Missvisande föreläsning om rättvis uppgörelse för kreatörer med piratlapp för bägge ögonen

Enligt Piratpartiet Christian Engströms blogg (han som kallar sig ”Pirate MEP”) så har två ”forskare”  hållit en föreläsning i EU-parlamentet kring copyright, fildelning och förslag på lösningar som ska ge en balans mellan upphovsrätt och konsumenter. Föreläsningen hölls av Roger Wallis och Lars-Erik Eriksson, uppenbarligen ingående i piratlobbyn och hopplöst förblindade av piratlappar för bägge ögonen.

Som exempel belyser man följande ”falsarium”:

IFPI claims to politicians: “music sector has lost 60% due to file sharing”

vilket bemöts med följande enligt forskning på KTH:

FACTS: MI industry overall revenue in Sweden:
Year 2000  3.600 M SEK
Year 2008  3.700 M SEK

Är det inte väldigt konstigt att branschen på 8 år inte växt mer med tanke på den enorma ökningen av konsumtion av media som många har nu jämfört med år 2000? Om man enbart tar hänsyn till förändringen av penningvärdet mellan år 2000 och 2008 så borde man år 2008 haft intäkter på 4150 M SEK. Tar man dessutom hänsyn till den ökade konsumtionen så är det inte svårt att komma upp i förluster på långt över 60%.

Det här kommer ju förresten från Daniel Johanssons rapport som piraterna först jublade över pga helt felaktig tolkning av media (troligen framlobbat via piraterna) men som senare visade sig vara en så felaktig tolkning att forskaren själv fick dementera det mesta och piraterna fick gå hem med svansen mellan benen!

Daniel Johansson skriver bl.a.:

First of all, I would like to clarify a couple of things about this report, since the debate has started:

 • The report does not state that illegal file sharing is good for artists in any way, as some media have reported. It does simply prove that total revenues for the music industry in Sweden, as a whole, have stayed basically the same since 2000 and that revenues for the live sector, collecting sector, and artists as a group considered, have increased.
 • Artist revenues is not related to only Swedish artists, but also to international artists performing in Sweden.
 • Recorded revenues is based on reported revenues from the record labels, and not on price to consumer. An additional 40% have to be added if one wants to base the revenues on price to consumers. The reason why we excluded this is simply that we do not count record stores (online/offline) and tax money as a core part of the music industry system.
 • The graph for Artist Revenues should be seen as an estimate for the development over time, rather than an exact economic accounting. It is almost impossible to get exact figures on how much artists have earned in total during the time period, it is only an estimation done on available data from the industry.
 • The figures have not been adjusted for inflation.

Och

Is this report good news for the music industry?

– Yes, from one perspective this is very good news. It shows that Sweden still has a very interesting music industry and that the whole music industry system have changed and started to adapt itself to the new music landscape.

– No, it is clearly not good news that the Swedish music industry as a whole, basically has been at the same levels for nine years.

Den där föreläsningen visar sig alltså också vara baserad på vantolkning av Daniel Johanssons forskningsrapport. Att piraterna aldrig lär sig att sluta vränga fakta!

Daniel Johansson skriver även följande på sin blogg:

I mitt avhandlingsarbete har jag gått igenom ett fyrtiotal studier som behandlat korrelationen mellan fildelning och musikförsäljning, studier gjorda med olika metoder och i en massa olika länder (USA, Japan, Holland, Norge, Kanada, Sverige, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Australien bl.a.).  Den absolut övervägande delen av studierna påvisar en uppenbar negativ korrelation mellan nedladdning från fildelningsnätverk och intäkter från försäljning av inspelad musik. Egentligen krävs det väl inga Nobel-pristagare för att kunna räkna ut att ökad gratis kopiering innebär minskade intäkter, men om motsatsen dessutom nu visar sig stämma, att minskad gratis kopiering leder till ökade musikintäkter, kanske vi en gång för alla kan känna oss klara med den frågan.

Det här är ju precis tvärtemot hur piraterna beskriver korrelationen mellan fildelning och musikförsäljning!

Hur klantig får man vara? Hänvisa till en forskningsrapport och sedan helt ignorera forskarens tolkningar? Hur seriösa/kompetenta är då dessa ”forskare” som höll föreläsningen?

Varning förresten för att titta på filmen, föreläsningen är på kalkonnivå. Jag plågade mig tyvärr igenom den men det är inget som jag kan rekommendera till någon annan, titta enbart på PowerPoint-bilderna.

22 svar

 1. Att branschen haft en ökning tyder på en ganska rejäl volymförbättring mot bakgrund av hur prisutvecklingen varit för tvärtemot vad du hävdar genom att hänvisa till basprisindexutvecklingen för perioden så har priserna på dessa varor sjunkit. Dels beroende på konkurrens som man inte haft tidigare men dels också beroende på ett större utbud än någonsin. Jag saknar en kommentar till det inlägg jag gjorde häromdagen i ”säpo-tråden”.

  • Det är möjligt att volymerna har ökat under perioden och med lägre priser. Men det är tydligt att intäkterna borde ha ökat dramatiskt under perioden snarare än att inte ens nå upp till en ökning motsvarande förändringen i penningvärdet. Tittar man på andra sektorer, typ handelssektorn i allmänhet så ökar man ju hela tiden och slår nya rekord varje år. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att piratkopieringen slår negativt mot branschen och därmed även mot upphovsmännen.

 2. Att intäkterna borde ökat är bara spekulationer, vad grundar du det påståendet på förutom att ”Tittar man på andra sektorer, typ handelssektorn i allmänhet så ökar man ju hela tiden och slår nya rekord varje år” vilket knappast är vetenskapligt hållbart.
  Men visst, det är möjligt att piratkopiering drabbar upphovsrättsindustrins intäkter negativt trots att undersökningar visar att pirater är de som köper mest musik/filmer/spel.

  http://www.news.harvard.edu/gazette/2004/04.15/09-filesharing.html

  http://www.idg.se/2.1085/1.206761/studie-visar-fildelning-positivt-for-ekonomin

  http://www.aftonbladet.se/pryl/article330240.ab

  • Jag tycker att undersökningar om hurvida pirater köper mer än icke-pirater är ganska ointressanta. Vad är orsak och vad är verkan? Har det överhuvudtaget med pirat eller icke-pirat att göra eller är det bara så att stortankarna rent allmänt konsumerar mer och därför även köper mer än de som aldrig tankar?

   Jag skulle tro att om man skulle titta på sambandet mellan vilka som snattar godis eller cigaretter och studerar vilka som även köper mest godis eller cigaretter så skulle jag tro att man kan få fram ett liknande samband. Detta samband legitimerar vare sig snatter i eller piratkopiering.

 3. ” trots att undersökningar visar att pirater är de som köper mest musik/filmer/spel.”

  Men detta stämmer ju inte enligt KTH-forskaren Daniel Johansson, se grundinlägget.

 4. Vilket innebär att Johansson med sina slutsatser bidragit till att, ja vad? Här finns nu så många utredningar som visar olika svar så egentligen tycks ju ingen veta. En sak tycker jag dock står fullt klar och på den punkten håller du ju också med mig, och det är att industrins beräkningsgrund för skadestånd där man räknar en nedladdning som ett uteblivet köp, är grovt överdriven. Vi får hopas att när det någon gång kanske går dithän att en vanlig familj blir stämd att tingsrätten då har lärt sig att inte godta några sådana krav. Vad tycker du för övrigt om skamstraffsdelen i Ipred-lagen?

  • Jag tycker att Daniel Johanssons studie ger mycket hög trovärdighet, det väger mycket tyngre än att som vissa gör peka ut enstaka studier som stöder den bild man vill se:

   I mitt avhandlingsarbete har jag gått igenom ett fyrtiotal studier som behandlat korrelationen mellan fildelning och musikförsäljning, studier gjorda med olika metoder och i en massa olika länder (USA, Japan, Holland, Norge, Kanada, Sverige, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Australien bl.a.). Den absolut övervägande delen av studierna påvisar en uppenbar negativ korrelation mellan nedladdning från fildelningsnätverk och intäkter från försäljning av inspelad musik. Egentligen krävs det väl inga Nobel-pristagare för att kunna räkna ut att ökad gratis kopiering innebär minskade intäkter, men om motsatsen dessutom nu visar sig stämma, att minskad gratis kopiering leder till ökade musikintäkter, kanske vi en gång för alla kan känna oss klara med den frågan.

   Vad menar du med skamstraffdelen av Ipred-lagen?

   • Märkligt att du ger Johansson så hög trovärdighet utifrån det lilla underlag du sett. Normalt så brukar du slå bort alla hänvisningar till studier med att anföra att de är ofullständiga eller felaktigt gjorda eller nåt. Vet du vilken vetenskaplig metod Johansson använt? De avslutande meningarna kan tolkas som att hr. Johansson haft en förutfattad mening kring sin studie.
    Skamstraffet består i vad Ipred-lagen stadgar angående industrins rätt att i händelse av att deras talan i rätten vinner bifall, utöver skadestånd och rättegångskostnader också har rätt att begära att den tilltalade på egen bekostnad publicerar domen i media. Det är väl helt i linje med Beatrice Asks funderingar kring lila kuvert och att hänga ut människor rent generellt.

    • Det är ju ett intressant fall detta med Rick Flakvinge och Johansson. Falkvinge försökte använda Johansson undersökning för att stärka sin argumentation varpå Johansson påvisar att Falkvinge är ute och cyklar och detta resulterar i total tystnad från Falkvinge.
     Nu sitter Roger Wallis och hänvisar till samma siffror nere i MEPvärlden utan att ngn påpekar att det är vantolkningar herrarna sysslar med.
     Men den självgodhet Wallis med sällskap utstrålar lär knappast göra PP ngn nytta, ryggdunkande och försök med att ge ”negativa” epitet (så som lobbyister, troll mm) till individer som inte håller med, lär inte heller öka chansen till att frälsa skeptiker till PPs gudatro om internet som en frälsare.

    • Du verkar vara felinformerad angående skamstraffet. Jag Googlade på det och hittade svar från regeringen som visar på att du har fel:

     Innebär de nya reglerna om offentliggörande av domstolsavgöranden att de som fälls för olaglig fildelning ska hängas ut i media (”offentlig skampåle”) på egen bekostnad?

     Nej, det är en felaktig beskrivning av dessa bestämmelser. Bestämmelserna bygger på direktivet och innebär att domstolen i vissa fall, när det anses rimligt, kan ålägga intrångsgöraren att lämna information om domen i målet. Ett sådant offentliggörande kan till exempel vara rimligt när rättighetshavaren har ett befogat intresse av att sprida information om att varor som har köpts i en viss butik, eller av en viss återförsäljare, är kopior. Självfallet måste personuppgiftslagens bestämmelser beaktas när information om domen sprids. Vid en eventuell publicering av en dom torde det mycket sällan finnas skäl att namnge intrångsgöraren om denne är privatperson. Det anges uttryckligen i propositionen.

     • ”Vid en eventuell publicering av en dom torde det mycket sällan finnas skäl att namnge intrångsgöraren om denne är privatperson. Det anges uttryckligen i propositionen.”

      För det första så har jag inte fel. Det står uttryckligen i lagtexten att rättighetshavaren har denna möjlighet. Det bekräftas ju också av ditt googlande.

      Jag får åter be dig läsa det jag skriver och gör du det så ser du att jag har skrivit följande: ”….också har rätt att begära att den tilltalade på egen bekostnad publicerar domen i media.” Jag har aldrig påstått att detta kommer att ske vid varje tillfälle men jag har understrukit det unika i att den ena parten ges denna rätt. Det finns t.ex ingen möjlighet för den tilltalade att göra motsvarande begäran om publicering av en ev. friande dom. Ipred-lagen är en av alla de misslyckade lagar denna regering åstadkommit och med det avser jag såväl innehåll som själva sättet lagen är skriven på. Lagrådets samlade kritik på området är inte nådig. http://bit.ly/bONBVh

     • Jag tycker trots allt att du gör en feltolkning, medvetet eller omedvetet. Du verkar inte ha tagit till dig svaret på frågan som jag länkade till.

     • Jodå, men nu är det så att regeringen utgör den verkställande makten och våra domstolar den dömande och vad regeringen anför i nuläget är inte särskilt intressant. Har du möjligen någon gång tidigare hört politiker säga något i stil med att, ”lagen kom inte att användas på det sätt vi åsyftade” eller ”lagen måste skrivas om eftersom de effekter vi räknade med inte uppfylldes”

      Kort sagt, med tanke på hur illa skriven lagtexten är så vet vi ännu inte alls vilken tolkning den kan tänkas få i våra domstolar. Jag konstaterar enbart att man i lagen skrivit in något som främst då det gäller privatpersoner, inte kan uppfattas på något annat sätt än ett rent skamstraff.

      Minns du FRA-debatten? Där var regeringen, samma som nu för övrigt, vid flera tillfällen ute och orerade om hur bra lagen var och hur den skulle uppfylla ditten eller datten för att sedan komma tillbaka med en omarbetad version av det som dagen innan hade varit så perfekt. När det var klart hade, om jag minns rätt, den från början så förträffliga lagen ändrats på 42 punkter.

      Så vad regeringen än svamlar om den här gången så har de ingen aning eftersom någon prövning av lagen ännu inte skett. Dom kan prata om syfte hit och syfte dit, frågan är om den är skriven så att syftet är möjligt att nå. Lagrådet har väl ganska tydligt redogjort för hur man ser på kompetensen hos regeringen då det handlar om stiftandet av ny lag.

     • Jag tycker att du överdriver. När det handlar om nya lagar så behövs alltid tolkningar och praxis. Man skulle kanske kunna lägga en livstid på att utforma en perfekt lag men då går man aldrig i mål med att få den att börja tillämpas och det är också ett hot mot rättssäkerheten.

     • Jamen snälla du, det är ju exakt det jag har sagt hela tiden att det svar du fått från regeringen är ointressant, det krävs tolkningar och praxis. Just nu vet vi bara att skamstraffsmöjligheten finns inskriven i lagen, vi vet att den är ensidig och vi vet inte hur den kommer att tillämpas. Jag menar, vilket jag nu skriver igen, att lagen är dåligt uppbyggd och att den lämnar stora luckor som nu måste tätas av domstolarna.

      Om du tycker att jag överdriver så tycker du att lagrådet överdriver och varifrån har du plötsligt hämtat den juridiska spetskompetensen? Vem har talat om att ägna nån livstid åt att skriva lagtext? Det är bara att med utgångspunkt från vad lagrådet anför, konstatera att den här regeringen lämnat ifrån sig flera hafsverk. Är du av någon annan uppfattning så vänligen formulera den på ett sådant sätt att försvaret för regeringen i så fall blir av den magnituden att lagrådet inser sitt misstag. Lycka till!

     • Jag tycker att du gör en höna av en fjäder. Lagen kan förbättras men så länge bristerna har någon praktisk betydelse – och det verkar de inte ha i detta fall – så är det ju inget man behöver hänga upp sig på. Om man behöver revidera lagen av andra skäl så kan man ju passa på att se över det här också i samma veva, svårare än så verkar det inte vara.

      Om bristerna i lagen inte har någon praktiskt betydelse, varför hakar du upp dig så mycket vid dem? Det känns lite som att du bestämt dig på förhand att inte gilla lagen och då ger du dig inte oavsett om det spelar någon roll i praktiken eller inte.

     • Jag har aldrig påstått att detta kommer att ske vid varje tillfälle men jag har understrukit det unika i att den ena parten ges denna rätt.

      Jag håller med om att det är principiellt problematiskt att domstolar ges denne möjlighet även i fall som gäller upphovsrättsintrång som begåtts av privatpersoner för icke-kommersiella ändamål. Jag tycker att något slags begränsning skulle ha skrivits in i lagtexten.

      Däremot är inte konstruktionen unik. För att förstå vad den syftar till kan man jämföra med en liknande paragraf i patentlagen. Jag har svårt att tänka mig att den s.k. ”skampåle”-delen av Ipred skulle komma att användas annat när någon har spridit vilseledande information till allmänheten som är relaterad till ett upphovsrättsintrång. Därtill tillkommer proportionalitetsavvägningen som gör det osannolikt att detta verktyg kommer att användas mot privatpersoner.

      Men som sagt, jag tycker ändå att avgränsningen skulle ha tydliggjorts i lagtexten istället för att lämna det hela upp till domstolarnas bedömning.

 5. Tala om skygglappar. Här har vi en man som inte gör något annat på sin blogg än att vara emot sånt PP är för och för sådant som PP är mot. Jag påpekar att ipred-lagen har brister och du påstår, utan att lagen har prövats, att visserligen har jag rätt i att den har brister men då dessa, enligt dig, inte har någon praktisk betydelse, så behöver jag inte bry mig.

  Det är nog ett av de mest inskränkta och skygglappsförsedda uttalanden jag hört.

  Om en brist är påvisad redan innan lagen har använts i praktiken, varför då inte föreslå en lagändring som eliminerar bristen?

  Du påstår, grundat på ren luft, att denna brist inte har någon betydelse i praktiken. Hur kan du överhuvudtaget ha en aning om det innan lagen prövats?
  Det är ungefär som att ha en raket redo för uppskjutning med ett känt ventilproblem som iofs inte verkar ha någon betydelse men som är lätt och billigt att rätta till. Helt säker kan man inte vara och självfallet så rättas bristen till innan raketen lyfter.

  Eller är du så fullständigt fixerad vid att allt som kommer från PP måste du gå mot bara för principens skull? Jag säger att om man ser ett fel, varför då inte ordna till felet? Om man ser en risk, varför då inte minimera risken?

  För övrigt är hela tanken bakom skamstraffet medeltida och inte värdigt en rättsstat. Det är dock uppenbarligen i justitieministerns huvud uttryck för en modern uppfattning helt i samklang med diverse tankar om lila kuvert etc.

  • Jag vet inte om jag har skygglappar men jag har i alla fall inte piratlappar för bägge ögonen och som skulle kunna hindra mig från att se klart.

   Jag håller med om att man borde förbättra lagen på de punkterna du nämnt men jag ser det inte som akut eftersom tolkningen, enligt svaret från regeringen som jag länkade till, inte innebär risk för de problem du befarar.

   Hade man inte haft något annat att göra så skulle man väl justerat lagen men en justering som inte innebär en praktisk skillnad kan göras lika gärna vid ett senare tillfälle. Jag är inte emot en sådan justering, jag delar bara inte din överdrivna tolkning av om nuvarande lag är ett allvarligt problem i praktiken.

 6. Självklart är den inget problem i praktiken, den har ju inte tillämpats ännu, ergo, det finns ingen praktik. Jag har just fallit från femtionde våningen och passerar trettionde. Än har det inte gjort ont i praktiken…….. Så du anser alltså att någon måste drabbas innan man gör ändringen? Nån speciell familj du tycker gjort sig förtjänt av ett litet skamstraff?

 7. Du har uppenbarligen ingen aning om hur det fungerar i verkligheten. Regeringen svarar på frågan bl.a följande: ”Vid en eventuell publicering av en dom torde det mycket sällan finnas skäl att namnge intrångsgöraren om denne är privatperson.”

  1. Faktum är att detta som regeringen säger, nu då lagen är stiftad och existerande, inte har någon som helst betydelse. Regeringen är av grundlag hindrad att lägga sig i domstolarnas arbete och den tolkning av lagen som kommer att ske där har varken du, jag eller regeringen en aning om hur den kommer att bli. Vad i detta är det som du inte förstår?

  2. Av ovanstående skäl så menar jag att lagen ska ändras INNAN någon råkar ut för detta. Till och med regeringen tror ju det. Ordet sällan betyder att det kommer att hända men inte så ofta. Vad är det i detta du inte förstår?

  3. Jag är av rent principiella skäl mot att lag skall innehålla skamstraff som ett extra straff utöver det ordinarie straff som utdöms. Om du är för skamstraff, säg det och så kan vi konstatera att vi har olika uppfattning helt enkelt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: