föreningen är ansluten till ALAI men det finns inga krav angående detta i anmälningsformuläret för att registrera sig som medlem. Är det ett löst antagande du gör angående ett medlemskrav men som kanske inte stämmer i verkligheten? Har du frågat de som ligger bakom föreningen?

 4. Föreningen SFU är ansluten till ALAI, vilket innebär att medlemmar i SFU per automatik är anslutna till ALAI. I praktiken behöver inte alla bry sig om detta, men de ansluts fortfarande till en organisation som uttalat är för upphovsrätten. Och om SFU är ansluten till en organisation som är uttalat för upphovsrätten är det inte konstigt att det anses vara jäv, om en medlem i denna organisation dömer i upphovsrättsmål.

  • Jag tycker att du överdriver betydelsen av kopplingen till ALAI men det är väl gängse pirattaktik. Vad gäller domaren i det här fallet så är hon ju f.ö. inte längre medlem i föreningen.

   • Det är snarare du som bortser från kopplingen till ALAI. En person som är medlem i SFU är medlem i en förening som är knuten till ALAI, och räknas som en av ALAI:s medlemmar. Huruvida det innebär att det är jäv eller inte är en annan fråga, men du kan inte försöka blanda bort korten och mena att ALAI inte har någon betydelse.

    Men det är väl gängse antipirattaktik.

 5. Tycker mig känna igen argumenten. Dels från dagens debatt men också från alla liknande debatter sedan de allmänna bibliotekens införande på 1800-talet vilka skulle få som konsekvens att icke en enda bok skulle komma att produceras i framtiden.

  Ur tidskriften Musikern, nr. 1/1981, s. 24

  UPPROP MOT HEMKOPIERING
  – Till dej som lyssnar på musik från oss som gör musik

  Hemkopiering av musik från skiva eller radio till kassett berövar alla artister, musiker, textförfattare, kompositörer, musikförläggare och skivproducenter, deras rättmätiga levebröd: royalties och försäljningsintäkter.

  Vi som undertecknat detta upprop hör till de stora grupper som blir lidande på grund av hemkopieringen.

  Vi ber dem som lånar skivor av varandra och kopierar, eller spelar in från radio, att sluta göra detta!

  Om inte blir följden:
  sämre utbud, färre artister, mindre pengar att göra musik för och försämrade möjligheter att ge nya artister en chans

  – ett fattigare Musik-Sverige.

  Var lojal mot oss! Låt bli att kopiera!
  Det är stöld av vår inkomst!

  Egenhändigt undertecknat av bland andra: Fred Åkerström, Turid Lundqvist, Ted Gärdestad, Mikael Ramel, Arne Domnérus, Lill Lindfors, Claes af Geijerstam, Siw Malmkvist, Lars Lönndahl, Lars Roos, Magnus Härenstam, Jan Malmsjö, Lars Berghagen, Tomas Ledin, Eva Dahlgren, Kjell Lönnå, Bosse Parnevik, Ralph Lundsten, Pugh Rogefeldt, Magnus Uggla, Håkan Hagegård, Björn J:son Lindh, Per Gessle (Gyllene Tider), Mats Persson (Gyllene Tider), Anders Herrlin (Gyllene Tider), Ola Magnell, Anders Glenmark, Thore Skogman m.fl.

  • Det kan vara intressant att jämföra med gamla debatter om ljusstöpare, bibliotek m.m. Den stora skillnaden då mot nu är att spridningen via internet är enorm.

   Om författarna har känt sig hotade av bibilioteken så har de efterhand kunna känna sig lugna pga att det finns en inbyggd fysisk begränsning. Det har funnits ett begränsat antal exemplar att låna ut, påverkan av alla som lånar en viss bok kontra den del som köper boken i bokhandeln har varit försumbar. Observera att i fallet elektroniska böcker så har man byggt in motsvarande begränsning, det går inte att ha oändligt många lån samtidigt och varje enskilt lån kostar pengar för biblioteket som betalar till elib eller motsvarande som i sin tur har avtal med förlagen som i sin tur har avtal med författaren. I fallet eböcker har man alltså hittat en fungerande lösning.

   Även när det gäller analog kopiering via media som kassett så fanns det fysiska begränsningar både vad gäller kostnad för media men inte minst tiden för att kopiera. Man har ett begränsat antal fysiska vänner, spridningen blev inte så stor att det var ett allvarligt hot mot försäljning av original. Men nu har man miljontals ”vänner” och spridningen är enorm. Det går inte att jämföra!

   • Det går att jämföra eftersom oron är densamma. De som skrev under 1981 har väl inte blivit direkt fattiga med Per Gessle i spetsen.

    Nya tider skapar nya lösningar och du kanske kan förklara för mig varför branschen lagt enorma pengar på lobbying och smulor på att ta fram nya produkter anpassade till nätet? Man har velat fortsätta med en förlegad produkt och ett förlegat distributionssätt för det har varit bekvämt och gett stora inkomster via en närmast oligopolliknande situation. Slöhet straffar sig i alla branscher och att försöka sälja hästfoder till bilister istället för bensin är ingen bra tanke.

    Personligen riktar jag en tacksamhetens tanke till TPB och andra som genom sin insats har sett till att vi nu äntligen börjar få olika distributionssätt av media som är anpassade till tiden vi lever i.
    Att sälja en CD till mig för ett ockerpris samtidigt som man har försett MIN vara med kodning som gör att jag inte kan överföra den i rätt format för min telefon eller Mp-3 spelare är egentligen nästan att jämföra med bedrägeri. Eller åtminstone oredligt förfarande.

    Jag har betalat upphovsmän genom åren t.ex genom att först köpa ABBA:s album i vinyl, därefter på CD. Jag betalar, som Donsan påpekat, via avgifter på olika media som jag aldrig ser.

    Tänk om du skulle rikta din kampanj mot skivbolagsdirektörer som med finstilta kontrakt lyckas göra många upphovsrättsinnehavare närmast rättslösa. Lägg energin på att hitta på ett system som på ett mer direkt sätt, än via multinationella bolag, ger mina pengar till den som faktiskt har skapat något istället för till distributörerna av det skapade. Varför tycker du att den som distribuerar t.ex musik ska tjäna så mycket på en skapares arbete?

    Har du förresten tänkt på att det finns skulptörer och målare, som också är kreatörer och skapare? De kan knappast distribuera sina verk via nätet men har funnit lösningar så att de överlever ändå. Något liknande kan man tänka sig för andra kulturarbetare också.

    Jag kan omöjligt förstå att upphovsrätt ska gälla i så många år som det idag är frågan om. Det är som att den som skapat rörsystemet i ditt hus sedan också skulle ha betalt årsvis för den mängd vatten som flödar genom rören. Han får betalt för det jobb han gjort och där sätter vi normalt punkt. Det gäller som jag skrev nyss även för de flesta kulturarbetare. Skiv- och filmmänniskor anses uppenbarligen så mycket finare att de ska ha kontinuerlig betalning under en livstid. Varför göra en sån skillnad mellan, låt säga en mimartist och punkbandet The Pirates?

    • Jag tycker också att dagens skyddstid för verk är för lång, dock anser jag att den är för kort för läkemedel med tanke på hur oerhört stora investeringar det är och hur lite tid på marknaden man har efter att fått godkänt att sälja läkemedlet utan restriktioner.

     Men vad spelar det för roll hur lång skyddstid man har på papperet när den verkliga skyddstiden är enstaka dagar innan ett verk kan spridas i miljontals exemplar? Kan man åtgärda det problemet så är jag inte främmande för att även sänka skyddstiden för verk. Att bara sänka skyddstiden är bara ett slag i luften vad gäller sådant som kan spridas via internet i alla fall.

 6. Hej på er alla.

  Kan tyvärr inte göra annat än uppmana alla att inte bry sig om detta, som det visat sig, troll till bloggare.

  Har försökt nåra gånger att föra ett samtal här då jag trodde det skulle kunna utveckla sig till en så kallad diskussion.
  Tyvärr är mönstret alltid att man anses bry sig för mycket om vissa fakta som, nejtillpirater inte gillar.

  Om man sen försöker igen med att försöka förklara faktan osv så blir alltid svaret att ”detta är bara pirattaktik”, som in essens, man inte behöver bry sig om.

  Det ÄR alltid så att det nejtillpirater har sagt är RÄTT.
  Att fakta säger tvärtemot behöver man som sagt inte bry sig om, då det som sagt bara ”pirattaktik/piratåsikter” o såna ska man inte bry sig.

  Har blivit både piratpartist o ungdom flera gånger för att jag försökt förklara nåt här trots att jag inte är nåt av dom.

  Att en massa ”pirater” här, (den benämningen får ALLA som inte säger samma som nejtillpirater oavsett om dom är det eller ej), försökt föra ett samtal o i stort sett aldrig försökt blamera nejtillpirater för nån form av ”antipirattaktik” säger ganska så mycket tycker jag.Alla andra har försökt föra ett samtal men…tyvärr.

  Dom flesta har alltså, oavsett ”pirattillhörighet” eller ej, försökt föra ett samtal som alltid bryts av med rappakalja, (svagt grumligt öl), vilket inte för ett samtal vidare…

  Så låt trollet vara ifred, att vara här är bara att slösa tid..

  Ha det alla
  även du nejtillpirater
  Jan

  • Nog för att vissa skriker troll när debatten går dem ur händerna men att jag som bloggare ska bli kallad för troll i min egen blogg är anmärkningsvärt!

   Det är upp till dig om du tycker att det är slöseri med tid men jag får väl tacka för den diskussion som ändå varit.

   Ha det bra själv!

 7. Hej på dig Jan.

  Lycka till med ditt presenterande av ”fakta” dina försök till ”diskussion” och ”försök” till ”samtal” på andra ställen, med andra ord – lycka till med ditt trollande på någon annan blogg. Du blev ivarjefall inte tystad på samma högst odemokratiska sätt som Rick Falkvinge avlägsnade Nejtillpirater från Ricks blogg.

 8. Så om en domare är medlem i Black Army så är det helt OK att han dömer i en match där AIK är en av de deltagande lagen? – Den som upprepade gånger har visat att han har problem med logiken är bloggägaren

  Han kommer oftast med dem mest osakliga påståenden – rena lögner och med dom mest tvistade förklaringar för att försvara sin uppfattning – men han kan inte:

  1. Visa upp något som visar att den sk illegala fildelningen skadar samhället eller upphovsmän – Alla hans argument blir därmed värdelösa – Han har överhuvudtaget inga fakta – rapporter – utredningar eller vetenskapliga studier att komma med – och om någon hänvisar till något så avvisas dessa alltid med bestämdhet – de är osanna – förvaga – visar varken det ena eller det andra – nejtillpiraters slingrande är välkänd – Inga reflektioner – ingen eftertanke –nejtillpirater kan aldrig erkänna att han har fel vilket alla inlägg i hans blogg vittnar om

  2. Erkänna att upphovsrätten även ger allmänheten rättigheter och bestämd hävdar att det skall finnas balans mellan både upphovsmän och allmänhetens intresse – Hela hans blogg går ut på att försvara lobbyorganisationernas propaganda med vilka medel som helst medan han helt bortser från hans över 2 miljoner fildelande landsmän intressen svars grundlagsfästa och demokratiska rättigheter inskränkts med varje förändring av upphovsrätten

  3. På ett strukturerad sätt och punktvis redogöra varför han har den uppfattning han har – Frågan är om han vet det själv – Allt han kan är att angripa pirater i allmänhet och ledarna för Piratpartiet i synnerhet i alla lägen – Lösryckta meningar blir föremål för hån – han läser inlägg och tidningsartiklar som fan läser bibeln och varav han knappt begriper hälften vad som sägs men tolkar gärna fritt med argument som är gripna ur luften

  4. Förklara varför han tror att han försvarar upphovsmän (han förnekar att han försvara den Amerikanska skiv- och filmmaffian ) – när det inte finns någon rapport – utredning eller studie som kan stödja hans uppfattning – när inte majoriteten av upphovsmän någonsin i världen har protesterat mot fildelningen och vi aldrig har sett en upphovsman som bevisligen har lidit ekonomisk skada pga den sk illegala fildelningen – Men hans tro på sin sak är stark och hans egenfabricerade bevis – dvs lögner – är fantasifulla

  5. Förklara hur han kan beskylla pirater för att bara vill ha gratis när aktuella studier har slagit fast att fildelare lägger ned mer pengar på digitala produkter som musik – film spel mm och går på bio och konserter oftare än icke fildelare och hur det passar in med hans påstående att icke fildelare betalar för fildelarnas konsumtion – fel på logiken? – Hur kan han med dessa fakta fortsätta med att jämföra fildelning med hans favoritexempel – snatteri?

  Kommer nejtillpirater bemöta ovanstående punkt för punkt – kommer han att googla fram några slags bevis som kan stödja hans uppfattning – kommer han att lära sig läsa och förstå texten? – Icke!! – Det ligger inte i nejtillpiraters natur

  Vi kommer att få se fler krystade förklaringar – som skall ”bemöta” utvalda delar av min text som nejtillpirater tror att han kan bemöta utan att tvingas till att redogöra för hans källor – nejtillpirater tror att bara man upprepar lögnerna som han är så full av – så blir de till slut sanna

  BTW – har jag nämnt Sten som är nejtillpiraters egen lilla vapendragare och groupie?

  • Jag har bemött alltihop sakligt flera gånger om redan.

   Jävsfrågan
   Att mediabranschen förlorar på fildelningen enligt KTH-forskare

   Vi kommer att få se fler krystade förklaringar – som skall ”bemöta” utvalda delar av min text som nejtillpirater tror att han kan bemöta utan att tvingas till att redogöra för hans källor – nejtillpirater tror att bara man upprepar lögnerna som han är så full av – så blir de till slut sanna

   Dina upprepade personangrepp stärker inte din argumentation, snarare tvärtom. Du har inte fog för att kalla mig lögnare, en sådan anklagelse är helt befängd.

   Kan det möjligen bero på att du fortfarande inte förstår vad ordet lögn betyder? Bara för att vi har olika uppfattningar i sakfrågan innebär inte att den ena eller den andre ljuger. V.v. slå upp ordet ljuga i en ordbok.

   BTW – har jag nämnt Sten som är nejtillpiraters egen lilla vapendragare och groupie?

   Vart vill du komma? Ja det är fullständigt uppenbart nu att du inte klarar att debattera sakligt.

  • Men Donsan, du har ju fått en drös med undersökningar som påvisar den illegalafildelningens påverkan på musik och dina egna länkar gick ju till undersökningar som påvisade det samma vad det gällde film. Men du kanske inte kommer ihåg vad du bubblade om för ngn vecka sedan på samma sätt som dina frälsare Falkvinge, Wallis och Engström inte kommer ihåg att D. Johanssons undersökningar absolut inte stödde några av PPmaffians pårökta slutledningar. Groupies verkar Falkvinge leta efter när han e på valturne, du kan ju alltid erbjuda dig via hans Facebooksida.

 9. Har jag bett om bevis som visar att musikbranschen förlorar på fildelningen? – Icke!! – Det är uppenbart att nejtillpirater inte kan läsa – alternativt – inte förstår vad han läser

  Har nejtillpirater bemött min lista ovan punkt för punkt? – Icke!!

  Kan han visa på en enda mening i hans blogg där han erkänner att han har fel – eller att en vetenskaplig studie tål att tänka på? – Ett enda ställe där han på något sätt har velat ta hänsyn till alla hans fildelande landsmän och deras grundlagsfästa rättigheter? – Ett enda ställe där han visar att han förmåga att reflektera eller resonera och visat skymten av insikt i vikten av grundlagsfästa rättigheter betyder? – Icke!!! –

  Här är ett exempel på en uppenbar lögn – nejtillpirater hävdar bestämt: Systemet med privatkopiering fungerar inte längre eftersom nästan ingen köper media längre och det man betalar för en hårddisk är försumbart liten jämfört med värdet på allt man kan ladda ner på en sådan.

  Var får han uppgifterna från att ”ingen köper media längre”? – Går han aldrig på stan och ser hur hyllorna hos dem stora elektronikkedjor – trots 10 år av illegal fildelning – är fulla av mediaprodukter och att desa kedjor säljer för glatta livet? – Är det inte uppenbart att nejtillpirater är en mytoman (ett finare ord för lögnare) av klass?

  Ett exempel på nejtillpiraters ovilja att ta till sig fakta är när den här artikeln: Svensk upphovsrättsavgift högst i Europa som jag presenterade för honom och som klart säger:
  Varje gång vi köper en inspelningsskiva eller -apparat betalar vi en särskild upphovsrättsavgift till musiker, producenter och andra upphovsmän. Avgiften är inbakad i priset och ger upphovsrättsbranschen hundratals miljoner. (min fetstil för att underlätta förståelsen för nejtillpirater

  nejtillpirater har ju alltid rätt – alla andra som försöker diskutera här – är simpla brottslingar – trollande pirater – tonåringar som inte har vett etc – Ingen som har en annan uppfattning har vettiga argument – det är bara nejtillpirater och hans trogna vapendragare Sten som tror att han besitter gudomlig visdom och överlägsen logik och att han är Guds gåva till Sverige för att bekämpa alla onda fildelande svenskar i allmänhet och Piratpartiet i synnerhet – Han är fast övertygad om att alla hans argument är så solida att de inte kräver något som helst bevis -fakta – utredningar – studier mm

  Han anklagar mig för personangrepp men det är inget i jämförelse med all hans dravel som riktas mot Rick Falkvinge och Christian Engström

 10. Donsan….ät skit, är trött på ditt dravel…ursäkta det låga inlägget, kunde inte låta bli…

 11. *skrattar högt åt sagofiguren ”King Eguren” – när argumenten tryter …. blir det fula ord – men det klart – kungar står ju över alla andra? – yeah right!

 12. Jag bjuder på detta eftersom diskussionen är redan vunnen av andra, Donsan kasta inte sten i glashus…

 13. Jag har ofta undrat vilken planet Donsan lever på. Inlägget ovan gjorde mig inte klokare. Om det är någon som verkar tro att lögner ska förvandlas till sanning genom malande upprepning så är det väl du, Donsan. Du är totalt oemottaglig för alla forskningsresultat (t.ex Daniel Johanssons genomgång, som du förresten själv ofta har felciterat) som motsäger det du har fått för dig. Piratkopieringen må gynna tillverkare av minnen, routrar, Mp3-spelare etc. men de gynnar inte upphovsmän.
  I och för sig kan jag förstå hur dina vanföreställningar kan fortleva (även på den här planeten) eftersom en stor del av samhället verkar ha bestämt sig för att fildelningen är bra. Återigen, utan att ta någon hänsyn till upphovsmännen. Senast igår surfade jag in på ett par år gammalt reportage från Bengans skivhandel där en anställd sa att de numera sålde fler artiklar. Alltså, fler olika sorters skivor. Detta tolkades i rubriken som att Bengans sålde fler skivor totalt – något jag tillåter mig att betvivla. Men även om det till äventyrs skulle stämma måste man ju fråga sig om det kanske beror på att Bengans är (eller kanske var?) en av de få skivaffärer som finns kvar.
  Jag är ingen CD-kramare. Jag tycker Spotify är lysande, och jag tycker också att skyddstiderna är för långa. Men innan vi kan komma någonstans i debatten måste rabiata enfråge-röster som Donsans ersättas av mer nyanserade åsikter.

 14. @Hed
  Om du hade läst Daniel Jonasson – så skulle du veta att han – precis som nejtillpiraterna hävdade att fildelningen måhända var skadlig för musikbranschen – men har du sett mig motsäga detta? – Jag hävdar att fildelningen inte skadar vare sig samhället eller upphovsmän vilket är något helt annat – Musikindustrin och upphovsmän är inte samma sak – ja starkare – de har helt olika intressen – Det är inte fildelarna som är upphovsmäns fiende – det är dessa stora – huvudsakligen Amerikanska musik bolag som är – Det är därför majoriteten av upphovsmän – artister i synnerhet – aldrig har protesterat under gemensamma former mot fildelningen – Fildelarna är artisternas största fans som är villiga att betala höga priser för nöjet att se sina idoler – Jag hoppas att du har blivit lite klokare nu? – Faktum är att Daniel Johansson faktiskt sa att det går strålande för artisterna trots fildelningen

  Om du har några bevis – i form av studier som kan visa att fildelningen har några allvarliga negativa effekter på samhället eller upphovsmän eller kan presenterar en enda upphovsman som bevisligen har lidit ekonomisk skada pga fildelningen – så skall ja ompröva min uppfattning – ja rent av erkänna att jag har haft fel

 15. @Hed
  Och mera

  Det var inte upphovsmän som hat bett T. Bodström att skärpa upphovsrätten 2005 – Det var inte upphovsmän som bad honom att göra något åt TPB – det var inte upphovsmän som krävde IPRED – Det är inte upphovsmän som släpar olika Internetoperatörer iför domstol för att dessa inte på lösa grunder vill tillmötesgå olika krav

  Gör som det Amerikanska rådet förordar – follow the money – Kolla gärna vilka som mest profiterar av alla dessa skärpningar – och som idag trycker på ytterligare lagar som skall lära våra Internetoperatörer ”veta hut” – Kolla hur många upphovsmän som finns representerade i dom hemliga ACTA förhandlingar där man över huvudena på oss alla vill besluta om upphovsrättens -Internets – och Internetoperatörernas framtid

  • @Donsan
   Det var inte upphovsmän som bad TPB att dagligen hjälpa till att illegalt dela deras verk.
   Det var inte upphovsmän som bad PP att lobbya för inskränkning av upphovsrätten.
   Det är inte upphovsmän som bett Donsan representera dem i ngt forum någonstans.
   Det är inte upphovsmän som bett PP föra deras talan i EU.
   Kolla för övrigt hur många upphovsmän som är med i PP (Unni och…?).

   • Rick Falkvinge har ju sagt att en tredjedel av medlemmarna är kreatörer, dock har han aldrig lagt fram något belägg för detta. Partiets starkaste kort angående detta är väl vice partiledare Anna Troberg som väl har givit ut sin blogg i bokform och därmed kan titulera sig som författare.

    Vad gäller Anna Troberg så förstår jag inte riktigt varför hon är med, hon verkar vara alltför normalt funtad enligt vad jag har sett hittills. Kanske är det rampljus och välbetald plats i riksdagen som lockar?

 16. @Kungen
  Good for you!!!

 17. Ursäkta – det skulle ha varit Ned – my bad

 18. Om Daniel Johansson
  Länk: Forskare kritiska till hårdare fildelningslag
  En annan forskare, Daniel Johansson vid Music Link i Hultsfred, hävdar på sin blogg att debattförfattarna drabbats av moralisk panik när de skriver att ”svensk musiksektor har förlorat runt 60 procent av sin omsättning sedan 2000-talets början”. Sant är att försäljningen av inspelad musik minskat, men samtidigt har upphovsrättsorganisationer som Stim ökat sina intäkter, likaså konsertarrangörer som Live Nation. Pengar från telecomföretagens nya musiktjänster kommer också musikbranschen till godo. Som helhet blöder inte musikbranschen.

  och en annan forskare varnar:
  Musikindustrin vill få oss att tro att det enda som behövs är mer skydd. Men i forskarvärlden är det ingen som förespråkar hårdare upphovsrättslagar, säger Eva Hemmungs, professor i informations- och biblioteksvetenskap.

  Hon vill inte skrota upphovsrätten men kan inte förstå hur den föreslagna hårdare lagen ska lösa problemen.

  – <Om tendensen att hängna in öppna system fortsätter, då stryper vi kreativitet och innovation. Upphovsmännen måste förstå att de, för att själva kunna arbeta, är beroende av och måste få tillgång till det andra skapat. Med krav på en hårdare lag binder de ris till egen rygg.

  Historiskt har all ny teknologi varit ett hot mot den rådande ordningen, och lagstiftarna har alltid försökt hitta sätt att stoppa utvecklingen. Det har i längden aldrig lyckats.

  Eva Hemmungs varnar för att den hårdare lagen inte bara drabbar musikområdet. Även högt aktade institutioner som universitet och forskningsbibliotek drabbas.

  Lever dessa forskare på en annan planet också?

  • Historiskt har all ny teknologi varit ett hot mot den rådande ordningen, och lagstiftarna har alltid försökt hitta sätt att stoppa utvecklingen. Det har i längden aldrig lyckats.

   Det är inte teknologin i detta fall som är ett hot mot den rådande ordningen, det är att snyltarfasoner fått alltför stor spridning utan att samhället reagerat tillräckligt snabbt och kraftfullt. Det har alltid kommit och kommer att komma nya teknologier. Oavsett dessa så måste det finnas ett rättvist system som gör att man inte kan roffa åt sig på andras bekostnad, den principen är teknikneutral.

 19. Aaaahhh – den goda Sten som försöker att sätta mig på plats med en motfråga som inte har någon relevans i sammanhanget – Allt för att stödja hans idol nejtillpirater

  • Relevant frånvarande från verkligheten är ju ett återkommande tema Donsan verkar nyttja som mantra. I synnerhet när han citerar Daniel Johansson från en av de artiklar Daniel själv säger misstolkat hans undersökningar, istället för att citera Daniels egna ord på den egna bloggen där han visar på att svensk musikindustri inte vuxit i förhållande till annan industri, du vet Donsan det där med prisindex å sånt där.

 20. Och titta – nejtillpirater kommer på nytt med en giftig men helt irrelevant insuniation om Anna Troberg – självklart kan ingen – vid sin fulla sinnes bruk vara med i Piratpartiet pga övertygelse – det måste bara finnas en annan drivfjäder – allt enligt nejtillpirater förvirrade livsåskådning

  Han själv kan inte ens – på ett strukturerad sätt förklara dom skäll som driver honom i sitt korståg mot pirater och Piratpartiet – Kanske har någon med en lapp för ögat gjort honom illa i barndomen?

  • Man kan visst vara vid sitt sinnes fulla bruk och vara med i Piratpartiet. Det finns förstås olika anledningar att vara med i Piratpartiet. Det jag menade med min kommentar angående Anna Troberg är att jag upplever henne som mycket mer nyanserad och logisk i sitt resonemang än om man jämför med Rick Falkvinge och Christian Engström med sitt ständigt återkommande överdrivna faktavrängande, skrämseltaktik, missanvändning av termer, bete sig som rättshaverister, konspirationsteorier osv.

   Det är möjligt att Anna Troberg är på ”upplärning” men jag har faktiskt ännu inte sett motsvarande tendenser hos henne än. Hon ska ha all heder av detta men samtidigt undrar jag om hon därmed passar in i ledarskiktet. Eller så är det Rick och Christian som borde bytas ut, troligen skulle det vara en framgångsfaktor för partiet men då skulle partiet nog ta en lite annan och mer seriös riktning och i och med det så skulle säkert grunden för majoriteten av min kritik falla. Skulle man som exempel fokusera på integritetsaspekter och släppa kravet på fri fildelning så skulle man uppfattas helt annorlunda och kanske rent av som ett helt seriöst parti. Fast det är ju troligt att majoriteten av medlemmarna då lämnar partiet. Jag kan ha fel men det är så jag uppfattar situationen.

   • Att du tycker det gör det inte sant – men självklart är det din demokratiska rättighet att tycka vad du vill och uttrycka dig om andra nästan hur du vill – Men det är uppenbart för oss alla (förutom din lilla vapendragare) att du har uppenbara problem med män i PP – kanske har det med din pappa att göra? – Var han elak mot dig i barndomen och ser du en fadersfigur i Rick och Christian – stackars liten!!

    • ”Men det är uppenbart för oss alla (förutom din lilla vapendragare) att du har uppenbara problem med män i PP – kanske har det med din pappa att göra? – Var han elak mot dig i barndomen och ser du en fadersfigur i Rick och Christian – stackars liten!!”

     Den här typen av osakligheter slår bara tillbaka mot dig själv och dina piratkompisar, hoppas att du är medveten om detta.

 21. Min röst kommer att gå till Piratpartiet för att de är de enda idag som verkligen har en tydlig politik för framtiden vad gäller viktiga frågor som den personliga integritet som beskurits på ett dramatiskt sätt under de år som gått sedan 11/9 2001. Med ”kriget mot terrorismen” som mantra har mer än 40 lagar införts som på ett eller annat sätt påverkar integritet, frihet och rättssäkerhet. Om detta talar förståeligt nog övriga partier väldigt tyst då samtliga i högre eller lägre grad är medskyldiga till detta. Det behövs ett parti i Sveriges riksdag som bevakar dessa frågor.

  • Och där trillade PP medlemskapet ned under 20 000 medlemmar i vad som verkar en kontinuerligt slutande bana. Falkvinge försöker flera gånger i veckan piska igång pöbeln, men till ingen nytta verka det som.

   • Har du sparat en länk till partiets statistiksida? Man har ju slutat publicera statistiken på hemsidan eftersom det nu börjat se för illa ut. Rick Falkvinge har börjat fabulera om ökande siffror och att man är på gång nu osv. Detta samtidigt som medlemstalet rasar och stödet rasar enligt opinionsundersökningar. Rick vill trumma ut en helt annan verklighet än den som egentligen gäller. Han är i alla fall konsekvent.

  • Jag tycker att befintliga riksdagspartier bevakar dessa frågor tillräckligt bra, dvs som rimliga kompromisser tillsammans med andra frågor så att man får till en fungerande helhet som de flesta trots allt kan acceptera. Vill man få påverkan så är det bättre att stödja ett av de befintliga riksdagspariterna än att slänga bort sin röst på Piratpartiet som med största sannolikhet inte når upp till fyraprocentspärren.

 22. Och öh – Sten – på vilket sätt har jag utsätt mig till upphovsmäns försvarare? – Det är väl snarare så att du och nejtillpirater oombedd har tagit på sig den rollen

  Sten kan i alla fall inte förneka att allt stridsoljud som du och nejtillpirater för på den här bloggen inte har stöd hos vare sig upphovsmän eller din idolforskare Daniel Johansson – Jag ser då inga mängder av upphovsmän som har tackat er här för det utmärkta jobb som ni tror ni utför åt deras vägnar? – *skratt*

  • Och hur många upphovsmän har bett om Donsan och Falkvinges åsikter? nu när Donsan insinuerar att musikindustrin enbart består av skivbolag. Undrar var han i sin fablernas värld placerar upphovmän?

 23. Sten behöver ju bara hitta till Daniel Johanssons blogg för att verifiera riktigheten i DNs artikel – men det klart – Sten har antagligen alternativa tolkningar som ingen annan vettig människa – inklusive Daniel Johansson – kan hålla med om

 24. Mer om Daniel Johansson – Sten‘s idol
  Artisternas intäkter skjuter i höjden
  Och låt mig direkt säga att jag aldrig har hävdat att detta är på grund av fildelningen – allt jag säger är att fildelningen inte skadar upphovsmän och att det enligt andra studier är fildelarna som oftare besöker konserter och andra musikevenemang än icke fildelare

 25. Hakar på med lite uppgifter från en annan del av upphovsrättsvärlden och går över till filmen. Nejtillpirater har talat mycket och gärna om hur mycket fildelandet tar av marknaden. Det måste vara något som inte stämmer i hans resonemang vad gäller film och filmindustrin för så här har det sett ut under fildelningens blomstrande tid.

  Internationellt.

  ”De stora filmstudiorna har tjänat mer pengar än någonsin under 2008. Runt 9.9 miljarder dollar drog de in internationellt.
  Trots finanskrisens början under sista halvan av 2008 har de stora amerikanska filmbolagen slagit inkomstrekord. Över hela världen har de dragit in 9.9 miljarder dollar vilket är 4% mer än 2007.”

  Nationellt:
  ”Sommaren 2008 är så här långt den bästa biosommaren på 2000-talet. Med nära 1,7 miljoner besök på SF Bio under juni och juli är detta rekord och slår t o m förra årets rekordsommar med över 7 %”.

  ”Under helgen eller senast på måndag beräknas den 10 miljonte besökaren i år köpa sin biljett på någon av SF Bios biografer. Det gör 2008 till det bästa bioåret på 20 år för SF Bio.”

  Ser ut som att dom hankar sig fram trots allt……….

 26. Somnat Sten eller nejtillpirater??..

  NÅT intelligent måste ni väl kunna hitta på för att bortförklara faktan återigen??..

  Jag antar att Sten kommer att prata skit som vanligt o nejtillpirater kommer NATURLIGTVIS att säga att denna/dessa fakta ska man inte bry sig om så mycket pga att det ju bara är ”pirattaktik!…

  Kommer det att inträffa ÅTERIGEN så kommer jag återpublicera nejtillpiraters idioti på denna sajt…så länge jag kan…

  Sa för ett tag sen att jag inte ville kommetera här…men så länge det finns idioter så inte kan man hålla sig borta…*ler*..

  Ha det
  Jan

  • Sa för ett tag sen att jag inte ville kommetera här…men så länge det finns idioter så inte kan man hålla sig borta…*ler*..

   Jag kan inte annat än böja mig för den övertygande argumentationen…

  • Vilken fakta Jan? Den att musikindustrin stagnerat när omsätningsökningen under 8 år är under prisindex ? Den att biljettintäkterna går till stora internationella akter? Att lokala akter spelar gratis och allt som oftast dessutom får betala för att få stå på scen?
   Och Jan, umgås gärna med ngn som inte sitter vid en dator så kanske du förstår varför du inte får omedelbara svar, du vet det finns individer med liv utanför bloggar.

 27. @Jan
  Jag anser att det är vår plikt att avslöja vartenda lögn och bemöta varje osakligt påstående eller argument på denna blogg närhelst det inträffar

  Jag försöker inte få nejtillpirater att komma till bättre insikt – det är omöjligt – Den mannen kommer att gå till graven och han fortsätter skrika – Död åt piraterna!!!

  Allt jag försöker göra är att hans skit här inte står oemotsagd – Att hålla tyst och vända blicken åt annat håll inför odemokratiska företeelser som denna blogg är det värsta man kan göra

  • Och hur många försök har gjorts med att ta sig genom Donsans rabiata hatfyllda attacker där ”upphovsrättsmaffian” ses som en enhetlig grupp av vapenbärande skurkar enbart ute efter att skapa ett diktaturliknande samhälle?
   Vilket, hur man än vrider och vänder på det, lämpligast kan beskrivas som en förvirrad individs paranoida villfarelse troligen skapade av inmundigande av diverse olämpliga substanser.

 28. ”Jag försöker inte få nejtillpirater att komma till bättre insikt – det är omöjligt – Den mannen kommer att gå till graven och han fortsätter skrika – Död åt piraterna!!!”

  Jag då ALDRIG skrivit ”Död åt piraterna”. Jag ogillar piraternas politik och det är det jag angriper. En bättre politik kan lämnas därhän eller kan t.o.m. förtjäna beröm från min sida.

  Dina osakligheter och personangrepp slår dock mest tillbaka på dig och piraterna, det är nog många piratanhängare som anser att du börjar bli ett internt problem vid det här laget.

 29. @ Donsan
  Utdrag ur förordet till STIMs årsredovisning 2009:

  ”Intäkterna från konserter, festivaler och annan levande musik visar en stadig ökning men denna ökning kompenserar på intet sätt för de senaste årens minskande skivförsäljning.”

  Är det tydligt nog?

  Hela .pdf:en finns här:

  Klicka för att komma åt arsredovisning_2009.pdf

 30. @Ned

  För det första är STIM en upphovsrättsorganisation och uttalanden från dessa bör tas med en stor nypa salt när det gäller fildelning

  För det andra – även om STIMS uttalande vore sant – vad bevisar det? – att skivförsäljningen har minskat – vilket jag inte ens bestrider även om jag ställer mig en aning tvivlande – Men är – enligt din mening – skivbolag detsamma som upphovsmän och samhället? – Från var jag står är det helt skilda saker

  • Jo, STIM är visserligen en upphovsrättsorganisation, men det är UPPHOVSMÄNNENS organisation. Skivbolagen får inga pengar från STIM, utan inkasserar sina ersättningar via IFPI.
   STIM ägs av och företräder alltså de upphovsmän som du menar inte skadas av fildelningen. Verkar det inte märkligt att de skulle skriva som de gör i sin årsredovisning om du hade rätt?
   Du har åtminstone en gång försäkrat att du skulle tänka om och kanske t.o.m. ändra uppfattning om någon kunde övertyga dig om att dina antaganden var felaktiga. Är jag på väg att lyckas?

 31. Återigen visar nejtillpirater att han inte kan läsa – alternativt – förstå innehållet i en text – Det förklarar alla hans galna uttalanden

  Jag har hela tiden hävdat att fildelningen inte skadar vare sig samhället eller upphovsmän

  Nyckelorden i mitt påstående är samhället och upphovsmän och enligt nejtillpiraters och hans trogna groupie Sten‘s stora idol Daniel Johansson – mår upphovsmän alldeles utmärkta i dagen Sverige och har man inte kunnat visa några skadliga ekonomiska effekter för samhället pga fildelningen – tvärtom – Fildelningen är enligt den Holländska studien en pluspost i ekonomin

  Tydliga fakta som inte besvarar de frågor som de skulle besvara är värdelösa – vilket alla Stens och nejtillpirater kommentarer och argument vittnar om

  Lär er läsa – lär er att förstå en texts innehåll – innan ni börjar ropa hej och tror att ni har delat ut det avgörande slaget

 32. @Donsan

  Det är ju alltid bevämt att inte räkna in upphovsmän som delaktiga i musikbranchen. Ungefär som att inte räkna in brottsoffer som medborgare, eller mördade som dödsoffer. Bekvämt för argumentationen.
  Vilka intervjuer med upphovsmän som mår utmärkt är det Donsan hänvisar till?
  Den Holländska pårökta studien som hävdar att det är bra med illegalfildelning säger ju rakt ut att pengarna inte längre kommer att gå till musikindustrin utan istället till annat, de säger dessutom att detta är negativt för filmindustrin.
  Sen är det ju gansk intressant att Google nu blir stämda för medhjälp till ärekränkning, och då uppstår frågan om man inte borde ha rätten att slippa ha sitt namn eller sin produkt på internet om man nu skulle föredra att ha det så?
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article7039556.ab

  Och sen är det som vanligt en Donsan – PP taktik att säga att de som inte håller med dem inte förstår.
  Donsan vi förstår vad ni hävdar, men vi håller inte med er, vi tycker ni har fel, vi tycker att ni har en syrad världsbild, vi tycker att ni är kassa, vi tycker inte att de undersökningar ni hänvisar till stämmer med det ni säger och du verkar inte själv läsa en enda rad av de undersökningar jag länkar till – så vem e det som borde lära sig läsa? då du verkar inte ens läst genom de undersökningar du själv länkar till.

 33. @Donsan
  Och som sagt Falkvinge brukar leta groupies över Facebook så där lagom till resor vid valet, så e du intresserad av hanky panky e det nog bara att säga till.
  ”Rick Falkvinge says:
  July 15, 2008 at 16:12
  Bra poänger, Calle.
  Och visst går det att vara kåt på flera människor samtidigt. Det räcker att vara i vanligt gruppsex för att inse det…”
  http://www.politikerbloggen.se/2009/04/09/15107/

 34. @Sten

  Enligt din favorit forskare Daniel Johansson

  Artisternas intäkter skjuter i höjden
  Resultat: den svenska musikbranschen mår alldeles utmärkt. Artisterna, som grupp, tjänar bättre än någonsin.

  Sten sätter ett likhetstecken mellan musikindustrin och upphovsmän? – Hur oupplyst får man vara? – Dessutom säger din favoritforskare att den svenska musikbranschen mår utmärkt – O vänta – jag vantolkar naturligtvis

  När det gäller filmindustrin – så har de enligt dem själva – haft en rekordår (2008) – Inga sjunkande biobesök har kunnat påvisas – DVDs med kassasuccéer som Avatar säljer för glatta livet

  Donsan vi förstår vad ni hävdar, men vi håller inte med er
  Det är uppenbart men ingen överraskning – men vad har ni som inte håller med att komma med? – Hittills har jag för det mesta stått för länkarna – de länkar du kommer med bevisar oftast helt andra saker än de är avsedda att bevisa – därav att du är tvungen till att plötsligt sätta likhetstecken mellan musikindustrin och upphovsmän

  Vad du än tycker om den Holländska studien – som skett i uppdrag av den Holländska Staten så visar den att fildelningen är ett plus för samhällsekonomin

  Därmed har jag stöd mitt påstående att fildelningen vare sig skadar samhället eller upphovsmän – Du må gilla eller inte gilla hur du vill – men så länge du inte kan komma med något av värde själv som motsäger mitt påstående – står du där med en lång näsa och byxorna nere

  Berätta gärna din saga om hur upphovsmän lider under fildelningen en gång till – gärna illustrerad med något vettigt

  Lista gärna alla tunga skäl mot fildelningen som kan legitimera inskränkningen av Internetanvändarnas grundlagsfästa rättigheter – givetvis stöd av tunga länkar till studier – rapporter – utredningar – Kolla också gärna upp vilket vikt man normalt fäster vid grundlagen

  Och Sten
  Falkvinges uttalande har inget att göra med PP politiska innehåll – så skall du ha nåt att säga – håll dig till sakfrågorna – Smutskastningen och moralpaniken kan vänta tills du har kommit med något mer handfast – *skratt* – ursäkta the pun – Rick och kåta damer och du – handfast?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: