Wikileaks och pedofil.se

”Utsedda att hysa Wikileaks är det svenska webbhotellet PRQ. Bakom bolaget står, enligt uppgift, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg som båda var med och startade fildelningsportalen The Pirate Bay. Servern var tidigare i blåsväder för webbsidan pedofil.se vars syfte var att upplåta plats åt pedofilers egna sajter.” Källa: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/wikileaks-sajten-som-avslojar-obekvama-sanningar-1.1074942

Vissa verkar hylla TPB-folket som hjältar bara för att de har tagit fram en infrastruktur som möjliggör massiv piratkopiering. Visst är det väl märkligt att man inte tar avstånd och ifrågasätter all den kriminella verksamhet som personerna bedriver? T.o.m. pedofili! Det verkar inte finnas några gränser för vad de här personerna är beredda att göra.

Pirater är snabba att ta avstånd från skivbolag och säger sig aldrig vilja köpa något mer pga deras maffiametoder. Ja det är ju ingen större uppoffring när man kan få allt gratis… Men att ta avstånd från TPB för att personerna bakom inte drar sig för att upplåta plats åt pedofiler verkar inte ens finnas på kartan. Märkligt!

Annonser

23 svar

 1. Exakt vilken sorts kriminell verksamhet menar du att ”pedofili” är? Pedofili är inte ett brott utan en sjukdom/sexuell läggning/vad man nu väljer att kalla det. Att ge pedofiler möjlighet att uttrycka sig är inte ett brott. Jag är osäker på hur ditt argument ser ut, skulle du kunna omformulera det?

  • Jag uttryckte mig lite slarvigt, pedofili är ju en av många möjliga sexuella läggningar/böjelser som människor har och som man inte kan rå för. Det är utövad pedofili som är kriminellt. Jag kan ha missuppfattat vad syftet var med pedofil.se men det är svårt att tänka sig att ett sådant forum inte skulle kunna användas för att befrämja utövad pedofili även om det inte var huvudsyftet.

   Jag erkänner att jag tog upp pedofilspåret för att det ger kraftiga reaktioner men det kan behövas ibland. Kärnfrågan är ändå varför så många hyllar personerna bakom TPB, de är ju dömda för olika typer av brott och fortsätter på olika sätt med diverse tveksam och uppenbart kriminell verksamhet. Det finns ju flera exempel, exempelvis falskakk.se som säljer falska körkort. Med risk för att generalisera så verkar det som att ungdomsgenerationen (och andra) helt bortser från vilken kriminell verksamhet man sysslar med bara man får sitt behov av nedladdning tillfredsställt. I andra sammanhang är man beredda att bojkotta eller protestera kraftigt men när det gäller internet så är det bara ”integritet” för fortsatt nedladdning som man verkligen bryr sig om, allt annat ser man mellan fingrarna med.

   • Jag betvivlar att varken potentiella våldtäktsoffer eller pedofilerna själva tjänar på att samhälle där hela landet tycks gå bärsärkagång så fort en person med en viss sjukdom/sexuell läggning öppet yttrar sig. Yttrandefrihet gäller alla, inte bara människor som den dreglande mobben har bestämt är friska nog att få ha grundläggande mänskliga rättigheter. För övrigt så hoppas jag att du är medveten om att ta upp ämnen bara för att de ger ”kraftiga reaktioner” inte är ett speciellt sofistikerat sätt att debattera. Ja, många människor har en ryggmärgsreflex så fort de hör ordet ”pedofil”, det innebär inte att den ryggmärgsreflexen bör bejakas. Folk är, som bekant, idioter.

    Du frågar varför folk är positivt inställda till personerna bakom TPB, och jag kan se tre anledningar som jag tror är ganska vanliga:
    1) De vill ladda ned saker gratis.
    2) De tror att upphovsrätten som den ser ut idag leder till negativa konsekvenser och att en ökad acceptans av det som idag är illegal fildelning i längden kommer leda till en sundare upphovsrätt. Om så verkligen är fallet kan givetvis diskuteras.
    3) De ser informationsfrihet som en viktig princip som man borde kämpa för, oavsett konsekvenserna.

    Är ditt ”nej till pirater” ett nej till alla tre kategorier?

    • Om det är sofistikerat att ta upp pedofili/barnporr i samband med debatten om fildelning, integritet osv. kan diskuteras. Men det det ställer i alla fall saken på sin spets och det gör att det är ett intressant exempel att diskutera kring.

     Angående dina frågor så kan man som motfråga undra var debatten om upphovsrätten fanns innan det blev vanligt med fildelning via internet? Den fanns knappast utan man diskuterade möjligen de höga priserna på CD/DVD. De flesta var dock underförstådda med rimligheten i att antigen betalar man (man anser att priset ändå är värt den vara/tjänst man får) eller så låter man bli. Man kunde möjligen kopiera från en kompis vilket är fullt lagligt men man kunde knappast räkna med att någon kompis hade just den skivan så då fick man välja att köpa eller vara utan. Fildelningen ger möjlighet att kopiera i miljontals exemplar och sätter tidigare accepterade system ur spel.

     Att ladda ner gratis sådant som är upphovsrättsskyddat och som upphovsmannen och de som företräder honom har laglig rätt att få betalt för kan knappast anses vara en mänsklig rättighet. Annat material är förstås OK att ladda ner.

     Angående informationsfrihet så faller det ju under yttrandefriheten. Men att ladda ner upphovsrättsskyddat material faller INTE under yttrandefriheten eller någon annan mänsklig rättighet. FN:ns allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att kultur ska vara fri men det är inte i bemärkelsen gratis utan att inga människor pga etnicitet, religion eller liknande ska förhindras att ta del av kultur på samma villkor som alla andra människor. Men som du vet så får man betala ibland för konsert, teater osv och den som då inte vill betala kan inte säga att det bryter mot någon lag eller rättighet om man vill ta del av upplevelsen utan att betala och blir nekad. Det är precis samma sak som gäller angående upphovsrättsskyddat musik och film.

     1) Nej till fri/gratis nedladdning av upphovsrättskyddat material, om inte upphovsmannen frivilligt gör det tillgängligt.
     2) Man använder upphovsrätten som en förevändning för att ladda ner gratis
     3) Information i syfte att begå lagbrott kan knappast falla under informationsfrihet.

     • Det är väl rätt rimligt att nya möjligheter föder ny debatt, många pirater skulle nog säga att upphovsrätten är förlegad bland annat på grund av att man idag kan fildela och att upphovsrätten är anpassad för ett samhälle utan fildelning.

      Yttrandefrihet är snarare en underkategori av informationsfrihet. (Alla yttranden är information, all information är inte yttranden.) Och hur lagarna idag faktiskt ser ut är inte speciellt intressant om man diskuterar hur de borde se ut. Det finns idag inget samhälle som garanterar full informationsfrihet, eller ens full yttrandefrihet. Inte heller är det speciellt intressant vad FN kallar mänskliga rättigheter och då FN inte mer har tillgång till någon slags absolut moralisk sanning än du, jag eller Rick Falkvinge.

      1) Inte en helt orimlig uppfattning.
      2) Vore det inte bättre att bemöta argumenten än att anta att dina meningsmotståndare inte tror på vad de faktiskt säger?
      3) I vilka samhällen gäller detta? Alla, eller bara de med lagar du tycker om?

     • 2) Vore det inte bättre att bemöta argumenten än att anta att dina meningsmotståndare inte tror på vad de faktiskt säger?

      Jag förstår att man ser negativa konsekvenser med upphovsrätten om man anser att det begränsar deras möjlighet att fildela legalt. Det är väl ungefär som att snattare anser att larm och butikskontrollanter är negativt men det förhindrar inte att man har uthållighet att bekämpa snatteri och illegal fildelning.

      3) I vilka samhällen gäller detta? Alla, eller bara de med lagar du tycker om?

      Alla länder har lite olika lagar, man får väl anta att man följer lagarna eller i demokratisk anda verkar för att ändra lagarna.

     • Så du anser att försök att ta sig runt till exempel Kinas ”gyllene sköld” är moraliskt förkastliga?

     • Nej, eftersom Kina inte är ett demokratiskt land.

      Men någonstans går gränsen även i ett demokratiskt land för hur mycket anarki eller civil olydnad man kan tolerera. Sverige anses ju vara en väl utvecklad demokrati, ska vi missbruka våra rättigheter genom att vägra ta hänsyn till våra skyldigheter? Trenden går tyvärr mot ökad ansvarslöshet, den trenden måste brytas och definitivt på internet.

     • Men om ett ”demokratiskt” land använder något som praktiskt taget är identiskt med den gyllene skölden, blir det då moraliskt fel att inte låta sitt Internetanvändande begränsas till det som politiker anser att våra små hjärnor kan hantera?

      Jag koncentrerar mig på det i dina inlägg som man faktiskt kan bemöta, men det skulle glädja mig om du kunde strunta i att varje gång du skriver något också skriva en massa om hur ungdomar idag är ansvarslösa och saknar etik och moral och så vidare. Du förutsätter hela tiden att dina meningsmotståndare inte håller med dig enbart på grund av att de är lata, snåla, dekadenta eller rent onda, vilket i din hjärna innebär att du inte behöver ta deras åsikter på allvar.

     • Det är väl alltid en tolkningsfråga men någonstans måste man ändå anpassa sig till det demokratiska systemet och följa det. Parallellt med detta får man lobba för att ändra lagar osv. Jag ser ansvarslösheten breda ut sig, definitivt på internet. Jag kan inte låta bli att ta upp den då och då.

 2. Haha ”nejtillpirater” du låter som Beatrice Ask… säger något och tillbakavisar allt senare. Goddag yxskaft.

 3. I ditt inlägg skriver du:

  ”Visst är det väl märkligt att man inte tar avstånd och ifrågasätter all den kriminella verksamhet som personerna bedriver? T.o.m. pedofili! Det verkar inte finnas några gränser för vad de här personerna är beredda att göra.”

  För det första har de inte bedrivit någon som helst kriminell verksamhet, utom eventuellt att driva The Pirate Bay. Det är viktigt att minnas att det är eventuellt, ty ingen dom har nått laga kraft.

  Senare i en kommentar konstaterar du i alla fall att pedofili inte är ett brott. Du konstaterar också att du inte känner till vad sidan pedofil.se är för en sida. Ändå kritiserar du dess existens.

  Det är helt enkelt en sida som kommer med fakta och information om vad pedofili är, helt utan att vara fördömande.

  Jag ser gärna en blogg som kritiserar piratpolitik, och ibland gör du det hyfsat, men det här känns bara som ett guilt by association-spel för att koppla samman pirater med pedofiler, och Wikileaks med pedofil.se.

  • Om du ser det som guilt by association så är det upp till dig. Den som associerat sig med pedofil.se är väl i så fall de personer som anser att det är OK att upplåta serverkapacitet för detta? Jag pekar bara på kopplingen. Och eftersom jag förtydligat att jag menar att pedofili som läggning inte är kriminell utan det är utövandet som är det så kanske du kan släppa den delen.

   • Jag förstår inte vad som är så fel med att hosta pedofil.se. Sidan får tummen upp av mig och mamma.

    Eftersom du själv inte varit inne där (?), copypasta:

    ”Detta är en sida om läggningen pedofili utifrån både sexualpolitiska och personliga perspektiv, liksom ur faktaperspektiv. Hemsidan behandlar utöver pedofili ämnen som barns sexualitet och intergenerationella sexuella beteenden. Pedofil.se huserar gärna även pedofilers egna hemsidor.

    Det huvudsakliga syftet med Pedofil.se är ändå att ge den vanliga pedofilen en röst och då främst en politisk röst. Men Pedofil.se är även inriktad på att ha med hemsidor om pedofili och relaterade ämnen utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

    Pedofil.se hanterar inte barnpornografi eller något som är olagligt och inga uppmaningar till brott kommer man finna på den här domänen

    Pedofil.se är inte en olaglig hemsida och dess budskap kommer alltid att finnas kvar. Yttrandefriheten är bland det viktigaste vi har och desto mer folk kommer kämpa emot desto större uppmärksamhet kommer Pedofil.se att få. Alla människors rätt att yttra sig och möjligheten att göra det är lika viktigt. Samhällsklimatet idag gör att pedofiler inte riktigt har dessa möjligheter som vi andra och det är just det Pedofil.se handlar om och i sig har bevisat.”

    Från huvudsidan.

    Använt mig av sidan, främst undersidan ”forskning”, många gånger när jag velat leta upp detaljer jag glömt om var man hittar vissa paragrafer eller dokument. Förhoppningsvis har detta i sin tur _hjälpt_ någon pedofil att ta mod till sig och gå till psykolog och/eller klinik för hjälp att hantera detta. Men det är förhoppningar och inget annat.

    Guilt by association i detta fallet, ja tack gärna.
    Såå, jag förstår inte. Förklara vad som är fel med pedofil.se

 4. PRQ hostade även Gottfrids sida renahjul.se där han sålde lösningsmedel till mindreåriga. PRQ hostar även sidan falskakk.se där Fredrik Neij säljer direkt olagliga falska svenska körkort. Helylle grabbar helt enkelt.

  • Ja vilka rötägg det är som så många ungdomar har som förebilder. Ju fortare de hamnar bakom lås och bom, desto bättre. Vi kan ha en förlorad generation men det gäller att tänka framåt och reparera skadan så gott det går.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: