Piratpartiet stöttar mobbare

Enligt den mycket läsvärda artikeln av Pernilla Gunther i GT så är risken för att råka illa ut pga statens övervakning mycket liten jämfört med riskerna för mobbing, trakasserier, ryktsspridning och förtal.

Jag håller med, när det händer något allvarligt som våldtäkten i Bjästa eller parkeringsplatsmordet i Landskrona så startar rena upploppen på nätet. Den rättssäkerhet som piraterna efterlyser i samband med fildelningsmål lyser totalt med sin frånvaro. Här pratar man inte om teknikaliteter som jäv utan det är tusentals personer som spekulerar och dömer och hänger ut personer på nätet med mycket allvarliga konsekvenser för en oskyldig person och anhöriga till dessa. Man kan förstöra hela deras liv, även om det efteråt visar sig att de var helt oskyldiga. Lynchmobben kommer förstås att utgå ifrån att personen var skyldig men att man inte lyckades fälla pga brist på bevis.

Piratpartiet anser att Ask ska avgå pga sin groda angående att man skulle skicka hem brev till misstänkta sexbrottslingar. Men med piratpartiets politik blir nätmobbningen och lynchmobbarna vardagsmat. Det går vare sig att stoppa eller hålla någon som ansvarig. För man kan väl inte kriminalisera alla tusentals som deltar?

Var har begrepp som etik, moral och eget ansvar tagit vägen? Man kan inte få göra vad som helst under skydd av integritet och komma undan med det. Det har gått för långt och skyddet för brottslingen/mobbaren har blivit alldeles för stort jämfört med skyddet för de som drabbas. Det gäller både misstänka men ännu ej dömda eller oskyldiga personer, det gäller även upphovsmän och de som företräder dessa. De åtgärder man brukar diskutera typ datalagring och blockering av sajter hindrar på intet sätt vanliga hederliga medborgare. Men det hindrar de kriminella och andra som vill utnyttja internet till att göra olagliga eller omoraliska saker utan att bli upptäckta och ofta med mycket stora konsekvenser för de drabbade. Det vore en katastrof om Piratpartiets politik skulle få genomslag!

14 svar

 1. En intressant reflektion. Jag håller med dig i sak, det går inte att kriminalisera alla tusentals som deltar. Däremot så känns det som en märklig sak att säga samtidigt som du hyllar en riksdagskandidat för Kd som var ett av partierna som röstade igenom IPRED. Här handlar det ju istället om att kriminalisera en stor del av Sveriges befolkning. Det är inte troligt att IPRED syftar till att döma hela denna stora grupp människor utan snarare att de som blir dömda ska fungera som avskräckande exempel för de övriga människorna.
  Jag ser inte problemet med att samma resonemang borde funka på internet? Att trakassera människor online har ju även den fördelen att det lämnar bevis till vilket det sällan gör utanför datorernas värld. Om något så anser jag att man borde ge polisen mer resurser för att faktiskt utreda dessa fall för att folk skulle få upp ögonen om att det inte är okej att bete sig nedsättande mot andra bara för det är på internet.

  • Jag hyllar inte någon riksdagskandidat, jag tycker bara att det var ett bra inlägg i debatten och utan att ta ställning till vad personen tycker i övrigt.

   IPRED fungerar väl på samma sätt som med snatteri, de flesta går fria. Det är alltså en avskräckande lag i första hand och sådana behövs eftersom man knappast kan vare sig övervaka och hitta alla fall eller fälla samtliga.

   När det gäller brott som använder internet som verktyg så ser jag det som en stor fördel att det går att samla in spår och bevis. Egentligen är det ingen större skillnad mot i samhället i övrigt. Lämnar jag min bostad och begår brott eller trakasserier så kan jag bli sedd av personer, det finns inget skydd mot detta. Dessa personer kan vittna mot mig. Det är ju i grunden bra att det finns möjlighet att fälla brottslingar. Man kan maskera sig eller gå ut i mörkret men det finns ändå aldrig några garantier för att man inte blir avslöjad.

   Jag håller med om att polisen borde ha mer resurser. Man har hört talas om nätpoliser men jag vet inte om det finns. Det borde i alla fall finnas och även att det skulle finnas en tipsfunktion på nätet där man kan anmäla. Polisen har redan idag en tipsfunktion men den är ganska begränsad och man måste vända sig till ett lokalkontor i det län man bor men så fungerar det ju inte på nätet.

 2. Det finns ett antal nätpoliser som jobbar med fildelningsfrågan på heltid så handlar väl även om resurser och prioritering. Vad jag vet så är det mycket sällsynt att nån blir dömd för vad de har yttrat på nätet vilket är väldigt märkligt.

  Du skriver här att IPRED behövs då den fungerar som en avskräckande lag men menar samtidigt att den nuvarande lagstiftningen som ska skydda mot mobbing inte gör det? Vad är det som, enligt dig, gör att den ena fungerar när den andra inte gör det? Vilken del i piratpartiets politik är det som gör att nätmobbningen och lynchmobbarna skulle bli vardagsmat?

  • Det är Piratpartiets fundamentalistiska hållning mot loggning och blockering som gör att vare sig IPRED eller åtgärder mot nätmobbning kan fungera om de får sin vilja igenom. Det är ju nästan omöjligt redan idag att komma till rätta med piratkopieringen, hur skulle det då bli med piraternas politik?

   Man måste kunna står för vad man gör på nätet, dvs man får tåla att det loggas och är möjligt att följa upp vem som gjorde vad och när om man vill upptäcka eller utreda ett brott. Det innebär inte att man måste vara icke anonym i nätforum osv, det handlar primärt om möjligheten att reda ut vem som gjort vad. Om man vet att man kan bli spårad så borde det innebära både mindre piratkopiering och mindre nätmobbning.

   • Hmm jo men allt man gör är ju kopplat till ett ip nummer redan idag vilket innebär att det går att ta reda på vem som är bakom det (eller vems abonnemanget är iaf). Detta innebär ju att det i dagsläget går att spåra upp en majoritet av alla som mobbar online redan idag men då kan man undra varför detta inte görs?

    Om jag har förstått rätt så bygger piraternas politik på att man måste kunna få kommunicera anonymt vilket har vart tillåtet sen 1962. Det har ej funnits system uppbyggda som lagrar infromation om vem du är i kontakt med, när och hur ofta samt vart du befann dig när du hade denna kontakten. Anledningen till detta har vart på grund av den risken att staten inte alltid vill sin befolkning gott alternativt invasionshot (rätta mig om jag har fel men tror detta är de främsta anledningarna). Som jag ser det så finns det en tydlig gräns med att stå för vad man säger online och att ens privata kommunikation övervakas. Med ditt resonemang så sker det ju ingen särskiljning mellan dessa två fenomen? Detta känns som en viktig demokratiprincip vilket även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter slår fast.

    • Frågan är på vilka sätt man har rätt att kräva anonym kommunikation. Alla idag och i framtiden kända kommunikationsformer? Traditionellt har man väl mest tänkt på brev och telefon och internet har hittills varit tämligen oreglerat, dvs man har mer eller mindre fått räkna med att det man gör på nätet kan tappas av på många olika ställen eftersom informationen skyfflas runt mellan olika servrar.

     Man kan ringa någon och då ska man i princip kunna kommunicera utan att bli avlyssnad, likaså gäller brevhemligheten för det man skickar med snigelpost.

     Men vad gäller när man skickar SMS, MMS, epost, MSN osv? Här har lagstiftningen helt enkelt inte hängt med. Det är orimligt att som piraterna gör anta/kräva att brevhemligheten ska gälla för alla kända och framtida kommunikationsformer. Man kan önska så men så kommer det knappast att bli och så är det heller inte idag. Det centrala är att det finns sätt att kommunicera anonymt och det finns flera sådana redan idag. Man får helt enkelt välja ett sådant sätt snarare än att välja ett sätt som det inte fungerar för. Mest absurt blir det när pirater anser att även hantering av torrentfiler och nedladdningen skulle sortera under brevhemligheten. Brevhemligheten måste anses vara till för att kommunicera på ett mänskligt plan och inte som ett medel att syssla med piratkopiering eller något annat kriminellt.

     • ast gemensamt för det du skriver där är ju att man ska vara beredd på att bli övervakad om man begår ett brott? I fallen Datalagringsdirektivet och FRA (iaf enligt viss uppgifter) så övervakas svenska medborgare utan någon som helst brottsmisstanke. Ska detta vara okej? Det måste väl ändå finnas nån tanke bakom att brevhemligheten ska gälla även i framtiden? Tror att mindre och mindre kommunikation kommer sändas med singelpost och om det är enda sättet att skicka något under sekretess så kommer det ju snart bli misstänkt att utnyttja posten? 🙂

      (andra inlägget hamnade fel)

 3. Fast gemensamt för det du skriver där är ju att man ska vara beredd på att bli övervakad om man begår ett brott? I fallen Datalagringsdirektivet och FRA (iaf enligt viss uppgifter) så övervakas svenska medborgare utan någon som helst brottsmisstanke. Ska detta vara okej? Det måste väl ändå finnas nån tanke bakom att brevhemligheten ska gälla även i framtiden? Tror att mindre och mindre kommunikation kommer sändas med singelpost och om det är enda sättet att skicka något under sekretess så kommer det ju snart bli misstänkt att utnyttja posten? 🙂

  • Jag tycker att det är rimligt att anta att man kan vara övervakad, om inte annat kommer det ju att motverka brott. Det snattas mycket mindre i butiker med kameraövervakning än om det inte finns sådan övervakning. Om det skulle vara någon slags allmän mänsklig rättighet att få vara anonym i ALLA sammanhang så skulle det leda till en kraftig ökad brottslighet. Man får inte underskatta värdet av att känna att risken är stor för att bli upptäckt, det får de allra flesta att dra sig för att begå ett brott.

   Sen kan man även fundera på vilket typ av kommunikation som brevhemligheten är till för. Åsikter? Politik? Kritik mot staten? Vilken informationsmängd handlar det om? Man kan tänka sig att öppna upp för en helt säker kommunikationsform på nätet som kräver begränsad bandbredd, så att den just kan användas till att kommunicera anonymt men inte duger till tung fildelning. Jag anar att det är i bandbreddsbegränsning som vi har lösningarna, typ att man måste göra saker öppet/logga för att få hög bandbredd medan man får kraftigt reducerad bandbredd om man vill vara helt anonym eller har brutit mot internetoperatörens avtal eller liknande via misstänkt illegal fildelning. Jag tycker att det är högst lämpligt att göra som man valt att göra i Storbritannien, att först varna och sen strypa bandbredden. Med strypt bandbredd kan man fortfarande kommunicera fritt i rimlig omfattning men man förhindras att fortsätta med massiv illegal fildelning.

   • Hmm intressant tanke faktiskt att ha en sådan tjänst fast jag tror inte bandbredd är en fullständig lösning. Nästa problem som kommer är ju för bokbranschen som kommer bli piratkopierad i en allt större utsträckning och dessa böcker är ju oftast endast några mb i storlek. Skulle inte dessa kräva att få tillgång till uppgifter från en sådan tjänst också isf?

    Har läst en hel del rapporter och samtliga som undersöker fenomenet fildelning har inte funnit några samband mellan nån minskning i inkomst för de kreativa sektorerna pga fildelning. Har du tittat på dessa studier? Känns som de enda som talar emot dessa är de som utförts på beställning av film och skivbranscherna själva?

    • Bokbranschen tror jag är lättare att komma åt via DRM-skydd. Det kommer förstås att brytas med olika tekniker, exempelvis via skärmdumpar från ebokläsaren eller att man filmar och OCR-ar från en annan plattform. Men givet att man har DRM-skyddet så kan man ju vara ganska agressiv mot de som sprider ev. kopior.

     Jo jag har tittat på de studier du nämner men i samtliga fall har de varit av väldigt tveksam/låg kvalitet. Om man lägger ihop de studier jag sett från både ”oberoende” universitet och från branschen så tycker jag mig ännu inte se något tydligt samband. Dessutom är det så att det är mycket vanskligt att mäta på något som befinner sig under ständig förändring och det är en hel massa faktorer som samtidigt påverkar köpviljan. Man hör dock fler och fler som säger sig aldrig någonsin köpa ett original, man tankar ner precis allt. Så såg det knappast ut när fildelningen var ny. Min slutsats är att flertalet laddar ner illegalt för att det går och för att risken är så liten att det får konsekvenser. Om det skulle bli svårare eller att risken för att åka dit blir överhängande så kommer fler att återgå till att köpa, troligen då via moderna tjänster som Spotify och Voddler.

 4. Vet inte vart du har fått att de skulle vara av låg kvalitet ifrån? De jag har läst iaf har vart peer reviewed och något säger mig att de granskningarna har gått djupare än vad du gjort?

  Hursomhelst så tackar jag för mig. Har vart en intressant diskussion där var och försöker förklara sina egna ståndpunkter och inte försöker slå i den andra sina egna uppfattningar. Givande! Tack!

  • Ge mig gärna länkar till de undersökningar du anser vara trovärdiga. De jag hittills kollat upp är väldigt tveksamma, det saknas uppgifter angående hur man gått till väga, hur många man frågat, konfidensintervall osv.

   Tack själv!

 5. Folk snackar skit och har gjort det i alla tider. Ju lättare det blir att få sin skit tillgänglig på nätet (eller publicerad, ordval) desto mer uppenbart blir detta.

  Varför verkar det som att du försöker få det att framstå som något slags motpol till risken att ”råka illa ut pga statens övervakning”?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: