Christian Engström om copyright och fildelning

Christian Engström, ”Pirate MEP”, skriver om copyright och fildelning på sin blogg. Det är knappast några nyheter, resonemangen är snarare lika felaktiga som de alltid har varit.

Limiting file sharing with laws and punishments doesn’t work. More of the same won’t either. File sharing is here to stay, like it or not.

Han menar alltså att fildelning är här för att stanna för att han och piraterna säger så? OK, då kan vi glömma det påståendet. Det liknar att säga att snatteriet är här för att stanna för att någon säger så men det hindrar ju inte alla andra från att försöka bekämpa det.

We should keep copyright, but limit it to when there is commercial intent. All non-commercial copying and use, such as file sharing, should be legalized. We can add this as a limitation in the copyright legislation, in full compliance with the international treaties like Berne and WCT.

Nu är det ju faktiskt så att omfattningen av fildelningen, både för en normalstor enskild nedladdare totalt sett under ett år och för den potentiella inkomstförlust som utgörs av summan av alla nedladdningar riktade mot en enskild artist, är så stor att det motsvarar kommersiellt syfte. En bättre benämning som nu börjar användas är kommersiell skala. Att ladda ner någon enstaka låt då och då liknar ju effekterna av privatkopiering till enskilda bekanta men dagens omfattning via TPB/bittorrent får ju effekter som motsvarar kommersiellt syfte, alltså kommersiell skala.

Sen börjar han resonera kring hur artisterna ska få betalt:

When look at the statistics, we see that the cultural sector is making as much money now as it did ten years ago (or slightly more, due to the general increase in standard of living). People are spending as much money as ever on culture, regardless of the fact that they can download just about anything for free, and frequently do.

Fler och fler rapporterar att de inte köpt något original på flera år, det allra mesta laddas ner utan att ett öre går till artisten möjligen med undantag av intäkter från konserter och liknande fast där går ju merparten till amerikanska produktionsbolag och inte till artisterna.

Tar man bara hänsyn till inflationen så borde intäkterna ha ökat med minst 16% på 10år, se följande länk.

Tar man dessutom hänsyn till hur mycket konsumtionen har ökat så borde intäkterna säkert ha 5-dubblats eller 10-dubblats. Folk lyssnar på oerhört mycket mer musik nu och tittar på oerhört mycket mer film nu än för tio år sedan.

Han skriver vidare:

Almost all people have a fixed budget for culture and entertainment, which they will spend on one thing or another. File sharing is not hurting the artists. Very often it is helping them to cut out the middle men, and get a larger piece of a rather constant pie. This is a good thing, both for the artists as a group and for society as a whole.

Jag tror knappast att folk i allmänhet har en fix budget för nöje, slipper man köpa original så lägger man väl pengarna på vad som helst, prylar, chips, resor osv.  Och vadå bli av med mellanhänder, upphovsmännen får väl inte mer för att det laddas ner illegalt, det finns ju då inga pengar som ev. mellanhänder kan lägga beslag på.

Jag tror inte ett dugg på att det skulle finnas något slags fix nöjesbudget som ändå går till artisterna om man inte längre köper original. Med hänsyn taget för inflation och ökad konsumtion så borde snarare nöjesbudgeten ha ökat rejält men den ökningen får vare sig mellanhänder eller artisterna ta del av.

Och om det nu mot förmodan vore så att det skulle finnas en fix summa pengar som via något slags naturlag alltid läggs på ”kultur”, är det då inte en rättvisefråga att pengarna fördelas rättvist, dvs i enlighet med konsumtionen? Det finns knappast någon rättvisa i hur pengarna fördelas efter illegal nedladdning men via köp av original så finns det i alla fall ett fungerande system. System baserat på frivilliga donationer lär aldrig lösa rättviseaspekten och jag tror inte heller att folk i allmänhet kommer att donera speciellt mycket om man kan slippa undan. Kan man lägga pengarna på annat – inte bara på nöjen – så gör man det.

Sen skriver han:

Today’s copyright is broken, and needs to be fixed. It has turned an entire generation into criminals in the eyes of the law, and it unduly restricts creativity and access to culture.

Så alla som laddar ner ska hållas utan ansvar? Det är väl ungdomsgenerationen som kriminaliserat sig själva via sina handlingar, de laddar ju ner fullt medvetna om att de begår ett brott. Vadå minskar kreativiteten? Har vi på något sätt lidit av brist på kultur? Är ungdomsgenerationen helt utsvulten på kultur och kan konsumera dagens utbud flera gånger om innan det anses vara ett  tillräckligt utbud?

59 svar

 1. Det liknar att säga att snatteriet är här för att stanna för att någon säger så men det hindrar ju inte alla andra från att försöka bekämpa det.
  Vad nejtillpirater glömmer att förtälja är att upphovsrätten inte bara finns till för upphovsmän eller upphovsrättsinnehavarna utan att meningen med upphovsrätten alltid har varit att bibehålla en balans mellan upphovsrättsmannens intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse att fritt kunna ta del av information

  Vad Christian säger är att man inte med lagstiftning och allehanda övervaknings och kontrollmetoder skapa en situation där balansen helt tippar över till dem Amerikanska skiv- och filmmaffian – Men nejtillpirater med sin fascistiska grundsyn – bryr sig inte om sådana petitesser – för honom är alla som fildelar likvärdiga med snattare eller värre – brottslingar – som därmed har förlorat deras medborgerliga och grundlagsfästa rättigheter – De skall bekämpas med alla medel oavsett konsekvenserna för demokratin och rättsstaten

  Nu är det ju faktiskt så att omfattningen av fildelningen, både för en normalstor enskild nedladdare totalt sett under ett år och för den potentiella inkomstförlust som utgörs av summan av alla nedladdningar riktade mot en enskild artist, är så stor att det motsvarar kommersiellt syfte.
  Nu fabricerar nejtillpirater – is sin desperation att ha något att säga – helt egna fakta – dvs han ljuger – eftersom han inte har någon aning om vilka eventuella inkomstförluster fildelningen åstadkommer om alls – Han har inte ens några indicier som – trots 10 år av sk illegal fildelning – kan ge honom en gnutta av trovärdighet – Bryr sig nejtillpirater om fakta – han som anklagar piraterna och Piratpartiet för överdrifter och vantolkningar? – Icke!! –

  Fler och fler rapporterar att de inte köpt något original på flera år, det allra mesta laddas ner utan att ett öre går till artisten möjligen med undantag av intäkter från konserter och liknande fast där går ju merparten till amerikanska produktionsbolag och inte till artisterna.
  Rapporterar? – Vilka rapporter? – Fakta nejtillpirater – utredningar – studier – var finns dessa som – efter 10 år av illegal fildelning – kan stödja din uppfattning och dina påståenden? – Efter 10 år av illegal fildelning borde ju vara en lätt sak för dig att plocka fram någonting som kan tyda på att dina påståenden innehåller någon sanning? – Och vad säger du om den skärpta upphovsrätten och IPRED – Har du sett någon plötslig ökning av upphovsmäns inkomster? – Hur långt är nejtillpirater villig att gå med ytterligare fascist lagar i sin iver att stäva fildelning – en aktivitet han inte ens har några som helst bevis för att den skadar samhället eller upphovsmän?

  Tar man bara hänsyn till inflationen så borde intäkterna ha ökat med minst 16% på 10år,
  Jag blev lite imponerat av att nejtillpirater hade infogad en link – Jag som trodde att de skulle leda till en eller annan utredning – men gud – vad besviken jag blev

  nejtillpirater fattar inte att omständigheterna – människornas levnadsstil och attityder har förändrats drastiskt under dessa 10 år – såtillvida att det finns så många fler produkter och annat som konkurrerar om konsumenternas (kultur)pengar idag – Sett ur den synvinkel så är det snarare ett under att upphovsmän för musik – böcker mm frodas som de gör – Aldrig förr har det producerats så mycket och så varierande musik – spel och producerats så mycket film – och aldrig för har människorna lagt ned så mycket pengar på dessa produkter som idag – men bryr sig nejtillpirater om sanningen när han kan älta sin förvridna uppfattning och försvara dem med lögner? – Icke!!

  Det finns knappast någon rättvisa i hur pengarna fördelas efter illegal nedladdning men via köp av original så finns det i alla fall ett fungerande system.
  nejtillpirater skall inte börja tala om rättvisa – Han som inte kan inse att upphovsrätten ständigt har förändrats i den Amerikanska skiv- och filmmaffians intressen på bekostnad av alla svenska Internetanvändarna – Han som inte begriper hur lagar som IPRED våldför sig på medborgarnas grundlagsfästa och legitima rättigheter – nejtillpirater begriper sig varken på rättvisa – demokrati eller hur en rättsstat bör fungera – Allt han är ute efter är att baktala pirater och Piratpartiet – med alla lögner han är mäktig att fabricera

  Ja – Christian är rätt – Fildelningen går inte att stoppa med mindre än att vi inför diktaturliknade lagar – så som man har i Kina – Det enda rätta – och rättvisa är att låta svenska internetanvändare ladda upp eller ned vilket upphovsrättsskyddat material de vill – så länge detta sker på en icke kommersiell basis

  • Vilken svada! Bra inlägg som tydligt visar hur märkligt piraterna resonerar, det stöder mig i min argumentation.

   Angående länken, förstod du inte hur man gör för att räkna ut hur penningvärdet har förändrats de senaste 10 åren? Det var ju en barnlek att fylla i och låta programmet räkna ut. Det behövs ingen utredning utöver detta så varför blev du besviken?

   • Om det nu stödjer dig i din argumentation kan du väl bemöta åtminstone ett enda av motargumenten? Om du inte kan det, vad säger det om dig då?

 2. Vad säger du om GAO:s utredning och dess slutsats, har dom också fel? Det finns för övrigt fler oberoende utredningar som visar detsamma. Att industrins framtagna partsinlagor visar något annat är knappast förvånande och jag väljer självklart att tro mer på vad dom säger som gjort oberoende studier. Nedan kan du läsa om vad GAO kom fram till.

  Nu har det kommit ett ordentligt bakslag för de som säger att piratkopiering har en ofördelaktig påverkan på ekonomin. OS News rapporterar om att amerikanska regeringens Accountability Office (GAO) fick uppgiften att gå igenom hur piratkopiering påverkar den amerikanska ekonomin. Deras slutsats är att alla dessa studier är felaktiga, man går till och med så långt att man menar att piratkopieringen har en positiv effekt på ekonomin.

  Genom åren har flera upphovsrättorganisationer som MPAA och RIAA pekat på de negativa konsekvenserna av olaglig nedladdning. Ibland innehöll deras rapporter siffror som uppgavs komma från regeringskällor. Därför gav amerikanska kongressen GAO uppgiften att se hur det stämmer.

  Av de tre mest kända studierna menar GAO att studierna ”kan inte styrkas på grund av avsaknaden av underliggande studier. Varje metod (för mätning) har sina begränsningar, och de flesta experter har kunnat konstatera att det är svårt, om inte omöjligt, att se hur det påverkar ekonomin i dess helhet. ”

  ”Konsumenter använder ibland piratkopierade varor till ”stickprov” av musik, film, program eller spel innan de köper legitima kopior. Det kan leda till ökad försäljning av lagliga varor”, skriver GAO i ett uttalande.
  Man är dock tydliga med att piratverksamhet ändå är ett betydande problem, men det är svårt att bedömda effekterna.

  http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.310795/piratkopiering-paverkar-ekonomin-positivt

 3. Jag har sett den där intetsägande artikeln i PC för alla tidigare. Har du en länk till något mer konkret? Det är nästan omöjligt att dra några slutsatser från den där tunna artikeln, det handlar i så fall mest om spekulationer.

  Vad menas egentligen med en positiv effekt på ekonomin? För vem/vilka?

 4. Nu är det ju faktiskt så att omfattningen av fildelningen, både för en normalstor enskild nedladdare totalt sett under ett år och för den potentiella inkomstförlust som utgörs av summan av alla nedladdningar riktade mot en enskild artist, är så stor att det motsvarar kommersiellt syfte.

  Hur kan det vara i förvärvssyfte om inte personen i fråga varken strävar efter eller gör någon ekonomisk vinst? (dvs. har större inkomster än utgifter)

  En bättre benämning som nu börjar användas är kommersiell skala. Att ladda ner någon enstaka låt då och då liknar ju effekterna av privatkopiering till enskilda bekanta men dagens omfattning via TPB/bittorrent får ju effekter som motsvarar kommersiellt syfte, alltså kommersiell skala.

  Kommersiell skala är ett helt meningslöst begrepp som fick stå kvar som gummiparagraf i lagen eftersom svenska lagstiftare inte visste riktigt vad detta uttryck i Ipred betydde och därför inte vågade översätta det till något juridiskt uttryck som är mer standard. Antingen får man försöka kvalificera vad stor skala innebär i sammanhanget eller använda förvärvssyfte tycker jag.

  Intressant förresten att du tar upp rättviseaspekten på fördelningen av pengarna, vilket sker förvånande sällan. Själv tycker jag nog att det är fullt rimligt att anta att folks kulturbudget är förhållandevis fix men att en del av pengarna på grund av illegal fildelning kan ta andra vägar. Vissa speltillverkare som säljer onlineaccess skulle nog tex. kunna sägas ha lättare att tjäna pengar än musikartister genom sina digitala inspelningar. Jag tror att omfördelningen många gånger kan ske till helt andra typer av nöjen.

  • Hur kan det vara i förvärvssyfte om inte personen i fråga varken strävar efter eller gör någon ekonomisk vinst? (dvs. har större inkomster än utgifter)

   Förvärvssyfte, du hakar nog upp dig på termer. En stortankare som laddar ner massor av musik och filmer sparar ju massor av pengar på ett år på att slippa köpa original, den besparingen är ju att jämställa med kommersiellt syfte eller kommersiell skala. Att ladda ner några enstaka låtar/filmer är ju försumbart men volymen på den illegala fildelningen är ju enorm.

   • Att spara pengar är inte detsamma som att ägna sig åt handlingar som syftar till att inbringa vinst. Syftet handlar om ”varför” medan skalan handlar om ”hur mycket”. Jag förstår inte hur man kan missta det ena för det andra.

    • Syftena må vara olika men effekterna liknar varandra. Att slippa betala innebär ju en potentiell inkomstförlust och omfattningen är ju numera så stor att den inte kan försummas som för privatkopieringen och i det fallet fick man åtminstone in kassettskatt.

     • Att ”slippa betala” är bara meningsfullt om det är praktiskt genomförbart att på ett humant sätt upprätthålla lagar som syftar till att motverka dem som försöker undgå att betala.

      All erfarenhet säger att fildelning (legal liksom illegal) ökar explosionsartat oavsett om vi inför allt fler lagar eller övervakning för att försöka kväsa den. Något som verkligen ej är fallet med ”snatteri” som du och andra försöker likna det vid.

 5. Vilken svada! Bra inlägg som tydligt visar hur märkligt piraterna resonerar, det stöder mig i min argumentation.
  Yeah right – I brist på bättre och i avsaknaden av fakta – utredningar – rapporter eller studier måste du så klart ta till sådana lama kommentarer – Alla dina lögner är avslöjade

  • Alla dina lögner är avslöjade

   Jag ljuger inte men dina personangrepp börjar nu bli ytterst irriterande och graverande – för dina piratkollegor.

   Om jag hade varit Rick Falkvinge så skulle jag nu ha spärrat ditt IP, något som han gör även för helt sakliga inlägg som han ogillar innehållet i, men du gör upprepade personangrepp jag borde därmed ha klart större anledning att spärra och/eller radera. Men jag kommer inte göra det för du är antipiraternas bästa och mest energiska valarbetare just genom ditt sätt att argumentera och upprepat nedlåta dig till personangrepp. Så låt stå!

 6. hej Urban så det är här du är nu och trollar på din egna lilla blogg 🙂

 7. *skrattar åt nejtillpirater
  Ja – lögner – kan du bevisa motsatsen? – Påståenden som är gripna ur luften och som man inte har stöd för är lögner – så enkelt är det

 8. Det må vara att Falkvinges retorik ibland är överdriven, men faktum kvarstår: Varken EU-politikerna eller musik/film/spel-industrins lobby driver upphovsmännens sak, utan sin egen (Vilket är mest uppenbart inom spel- och filmindustrin, där de faktiska upphovsmännen sällan får del av vinsterna i vilket fall…)

  Själv upphovsman inom flera områden kan jag inte se att jag förlorat mer än smulor på fildelning – utan snarast vunnit på tillgången till mer information, inspiration, kontakt och kulturell spännvidd.

  Däremot är jag närmast rättslös mot förlagens och mediakoncernernas ständigt hårdare villkor och krav på (för dem) kostnadsfri återanvändning/nylansering i ”nya medier” – där de säljer igen, men jag (oftast) inte får ett öre. DE kräver ensamrätt på mina verk, så att jag inte kan sälja till flera. DE använder mina verk långt utöver vad som avtalats, och hotar dem som ifrågasätter med svartlistning.

  Och jag och mina gelikar får inte ett uns hjälp av politiker, myndigheter eller lagstiftare. Våra lobbyister (fack- och branschorgan) nonchaleras.

  Däremot ser vi ljus i tunneln i form av nyskapande tjänster som Spotify. Om inte industrilobbyn lyckas avtala bort våra rättigheter – och inkomster – även där.

  Jag är inte piratpartist (än), men delar deras syn att ”fildelningsproblematiken” är grymt överdriven, felaktigt beskriven och på det hela taget en skitsak – medan de politiska och juridiska åtgärder som vidtas i namn av att bekämpa denna fildening utgör ett allvarligt hot mot ett fritt och demokratiskt samhälle.

  Fildelning har blivit vår tids ”gode fiende”, som Unni Drugge skrev redan förra sommaren. Det är faktiskt skrämmande.

 9. Alla studier som visar att nejtillpiraters uppfattning är felaktig avvisas allting som intetsägande – men själv har han aldrig något att komma med –

  Låt mig hjälpa nejtillpirater – inte för att jag tror att han kan ta till sig utredningens resultat i alla fall – vi har ju alla redan sett att han knappast förstår vad han läser – utan fabricerar egna tolkningar

  Länk: US government finally admits most piracy estimates are bogus
  Notera att det finns en länk till den fullständiga utredningen (PDF) där

 10. Jag läser heller inte holländska men jag prövade med Googles översättningsverktyg. Jag måste fråga dig vilken egen kompetens eller vilka studier du har läst för att så svepande kunna slå bort vad som framkommit i dom som jag hänvisat till?

  Självklart gäller lagen. Det är ju det som är problemet och det som hela fildelningsdiskussionen rör. Vad jag vill visa med dessa utredningsresultat är att de beräkningsgrunder man menar ska gälla vid ett ev. skadestånd, är fullständigt grundlösa. Talet om en nedladdning-ett missat köp är rent ut sagt tramsigt och att ha det som underlag för en bedömning av den förlust som upphovsrättsinnehavaren påstår sig ha gjort snuddar, enligt min uppfattning, vid ett rent bedrägeri.

  Branschen som helhet har de senaste 10 åren gjort mycket goda vinster. Det hade helt enkelt inte varit möjligt med den beräkningsgrund de använder att kunna göra det om inte beräkningsgrunden varit helt fel.

  • Det är nog inte många som hävdar att en nedladdning är 100% av ett missat köp. Men tar man ett genomsnitt över alla miljarder nedladdningar så är det högst troligt att det missade värde ändå är större än noll. Pirater hävdar att värdet är noll för att kopieringskostnaden nästan är noll men man anser ju ändå att värde finns för annars skulle man inte lägga tid på att ladda ner. Man laddar inte ner miljarder filer per år som är värdelösa! Exakt hur stor andel i snitt man förlorar låter jag vara osagt men så länge det är större än noll är det ju knappast försumbart.

   Pratar vi om böterna för TPB-rättegången så kan jag tycka att böterna för de filer man valde att ta upp som bevis kan verka höga även om jag inte minns hur man räknade, det är möjligt att det var rimligt trots allt. Vad värre är, de filer man tog upp då är ju bara en droppe i havet om man ser till den totala medhjälp som TPB aktivt medverkat till sedan 1993 och fortsätter att medverka till fullt ut även idag. Ser man till effekterna av detta så är 30 miljoner löjligt lågt!

   • Det är nog inte många som hävdar att en nedladdning är 100% av ett missat köp.

    Gajditza talade inte om att tro att så är fallet utan att använda det som antagande vid beräkning av skadestånd. Det är inte riktigt samma sak.

    Pirater hävdar att värdet är noll för att kopieringskostnaden nästan är noll

    Du blandar ihop pris och värde.

    Vad värre är, de filer man tog upp då är ju bara en droppe i havet om man ser till den totala medhjälp som TPB aktivt medverkat till sedan 1993 och fortsätter att medverka till fullt ut även idag. Ser man till effekterna av detta så är 30 miljoner löjligt lågt!

    Fast det var ju bara det lilla antalet specificerade verk som målet gällde…

    • Om man ena dagen anser att pris och värde ungefär matchar varandra, så att man är beredd att betala fullpris för en CD, är det då inte konstigt om man senare värderar ner värdet till noll, dvs man är inte längre beredd att betala en enda krona eftersom man nu kan ”stjäla” en kopia gratis?

     Jag vet att det bara var ett litet antal verk som ingick i TPB-målet. Men du håller väl med om att det antalet inte är representativt för den totala medhjälpen man begått vad gäller brott mot upphovsrättslagen?

     • Nej, folk klagade som attan på CD priserna och DVD priserna innan fildelningen tog fart. Det låg och snurrade på närmare 200 spänn i sent 90-tal. Varför tror du att fildelningen fick sådan genomslagskraft?

      Priset var överhypat och när då nästa leveransmodell kunde leverera till obefintlig kostnad (mer än vad det kostade att dra hem det på modem) så tacka sjutton att folk satte igång att dela filer sins emellan. (Tidigare gjorde samma beteende att man gruppköpte från Ginza och spelade av varandra). Eller hyrde filmer och spelade av.

      Jag flyttade utomlands i den vevan och fick se hur samma sak hände om igen i ett annat land där priserna var om än större på CD och DVD – på grund av att det är en ö. (Motsvarande pris i SEK var då 250kr och 350kr) Vet du vilka som fick stryka på foten på grund av fildelning där? Jo piratkopierare – de som faktiskt tjänar pengar på olagliga kopior.

      Samtidigt skrek bolagen att man stödde terrorism, maffian etc om man laddade ner.

      Vem ville köpa en taskig kopia från krogen när man kunde ladda ner den?

      Vad fick mig till att återgå att köpa filmer ? Att priserna sänktes till ”rätt” nivå genom reor, etc. Det blev ett acceptabelt alternativ igen. Däremot slog det ut uthyrningen av DVD helt och hållet över loppet av några månader. Varför hyra en film för 70 spänn när du kan köpa den för samma pris?

      Så ja, utbudet har ökat, efterfrågan likaså, däremot inte i samma takt. Därav kan det faktiskt ske prisras på produkter som tappar i värde då det faktiskt kan reproduceras till nästintill obefintlig kostnad. På samma sätt som industriella revolutionen slog ut flera marknader gjorde den digitala revolutionen detsamma.

      TPB om några visade att det faktsikt GÅR att med enkla medel sätta upp en distributionskanal mellan användare – och enligt många också göra det lönsamt. Varför inte bara apa efter och göra det bättre – och sedan slå ut dem?

      Oj nu kastar jag pärlor igen… bäst att sluta.

     • TPB om några visade att det faktsikt GÅR att med enkla medel sätta upp en distributionskanal mellan användare – och enligt många också göra det lönsamt. Varför inte bara apa efter och göra det bättre – och sedan slå ut dem?

      TBP visade att det gick att distribuera mellan användare utan betalning, mot att TPB fick in skyhöga reklamintäkter varav inte en krona gick till upphovsmännen utan rätt ner i fickorna på ansvariga som nu har stoppat undan pengarna på Seychellerna och liknande för att undgå böterna. På vilket sätt menar du att PBP visat att det går att göra det lönsamt? För vem? För TPB ja, men knappast för upphovsmännen.

     • Det allra mest förvånande är att branchen ej gjorde exakt samma sak före. Tänk så mycket pengar de kunde dragit in genom att lägga upp sitt eget material och dra in intäkter på det!

 11. Nej, det är inte många som hävdar att en nedladdning är 100% av ett missat köp men branschen gör det och det är ett av problemen.

  • Så om branschen säger att det i snitt inte är 100% utan kanske 75% eller rent av 10% så är det inte längre ett problem? Skulle branschen hävda att att man vill ha minst 10% av det som folk laddar ner så kommer det att vara för högt enligt piraterna. Inte ens 1% är lågt nog. 1 promille? 1 ppm? Det går inte att få det lågt nog för något som man kan ”stjäla” en kopia av gratis. Det är piraternas inställning till värdet av andras arbete och rättigheter som är det egentliga problemet, inte branschens inställning.

   • ”Det är piraternas inställning till värdet av andras arbete och rättigheter som är det egentliga problemet, inte branschens inställning.”

    I beg to differ
    http://www.idg.se/2.1085/1.317308/hollywood-vi-kommer-inte-att-konkurrera-med-pirater

    ” Filmindustrin vill självklart göra sitt material tillgängligt på internet, men den kan inte konkurrera med de fria alternativ som blivit stora på grund av stöld. Så fort piratkopieringen är utrotad så kommer vi att få se nya bättre alternativ på internet,”

    Bara det uttalandet är väl fel jäkla inställning om något, och motsvarigheten att inte vilja leka med de andra barnen om de inte slutar leka med varandra först.

    • Men det hjälper ju knappast om branschen sätter upp egna kanaler för att sälja musik, hur kan man konkurrera med något som är gratis? Det fungerar väl hyfsat med Spotify (bortsett från att de går med förlust…) för i det fallet vill ju många betala för utbud och möjlighet att spela upp mobilt och utan reklam.

     Branschen kan ju prova att sätta upp egna kanaler med lägre pris men jag är tveksam om det skulle fungera, betalningsviljan är för liten när man utan problem kan tanka ner samma sak gratis. Möjligen skulle man kunna konkurrera med tillgänglighet men numera tar det ju bara ett fåtal dagar innan det allra mest populära vad gäller ny musik eller film kan tankas ner på nolltid och då är jag tveksam till att speciellt många skulle betala för samma sak. Dessutom är det tyvärr många som vant sig vid att ”stjäla” utan betänkligheter, det går av gammal vana och det är svårt att bryta en sådan vana. Nej det krävs hårdare tag för att komma till bukt med piratkopieringen och parallellt med detta bör förlagen sätta upp sina kanaler. Inte EN åtgärd utan två, precis som i fallet barnporr – blockera och samtidigt försöka släcka ner.

    • ”Så fort piratkopieringen är utrotad” – kan knappast vara seriöst menat. Vilken slags sagovärld lever dessa filmnissar i? =) De får se till att göra så att bio även i framtiden är värt att gå på. Det är i praktiken det enda de har en chans att påverka.

     Se till att skapa något värde utöver det som finns att tanka. Bio är ju faktiskt ett koncept som funkar än… Filmer spelar ganska ofta in mer än de kostar att göra.

     • Det är nog inte många som tror att man kan utrota piratkopieringen. Men precis som med snatteri, skattefusk och bidragsfusk så kan man försöka hålla nivån nere på en ”acceptabel” nivå.

   • Det är upphovsrättsägarnas inställning att det är ok att äga rätten att tjäna pengar på andras gamla arbete som är problemet. Värdet av tjäna pengar på gammalt arbete har försvunnit. Förr i tiden kunde man påtvinga det ett värde eftersom det ej fanns något gratis sätt att distribuera immateria. Man var helt enkelt tvungen att göra ekonomiska risktaganden ( = producera fysiska produkter ) för att nå ut till människor med immaterian. Nu behövs detta inte längre och de som har arbeten som är beroende av upphovsrätten sitter i ett sjunkande skepp.

    • Du verkar tro att det är gratis att producera en låt eller en film. Du låser fast dig vid kostnaden för exemplarframställning, bara en liten del av den totala kostnaden.

     • Det enda som har ett värde längre är som sagt själva arbetet. Arbetet som krävs för framtida kultur. Om jag får betalt för en låt jag gjort igår, för 1 år sen eller 10 år sen så motiverar det ju inte mig att skapa nytt. Om däremot människor betalar mig med förhoppning om att jag ska skapa åt dem, så kommer det uppmuntra till nyskapande. Är de nöjda så fortsätter de betala. Blir de besvikna kanske de drar in sina bidrag.

      Det är något som upphovsrätten aldrig lyckats åstakomma: Att faktiskt belöna framtida arbete istället för gammalt arbete.

     • Om du är en känd kompositör så kan du få förhandsbetalning för att skriva filmmusik men det hör nog mer till undantagen. Är det så att du vill att musiker och filmmakare ska bli vanliga 9 till 5-jobb dvs att man ska stämpla in, skapa, och sen stämpla ut igen?

      Varför ska piraterna styra hur kreatörer ska få jobba, varför kan de inte få göra det själva? Du kan som exempel inte kräva av en snickare att han ska jobba nattetid bara för att det passar dig, du får acceptera att han jobbar dagtid eller så får du snickra själv på natten om det är ditt absoluta behov.

      Jag tror inte mycket på donationskonceptet. Människan är i grunden snål, eller ska vi kalla det sparsam eller ekonomisk. Vissa kommer förstås att donera men flertalet kommer att låta bli eftersom det inte syns att de inte donerat och då kan de lägga pengarna på annat. Det skulle förresten vara något obegripligt paradoxalt i att dagens illegala fildelare skulle vara beredda att donera vitt och brett, givet att de utan moraliska betänkligheter kan stjäla kopior av andras verk. Nej, jag tror inte att donationssystemet är en hållbar och fungerande modell.

      Genomförda experiment med bl.a. Unni Drougge är bara ett skådespel, en symbolhandling. Inte många hade donerat till henne om det inte hade varit just för symbolhandlingen. Hon var smart nog att utnyttja piraternas vilja att ”bevisa” att systemet fungerar. Ponera att man skulle avskaffa dagens upphovsrätt och möjliggöra ett rent donationssystem. Efter några års insvängning så skulle nog Unni Drougge få gå till Frälsningsarmens soppkök för att överleva, det skulle inte bli många ören som kommer in via donationer till henne.

     • Unni fick samman 50 000 kronor på boken som finns att tillgå via TPB. Med den takten lär hon få spendera max 6 veckor (om hon nu skattar för intäkterna) att skriva nästa bok. Borgar verkligen för kvalitet, eller?

     • Om Unni hade konkurrerat med ett tiotal andra samtidigt vad gäller donationer via reklam på TPB så hade hon antagligen fått c:a 5000, det hade väl räckt till några dagars fortsatt skapande. Hade det varit 100 samtidiga donationsmottagare så hade hon kanske fått 500 osv.

      Konceptet håller inte, när symbolhandlingen inte längre behövs så kommer piraterna att lägga pengarna på chips, prylar m.m., att tro något annat är att önsketänka.

 12. Notera att jag inte skrivit att det är det som är problemet. Jag har skrivit att det är ett av problemen. Om du läser vad jag skriver så behöver du inte slå in öppna dörrar.

  Den nivå som idag används utgör däremot ett gigantiskt problem för dom som utsätts för det. Vi har ännu inte kommit dithän i Sverige men exempel finns från både Danmark och England. Eftersom lagen dessutom är illa skriven finns en uppenbar risk att oskyldiga kommer att drabbas av krav som de alltså inte bara är oskyldiga till men som också är alldeles för höga beroende på felaktiga beräkningar.

  • Allt det där går att åtgärda, bara för att det inte varit perfekt i andra länder innebär väl inte att det inte kan bli bra i Sverige? Sen måste ju allmänheten få tid att anpassa sig efter införande av hårdare bandage.

   Men det är ju som med fartkameror, de som vet att de finns men ändå är notoriska fortkörare får då skylla sig själva om de får höga böter och kanske rent av blir av med körkortet.

 13. Nejtillpirater

  Min vän, jag uppskattar din site enormt men jag har redan i 2 års tid (lade ner sedemera mina bloggar) försökt att diskutera med dessa pirater och jag slog huvudet blodigt i väggen gång på gång, jag har dessutom påvisat flera gånger att deras rapporter som man hänvisar till är att om man dissikerar dessa så blir de intetsägande…

  Men tror du dom lyssnar på sådana argument…NEJ

  Jag kommer fortsättningsvis och med ett stort intresse förlja denna blogg, keep up the good work..

  • Åh King Eguren… som jag har saknat dig inne på IDG. Du var lika rolig som Nejtillpirater.

  • Tack för återmatning! Det gäller att inte ge upp och låta ”generation gratis” och ”någon annan är ansvarig men absolut inte jag själv” ta över.

   Jag får mer och mer genomslag via denna blogg så häng på så får nog piraterna snart reva sina segel och börja bete sig lite mer ansvarsfullt.

 14. Mata inte trollen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: