Hårda tag mot fildelare i Storbritannien

Ännu ett land som vågar ta itu med den illegala fildelningen, se artikel i SvD.

Nu är det bara att hoppas att sverige snart följer efter. Det är välbehövligt, man har varit alltför passiv alltför länge. Rent realistiskt tror jag dock inte att det händer något förrän efter valet 2010, men då kommer det att ske oavsett vilket block som vinner. Frågan är då bara hur stor skada som är skedd och om den går att reparera. Att få en hel ungdomsgeneration att respektera lagar igen kan ta mycket lång tid, man kanske får sikta in sig på de som växer upp med de nya och hårdare lagarna.

17 svar

 1. Frågan är då bara hur stor skada som är skedd och om den går att reparera med dessa repressiva lagar. Att få ett antal regeringar och stater att respektera människors rätt till privatliv igen kan ta mycket lång tid, man kanske får sikta in sig på de som växer upp med de nya och hårdare lagarna utan privatliv.

  //Zac

 2. Det går alltid att reparera men ju längre man väntar desto svårare blir det. Om de är repressiva eller inte kan man diskutera, jag tycker inte att de är det. Sen är det så att man får anpassa sig till de lagar och normer som finns, exempelvis badar man normalt inte naken på en allmän strand utan går till en nudiststrand, och utan att säga att reglerna för den vanliga stranden är repressiva.

  • Inte direkt förvånande att ungdomar röstar på PP och sossarna/kommunisterna. Det anses vara allmänt känt att man är osäker i de första valen och trenden är att man röstar vänster i unga år och mer höger när man blir äldre och klokare.

   Sen är det ju så att bara en minoritet av PP:s ”medlemmar” väljer att förnya sitt medlemskap efter ett år, trots att det är gratis! Det tolkar jag som att huvuddelen av ”medlemmarna” är för att protestera men i själva verket skulle de rösta på ett seriöst parti i riksdagsvalet, alltså inte på PP.

   • Vilken tur för gammelpartierna att man inte är röstberättigad från 15 års ålder. Då hade de ju behövt lyssna på ungdomarna;) Att Piratpartiet är populärt hos ungdomarna är inte konstigt. De jobbar på gräsrotsnivå och närmare sina väljare än något annat parti och det är viktigt för att få folk att lyssna och skapa engagemang. Man kan tycka vad man vill om fildelning. Det är ett naturligt sätt för ungdomar att utbyta information idag oavsett om det gäller upphovsrättsskyddat material eller inte. Vi behöver en reformerad upphovsrätt med avsevärt kortare skyddstider som är bättre anpassad för nya tidens behov av snabbt och flexibelt informationsutbyte. Det senare kan ungdomarna ofta bättre än de äldre och det krävs att riksdagspartierna tar debatten och visar lyhördhet. samt är tydligare i sin egen politik. De lyssnar för mycket på den gamla industrins intressen.

    • Gammelpartierna lyssnar ju av icke röstberättigade indirekt eftersom många av medlemmarna trots allt är föräldrar eller kan sätta sig in i situationen att vara barn. Då vet man också att det krävs en viss mognad för att fatta vettiga beslut. Det är befängt att påstå att 15-åringar skulle vara mognare just vad gäller frågor om fildelning eller kommunikation, i så fall skulle de väl med samma argumentation vara mognare när det gäller snatteri eller att dricka alkohol. Därför får inte 15-åringar rösta. Det har inget specifikt med fildelning att göra utan gäller på alla områden.

     Som jag påpekat flera gånger i andra trådar så är kortare skyddstider bara en akademisk lösning så länge den praktiska skyddstiden är enstaka dagar innan ett verk kan piratkopieras via nedladdning i miljontals exemplar. Kan man komma tillrätta med den illegala nedladdningen så har jag inga problem med att sänka skyddstiden, dock kan man behöva öka den för läkemedel eller ändra tolkningen eftersom man bara har ett fåtal år på marknaden att tjäna in investeringarna på eftersom forskning och kliniska studier tar oerhört lång tid.

     • Hehe, ja om man snöar in sig på att ungdomar enbart representeras av 15 åringar så kanske ungdomarnas åsikter, frågor och kunskapsnivå blir för ensidigt representerade. Gränsen är natuligtvis luddig men många gånger menar man att ungdomar är ända upp till 30 års ålder. Om man sänker den röstberättigade åldern till 15 år så kommer det att skapa en större yngre väljarbas och i dagsläget skulle det nog inte gynna riksdagspartierna.

      Jag håller med dig så långt att det inte har specifikt med fildelning att göra huruvida 15 åringar ska få rösta eller ej. Till exempel skulle vi kanske kunna få en bättre skola om vi tillät ungdomarna påverka mer direkt. Ungdomar är bra på att skaffa sig information idag via Internet och sociala medier och främst äldre politiker och lärare har mycket att lära sig inom det området. På några skolor i landet talas det också om att låta eleverna betygsätta lärarna. Det är ett bra initiativ och skulle på sikt ta bort den gamla maktstrukturen att läraren alltid har rätt. Det skulle skapa en bättre grund för att utveckla skolan då båda parter betygssätter varandra och värderar arbetet som gjorts.

      Att bli indirekt lyssnad på är inte samma sak som att direkt kunna påverka med en egen röst. Seriöst, om man lägger åldersaspekten åt sidan en stund vad skulle du själv tycka om att någon annan valde parti åt dig samt röstade åt dig baserat på hur väl han/hon satt sig in i din ”situation”?

      På vilket sätt menar du att föräldrar kan sätta sig in i hur det är att vara barn? Det är ju inte sällan man hör att vuxna har glömt hur det är att vara barn och det tror jag många gånger stämmer bra:)

 3. Hehe, ja om man snöar in sig på att ungdomar enbart representeras av 15 åringar så kanske ungdomarnas åsikter, frågor och kunskapsnivå blir för ensidigt representerade. Gränsen är natuligtvis luddig men många gånger menar man att ungdomar är ända upp till 30 års ålder. Om man sänker den röstberättigade åldern till 15 år så kommer det att skapa en större yngre väljarbas och i dagsläget skulle det nog inte gynna riksdagspartierna.

  Jag håller med dig så långt att det inte har specifikt med fildelning att göra huruvida 15 åringar ska få rösta eller ej. Till exempel skulle vi kanske kunna få en bättre skola om vi tillät ungdomarna påverka mer direkt. Ungdomar är bra på att skaffa sig information idag via Internet och sociala medier och främst äldre politiker och lärare har mycket att lära sig inom det området. På några skolor i landet talas det också om att låta eleverna betygsätta lärarna. Det är ett bra initiativ och skulle på sikt ta bort den gamla maktstrukturen att läraren alltid har rätt. Det skulle skapa en bättre grund för att utveckla skolan då båda parter betygssätter varandra och värderar arbetet som gjorts.

  Att bli indirekt lyssnad på är inte samma sak som att direkt kunna påverka med en egen röst. Seriöst, om man lägger åldersaspekten åt sidan en stund vad skulle du själv tycka om att någon annan valde parti åt dig samt röstade åt dig baserat på hur väl han/hon satt sig in i din ”situation”?

  På vilket sätt menar du att föräldrar kan sätta sig in i hur det är att vara barn? Det är ju inte sällan man hör att vuxna har glömt hur det är att vara barn och det tror jag många gånger stämmer bra:)

  • Det kommer alltid att vara så att barn anser att föräldrarna inte har rätt, det ingår i uppväxten och i att mogna som människa. De flesta inser när de blir äldre hur fel de hade även om man sällan erkänner det. Det gäller förstås inte på precis alla områden, barn kan ju vara bättre insatta i frågor som har med umgänge med kompisar som exempel. Men det där med att internet bara förstås av yngre är en myt/överdrift. I princip alla utom möjligen de allra äldsta använder internet tillräckligt mycket för att mer än väl förstå vad det handlar om och ålder ger erfarenhet som man kan tillämpa på många olika områden på ett teknikneutralt sätt som yngre saknar erfarenhet nog för att göra. Intressant i sammanhanget är ju att piratpartiet inför årsmötet har en motion på att sätta rösträttsålder till NOLL år.

   • ”De flesta inser när de blir äldre hur fel de hade även om man sällan erkänner det. ”

    De flesta båda unga och gamla inser många gånger ofta hur fel de hade även om man de sällan erkänner det. Även äldre har en inneboende stolthet. Äldre är varken mer eller mindre människa än yngre.

    ”barn kan ju vara bättre insatta i frågor som har med umgänge med kompisar som exempel. ” – Det är lite av det här som är min poäng med att låta ungdomarna kunna påverka politiken på samma villkor som vuxna. Unga riskerar helt enkelt att inte få gehör för sina hjärtefrågor om deras åsikter hela tiden ska representeras/tolkas av äldre.

    ”Men det där med att internet bara förstås av yngre är en myt/överdrift”

    Om man ser det så svart eller vitt är det nog en myt. Det är dock inte en myt att yngre använder Internet i större utsträckning än äldre i socialt syfte. Unga är uppväxta med Internet och det är naturligt för dem att umgås i cyperspace. Det utesluter naturligtvis inte att det finns äldre som kan använda Internet till samma sak. Det är dock inte lika vanligt.

    ”I princip alla utom möjligen de allra äldsta använder internet tillräckligt mycket för att mer än väl förstå vad det handlar om och ålder ger erfarenhet som man kan tillämpa på många olika områden på ett teknikneutralt sätt som yngre saknar erfarenhet nog för att göra.”

    Ditt påstående stämmer dåligt med verkligheten. Kommer du ihåg Telia familjen som visades i reklaminslag på TV? Pappan i den familjen representerar äldre medel Svensson ganska bra vad gäller kunskaper om Internet och sociala medier om än något överdrivet för att inslaget ska bli roligt. Den bilden av medel Svensson kan jag bekräfta gång på gång då jag ofta får hjälpa vänner och bekanta med datorer och Internet. Många i min bekantskapskrets kan bekräfta samma sak.

    • I princip alla under 50 i alla fall använder internet regelbundet, dvs en majoritet av de som är politiskt engagerade.

     Pappan i Teliareklamen är ju en rejäl överdrift. Jag får ofta hjälpa bekanta också med datorer och internet och det är i alla möjliga åldrar. Jag har hjälpt en hel del tonåringar som inte har en aning om vad de håller på med. Att ladda ner via dagens bittorrentklienter kräver som exempel inga som helst kunskaper annat än att starta datorn, googla efter Vuze eller liknande och installera och köra. Man kan säga att ju enklare det blir desto mindre kan användarna om tekniken. Det gör också att i princip vem som helst – även äldre kan använda den senaste tekniken.

 4. ”I princip alla under 50 i alla fall använder internet regelbundet, dvs en majoritet av de som är politiskt engagerade.”

  De gör de säkert. Det är svårt att komma ifrån idag då betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, skicka brev osv. är billigast och enklast via Internet. Men knappast använder äldre Internet i socialt syfte i samma utsträckning som yngre. Medelåldern i Sverige har jag för mig ligger kring 78-81år och vad jag vet klassas man som ”äldre” även då och inte bara upp till 50. Man är också röstberättigad tills man dör och man kan vara med och rösta om frågor som man tycker är viktiga på ålderns höst till skillnad från de som är yngre än 18.

  Seriöst, om man lägger åldersaspekten åt sidan en stund vad skulle du själv tycka om att någon annan valde parti åt dig samt röstade åt dig baserat på hur väl han/hon satt sig in i din ”situation”?

  ”Jag har hjälpt en hel del tonåringar som inte har en aning om vad de håller på med.”

  Jag har också hjälpt några tonåringar som inte haft en aning om vad de håller på mig. Jag får dock oftare hjälpa äldre för att de inte vet vad de håller på med när de får en ny dator eller mobiltelefon:). Äldre tenderar helt enkelt att krama hårdare om gamla analoga system
  som telefon, pappersbrev och prasseltidningar som de själva är uppväxta med. Naturligtvis anpassar sig även äldre till den nya tekniken men det sker långsammare.

  ”Man kan säga att ju enklare det blir desto mindre kan användarna om tekniken. Det gör också att i princip vem som helst – även äldre kan använda den senaste tekniken.”

  Visst kan det vara så men det är ju inte heller bara det tekniska som avses utan även hur tekniken kan användas i tex. sociala sammanhang och informationsspridning. Yngre är generellt mer öppna för Internets möjligheter och är bättre på att lyfta fram de positiva sidorna med Internet och låter dem inte överskuggas av de dåliga sidorna som äldre tenderar att göra.

 5. Nästan alla jag känner (jag själv börjar närma mig 50) använder dagligen sociala forum som Facebook, är inne på nyhetssidor, bloggar, debattforum osv. Det är en myt att detta är något som bara yngre håller på med.

  ”Medelåldern i Sverige har jag för mig ligger kring 78-81år ”

  Här måste du vara ute och cykla rejält. Om du menar medelåldern på de som lever just nu så ligger den på c:a 41. Eller menar du medellivslängden? Den ligger på c:a 81 år om man slår ihop män och kvinnor.

 6. En lite korrigering. Med ”Medelåldern i Sverige” menade jag naturligtvis ”Medellivslängden i Sverige”.

 7. Ok, jag ser att du redan uppmärksammat min felskrivning:)

 8. ”Här måste du vara ute och cykla rejält. Om du menar medelåldern på de som lever just nu så ligger den på c:a 41. Eller menar du medellivslängden? Den ligger på c:a 81 år om man slår ihop män och kvinnor.”

  Nej, jag skrev fel bara men det borde ändå ha framgått av sammanhanget att jag menade medellivslängden. Det tror jag du är medveten om också;)

  ”Nästan alla jag känner (jag själv börjar närma mig 50) använder dagligen sociala forum som Facebook, är inne på nyhetssidor, bloggar, debattforum osv. Det är en myt att detta är något som bara yngre håller på med.”

  Nu är du svart och vit igen. Det är få som hävdar att det BARA är yngre som håller på med det. Däremot hävdar många att det är vanligare bland yngre än äldre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: