Rick Falkvinge vantolkar dom i Kanada angående källskydd

Enligt Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare, avskaffar Kanada källskyddet.

Det är förstås nonsens, ytterligare en i raden av fantasifulla överdrifter.

Falkvinge säger:

Finns det ingen garanti för källskydd, så finns det inget källskydd över huvud taget. Då är man som källa beroende av välvilja, omständigheter och tur.

Var är nyanserna? För det första går det aldrig att garantera något, en journalist eller någon i journalistens närhet kan av misstag eller avsiktligt bryta källskyddet. Det kan vara ett brott men det kan likväl hända. Med piraternas binära tolkning av verkligheten så antar jag att det innebär att även Sverige avskaffat källskyddet eller aldrig haft något.

Han skriver vidare:

Låt mig därför göra extremt tydligt:

Det är aldrig läkares uppgift att lösa brott.

Det är aldrig journalisters uppgift att lösa brott.

Det är aldrig många andra yrkesrollers uppgift att lösa brott.

Om han med uppgift avser huvuduppgift så kan jag ge honom rätt. Men om vi ska använda skattemedlen effektivt så att de går till de bäst behövande så behöver läkare även medverka i att anmäla bidragsfusk, samma sak med försäkringsfusk. Inte lösa brott men medverka till att det anmäls och löses av någon annan.

Och varför skulle en läkare eller vilken annan människa som helst  inte kunna anmäla ett brott? Anser piraterna att det överhuvudtaget är fult att anmäla ett brott? Kanske att man rent av ska hålla käften för att inte riskera att kränka brottslingen genom att anmäla? Svenskarna är säkert världens mest lättkränkta folk men det måste finnas gränser. Brott ska motverkas, upptäckas och bestraffas och då måste vi alla hjälpas åt.

Annonser

18 svar

 1. Var är nyanserna? För det första går det aldrig att garantera något, en journalist eller någon i journalistens närhet kan av misstag eller avsiktligt bryta källskyddet. Det kan vara ett brott men det kan likväl hända.

  Men det är ju lagskyddet som är det huvudsakliga källskyddet…

  För att återknyta till de sista styckena: tycker du att ett gömt flyktingbarn ska ha rätt till vård? Är det läkarens uppgift att anmäla ett sådant fall till polisen med konsekvensen att föräldrarna inte vågar söka sig till vården?

  • Personligen är jag tveksam angående anonym vård för gömda flyktingbarn, att det är rimligt att läkaren anmäler till polisen. Gömmer man sig så kan man ju inte anses ingå i samhället och då har man knappast några rättigheter. Var går gränsen? Sjukvård? För vilka åkommor? För en viss kostnad eller ”obegränsat”? Fri mat? TV, bredband, mobil, bil, pengar i handen… Att ge fri sjukvård riskerar att permanenta gömmandet, annars måste man ju till slut söka läkare även om man riskerar att bli avslöjad. Nu pratar jag om mina personliga åsikter, är majoriteten för att man bekostar sjukvård i detta fall i rimlig omfattning så får jag acceptera detta.

 2. nejtillpirater verkar ha hittat ett nytt favoritord – binär – som han använder i alla möjliga och omöjliga sammanhang – Vad han inte inser är hur enögd han själv är och att han läser Rick Falkvinges inlägg som fan läser bibeln.

  Rick talar om ett av lagen garanterat källskydd vilket inte har det minsta med oavsiktliga avslöjanden att göra
  Tystnadsplikt aka Källskydd

  Rick säger vidare att I Sverige och Belgien, så har journalister en skyldighet att skydda sina källors identiteter. enligt (grund)lagen – Dvs att om någon berättar något för en journalist – t ex att en högt uppsatt politiker har tagit mutor – så är det journalistens plikt att hemlighålla källan och att polisen inte får tvinga journalisten att avslöja källan

  Läkare – journalister – präster – advokater mm – har alla ett källskydd – Dvs att om en person erkänner ett mord för en präst eller advokat – så är detta prästens eller advokatens plikt att hemlighålla informationen – Om en patient berättar för en läkare att han/hon lider av HIV så är det läkarens plikt att hemlighålla informationen även om han vet att patienten ligger med folk till höger och vänster

  nejtillpirater verkar inte fatta vad källskydd betyder annars skulle han inte yra om att anmäla bidragsfusk och andra dumheter – Ur svensk synvinkel och enligt svensk rättstradition har Rick Falkvinge alldeles rätt Om domslutet i Kanadas högsta domstol

  Lär dig läsa nejtillpirater och lär dig vad olika begrepp betyder så att vi slipper läsa om stöld när det handlar om upphovsrättsintrång – eller du jämför snatterier med illegal fildelning – Du har ofta ingen aning vad du babblar om och du verkar inte förmå eller vilja att vidga dina kunskaper – t ex hade du inte en aning om att även allmänhetens intressen skulle tillvaratas och beaktas i upphovsrätten – Lär dig också på vilka grunder en demokrati och rättsstat bygger och varför det är så viktig att hålla dem intakta – så att vi slipper fler odemokratiska inlägg

  • Om jag använder ordet binär ofta så beror det ju på att piraternas resonemang ofta är binära. Man försöker ställa binara frågor där det ena alternativet ska vara så överdrivet osmakligt som möjligt, typ Stasi, och sen tror man att alla ska kasta sig över den andra extremen, total anonymitet så att brottslingar kan få härja fritt. Det är ytterst få som går på den argumentationen numera, de flesta inser att det handlar om kompromisser.

   Lär dig också på vilka grunder en demokrati och rättsstat bygger och varför det är så viktig att hålla dem intakta – så att vi slipper fler odemokratiska inlägg

   Vad menar du med odemokratiska inlägg? Nekar du mig min rätt att uttrycka mina åsikter i den demokrati som sverige utgör? Skulle det vara fel och att det samtidigt är rätt om en pirat uttrycker sina ”odemokratiska” åsikter som bara max 1% av väljarna står för? Eller vad menar du?

 3. Jag noterar att du undviker att bemöta min kommentar i sakfrågan – vilket talar bokdelar om din okunnighet och bevisar att värdet av ovanstående inlägg är lika med noll – zero – nada

  Du anklagar Piratpartiet för överdrifter – jag har inte sett sådana överdrifter – men även om ditt påstående vore sant – utmärker det i så fall inte alla politiska partier – så varför hackar du enbart på Piratpartiet? – Jag slår vad att du inte ens har någon aning om vad Piratpartiet vill åstadkomma utan bara har en förutfattad mening om det – därav ditt idiotiska uttalande att de vill skydda dem som ”bara vill ha gratis”

  Det är inte Piratpartiets åsikter som är ”binära” utan dina – Du vänder och vrider sanningen – hittar på – fabricerar fantasifulla men osakliga argument – jämförelser och exempel utan stöd i verkligheten och uttalar dig bestämt om saker och ting du inte har minsta kunskap om

  Jag nekar dig inget – Du får uttrycka vilka rabiata och fanatiska åsikter du vill på din blogg – Jag påpekar bara att du borde inse att det mesta du skriver är odemokratisk – ja rent av fascistisk – skit som dessutom saknar varje gnutta av stöd i form av hårda fakta – och studier – Om du vill bli tagen på allvar borde du åtminstone försöka att utbilda dig själv bättre i dem ämnen du skriver om – så att du kan ge intryck av att du vet vad du talar om –

  • I så fall är jag i gott sällskap eftersom du hittills, trots flera försök, inte lyckas presentera en enda trovärdig undersökning som stöder din teori att fildelningen inte missgynnar branschen.

   Att kalla mig okunnig, odemokratisk och fascistisk är ren Ad hominem och ett mycket tydligt tecken på att du inte kan hantera en seriös debatt. Du har mycket att lära av andra, exempelvis Tor M som kan föra en nyanserad och saklig debatt utan Ad hominem.

   • Min utgångspunkt när jag debatterar med folk är att mina meningsmotståndare inte är illvilliga, men på grund av en annorlunda världsbild, andra erfarenheter, eventuellt kunskapsbrist, eller en annorlunda bedömning kommer till andra slutsatser. Tror man att det ständigt är illvilja som ligger bakom skapas det bara misstänksamhet och onödiga motsättningar.

    Om jag ska vara uppriktig tycker jag nog att du också verkar lägga en del kraft på att misstänkliggöra piratpartisters motiv och moral. Så det är kanske litet så att som man ropar i skogen får man svar…

    • Jag vet inte om jag lägger kraft på att misstänkliggöra piratpartisters motiv och moral men jag är ärlig med vilken uppfattning jag får från det som partiledningen för fram och även från de mest energiska piratpartisterna i diverse bloggar och forum. Det är möjligt att detta ger en skev bild som inte passar på vissa pirater men det är ju inte så konstigt. Jag noterade som exempel att vid omröstningarna i Piratpartiets forum så deltog mindre än 1% av medlemmarna och då kan man ju verkligen undra var majoriteten av medlemmarna står.

 4. Jag har påstått att fildelningen inte skadar samhället och upphovsmän och knappast ens branschen – och det är precis vad dem senaste vetenskapliga undersökningar i ämnet visar

  Länk: The Effect of File Sharing on Record Sales An Empirical Analysis (PDF format)
  Conclusion
  We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average
  album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared
  to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a
  tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and
  video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow
  since the advent of file sharing.

  Länk: Fildelning minskar inte skivförsäljningen
  Men enligt en ny rapport från det EU-finansierade projektet Music lessons är det omöjligt att dra sådana slutsatser. I studien deltar forskare och professorer från KTH och World internet institute vid Uppsala universitet, och vidare
  Det enda man säkert kan säga är att det budskap som skivbranschen driver, och som de sällan redovisar sina källor för, inte får stöd i oberoende undersökningar, säger Håkan Selg, som arbetat med rapporten.

  Länk: Forskare kritiska till hårdare fildelningslag
  Jag är mycket förbluffad över debattartikeln i DN. Det känns som vi har förflyttat oss tre fyra år tillbaka i tiden, säger Roger Wallis, medieprofessor på KTH.

  All den forskning som pågått på senare år tycks ha gått artikelförfattarna helt förbi, menar Wallis. Forskning som bland annat säger att det inte finns något samband mellan fildelning och minskad cd-försäljning. Som säger att de som laddar hem film illegalt också köper fler biobiljetter än de som inte fildelar (SOM-undersökning 2007).

  Länk: The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing: Summary of findings
  In the aggregate, we are unable to discover any direct relationship between P2P file-sharing and CD purchases in Canada. The analysis of the entire Canadian population does not uncover either a positive or negative relationship between the number of files downloaded from P2P networks and CDs purchased. That is, we find no direct evidence to suggest that the net effect of P2P file-sharing on CD purchasing is either positive or negative for Canada as a whole.

  Study Finds P2P Makes Popular Music More Popular
  The study shows that the most pirated songs are almost always at the top of music charts such as Billboard at the same time,” writes AfterDawn’s Andre Yoskowitz. ”The data notes that unsigned and newer bands were neither helped nor hindered by piracy. File-sharing networks have become somewhat of an ‘alternative broadcast network’ which now rivals radio stations as a way of hearing music.”

  Länk: Olagliga fildelare köper mer musik
  Resultaten visade att de som laddar ner musik olagligt från nätet i genomsnitt lägger ner motsvarande 890 svenska kronor om året på musik. De som aldrig laddar ner illegalt spenderar bara 382 kronor.

  Länk: Stor undersökning: Fildelning inget hot mot biobranschen
  SOM-institutet, knutet till Göteborgs Universitet, har undersökt hur fildelning påverkar biobranschen. Slutsatsen är det inte finns någon koppling mellan ökad fildelning och minskat antal biobesök.

  nejtillpirater och hans fan Sten vill göra gällande att dessa undersökningar inte bevisar någonting – och avfärdar dem – Trenden är dock klar – allt prat om att den sk illegala fildelningen skulle vara ett hot mot branschen – samhället eller upphovsmän tillbakavisas

  Ja – min ton skiljer sig mycket från Tor M – min är mycket fränare – det medger jag – men det verkar vara enda sättet att nå dig – annars mal du bara på med det ena lögnen – osakliga argumentet eller lösa påståendet efter det andra –

  Huvudsaken är dock
  Att du inte har någonting alls som kan stödja dina argument om fildelningens alla katastrofala effekter
  Att du inte förstår vad upphovsrätten går ut på
  Att du inte har någon aning om vikten av medborgarnas rättigheter som integritet – yttrandefrihet och informationsfrihet –
  Att du in vill inse att det är den Amerikanska skiv- och filmaffian som driver utvecklingen av upphovsrätten i Sverige –
  Att du inte begriper det odemokratiska i ACTA underhandlingarna – som helt sker över huvudena på inte bara alla medborgarna som berörs – utan även över riksdagsledamöterna – vilket på nytt visar att du bara dummar dig med din blogg

  Vilka bevis eller fakta man än presenterar så kommer du att vara för tjockskallig att kunna acceptera dem – Du har din egen förutfattade mening klar och kommer aldrig vilja eller kunna erkänna att du är en idiot

  • ”Du har din egen förutfattade mening klar och kommer aldrig vilja eller kunna erkänna att du är en idiot”

   Och nu förväntar du dig att jag eller någon annan ska ha tålamod att ännu en gång punktera värdet i det du länkar till?

   Du vill dra ner debatten via personangrepp, det är usel taktik som säger mer om dig själv än om den du angriper. Om du vill återgå till debatten efter att ha lugnat ner dig och sansat dig så är du välkommen.

   Ditt inlägg fastnade i skräppostfiltret på bloggen så det blev lite fördröjt men jag har nu publicerat det. Om inte annat så säger det en hel del om hur vissa pirater beter sig även om jag absolut inte vill påskina att du representerar något slags genomsnitt vad gäller nivån på åsikter, argumentation och ton i debatten.

 5. Du kan vända och vrida på ovanstående länkar som du vill – til syvende och sist har jag mer på fötterna än du har någonsin har lyckats prestera – trots att bevisbördan borde ligga på dig som sprider allehanda påståenden och osakliga argument

  Huvudsaken är att du – trots 10 år av pågående fildelning – inte kan presentera någonting – Du kan inte ens peka på starka indicier som skulle kunna stödja dina påståenden – Det är därför du är tvungen till att ta till skamgrepp – lögner – och egenfabricerade exempel och bevis – vilket bara understödjer min tes att du är en idiot – Vilken annan slutsats kan jag dra? – Det är inte frågan om personangrepp – det är mycket möjligt att du är en mycket trevlig kille i vardagen – men din uppfattning och sättet du argumenterar om pirater – Piratpartiet och fildelningen stinker

  Som jag sade – min ton är frän – ja – till och med långt ifrån gängse debattformer – Jag började dock på ett hövligt sätt – Nu har jag givit upp att ens försöka övertyga dig om att piraterna och Piratpartiet har rätt i många avseenden – Allt jag vill är att avslöja alla dina inlägg för vad de är – höjden av idioti och okunnighet baserade på en förutfattad uppfattning – en ovilja att ifrågasätta och omvärdera ens några av dina teser och en oförmåga att ta till dig eller söka kunskap

  Det enda jag faktiskt uppskattar är att du – trots min fräna ton och mina ständiga tirader – publicerar alla mina kommentarer – och för det skall du ha en eloge

  • Du kallar mig lögnare, vilket jag uppriktigt tar illa vid mig av för det stämmer absolut inte med verkligheten, det ligger inte i min personlighet att ljuga.

   ”Det enda jag faktiskt uppskattar är att du – trots min fräna ton och mina ständiga tirader – publicerar alla mina kommentarer – och för det skall du ha en eloge”

   Varsågod. Jag publicerar dina inlägg av två skäl:

   1 – Till skillnad mot Rick Falkvinge så censurerar jag inte min blogg
   2 – Du kanske inte inser det men den typen av inlägg som du skriver, speciellt de senaste, ligger piraterna i fatet och gynnar min ståndpunkt. Hur lite jag än uppskattar dina personangrepp så tackar jag ändå för dina bidrag för att stödja min position i debatten.

 6. Varje gång du påstår att pirater stjäl – ljuger du – eller när du påstår att upphovsmän lider ekonomisk – då ljuger du

  • V.v. läs på vad begreppet lögn betyder:

   medvetet osant påstående vanl. framfört i syfte att vinna ngn orättmätig fördel

   Jag skriver mycket tydligt att jag anser att illegal fildelning är att jämställa med stöld men att det rent juridiskt heter brott mot upphovsrättslagen. Detta gör mig knappast till en lögnare.

   När jag påstår att upphovsmän lider ekonomisk skada så är det något som jag tror på, knappast något medvetet osant påstående jag gör för att vinna någon orättmätig fördel, du kan inte kalla mig lögnare baserat på detta heller. Det är svårt att hitta trovärdiga undersökningar som visar vare sig att upphovsmännen tjänar på det eller förlorar på det men jag håller det för högst troligt att man på det stora hela förlorar på det eftersom illegal nedladdning istället för ett ärligt köp ändå är en potentiell inkomstförlust och det är vanligare och vanligare med personer som helt och hållet slutat köpa ärligt utan man laddar ner allt istället.

   Tillbaka till skolbänken. Använd inte ord som lögn om du inte har koll på vad de betyder.

  • Donsan,
   naturligtvis är det så att vissa vinner och vissa förlorar på de flesta förändringar. Om du menar att alla eller de flesta upphovsmän vinner på fri fildelning tycker du då att många människor idag handlar på ett sätt som inte ligger i deras eget egenintresse när de inte självmant släpper sina verk fria för icke-kommersiell fildelning? Tycker du att de brister i rationellt tänkande? Personligen har jag mycket lättare att förstå argumenten om de praktiska svårigheter och kostnader som ett upprätthållande av förbudet mot olovlig fildelning innebär.

   Om upphovsmän tjänar på att släppa sitt material fritt kommer vi väl ändå att se att de som gör det vinner i konkurrensen och då kan man ju invänta en situation där den ekonomiska upphovsrättens funktion på frivillig väg blivit så marginaliserad att man kan tillåta fri fildelning för icke-kommersiella ändamål utan att behöva befara några problem.

   • Bra synpunkt. En sak som man dessutom alltid kommer tillbaka till är att vad jag vet så är alla avtal mellan upphovsmän och skivbolag baserade på helt frivilliga överenskommelser som bygger på att bägge parter anser att avtalet gynnar dem i det långa loppet.

    Piraterna anser att skivbolagen är maffia som inte betalar upphovsmännen tillräckligt mycket och anser sig därmed ha rätten att ta en kopia gratis, varvid upphovsmännen får ännu mindre. Den logiken får åtminstone inte jag att gå ihop.

 7. ”Enligt Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare, avskaffar Kanada källskyddet.

  Det är förstås nonsens, ytterligare en i raden av fantasifulla överdrifter.”

  På vilket sätt är det nonsens? Hur tolkar du Kanadas HD-utslag?

  • Med reservation för den svårtolkade artikeln som Rick Falkvinge länkade till – någon kanske har en länk till någon mer tydlig version? – så uppfattade jag det som att domen gick ut på att inte utvidga källskyddet, alltså att behålla den nivå på källskydd man redan har. Absolut inte att avskaffa det, det är Rick Falkvinges vantolkning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: